Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι
Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων

Αρχική Σελίδα   
Χάρτης Πλοήγησης  
Επικοινωνία 
 Ημερολόγιο Υποχρεώσεων
 Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στο ημερολόγιο
  Νέα και δραστηριότητες εταιρείας
Βουλευτικές Εκλογές 2015.
Δημιουργήθηκε νέα κατηγορία με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την διεξαγωγή των Βουλευτικών εκλογών που θα πραγματοποιηθούν την 25/01/2015.
Δείτε εδώ αναλυτικά
.περισσότερα...

 είσοδος χρήστη

  θέματα


Ερωτήσεις-Απαντήσεις
30/12/2014 Αποσβεστική προθεσμία 20ετίας βεβαίωσης εσόδων (άρθρο 32 Ν. 4304/14). Απάντηση.

30/12/2014 Διακοπή της παραγραφής απαιτήσεων(Ν.4270/14, άρθρο 138, παρ. 1, περιπτ. η). Απάντηση.

04/12/2014 Βεβαίωση τέλους χωρίς επιβολή προσαυξήσεων(άρθρο 32 Ν.4304/14). Απάντηση.

04/12/2014 Αρμόδιο όργανο του Δήμου για την επιβολή προστίμου. Απάντηση.

04/12/2014 Διακοπή δραστηριότητας Αντιδημάρχου από άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος. Απάντηση.


περισσότερα...
 

  Ενημερωτικά δελτία
Παρακαλούμε όπως εισάγετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ενημερωθείτε με νέα και θέματα της ιστοσελίδας...
   Ανασκόπηση θεμάτων εβδομάδας

   Ανασκόπηση Εβδομάδας 26-30/01/2015 
   (νομοθεσία, εγκύκλιοι, αναλύσεις, ερωτήματα, ημερολόγιο)- Ερωτήσεις-Απαντήσεις

- Ημερολόγιο Υποχρεώσεων

 

 


  ανάλυση επίκαιρων θεμάτων

  Στη περιοχή αυτή σας ενημερώνουμε για τις αναλύσεις των επίκαιρων θεμάτων που οργανώνονται και   παρουσιάζονται από την Επιστημονική Ομάδα και μπορούν να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι
.


27/01/2015
Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2015 και η προσαρμογή του στα τελικά δεδομένα του 2014
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με την υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία προβλέφθηκε για πρώτη φορά με τη ΚΥΑ 29530/14, ώστε να αποτυπωθούν σε αυτόν τα τελικά δεδομένα του 2014 και να καταστεί έτσι ρεαλιστικός.

19/01/2015
Η δημιουργία ειδικού αποθεματικού στους ΟΤΑ και η επίδραση στον ισοσκελισμό και την εκτέλεση του Π/Υ (άρθρο 78 Ν.4316/14)
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με την εγγραφή πίστωσης στο προϋπολογισμό των ΟΤΑ (Δήμοι και Περιφέρειες) σε ποσοστό επί των τακτικών εσόδων τους, η οποία αναφέρεται ως ειδικό αποθεματικό και ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 78 του νόμου 4316/2014.

 

περισσότερα...


 Λέξεις Κλειδιά

Ρύθμιση οφειλών N. 4257/14  Δημοτικές-Περιφερειακές εκλογές 2014 Κινητικότητα υπαλλήλων Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Αξιολόγηση Δομών Δήμων Παρατηρητήριο   Προϋπολογισμός  

  επικαιρότητα

27/01/2015
Έγγραφο <οικ.> 3600 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. <οικ.> 3600 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο – Μητρώο Πολιτών»"
26/01/2015
Απόφαση 78704(ΦΕΚ 3692/Β/31-12-2014) Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 78704(ΦΕΚ 3692/Β/31-12-2014) του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα: "Τροποποίηση της Π1/1732/23.07.2013 απόφασης, αναφορικά με την υλοποίηση προμηθειών"
26/01/2015
Εγκύκλιος 8001 Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 8001 από το Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα: "Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2015 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2016-2018 σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018"
26/01/2015
Εγκύκλιος ΦΑ2/5306/181 Υπ. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΦΑ2/5306/181 από το Υπ. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: "Τροποποίηση της υ.α. 28366/2098/06 (Β΄441/11-4-2006) «Ταξινό΅ηση ορισ΅ένων κατηγοριών ΅εταχειρισ΅ένων οχη΅άτων ΅ε συστή΅ατα αντιε΅πλοκής κατά την πέδηση»"
26/01/2015
ΠΟΛ 1010/2015 Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1010/2015 της Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής ΦΠΑ του άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ"
26/01/2015
ΠΟΛ 1029/2015 Υπ. Οικονομικών
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1029 από το Υπ. Οικονομικών με θέμα: "Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1249/2014 με θέμα: Παροχή οδηγιών σχετικά με την τήρηση νομότυπων διαδικασιών κοινοποίησης α)των πράξεων προσδιορισμού φόρου και των λοιπών εγγράφων και πράξεων που άπτονται των διαδικασιών ελέγχου β)της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής – υπερημερίας των άρθρων 47 του ν. 4174/2013 και 7 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.). , γ) της ατομικής ειδοποίησης του άρθρου 4 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.)"
26/01/2015
ΠΟΛ 1030/2015 Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1030 της Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας"

 
  Αρχική Σελίδα  
Όροι χρήσης
Τιμολόγιο συνδρομητών
  Πολιτική Προστασίας  
.:banet: powering e-business solutions