Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι
Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων

Αρχική Σελίδα   
Χάρτης Πλοήγησης  
Επικοινωνία 
 Ημερολόγιο Υποχρεώσεων
 Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στο ημερολόγιο
  Νέα και δραστηριότητες εταιρείας
Ανανέωση κατηγορίας.
Ανανεώθηκε η κατηγορία με τίτλο "Ταμειακή υπηρεσία", η οποία βρίσκεται στην κατηγορία θεμάτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ , η οποία περιλαμβάνει υλικό το οποίο αφορά σε θέματα σχετικά με την λειτουργία της ταμειακής υπηρεσίας.
Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στην κατηγορία. 


περισσότερα...

 είσοδος χρήστη

  θέματα


Ερωτήσεις-Απαντήσεις
31/03/2014 Κρατήσεις υπέρ ΤΠΔΥ, ΤΕΑΔΥ και ΤΑΔΚΥ . Απάντηση.

31/03/2014 Μοριοδότηση υπαλλήλων για θέσεις Προισταμένων . Απάντηση.

20/03/2014 Απόδοση κράτησης υπερ ΤΥΔΚ. Απάντηση.

18/03/2014 Συνεδρίαση Υπηρεσιακού συμβουλίου για επιλογή προϊσταμένων. Απάντηση.

17/03/2014 Mισθοδοσία του προσωπικού του επιχορηγούνται από χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Απάντηση. περισσότερα...
 

  Ενημερωτικά δελτία
Παρακαλούμε όπως εισάγετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ενημερωθείτε με νέα και θέματα της ιστοσελίδας...
    Ανασκόπηση θεμάτων εβδομάδας

   Ανασκόπηση Εβδομάδας 14-18/04/2014
   (νομοθεσία, εγκύκλιοι, αναλύσεις, ερωτήματα, ημερολόγιο)


- Έγγραφο 101645 Υπ. Εσωτερικών:  "Κατάρτιση νέων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ α' και β' βαθμού κατά το τελευταίο εξάμηνο της αυτοδιοικητικής περιόδου". To YΠΕΣ με το υπ’ αριθμόν 10645 έγγραφο του τονίζει ότι ο περιορισμός της παρ.5 του άρθρου 10 του Ν.3584/07, περί απαγόρευσης τροποποίησης των ΟΕΥ κατά το τελευταίο εξάμηνο της Δημοτικής ή Κοινοτικής πε­ριόδου,(για την φετινή περίοδο από 01/3/2014 – 30/8/2014) δεν ισχύει για τους φορείς που δεν έχουν ΟΕΥ . περισσότερα...

- Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/55/9899 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης :  "Μη αναστολή ένορκης διοικητικής εξέτασης". Το υπουργείο διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/ 55 / 9899 δίνει οδηγίες περί μη αναστολής της ΕΔΕ. περισσότερα...

- Νόμος 4258/14 (ΦΕΚ 94/Α/14-04-2014) :  "Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα-ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις". Με το άρθρο 31 του Ν. 4258/14 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα & ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» επέρχονται αλλαγές σε θέματα λειτουργίας των ΟΤΑ. περισσότερα...

- Νόμος 4257/14 (ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014) :  "Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών". Κοινοποιήθηκε στο ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014 ο νόμος υπ' αριθμόν 4257/14 με θέμα: "Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών". περισσότερα...

- Νόμος 4255/14 (ΦΕΚ 89/Α/11-04-2014) :  "Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". Κοινοποιήθηκε στο ΦΕΚ 89/Α/11-04-2014 ο νόμος υπ' αριθμόν 4255 με θέμα: "Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις". περισσότερα...


- Ερωτήσεις-Απαντήσεις

- Ημερολόγιο Υποχρεώσεων    ανάλυση επίκαιρων θεμάτων

  Στη περιοχή αυτή σας ενημερώνουμε για τις αναλύσεις των επίκαιρων θεμάτων που οργανώνονται και   παρουσιάζονται από την Επιστημονική Ομάδα και μπορούν να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι
.


17/04/2014
Οι τροποποιήσεις στην εφαρμογή των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης με τον Ν.4254/2014 και οι διευκρινήσεις της ΠΟΛ 1109/14-04-14
Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α’ /7-4-2014) στα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης μετά και την έκδοση της ΠΟΛ 1109/14-04-2014, με την οποία δόθηκαν διευκρινιστικές οδηγίες.
15/04/2014
Αλλαγές που επέρχονται με το Νόμο 4255/14: «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουκαι άλλες διατάξεις» και αφορούν τους ΟΤΑ.
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, το οποίο αφορά τις αλλαγές που επέρχονται με τον Ν.4255/14 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουκαι άλλες διατάξεις» σε θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως το πρόγραμμα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, θέματα δημάρχων και Γενικών Γραμματέων, όρια εκλογικών δαπανών και θέματα υποψηφίων συνδυασμών. Προστέθηκαν σημειώσεις στο έγγραφο στις 16-04-14.

περισσότερα...


  Λέξεις Κλειδιά

Κινητικότητα υπαλλήλων Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Αξιολόγηση Δομών Δήμων Παρατηρητήριο   Προϋπολογισμός  

  επικαιρότητα

17/04/2014
Απόφαση 15150 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 15150 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπι& κής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010"
17/04/2014
Απόφαση 9727/204 (ΦΕΚ 928/Β/14-04-2014) Υφυπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 9727/204 (ΦΕΚ 928/Β/14-04-2014) του Υφυπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: "Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2014, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας"
17/04/2014
Δ12 1063601 ΕΞ 2014 Υπ. Οικονομικών και Εργασίας
Δημοσιεύθηκε η απόφαση Δ12 1063601 ΕΞ 2014 των Αναπληρωτή Υπ. και Υφυπουργού Οικονομικών και Υπουργού και Υφυπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: "Διανομή κοινωνικού μερίσματος."
17/04/2014
Εγκύκλιος 12 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 12 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης που ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής του, ήτοι των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 138 του ν. 4251/2014"
17/04/2014
ΚΥΑ 2/24529/0022 Υπ. Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 2/24529/0022 των Υπ. Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 2/13917/0022/17&2&2012 (ΦΕΚ 414 Β΄) Κ.Υ.Α. για τον καθορισμό αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών"
16/04/2014
Απόφαση 14587 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 14587 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Ορισμός αριθμού δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 25 του Ν. 3852/2010 με βάση τον πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή"
16/04/2014
Απόφαση 15340 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 15340 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Κατανομή πιστώσεων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014 των Δήμων, για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους, (ΣΑΤΑ)."

 
  Αρχική Σελίδα  
Όροι χρήσης
Τιμολόγιο συνδρομητών
  Πολιτική Προστασίας  
.:banet: powering e-business solutions