Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι
Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων

Αρχική Σελίδα   
Χάρτης Πλοήγησης  
Επικοινωνία 
 Ημερολόγιο Υποχρεώσεων
 Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στο ημερολόγιο
  Νέα και δραστηριότητες εταιρείας
Πρώτες ενέργειες των Δημοτικών Αρχών.
Δημοσιεύονται από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, ενημερωτικά σημειώματα για τις επιμέρους ενέργειες που απαιτούνται με την ανάληψη των νέων Δημοτικών Αρχών.
Δείτε εδώ αναλυτικά
.
περισσότερα...

 είσοδος χρήστη

  θέματα


Ερωτήσεις-Απαντήσεις
14/11/2014 Εκτελεστότητα αποφάσεων του ΔΣ για αναμόρφωση ΠΥ. Απάντηση.

13/11/2014 Δόσεις τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου. Απάντηση.

13/11/2014 Δικαίωμα επιλογής συντάξιμων αποδοχών των αιρετών. Απάντηση.

06/11/2014 Ρύθμιση οφειλών του Ν. 4257/14 για δεύτερη φορά. Απάντηση.

05/11/2014 Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης & εκποίησης ακινήτων. Απάντηση.

23/10/2014 Προσαυξήσεις στη παραγραφή εσόδων. Απάντηση.


περισσότερα...
 

  Ενημερωτικά δελτία
Παρακαλούμε όπως εισάγετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ενημερωθείτε με νέα και θέματα της ιστοσελίδας...
   Ανασκόπηση θεμάτων εβδομάδας

   Ανασκόπηση Εβδομάδας 24-28/11/2014
   (νομοθεσία, εγκύκλιοι, αναλύσεις, ερωτήματα, ημερολόγιο)

- Ερωτήσεις-Απαντήσεις

- Ημερολόγιο Υποχρεώσεων

 

 


  ανάλυση επίκαιρων θεμάτων

  Στη περιοχή αυτή σας ενημερώνουμε για τις αναλύσεις των επίκαιρων θεμάτων που οργανώνονται και   παρουσιάζονται από την Επιστημονική Ομάδα και μπορούν να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι
.


24/11/2014
Τα βασικά σημεία της εγκυκλίου 53/20.11.2014 του ΥΠΕΣ σχετικά με τον έλεγχο των Π/Υ έτους 2015 από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με την εγκύκλιο 53 του Υπ. Εσωτερικών με την οποία δίνονται οδηγίες προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Α/Δ) για τον έλεγχο του Π/Υ έτους 2015.

19/11/2014
Έγγραφο με θέμα «Αξιολόγηση δομών των ΟΤΑ α΄ βαθμού», με προδιαγραφές και οδηγίες για τις εκθέσεις αξιολόγησης και αναδιοργάνωσης των δομών των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με έγγραφο το οποίο εστάλη από το Υπουργείο Εσωτερικών προς όλους τους Δήμους με κοινοποίηση στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, με θέμα «Αξιολόγηση των δομών των ΟΤΑ α΄ βαθμού», μαζί με προδιαγραφές και οδηγίες για τις εκθέσεις αξιολόγησης και αναδιοργάνωσης των δομών των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων.

 

περισσότερα...


 Λέξεις Κλειδιά

Ρύθμιση οφειλών N. 4257/14  Δημοτικές-Περιφερειακές εκλογές 2014 Κινητικότητα υπαλλήλων Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Αξιολόγηση Δομών Δήμων Παρατηρητήριο   Προϋπολογισμός  

  επικαιρότητα

25/11/2014
Έγγραφο Γ1/1452 Ελληνική Στατιστική Αρχή
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. Γ1/1452 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή με θέμα: "Υποβολή οικονομικών στοιχείων Γ' τριμήνου 2014 των Ν.Π. της Τοπικής Αυτοδιοίκησης"
25/11/2014
Δελτίο Τύπου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε το δελτίο τύπου από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης, το οποίο αφορά τη δυνατότητα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των αιτήσεων συμμετοχής τους στο «Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες» του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) / ΟΓΑ, για το έτος 2014.
25/11/2014
Έγγραφο Δ23οικ.41155/3090 Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. Δ23οικ.41155/3090 από το Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: "Παροχή κατευθύνσεων για την προστασία αστέγων κατά την περίοδο του χειμώνα"
25/11/2014
Νόμος 4308/14 (ΦΕΚ 251/Α/24-11-2014)
Κοινοποιήθηκε στο ΦΕΚ 251/Α/24-11-2014 ο νόμος υπ' αριθμόν 4308 με θέμα: "Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις"
24/11/2014
Έγγραφο οικ. 45488 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 45488 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των έργων ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων στα πλαίσια του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο – Μητρώο Πολιτών»"
21/11/2014
Εγκύκλιος 53 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 53 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2015 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων"
21/11/2014
ΠΟΛ 1245/14 Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1245 της Γεν. Γραμμ. Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημο& σίων Εσόδων ΠΟΛ 1236/2014 (ΦΕΚ 3033 Β΄) «Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών στη φορολογική διοίκηση του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄/31.10.2014)»"

 
  Αρχική Σελίδα  
Όροι χρήσης
Τιμολόγιο συνδρομητών
  Πολιτική Προστασίας  
.:banet: powering e-business solutions