Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι
Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων

Αρχική Σελίδα   
Χάρτης Πλοήγησης  
Επικοινωνία 
 Ημερολόγιο Υποχρεώσεων
 Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στο ημερολόγιο
  Νέα και δραστηριότητες εταιρείας
Πρώτες ενέργειες των Δημοτικών Αρχών.
Δημοσιεύονται από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, ενημερωτικά σημειώματα για τις επιμέρους ενέργειες που απαιτούνται με την ανάληψη των νέων Δημοτικών Αρχών.
Δείτε εδώ αναλυτικά
.
περισσότερα...

 είσοδος χρήστη

  θέματα


Ερωτήσεις-Απαντήσεις
04/12/2014 Βεβαίωση τέλους χωρίς επιβολή προσαυξήσεων(άρθρο 32 Ν.4304/14). Απάντηση.

04/12/2014 Αρμόδιο όργανο του Δήμου για την επιβολή προστίμου. Απάντηση.

04/12/2014 Διακοπή δραστηριότητας Αντιδημάρχου από άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος. Απάντηση.

03/12/2014 Κρατήσεις επί των αποδοχών Γενικού Γραμματέα. Απάντηση.

14/11/2014 Εκτελεστότητα αποφάσεων του ΔΣ για αναμόρφωση ΠΥ. Απάντηση.


περισσότερα...
 

  Ενημερωτικά δελτία
Παρακαλούμε όπως εισάγετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ενημερωθείτε με νέα και θέματα της ιστοσελίδας...
   Ανασκόπηση θεμάτων εβδομάδας

   Ανασκόπηση Εβδομάδας 15-19/12/2014
   (νομοθεσία, εγκύκλιοι, αναλύσεις, ερωτήματα, ημερολόγιο)


- Εγκύκλιος 65 ΙΚΑ : "Μείωση ωραρίου εργασίας σε ειδικές κατηγορίες υπαλλήλων". Η συγκεκριμένη εγκύκλιος αφορά τη μείωση ωραρίου εργασίας των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4305/14 (ΦΕΚ 237/τ. Α 731-10-2014), για ειδικές κατηγορίες τακτικών υπαλλήλων, υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. περισσότερα...

- Ερωτήσεις-Απαντήσεις

- Ημερολόγιο Υποχρεώσεων

 

 


  ανάλυση επίκαιρων θεμάτων

  Στη περιοχή αυτή σας ενημερώνουμε για τις αναλύσεις των επίκαιρων θεμάτων που οργανώνονται και   παρουσιάζονται από την Επιστημονική Ομάδα και μπορούν να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι
.


18/12/2014
Πότε συντελείται η παραγραφή απαιτήσεων των Δήμων από τρίτους και οι απαιτούμενες ενέργειες της υπηρεσίας για την αναστολή ή διακοπή της
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφό από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τις ενέργειες της οικονομικής υπηρεσίας και ιδιαίτερα της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου για την εύρεση των βεβαιωμένων εσόδων που υπόκεινται σε παραγραφή και η λήψη των απαραίτητων μέτρων, ώστε να ανασταλεί ή διακοπεί η παραγραφή αυτών.

03/12/2014
Ανασκόπηση θεμάτων που δημοσιεύθηκαν μέσα στο μήνα Νοέμβριο του 2014
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο της Επιστημονικής Ομάδας της εταιρείας, το οποίο αφορά τα σημαντικά θέματα που δημοσιεύθηκαν στο μήνα Νοέμβριο του 2014, όπως θέματα προσωπικού(απασχόληση, ασφαλιστικά, διοικητικά), οικονομικά θέματα των ΟΤΑ(οικονομική διαχείριση, δαπάνες, προμήθειες), φορολογικά θέματα των ΟΤΑ, νόμους και νομοσχέδια που δημοσιεύθηκαν και λοιπά θέματα που αφορούν τη Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 

περισσότερα...


 Λέξεις Κλειδιά

Ρύθμιση οφειλών N. 4257/14  Δημοτικές-Περιφερειακές εκλογές 2014 Κινητικότητα υπαλλήλων Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Αξιολόγηση Δομών Δήμων Παρατηρητήριο   Προϋπολογισμός  

  επικαιρότητα

18/12/2014
Απόφαση 68720 Υφ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 68720 του Υφ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα: "Εφαρμογή Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014"
18/12/2014
Νόμος 4313/14 (ΦΕΚ 261/Α/17-12-2014)
Κοινοποιήθηκε στο ΦΕΚ 261/Α/17-12-2014 ο νόμος υπ' αριθμόν 4313 με θέμα: "Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις"
17/12/2014
Έγγραφο 49618 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 49618 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την «στήριξη δράσεων ενημέρωσης σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ)» για το 2015"
17/12/2014
Εγκύκλιος 56 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 56 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Προσθήκη της άδειας διαμονής δεύτερης γενιάς στους τίτλους οριστικής διαμονής που γίνονται αποδεκτοί προκειμένου για την πολιτογράφηση αλλοδαπών."
17/12/2014
ΠΟΛ 1258/14 Υπ. Οικονομικών
Δημσοιεύθηκε η ΠΟΛ 1258/14 από το Υπ. Οικονομικών με θέμα: "Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων Κ.Τ.Α. Τποςπγών Δζωηεπικών και Οικονομικών 31143/20.08.2014 (ΦΔΚ Β΄2263) και 44337/18.11.2014 (ΦΔΚ Β΄3095) και παποσή ζσεηικών οδηγιών"
16/12/2014
Έγγραφο 49373 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 49373 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Διατήρηση ΑΦΜ Δημοτικών και περιφερειακών συνδυασμών"
16/12/2014
Έγγραφο 6706 Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Δημοσιεύθηκε από την ΚΕΔΕ το έγγραφο 6706 του Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: "Ορισμός Ενεργειακών Υπευθύνων στα κτίρια του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα - Εφαρμογή ΚΥΑ Δ6/Β/14826/2008"

 
  Αρχική Σελίδα  
Όροι χρήσης
Τιμολόγιο συνδρομητών
  Πολιτική Προστασίας  
.:banet: powering e-business solutions