Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι
Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων

Αρχική Σελίδα   
Χάρτης Πλοήγησης  
Επικοινωνία 
 Ημερολόγιο Υποχρεώσεων
 Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στο ημερολόγιο
  Νέα και δραστηριότητες εταιρείας
Η εφαρμογή των νέων λογιστικών προτύπων.
Δημοσιεύονται από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, ενημερωτικά σημειώματα για τις μεταβολές που επέρχονατι με τον Ν. 4308/14 σε επιμέρους θέματα και επηρεάζουν τους ΟΤΑ.
Δείτε εδώ αναλυτικά
.περισσότερα...

 είσοδος χρήστη

  θέματα


Ερωτήσεις-Απαντήσεις
26/02/2014 Άδεια της παρ.4 του άρθρου 55 του Ν. 3584/2007 σε προσωπικό Παιδικών Σταθμών. Απάντηση.

26/02/2014 Δικαίωμα υποβολής αίτησης Προϊσταμένου. Απάντηση.

02/02/2015 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α έως 27/2/2015 και για τα τέλη 0,5% επί των ακαθ. εσόδων επιχ/σεων και το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων . Απάντηση.

02/02/2015 Αν οφειλή (μη βεβαιωμένη) από τελος 0,5% μπορει να υπαχθει στη ρυθμιση του Ν.4152/13 και εαν και κατα ποσο ποσοστό απαλλασεται από προσαυξηση εκπρόθεσμης καταβολής. Απάντηση.

22/01/2015 Κωδικός εξόδων προϋπολογισμού για επιστροφή επιχορήγησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων προς ΕΥΔΑΠ. Απάντηση.


περισσότερα...
 

  Ενημερωτικά δελτία
Παρακαλούμε όπως εισάγετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ενημερωθείτε με νέα και θέματα της ιστοσελίδας...
   Ανασκόπηση θεμάτων εβδομάδας

   Ανασκόπηση Εβδομάδας 30/03-03/04/2015 
  

- Ερωτήσεις-Απαντήσεις

- Ημερολόγιο Υποχρεώσεων 


  ανάλυση επίκαιρων θεμάτων

  Στη περιοχή αυτή σας ενημερώνουμε για τις αναλύσεις των επίκαιρων θεμάτων που οργανώνονται και   παρουσιάζονται από την Επιστημονική Ομάδα και μπορούν να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι
.


27/03/2015
Τρόπος εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/15 για τους ΟΤΑ (Ρύθμιση 100 δόσεων)
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τη χορήγηση ρύθμισης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους ΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4321/15 «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» .

20/03/2015
Σημείωμα για τα χρηματικά διαθέσιμα ΠΑΜ – ΠΣΕΑ, που είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν οι ΟΤΑ.
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με την υποχρέωση των Δήμων να διατηρούν χρηματικά διαθέσιμα ΠΑΜ- ΠΣΕΑ.

 

περισσότερα...


 Λέξεις Κλειδιά

Ρύθμιση οφειλών N. 4257/14  Δημοτικές-Περιφερειακές εκλογές 2014 Κινητικότητα υπαλλήλων Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Αξιολόγηση Δομών Δήμων Παρατηρητήριο   Προϋπολογισμός  

  επικαιρότητα

30/03/2015
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 35/Α/27-03-2015
Κοινοποίηθηκε στο ΦΕΚ 35/Α/27-03-2015 η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: "Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές."
26/03/2015
Εγκύκλιος 14/2015 ΙΚΑ
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 14 από το ΙΚΑ με θέμα: "Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 4321/2015 που αφορούν ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών"
26/03/2015
Έγργαφο 10260 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 10260 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Λογιστική αποτύπωση επιχορηγήσεων για ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των ΟΤΑ"
24/03/2015
Εγκύκλιος 4 ΟΑΕΕ
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 4 από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών με θέμα: "Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ – ΕΤΑΜ «νέων» ασφαλισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. Φ.10035/18679/304/2014 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 3347/12- 12-2014 – Τεύχος Δεύτερο)"
24/03/2015
ΠΟΛ 1066/2015 Υπ. Οικονομικών
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1066 του Υπ. Οικονομικών με θέμα: "Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4305/14 (ΦΕΚ-237 Α/31-10-14,) όπως ισχύει"
24/03/2015
Προεδρικό Διάταγμα 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α/21-03-2015)
Κοινοποιήθηκε στο ΦΕΚ 34/Α/21-03-2015 το προεδρικό διάταγμα υπ' αριθμόν 28 με θέμα: "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία"
23/03/2015
Νόμος 4321/2015 (ΦΕΚ 32/Α/21-03-2015)
Κονοποίηθηκε στο ΦΕΚ 32/Α/21-03-2015 ο νόμος υπ' αριθμόν 4321/2015 με θέμα: "Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας"

 
  Αρχική Σελίδα  
Όροι χρήσης
Τιμολόγιο συνδρομητών
  Πολιτική Προστασίας  
.:banet: powering e-business solutions