Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι
Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων

Αρχική Σελίδα   
Χάρτης Πλοήγησης  
Επικοινωνία 
 Ημερολόγιο Υποχρεώσεων
 Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στο ημερολόγιο
  Νέα και δραστηριότητες εταιρείας
Διοργάνωση διήμερου σεμιναρίου 07-08/07/2014.
Η εταιρεία «Σ. Καραγιλάνης Ε.Π.Ε.» σε συνεργασία με τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας της Συνδρομητικής Ιστοσελίδας της εταιρείας, διοργανώνουν διήμερο συνέδριο - σεμινάριο, με θέμα :
«Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ»

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα. 


περισσότερα...

 είσοδος χρήστη

  θέματα


Ερωτήσεις-Απαντήσεις
06/08/2014 Ποιά ποσά πρέπει να εγγραφούν στους Κ.Α.Ε. «0715» & «0512». Απάντηση.

05/08/2014 Ορθή απεικόνιση των ΚΑΕ που αφορούν την υποκατηγορία εσόδων 132 «ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ». Απάντηση.

24/07/2014 Αναγνώριση προϋπηρεσίας κατά την διάρκεια της στρατιωτικής θητείας. Απάντηση.

24/07/2014 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας στο εκπαιδευτικό προσωπικό των παιδικών σταθμών. Απάντηση.

16/07/2014 Κυρώσεις για την μη τήρηση ωραρίου. Απάντηση.


περισσότερα...
 

  Ενημερωτικά δελτία
Παρακαλούμε όπως εισάγετε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ενημερωθείτε με νέα και θέματα της ιστοσελίδας...
   Ανασκόπηση θεμάτων εβδομάδας

   Ανασκόπηση Εβδομάδας 01-05/09/2014
   (νομοθεσία, εγκύκλιοι, αναλύσεις, ερωτήματα, ημερολόγιο)
- Ερωτήσεις-Απαντήσεις

- Ημερολόγιο Υποχρεώσεων


 


  ανάλυση επίκαιρων θεμάτων

  Στη περιοχή αυτή σας ενημερώνουμε για τις αναλύσεις των επίκαιρων θεμάτων που οργανώνονται και   παρουσιάζονται από την Επιστημονική Ομάδα και μπορούν να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι
.


27/08/2014
Η απόδοση του ΦΠΑ Δημοσίων έργων από τους φορείς του Δημοσίου βάσει των διατάξεων του Ν.4281/14
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα, σχετικά με το καθεστώς απόδοσης του ΦΠΑ που βαρύνει τα δημόσια έργα, όταν αυτά εκτελούνται για δραστηριότητες υπαγόμενες σε ΦΠΑ, μετά τις μεταβολές που επέρχονται στο Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000) με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4281/14.

25/08/2014
Διοικητικά θέματα των ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τον Ν. 4281/14
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, το οποίο αφορά τις αλλαγές που επέρχονται σε διοικητικά θέματα λειτουργίας των ΟΤΑ Α βαθμού, με τον Νόμο 4281/14 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

 

περισσότερα...


 Λέξεις Κλειδιά

Ρύθμιση οφειλών N. 4257/14  Δημοτικές-Περιφερειακές εκλογές 2014 Κινητικότητα υπαλλήλων Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Αξιολόγηση Δομών Δήμων Παρατηρητήριο   Προϋπολογισμός  

  επικαιρότητα

29/08/2014
Απόφαση Α2&757 Υφυπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υφυπ. Ανάοτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα: "Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου"
29/08/2014
Εγκύκλιος 21 ΟΑΕΕ
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 21 από τον ΟΑΕΕ με θέμα: "Γνωστοποίηση των διατάξεων του ν. 4250/2014"
27/08/2014
Έγγραφο 32023 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε ητο έγγραφο με αρ. πρωτ. 32023 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Κατευθυντήρια Οδηγία 3 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για τη «συμφωνία πλαίσιο» στις δημόσιες συμβάσεις"
27/08/2014
Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910 από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη ‘Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης’ ίδρυσης και λειτουργίας α) Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης), β) Καταστημάτων Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος καθώς και γ) Γυμναστηρίων και Ιδιωτικών Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων"
27/08/2014
Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.32.12/645/οικ.20907 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.32.12/645/οικ.20907 από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ."
26/08/2014
Απόφαση 14815 Υφυπ. παρά τω Πρωθυπουργό 14815(ΦΕΚ 2207/Β/12-08-2014)
Δημοσιεύθηκε η Απόφαση 14815 Υφυπ. παρά τω Πρωθυπουργό 14815(ΦΕΚ 2207/Β/12-08-2014) με θέμα: "Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 12179/ 2.7.2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 1893/11.7.2014) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου."
26/08/2014
Έγγραφο 27660 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 27660 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Λειτουργία Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης ενόψει εγκατάστασης νέων περιφερειακών αρχών"

 
  Αρχική Σελίδα  
Όροι χρήσης
Τιμολόγιο συνδρομητών
  Πολιτική Προστασίας  
.:banet: powering e-business solutions