Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι
Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων

Αρχική Σελίδα   
Χάρτης Πλοήγησης  
Επικοινωνία 
Τώρα Βρίσκεστε ΕΔΩ: Send page with email / Αποστολή σελίδας με email
 Νέα και Δραστηριότητες Εταιρείας Print this page / Εκτύπωση της σελίδας

Νέα και δραστηριότητες εταιρείας

Διοργάνωση διήμερου σεμιναρίου 07-08/07/2014.
Η εταιρεία «Σ. Καραγιλάνης Ε.Π.Ε.» σε συνεργασία με τα μέλη της Επιστημονικής Ομάδας της Συνδρομητικής Ιστοσελίδας της εταιρείας, διοργανώνουν διήμερο συνέδριο - σεμινάριο, με θέμα :
«Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ»

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα. 


 
Διοργάνωση Διήμερου Σεμιναρίου 10-11/03/2014

Η Σ. Καραγιλάνης Ε.Π.Ε., διοργανώνει εκπαιδευτικό διήμερο σεμινάριο συνολικής διάρκειας δέκα (10) ωρών, με θέμα:  «ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.– ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΥΤΩΝ».
Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα.Ανανέωση κατηγορίας.

Ανανεώθηκε η κατηγορία με τίτλο "Ταμειακή υπηρεσία", η οποία βρίσκεται στην κατηγορία θεμάτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ , η οποία περιλαμβάνει υλικό το οποίο αφορά σε θέματα σχετικά με την λειτουργία της ταμειακής υπηρεσίας.
Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα. . 


Ανανέωση κατηγορίας.

Ανανεώθηκε το υλικό το οποίο περιλαμβάνει η κατηγορία με τίτλο "Προϋπολογισμός" και βρίσκεται στην ενότητα θεμάτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που επέρχονται βάσει της ΚΥΑ 30842/13 των Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών.
Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στην κατηγορία.  Διοργάνωση Διήμερου Σεμιναρίου 11-12/07/2013 - Άρτα  
Η Σ.Καραγιλάνης Ε.Π.Ε., σε συνεργασία με την Π.Ε.Δ. Ηπείρου και την εταιρεία TSIRONIS GROUP Ε.Ε., διοργανώνουν εκπαιδευτικό διήμερο σεμινάριο συνολικής διάρκειας δέκα (10) ωρών, με θέμα:
«ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. : α) ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. β) ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. - ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΥΤΩΝ».

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα.Νέα κατηγορία 
Δημιουργήθηκε νέα κατηγορία με τίτλο Διαδικασία καταχώρησης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, στην κατηγορία θεμάτων ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΟΤΑ / Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, στην οποία παρουσιάζονται αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά τη διαδικασία καταχώρησης των συμβάσεων και των σχετικών εγγράφων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων.
Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στην κατηγορία.Διοργάνωση διήμερου σεμιναρίου 15-16/04/2013 - Αθήνα
 
Η Σ.Καραγιλάνης Ε.Π.Ε., σε συνεργασία με την Επιστημονική Ομάδα της Συνδρομητικής Ιστοσελίδας της εταιρείας, διοργανώνουν εκπαιδευτικό διήμερο σεμινάριο συνολικής διαρκειας δέκα (10) ωρών, με θέμα: " ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΑΥΤΩΝ."
Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα
Νέα κατηγορία 
Δημιουργήθηκε νέα κατηγορία με τίτλο Εκπαιδευτικό υλικό στην κατηγορία θεμάτων ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ-ΟΠΔ, η οποία περιλαμβάνει βοηθητικό-εκπαιδευτικό υλικό το οποίο παρουσιάστηκε στο σεμινάριο που πραγματοποίησε η ετιαρεία στις 21-03 με θέμα: "ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) - Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Ν.Π. - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Ο.Τ.Α."
Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στην κατηγορία.
Διοργάνωση σεμιναρίου 21/03/2013 - Αθήνα 
Η Σ.Καραγιλάνης Ε.Π.Ε., σε συνεργασία με την Επιστημονική Ομάδα της Συνδρομητικής Ιστοσελίδας της εταιρείας, διοργανώνουν εκπαιδευτικό σεμινάριο διαρκειας πέντε (5) ωρών, με θέμα: "ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) - Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Ν.Π. - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Ο.Τ.Α."
Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα
Δημιουργήθηκε νέα κατηγορία θεμάτων με όνομα "ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ-ΟΠΔ", η οποία περιλαμβάνει αναλυτικό υλικό το οποίο αφορά τους Δημοσιονομικούς κανόνες, το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) και την στοχοθεσία των οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ. Δημιουργήθηκε νέα κατηγορία με τίτλο "Απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης", στη κατηγορία θεμάτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ --> Δικαιολογητικά δαπανών, στην οποία παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα θέματα που αφορούν στην έκδοση απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης.Ανανέωση Ευρετηρίου Όρων
. Ανανεώθηκε το ευρετήριο όρων στο οποίο προστέθηκαν νέα λήμματα τα οποία παραπέμπουν στις αντίστοιχες ενότητες του site και έτσι καθοδηγούν εύκολα τον χρήστη στην ανεύρεση του θέματος που αναζητά. Το ευρετήριο βρίσκεται στην κατηγορία Ευρετήριο όρων στη γραμμή του μενού του site.  "Κάντε κλικ εδώ για να μεταφερθείτε στο ευρετήριο."
Δημιουργήθηκε νέα κατηγορία με όνομα "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ", στην οποία παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο που αφορά τα οικονομικά θέματα, τα διοικητικά θέματα και τα θέματα προμηθειών των Περιφερειών.Δημιουργήθηκε νέα κατηγορία με όνομα "Θέματα προσωπικού βάσει του Ν. 4093/12" , στη κατηγορία θεμάτων ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , στην οποία παρουσιάζονται οι νέες ρυθμίσεις στα θέματα του προσωπικού των ΟΤΑ, όπως ορίζονται με τον Ν. 4093/12 και το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Δημιουργήθηκε νέα κατηγορία με όνομα "Δημοσιονομικοί κανόνες και πρακτικές-Παρατηρητήριο" , στη κατηγορία Θεμάτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, στην οποία παρουσιάζονται θέματα που αφορούν το Παρατηρητήριο των ΟΤΑ και τους Δημοσιονομικούς κανόνες, όπως ορίζονται στη ΠΝΠ 18-11-2012, ΦΕΚ 228/Α. 


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Στα πλαίσια ενημέρωσης επί θεμάτων του Νόμου 4093/2012(ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012) που αφορούν τους ΟΤΑ, θα παρουσιάζονται στην κατηγορία Ανάλυση Επίκαιρων Θεμάτων, ενημερωτικά σημειώματα στα οποία θα αναλύονται οι αλλαγές που επιφέρει στους ΟΤΑ ο συγκεκριμένος Νόμος.
 


29-30/10/2012 Διοργάνωση Διήμερου Σεμιναρίου-ΑΘΗΝΑ
Η Σ.Καραγιλάνης Ε.Π.Ε., διοργανώνει εκπαιδευτικό διήμερο σεμινάριο συνολικής διαρκειας δέκα(10) ωρών, με θέμα:«Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.-ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ». Διοργάνωση Διήμερου Σεμιναρίου-ΑΘΗΝΑ (Λόγω αυξημένου αριθμού συμμετοχών το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο γκρουπ)
Πρώτο γκρουπ 22-23/10/2012 - Δεύτερο γκρουπ 24-25/10/2012

Η Σ.Καραγιλάνης Ε.Π.Ε.,διοργανώνει εκπαιδευτικό διήμερο σεμινάριο συνολικής διαρκειας δώδεκα(12) ωρών, με θέμα: «Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α’ ΒΑΘΜΟΥ».
 

Δημιουργία κατηγορίας : ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΟΤΑ Ν. 4071/12, σχετικά με τα θέματα της ρύθμισης οφειλών τρίτων προς τους Ο.Τ.Α η οποία ενεργοποιήθηκε με την έκδοση της ΚΥΑ 20124/15-6-2012 των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. Στις ενότητες της κατηγορίας αναλύονται εκτενώς οι πλευρές της εν λόγω ρύθμισης, οι απαιτούμενες διαδικασίες, οι προβλεπόμενες αποφάσεις και άλλο συναφές υλικό. Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στη κατηγορίαΔημιουργία κατηγορίας : ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ, η οποία έχει ως σκοπό να παρουσιάζει εβδομαδιαία το πρόσφατο υλικό που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα, ώστε να βοηθά το χρήστη να επικεντρώνεται στα τρέχοντα θέματα.
Το υλικό κάθε εβδομαδιαίας ενημέρωσης ενημερώνεται στο ίδιο αρχείο καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ενώ με την έναρξη της επόμενης εβδομάδας αναρτάται νέο αρχείο.
Τα εβδομαδιαία αρχεία παραμένουν συγκεντρωμένα στη κεντρική ενότητα θεμάτων της ιστοσελίδας
.
Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στη κατηγορία. 28-29/05/2012 Διοργάνωση Διήμερου Σεμιναρίου - ΑΘΗΝΑ 
Η Σ.Καραγιλάνης Ε.Π.Ε., σε συνεργασία με την Επιστημονική Ομάδα της Συνδρομητικής Ιστοσελίδας της εταιρείας, διοργανώνει εκπαιδευτικό διήμερο σεμινάριο συνολικής διαρκειας δέκα (10) ωρών, με θέμα:
«Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ».
Πατήστε εδώ για να δείτε πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα
 Ανανέωση κατηγορίας : Υποβολή Οικονομικών στοιχείων, στην κατηγορία θεμάτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, η οποία περιέχει πληροφορίες για την υποχρέωση υποβολής οικονομικών στοιχείων των Δήμων και των ΝΠ τους, όπως ισχύει μετά και τις πρόσφατες μεταβολές του θεσμικού πλαισίου.
Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στη κατηγορία. Νέα κατηγορία :
ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2012, στην ενότητα ΘΕΜΑΤΩΝ, η οποία περιέχει όλο το θεσμικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών της 6ης Μαΐου 2012.Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στη κατηγορία. 04-05/04/2012 Διοργάνωση Διήμερου Σεμιναρίου - ΛΙΒΑΔΕΙΑ.
Η Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε,σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας και το Δήμο Λεβαδέων, διοργανώνει διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο συνολικής διάρκειας έντεκα (11) ωρών, με θέμα:
«Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ».
Πατήστε εδώ για να δείτε πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα. Νέα κατηγορία : Βαθμολόγιο – Μισθολόγιο βάσει του Ν. 4024/11, στην ενότητα ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, η οποία περιέχει όλες τις αλλαγές που επήλθαν με τον νόμο 4024/2011 σε θέματα προσωπικού, όλο το θεσμικό πλαίσιο καθώς και αναλύσεις της Επιστημονικής ομάδας της εταιρείας.
Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στη κατηγορία. 19/03/2012 Διοργάνωση Σεμιναρίου - Πάτρα.
Η Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο συνολικής διάρκειας έξι (6) ωρών , με θέμα:
«Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»
.
 

Νέα κατηγορία: Δημιουργήθηκε νέα κατηγορία με τίτλο "ΕΡΓΑ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ", στην οποία αναλύονται θέματα που αφορούν την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία, όπως διαμορφώθηκαν με το άρθρο 40 του Ν. 4024/11 και την ΚΥΑ 3152 του Υπ. Εσωτερικών και του Υπ. Εργασίας.
Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στην κατηγορία. 


Νέα κατηγορία: Δημιουργήθηκε νέα κατηγορία με όνομα Κλείσιμο βιβλίων δημοσίων υπολόγων , στη κατηγορία θεμάτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.
Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στην κατηγορία. 


Νέο εργαλείο : Δημιουργήθηκε νέο εργαλείο με ονομασία Έλεγχος υπαγωγής στο πρόγραμμα εξυγίανσης, με το οποίο ελέγχεται η δυνατότητα υπαγωγής ενός Δήμου στο πρόγραμμα εξυγίανσης του άρθρου 262 του Ν. 3852/2010.
Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε. Νέο εργαλείο : Δημιουργήθηκε Ημερολόγιο Υποχρεώσεων, με το οποίο προβάλλονται οι υποχρεώσεις των υπηρεσιών των Οργανισμών του Δημοσίου σε θέματα φορολογικά, οικονομικά, διοικητικά, ασφαλιστικά, θέματα εσόδων-εισπράξεων και θέματα προσωπικού, ανά μήνα ή ανά ημέρα.
Πατήστε εδώ για να μεταφερθείτε στο ημερολόγιο. 


28-29/11/2011 Διοργάνωση Διήμερου Σεμιναρίου.
Η Σ.Καραγιλάνης Ε.Π.Ε., σε συνεργασία με την Επιστημονική Ομάδα της Συνδρομητικής Ιστοσελίδας της εταιρείας, διοργανώνει εκπαιδευτικό διήμερο σεμινάριο, με θέμα: «Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ».
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα02/11/11
Διοργάνωση ημερίδας
Η Σ.Καραγιλάνης Ε.Π.Ε., σε συνεργασία με την Επιστημονική Ομάδα της Συνδρομητικής Ιστοσελίδας της εταιρείας διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα
«ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012».Κάντε κλικ εδώ για να δείτε πληροφορίες.
 

Ενημέρωση κατηγορίας:
"Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης-Μητρώο Δεσμεύσεων-Π.Δ. 113/10",σύμφωνα με την εγκύκλιο 30 του ΥΠΕΣΑΗΔ και του ΥΠΟΙΚ
 

Νέα κατηγορία:
"ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ", στη κατηγορία θεμάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, όπου παρουσιάζονται τα θέματα που αφορούν τα νομικά πρόσωπα των Δήμων, βάσει του Ν.3852/10.
 

Νέα κατηγορία:
"ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ", στη κατηγορία θεμάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, στην οποία παρουσιάζονται τα θέματα που αφορούν τη διοικητική λειτουργία των Δήμων, βάσει του Ν.3852/10. 


3-4/05/2011 Διοργάνωση Διημερίδας
«ΤΑ ΝΠΔΔ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ , ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ (ΟΕΥ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛ. ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ».
 

27/04/2011
Ενημερώθηκε η κατηγορία θεμάτων "Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης- Μητρώο Δεσμεύσεων -Π.Δ. 113/10", σύμφωνα με την εγκύκλιο 30 του ΥΠΕΣΑΗΔ και του Υπ. Οικονομικών. 


31/03/2011 Δημιουργήθηκε νέα κατηγορία με όνομα "ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ", στη κατηγορία θεμάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, στην οποία παρουσιάζονται τα θέματα που αφορούν τα νομικά πρόσωπα των Δήμων, βάσει του Ν.3852/10. 


30/03/2011 Δημιουργήθηκε νέα κατηγορία με όνομα "ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ", στη κατηγορία θεμάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, στην οποία παρουσιάζονται τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων. 


28/03/2011 Δημιουργήθηκε νέα κατηγορία με όνομα "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ", στη κατηγορία θεμάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, στην οποία παρουσιάζονται τα θέματα που αφορούν τη διοικητική λειτουργία των Δήμων, βάσει του Ν.3852/10. 


16/03/2011 Δημιουργήθηκε νέα κατηγορία με όνομα "ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ", στη κατηγορία θεμάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, στην οποία παρουσιάζονται αναλυτικά οι πρόσθετες αρμοδιότητες που πρέπει να ασκούν οι Δήμοι βάσει του Ν.3852/10. 


14/03/2011 Δημιουργήθηκε νέα κατηγορία με όνομα "Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης- Μητρώο Δεσμεύσεων -Π.Δ. 113/10",στη κατηγορία θεμάτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, όπου παρουσιάζονται θέματα που αφορούν την απόφαση ανάληψης Υποχρέωσης σύμφωνα με το Π.Δ.113/10.
 09/03/2011
Ανανεώθηκε η κατηγορία Προϋπολογισμός, της κατηγορίας θεμάτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που προκύπτουν με τον Ν. 3852/2010 καθώς και την ΚΥΑ 3966/2011.
 09/03/2011 Πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στην αρχική σελίδα του site και προστέθηκε νέα περιοχή με όνομα "Λέξεις Κλειδιά", η οποία αποτελεί μια μηχανή αναζήτησης για τα επίκαιρα θέματα που απασχολούν του φορείς του Δημοσίου.Δείτε αναλυτικά
εδώ18/02/2011
Αναρτήθηκαν παρατηρήσεις-οδηγίες της κ. Νάκα Ματούλας, Φοροτεχνικού της Σ.Καραγιλάνης Ε.Π.Ε., που αφορούν τις άμεσες φορολογικές υποχρεώσεις για τις οποίες είναι υπόχρεοι οι Δήμοι και τα Ν.Π.Δ.Δ..
 

14/02/2011 Διοργάνωση Ημερίδας :
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2011 – ΠΔ 113/2010 ΓΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ .
 

29-30/11/2010
Διοργάνωση Διημερίδας - Αθήνα
«ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ » 07/09/2010 Ολοκλήρωση εργαλείου υπολογισμού λήψης δανείων
Αναρτήθηκε εργαλείο για τον Υπολογισμό του κόστους εξυπηρέτησης Δημόσιας πίστης που βρίσκεται στην κατηγορία θεμάτων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ --> Δάνεια. Η κατηγορία αποτελεί ένα εργαλείο για τον υπολογισμό της δυνατότητας του Δήμου να λαμβάνει Δάνεια βάσει των νέων διατάξεων του άρθρου 264 του Ν. 3852/10
.
Κάντε κλικ να μεταφερθείτε στη κατηγορία. Ενεργοποίηση-Ολοκλήρωση ευρετηρίου όρων

Ολοκληρώθηκε το ευρετήριο όρων για την εύκολη εύρεση θεμάτων τα οποία υπάρχουν στο site, με 2000 περίπου λήμματα, τα οποία παραπέμπουν στις αντίστοιχες ενότητες του site και έτσι καθοδηγούν εύκολα τον χρήστη στην ανεύρεση του θέματος που αναζητά. Το ευρετήριο βρίσκεται στην κατηγορία Ευρετηρίο όρων στη γραμμή του μενού του site.
Δείτε το ευρετήριο εδώ.
 

08/06/2010 Διοργάνωση ημερίδας ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Η Επιστημονική Ομάδα της Συνδρομητικής Ιστοσελίδας της εταιρείας μας διοργανώνει ημερίδα με θέμα:
“ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”20-21/04/2010
Διοργάνωση Διημερίδας - Κρυονέρι
«ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ Κ’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3833/2010» και «ΣΥΝΤΑΞΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ Ο.Τ.Α»
 

19/03/2010
Διοργάνωση Ημερίδας- Αθήνα
«ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ Κ’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3833/2010(ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ )»22/03/2010
Διοργάνωση Ημερίδας - Θεσσαλονίκη
«ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ Κ’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3833/2010(ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ )»
 

29/01/2010 Διοργάνωση Ημερίδας
«Οδηγίες σωστής συμπλήρωσης Δ.Α.Υ.Κ.(Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης)»

 


06/11/2009
Διοργάνωση Ημερίδας
Η Σ. Καραγιλάνης Ε.Π.Ε διοργανώνει ημερίδα στις 06/11/2009, με θέμα:
«Ενημέρωση σε οικονομικά θέματα που θέτει ο νόμος 3801/2009»


23/09/2009
Διοργάνωση Ημερίδας
Η Σ. Καραγιλάνης Ε.Π.Ε διοργανώνει ημερίδα στις 23/09/2009, με θέμα:
«Ετήσια προγράμματα δράσης έτους 2010 σε συνάρτηση με την σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2010»
07/09/2009
Διοργάνωση Ημερίδας
Η Σ. Καραγιλάνης Ε.Π.Ε διοργανώνει ημερίδα στις 07/009/2009 στο Δημαρχείο Kαλλιθέας (Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76), με θέμα:
«Υποβολή οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ στην Διϋπουργική Επιτροπή(άρθρο 12 του Ν.3697/08)»

30/06/2009
Διοργάνωση Ημερίδας
Η Σ. Καραγιλάνης Ε.Π.Ε διοργανώνει ημερίδα στις 30/06/2009 στο Δημαρχείο Kαλλιθέας (Διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76), με θέμα:
«Εργοδοτικές και Ασφαλιστικές εισφορές των Ο.Τ.Α»
 
22-23/06/2009
Διοργάνωση Διημερίδας
Η Σ. Καραγιλάνης Ε.Π.Ε διοργανώνει διημερίδα στις 22 και 23/06/2009 στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας (Διεύθυνση: Αγ.Γεωργίου 40), με θέμα:
«
Εκπαίδευση σε θέματα λειτουργίας του τμήματος προμηθειών»


27/05/2009
Διοργάνωση Ημερίδας
 «Ένταξη Προσωπικού Ο.Τ.Α στα Bαρέα και Aνθυγιεινά Eπαγγέλματα (Άρθρο 4, Ν. 3660/2008)»

 

 

  Αρχική Σελίδα  
Όροι χρήσης
Τιμολόγιο συνδρομητών
  Πολιτική Προστασίας  
.:banet: powering e-business solutions