Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι
Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων

Αρχική Σελίδα   
Χάρτης Πλοήγησης  
Επικοινωνία 
Τώρα Βρίσκεστε ΕΔΩ: Send page with email / Αποστολή σελίδας με email
 Νέα Print this page / Εκτύπωση της σελίδας
19/12/2014 Συγκρότηση Επιτροπών των ΟΤΑ για Προμήθειες και Υπηρεσίες για το έτος 2015
Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τη συγκρότηση των επιτροπών προμηθειών με βάση τον ΕΚΠΟΤΑ και των επιτροπών υπηρεσιών σύμφωνα με το ΠΔ 28/80, από τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα.
18/12/2014 Πότε συντελείται η παραγραφή απαιτήσεων των Δήμων από τρίτους και οι απαιτούμενες ενέργειες της υπηρεσίας για την αναστολή ή διακοπή της
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφό από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τις ενέργειες της οικονομικής υπηρεσίας και ιδιαίτερα της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου για την εύρεση των βεβαιωμένων εσόδων που υπόκεινται σε παραγραφή και η λήψη των απαραίτητων μέτρων, ώστε να ανασταλεί ή διακοπεί η παραγραφή αυτών.
03/12/2014 Ανασκόπηση θεμάτων που δημοσιεύθηκαν μέσα στο μήνα Νοέμβριο του 2014
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο της Επιστημονικής Ομάδας της εταιρείας, το οποίο αφορά τα σημαντικά θέματα που δημοσιεύθηκαν στο μήνα Νοέμβριο του 2014, όπως θέματα προσωπικού(απασχόληση, ασφαλιστικά, διοικητικά), οικονομικά θέματα των ΟΤΑ(οικονομική διαχείριση, δαπάνες, προμήθειες), φορολογικά θέματα των ΟΤΑ, νόμους και νομοσχέδια που δημοσιεύθηκαν και λοιπά θέματα που αφορούν τη Τοπική Αυτοδιοίκηση.
02/12/2014 Πρόσληψη δικηγόρου σε Δήμο με σχέση έμμισθης εντολής
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο της Επιστημονικής Ομάδας της εταιρείας, σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής από τους Δήμους, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 165 του Ν. 3584/2007.
26/11/2014 Αλλαγές σε διοικητικά θέματα και θέματα προσωπικού με τον Ν. 4305/14
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, το οποίο αφορά τις αλλαγές που επέρχονται σε διοικητικά θέματα και θέματα προσωπικού με την δημοσίευση του Νόμου 4305/14(ΦΕΚ 237/Α/31-10-2014).
24/11/2014 Τα βασικά σημεία της εγκυκλίου 53/20.11.2014 του ΥΠΕΣ σχετικά με τον έλεγχο των Π/Υ έτους 2015 από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με την εγκύκλιο 53 του Υπ. Εσωτερικών με την οποία δίνονται οδηγίες προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Α/Δ) για τον έλεγχο του Π/Υ έτους 2015.
19/11/2014 Έγγραφο με θέμα «Αξιολόγηση δομών των ΟΤΑ α΄ βαθμού», με προδιαγραφές και οδηγίες για τις εκθέσεις αξιολόγησης και αναδιοργάνωσης των δομών των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με έγγραφο το οποίο εστάλη από το Υπουργείο Εσωτερικών προς όλους τους Δήμους με κοινοποίηση στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, με θέμα «Αξιολόγηση των δομών των ΟΤΑ α΄ βαθμού», μαζί με προδιαγραφές και οδηγίες για τις εκθέσεις αξιολόγησης και αναδιοργάνωσης των δομών των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων.
18/11/2014 Τα επιχειρησιακά προγράμματα των Δήμων 2015-2019 μετά την έκδοση της ΥΑ 41179/14
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με το περιεχόμενο, τη δομή, τον χρόνο και το τρόπο υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (O.T.A.) α’ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-2019, μετά την έκδοση της απόφασης 41179/14 του Υπ. Εσωτερικών.
14/11/2014 Ο χρόνος αποσβεστικής προθεσμίας βεβαίωσης εσόδων με την λήξη του έτους
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με την αποσβεστική προθεσμία βεβαίωσης, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η υπηρεσία εσόδων του Δήμου δύναται να προβεί στην βεβαίωση φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών
03/11/2014 Ανασκόπηση θεμάτων που δημοσιεύθηκαν μέσα στο μήνα Οκτώβριο του 2014
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο της Επιστημονικής Ομάδας της εταιρείας, το οποίο αφορά τα σημαντικά θέματα που δημοσιεύθηκαν στο μήνα Οκτώβριο του 2014, όπως θέματα προσωπικού(απασχόληση, ασφαλιστικά, διοικητικά), οικονομικά θέματα των ΟΤΑ(οικονομική διαχείριση, δαπάνες, προμήθειες), φορολογικά θέματα των ΟΤΑ, θέματα Νομικών Προσώπων, νόμους και νομοσχέδια που δημοσιεύθηκαν και λοιπά θέματα που αφορούν τη Τοπική Αυτοδιοίκηση.
27/10/2014 Τροποποιήσεις στις ρυθμίσεις των οφειλών προς ΟΤΑ και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), με την ψήφιση του Ν.4304/14
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, αναφορικά με την παράταση ρύθμισης οφειλών προς ΟΤΑ καθώς και τη δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), με τις διατάξεις του Ν. 4304/14.
01/10/2014 Ανασκόπηση θεμάτων που δημοσιεύθηκαν μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο του 2014
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο της Επιστημονικής Ομάδας της εταιρείας, το οποίο αφορά τα σημαντικά θέματα που δημοσιεύθηκαν στο μήνα Σεπτέμβριο του 2014, όπως θέματα προσωπικού(απασχόληση, ασφαλιστικά, διοικητικά), οικονομικά θέματα των ΟΤΑ(οικονομική διαχείριση, δαπάνες, προμήθειες), φορολογικά θέματα των ΟΤΑ, θέματα Νομικών Προσώπων, νόμους και νομοσχέδια που δημοσιεύθηκαν και λοιπά θέματα που αφορούν τη Τοπική Αυτοδιοίκηση.
25/09/2014 Νέα διαδικασία για το πρόγραμμα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας
Αναρτήθηκε επικαιροποιημένο ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, με τις τελευταίες τροποποιήσεις από τις διατάξεις του νόμου 4285/14 με θέμα: "Καταπολέμηση εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας", στη διαδικασία του προγράμματος εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας.
16/09/2014 Οι ενέργειες των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών του Δήμου για τη σύνταξη και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος έτους 2015
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τις ενέργειες των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών του Δήμου για τη σύνταξη και ψήφιση του τεχνικού προγράμματος έτους 2015, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 208 του ΔΚΚ (Ν.3463/06).
10/09/2014 Οι πρώτες Διοικητικές ενέργειες των νέων δημοτικών αρχών
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, με το οποίο παρουσιάζονται οι πρώτες διοικητικές ενέργειες που πρέπει να προβούν οι νέες δημοτικές αρχές αλλά και οι υπηρεσίες των Δήμων, με την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου.
09/09/2014 Άμεσες ενέργειες των νέων δημοτικών αρχών που αφορούν τα οικονομικά.
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, με το οποίο παρουσιάζονται ορισμένες ενέργειες των νέων δημοτικών αρχών που αφορούν τα οικονομικά των Δήμων.
03/09/2014 Ενέργειες ορισμού Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών των ΟΤΑ
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, με το οποίο δίνονται οδηγίες για την πρόσληψη ειδικών συμβούλων–συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών στους ΟΤΑ ή τη διατήρηση των ήδη υπαρχόντων.
02/09/2014 Ανασκόπηση θεμάτων που δημοσιεύθηκαν μέσα στο μήνα Αύγουστο του 2014
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο της Επιστημονικής Ομάδας της εταιρείας, το οποίο αφορά τα σημαντικά θέματα που δημοσιεύθηκαν στο μήνα Αύγουστο του 2014, όπως θέματα προσωπικού(απασχόληση, ασφαλιστικά, διοικητικά), οικονομικά θέματα των ΟΤΑ(οικονομική διαχείριση, δαπάνες, προμήθειες), φορολογικά θέματα των ΟΤΑ, θέματα Νομικών Προσώπων, νόμους και νομοσχέδια που δημοσιεύθηκαν και λοιπά θέματα που αφορούν τη Τοπική Αυτοδιοίκηση.
01/09/2014 Πρόσληψη Γενικού Γραμματέα
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, το οποίο αφορά τη πρόσληψη Γενικού Γραμματέα στους Δήμους. Στις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν και άλλα ενημερωτικά έγγραφα σχετικά με τις πρώτες ενέργειες των Δήμων κατά τη νέα δημοτική περίοδο.
27/08/2014 Η απόδοση του ΦΠΑ Δημοσίων έργων από τους φορείς του Δημοσίου βάσει των διατάξεων του Ν.4281/14
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα, σχετικά με το καθεστώς απόδοσης του ΦΠΑ που βαρύνει τα δημόσια έργα, όταν αυτά εκτελούνται για δραστηριότητες υπαγόμενες σε ΦΠΑ, μετά τις μεταβολές που επέρχονται στο Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000) με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4281/14.
25/08/2014 Διοικητικά θέματα των ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τον Ν. 4281/14
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, το οποίο αφορά τις αλλαγές που επέρχονται σε διοικητικά θέματα λειτουργίας των ΟΤΑ Α βαθμού, με τον Νόμο 4281/14 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
01/08/2014 Ανασκόπηση θεμάτων που δημοσιεύθηκαν μέσα στο μήνα Ιούλιο του 2014
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο της Επιστημονικής Ομάδας της εταιρείας, το οποίο αφορά τα σημαντικά θέματα που δημοσιεύθηκαν στο μήνα Ιούλιο του 2014, όπως θέματα προσωπικού(απασχόληση, ασφαλιστικά, διοικητικά), οικονομικά θέματα των ΟΤΑ(οικονομική διαχείριση, δαπάνες, προμήθειες), φορολογικά θέματα των ΟΤΑ, θέματα Νομικών Προσώπων, νόμους και νομοσχέδια που δημοσιεύθηκαν και λοιπά θέματα που αφορούν τη Τοπική Αυτοδιοίκηση.
31/07/2014 Βασικά σημεία της ΚΥΑ 29530/2014 για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του έτους 2015
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, το οποίο επικεντρώνεται στα βασικά σημεία και στις αλλαγές που επέρχονται στη σύνταξη του προϋπολογισμού για το 2015, μετά την έκδοση της ΚΥΑ 29530(ΦΕΚ 2059/Β/29-07-2014) των Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα: "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης."
25/07/2014 Θέματα Προσωπικού και Διοικητικά θέματα των ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τον Ν. 4275/14
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, το οποίο αφορά τις αλλαγές που επέρχονται σε διοικητικά θέματα και θέματα προσωπικού των ΟΤΑ με τον Νόμο 4275/14 : "Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις".
24/07/2014 Οι ενέργειες των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών του Δήμου για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του έτους 2015
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, με το οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες σύνταξης-ψήφισης-έγκρισης του προϋπολογισμού έτους 2015, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
23/07/2014 Υποβολή έκθεσης 6μήνου για τη πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα, σχετικά με την υποχρέωση της οικονομικής επιτροπής να υποβάλλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο, έκθεση με οικονομικά στοιχεία του 2ου 3μήνου (1ου 6μήνου) του 2014 για τη πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους.
02/07/2014 Διευκρινίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά τον Ν.4257/14 και κυρίως με τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΟΤΑ
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά την εγκύκλιο 36 του Υπ. Εσωτερικών, με την οποία ρυθμίζονται τα ζητήματα που είχαν προκύψει αναφορικά με την εφαρμογή του Ν.4257/14 και τον τρόπο ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο. Το έγγραφο τροποποιήθηκε την 02-07-2014 κατόπιν μείωσης του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για πράξεις αναχρηματοδότησης, βάσει του οποίου υπολογίζονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
01/07/2014 Ανασκόπηση θεμάτων που δημοσιεύθηκαν μέσα στο μήνα Ιούνιο του 2014
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο της Επιστημονικής Ομάδας της εταιρείας, το οποίο αφορά τα σημαντικά θέματα που δημοσιεύθηκαν στο μήνα Ιούνιο του 2014, όπως θέματα προσωπικού(απασχόληση, ασφαλιστικά, διοικητικά), οικονομικά θέματα των ΟΤΑ(οικονομική διαχείριση, δαπάνες, προμήθειες), φορολογικά θέματα των ΟΤΑ, θέματα Νομικών Προσώπων, νόμους και νομοσχέδια που δημοσιεύθηκαν και λοιπά θέματα που αφορούν τη Τοπική Αυτοδιοίκηση.
16/06/2014 Σχετικά με τον τρόπο παραχώρησης περιπτέρων και κυλικείων
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, αναφορικά με το τρόπο παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των περίπτερων και των κυλικείων κτιρίων των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών έναντι ανταλλάγματος, μετά και την έκδοση της εγκυκλίου 38 του Υπ. Εσωτερικών.
05/06/2014 Κατάργηση κρατήσεων σε προμήθειες-έργα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4254/14
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας σχετικά με τις μη ανταποδοτικές κρατήσεις που κάνει το Δημόσιο υπέρ τρίτων οι οποίες καταργούνται ή εξορθολογίζονται με τις διατάξεις του Ν.4254/14.
9 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Ανά σελίδα
  Αρχική Σελίδα  
Όροι χρήσης
Τιμολόγιο συνδρομητών
  Πολιτική Προστασίας  
.:banet: powering e-business solutions