Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι
Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων

Αρχική Σελίδα   
Χάρτης Πλοήγησης  
Επικοινωνία 
Τώρα Βρίσκεστε ΕΔΩ: Send page with email / Αποστολή σελίδας με email
 Νέα Print this page / Εκτύπωση της σελίδας
01/09/2014 Πρόσληψη Γενικού Γραμματέα
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, το οποίο αφορά τη πρόσληψη Γενικού Γραμματέα στους Δήμους. Στις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν και άλλα ενημερωτικά έγγραφα σχετικά με τις πρώτες ενέργειες των Δήμων κατά τη νέα δημοτική περίοδο.
27/08/2014 Η απόδοση του ΦΠΑ Δημοσίων έργων από τους φορείς του Δημοσίου βάσει των διατάξεων του Ν.4281/14
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα, σχετικά με το καθεστώς απόδοσης του ΦΠΑ που βαρύνει τα δημόσια έργα, όταν αυτά εκτελούνται για δραστηριότητες υπαγόμενες σε ΦΠΑ, μετά τις μεταβολές που επέρχονται στο Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000) με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4281/14.
25/08/2014 Διοικητικά θέματα των ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τον Ν. 4281/14
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, το οποίο αφορά τις αλλαγές που επέρχονται σε διοικητικά θέματα λειτουργίας των ΟΤΑ Α βαθμού, με τον Νόμο 4281/14 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
01/08/2014 Ανασκόπηση θεμάτων που δημοσιεύθηκαν μέσα στο μήνα Ιούλιο του 2014
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο της Επιστημονικής Ομάδας της εταιρείας, το οποίο αφορά τα σημαντικά θέματα που δημοσιεύθηκαν στο μήνα Ιούλιο του 2014, όπως θέματα προσωπικού(απασχόληση, ασφαλιστικά, διοικητικά), οικονομικά θέματα των ΟΤΑ(οικονομική διαχείριση, δαπάνες, προμήθειες), φορολογικά θέματα των ΟΤΑ, θέματα Νομικών Προσώπων, νόμους και νομοσχέδια που δημοσιεύθηκαν και λοιπά θέματα που αφορούν τη Τοπική Αυτοδιοίκηση.
31/07/2014 Βασικά σημεία της ΚΥΑ 29530/2014 για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του έτους 2015
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, το οποίο επικεντρώνεται στα βασικά σημεία και στις αλλαγές που επέρχονται στη σύνταξη του προϋπολογισμού για το 2015, μετά την έκδοση της ΚΥΑ 29530(ΦΕΚ 2059/Β/29-07-2014) των Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα: "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης."
25/07/2014 Θέματα Προσωπικού και Διοικητικά θέματα των ΟΤΑ που ρυθμίζονται με τον Ν. 4275/14
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, το οποίο αφορά τις αλλαγές που επέρχονται σε διοικητικά θέματα και θέματα προσωπικού των ΟΤΑ με τον Νόμο 4275/14 : "Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις".
24/07/2014 Οι ενέργειες των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών του Δήμου για τη σύνταξη του προϋπολογισμού του έτους 2015
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, με το οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες σύνταξης-ψήφισης-έγκρισης του προϋπολογισμού έτους 2015, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
23/07/2014 Υποβολή έκθεσης 6μήνου για τη πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα, σχετικά με την υποχρέωση της οικονομικής επιτροπής να υποβάλλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο, έκθεση με οικονομικά στοιχεία του 2ου 3μήνου (1ου 6μήνου) του 2014 για τη πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους.
10/07/2014 Νέα διαδικασία για το πρόγραμμα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας
Αναρτήθηκε επικαιροποιημένο ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, με τις τελευταίες τροποποιήσεις του άρθρου 48 του νόμου 4274/14 με θέμα: "Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις", για τις αλλαγές στη διαδικασία στο πρόγραμμα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας
02/07/2014 Διευκρινίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά τον Ν.4257/14 και κυρίως με τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΟΤΑ
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά την εγκύκλιο 36 του Υπ. Εσωτερικών, με την οποία ρυθμίζονται τα ζητήματα που είχαν προκύψει αναφορικά με την εφαρμογή του Ν.4257/14 και τον τρόπο ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο. Το έγγραφο τροποποιήθηκε την 02-07-2014 κατόπιν μείωσης του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για πράξεις αναχρηματοδότησης, βάσει του οποίου υπολογίζονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
01/07/2014 Ανασκόπηση θεμάτων που δημοσιεύθηκαν μέσα στο μήνα Ιούνιο του 2014
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο της Επιστημονικής Ομάδας της εταιρείας, το οποίο αφορά τα σημαντικά θέματα που δημοσιεύθηκαν στο μήνα Ιούνιο του 2014, όπως θέματα προσωπικού(απασχόληση, ασφαλιστικά, διοικητικά), οικονομικά θέματα των ΟΤΑ(οικονομική διαχείριση, δαπάνες, προμήθειες), φορολογικά θέματα των ΟΤΑ, θέματα Νομικών Προσώπων, νόμους και νομοσχέδια που δημοσιεύθηκαν και λοιπά θέματα που αφορούν τη Τοπική Αυτοδιοίκηση.
16/06/2014 Σχετικά με τον τρόπο παραχώρησης περιπτέρων και κυλικείων
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, αναφορικά με το τρόπο παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των περίπτερων και των κυλικείων κτιρίων των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών έναντι ανταλλάγματος, μετά και την έκδοση της εγκυκλίου 38 του Υπ. Εσωτερικών.
05/06/2014 Κατάργηση κρατήσεων σε προμήθειες-έργα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4254/14
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας σχετικά με τις μη ανταποδοτικές κρατήσεις που κάνει το Δημόσιο υπέρ τρίτων οι οποίες καταργούνται ή εξορθολογίζονται με τις διατάξεις του Ν.4254/14.
02/06/2014 Ανασκόπηση θεμάτων που δημοσιεύθηκαν μέσα στο μήνα Μάιο του 2014
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο της Επιστημονικής Ομάδας της εταιρείας, το οποίο αφορά τα σημαντικά θέματα που δημοσιεύθηκαν στο μήνα Μάιο του 2014, όπως θέματα προσωπικού(απασχόληση, ασφαλιστικά, διοικητικά), οικονομικά θέματα των ΟΤΑ(οικονομική διαχείριση, δαπάνες, προμήθειες), φορολογικά θέματα των ΟΤΑ, θέματα Νομικών Προσώπων, νόμους και νομοσχέδια που δημοσιεύθηκαν και λοιπά θέματα που αφορούν τη Τοπική Αυτοδιοίκηση.
28/05/2014 Σχετικά με τις προϋποθέσεις για επιχορηγήσεις φορέων (πλην των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ) από τους Δήμους
Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, το οποίο αφορά τις προϋποθέσεις που ισχύουν για να δοθούν επιχορηγήσεις σε τρίτους φορείς από φορείς γενικής κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 22γ του π.δ.774/1980 μετά και τις τροποποιήσεις με το Ν. 4257/14.
22/05/2014 Ρυθμίσεις του Ν.4264/14 αναφορικά με τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών όπως διαμορφώθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4264/14 (Φ.Ε.Κ. 118/Α/15-05-2014), με θέμα «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».
15/05/2014 Οι ενέργειες των Δήμων και των οικονομικών υπηρεσιών μετά τη κατάργηση των βεβαιώσεων ΤΑΠ που προήλθε με τις διατάξεις του Ν.4262/14
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τη κατάργηση των βεβαιώσεων ΤΑΠ που προήλθε με τις διατάξεις του Ν.4262/14 και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν οι οικονομικές υπηρεσίες των ΟΤΑ.
09/05/2014 Διευκρινίσεις του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με τη παρακράτηση φόρου από φορείς γενικής κυβέρνησης
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας σχετικά με τη παρακράτηση φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, μετά την έκδοση της ΠΟΛ 1120/14 του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με την οποία δόθηκαν διευκρινίσεις.
07/05/2014 Οι νέες ρυθμίσεις διευκόλυνσης εξόφλησης οφειλών προς Ο.Τ.Α. του Ν. 4257/14 του Υπουργείου Εσωτερικών
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, το οποίο αφορά τις νέες ειδικές διατάξεις, οι οποίες θεσπίζονται με το άρθρο 51 του Ν. 4257/14, σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν βεβαιωθεί στους Ο.Τ.Α..
06/05/2014 Θέματα προσωπικού που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν.4257/14
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τα θέματα προσωπικού που αφορούν τους ΟΤΑ όπως διαμορφώθηκαν με την τελική ψήφιση του Ν.4257/14 “Eπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών”.
05/05/2014 Ανασκόπηση θεμάτων που δημοσιεύθηκαν μέσα στο μήνα Απρίλιο του 2014
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο της Επιστημονικής Ομάδας της εταιρείας, το οποίο αφορά τα σημαντικά θέματα που δημοσιεύθηκαν στο μήνα Απρίλιο του 2014, όπως θέματα προσωπικού(απασχόληση, ασφαλιστικά, διοικητικά), οικονομικά θέματα των ΟΤΑ(οικονομική διαχείριση, δαπάνες, προμήθειες), φορολογικά θέματα των ΟΤΑ, θέματα Νομικών Προσώπων, νόμους και νομοσχέδια που δημοσιεύθηκαν και λοιπά θέματα που αφορούν τη Τοπική Αυτοδιοίκηση.
30/04/2014 Θέματα έργων - προμηθειών που αντιμετωπίζονται με τις διατάξεις του Ν.4257/14
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τα θέματα έργων - προμηθειών που αφορούν τους ΟΤΑ όπως διαμορφώθηκαν με την τελική ψήφιση του Ν.4257/14 “Eπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών”.
29/04/2014 Διοικητικά θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του Ν.4257/14
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τα διοικητικά θέματα που αφορούν τους ΟΤΑ όπως διαμορφώθηκαν με την τελική ψήφιση του Ν.4257/14 “Eπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών”.
28/04/2014 Οι διευκρινήσεις του Υπ. Οικονομικών σχετικά με τη παρακράτηση 20% στις αμοιβές που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες
Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα της Επιστημονικής ομάδας της εταιρείας, σχετικά με τη παρακράτηση 20% στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διοίκησης και συμβουλευτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διευκρίνισεις που δόθηκαν με την ΠΟΛ 1120/14 του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
25/04/2014 Θέματα νομικών προσώπων και συνδέσμων που αντιμετωπίζονται με τις διατάξεις του Ν.4257/14
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τα θέματα που αφορούν τα νομικά πρόσωπα των Δήμων (Δημοσίου Δικαίου και επιχειρήσεις), όπως διαμορφώθηκαν με την τελική ψήφιση του Ν.4257/14 “Eπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών”.
24/04/2014 Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, το οποίο αφορά την αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών, μετά την έκδοση της εγκύκλιου 19 του Υπ. Εσωτερικών με την οποία δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 78 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α’).
23/04/2014 Τα οικονομικά θέματα που θίγονται με τις διατάξεις του Ν.4257/14, όπως τελικά διαμορφώθηκαν
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τα οικονομικά θέματα που αφορούν τους ΟΤΑ όπως διαμορφώθηκαν με την τελική ψήφιση του Ν.4257/14 “Eπείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών”.
17/04/2014 Οι τροποποιήσεις στην εφαρμογή των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης με τον Ν.4254/2014 και οι διευκρινήσεις της ΠΟΛ 1109/14-04-14
Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α’ /7-4-2014) στα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης μετά και την έκδοση της ΠΟΛ 1109/14-04-2014, με την οποία δόθηκαν διευκρινιστικές οδηγίες.
15/04/2014 Αλλαγές που επέρχονται με το Νόμο 4255/14: «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουκαι άλλες διατάξεις» και αφορούν τους ΟΤΑ.
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, το οποίο αφορά τις αλλαγές που επέρχονται με τον Ν.4255/14 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουκαι άλλες διατάξεις» σε θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως το πρόγραμμα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, θέματα δημάρχων και Γενικών Γραμματέων, όρια εκλογικών δαπανών και θέματα υποψηφίων συνδυασμών. Προστέθηκαν σημειώσεις στο έγγραφο στις 16-04-14.
07/04/2014 Μεταβολές στη παρακράτηση φόρου από τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης με το Νόμο 4254/14:«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/12 και άλλες διατάξεις
Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τις μεταβολές που επήλθαν στις παρακρατήσεις φόρων που γίνονται από το Δημόσιο, με το Νόμο 4254/14 : «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις”.
8 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Ανά σελίδα
  Αρχική Σελίδα  
Όροι χρήσης
Τιμολόγιο συνδρομητών
  Πολιτική Προστασίας  
.:banet: powering e-business solutions