Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι
Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων

Αρχική Σελίδα   
Χάρτης Πλοήγησης  
Επικοινωνία 
Τώρα Βρίσκεστε ΕΔΩ: Send page with email / Αποστολή σελίδας με email
 Νέα Print this page / Εκτύπωση της σελίδας
17/04/2014 Οι τροποποιήσεις στην εφαρμογή των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης με τον Ν.4254/2014 και οι διευκρινήσεις της ΠΟΛ 1109/14-04-14
Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α’ /7-4-2014) στα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης μετά και την έκδοση της ΠΟΛ 1109/14-04-2014, με την οποία δόθηκαν διευκρινιστικές οδηγίες.
15/04/2014 Αλλαγές που επέρχονται με το Νόμο 4255/14: «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουκαι άλλες διατάξεις» και αφορούν τους ΟΤΑ.
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, το οποίο αφορά τις αλλαγές που επέρχονται με τον Ν.4255/14 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουκαι άλλες διατάξεις» σε θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως το πρόγραμμα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, θέματα δημάρχων και Γενικών Γραμματέων, όρια εκλογικών δαπανών και θέματα υποψηφίων συνδυασμών. Προστέθηκαν σημειώσεις στο έγγραφο στις 16-04-14.
07/04/2014 Μεταβολές στη παρακράτηση φόρου από τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης με το Νόμο 4254/14:«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/12 και άλλες διατάξεις
Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τις μεταβολές που επήλθαν στις παρακρατήσεις φόρων που γίνονται από το Δημόσιο, με το Νόμο 4254/14 : «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις”.
03/04/2014 Ανασκόπηση θεμάτων που δημοσιεύθηκαν μέσα στο μήνα Μάρτιο του 2014
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο της Επιστημονικής Ομάδας της εταιρείας, το οποίο αφορά τα σημαντικά θέματα που δημοσιεύθηκαν στο μήνα Μάρτιο του 2014, όπως θέματα προσωπικού(απασχόληση, ασφαλιστικά, διοικητικά), οικονομικά θέματα των ΟΤΑ(οικονομική διαχείριση, δαπάνες, προμήθειες), φορολογικά θέματα των ΟΤΑ, νόμους και νομοσχέδια που δημοσιεύθηκαν και λοιπά θέματα που αφορούν τη Τοπική Αυτοδιοίκηση.
28/03/2014 Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής που προτείνει το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΣ για τους ΟΤΑ
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, το οποίο αφορά τις νέες διατάξεις σχετικά με την παροχή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών, που προτείνονται στο κατατεθέν Νομοσχέδιο "Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών".
26/03/2014 Αλλαγές σε διοικητικά θέματα με το Ν. 4250/14(ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014)
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, το οποίο αφορά τις αλλαγές που επέρχονται σε διοικητικά θέματα, σύμφωνα με το Ν. 4250/14(ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
14/03/2014 Νέα διαδικασία για το πρόγραμμα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας-Προθεσμία αιτήσεων 31/03/2014
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, το οποίο αφορά τις αλλαγές στη διαδικασία για το πρόγραμμα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, σύμφωνα με τροπολογία του Υπ. Εσωτερικών που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης: "Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα- Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις", το οποίο συζητείται στη Βουλή.
11/03/2014 Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με θέματα που αφορούν την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών, η οποία ειδικά για το 2014 θα γίνεται ανά τρίμηνο, όπως ορίζεται από την ΠΟΛ 1022/31-1-2014 του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
10/03/2014 Τα οικονομικά θέματα που θίγει το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΣ για τους ΟΤΑ
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τα οικονομικά θέματα που θίγει το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΣ για τους ΟΤΑ, όπως ρυθμίσεις οφειλών τρίτων προς τους Δήμους, παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού, προγραμματικές συμβάσεις, ταμειακή υπηρεσία μικρών Δήμων,ειδικότερα ζητήματα διαχείρισης της περιουσίας των ΟΤΑ, ρυθμίσεις επί ορισμένων τελών, οφειλές δημοτικών επιχειρήσεων κλπ.
06/03/2014 Σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τη Τοπική Αυτοδιοίκηση
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, με τα βασικά θέματα που ρυθμίζονται με το νομοσχέδιο του Υπ. Εσωτερικών "Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών", το οποίο αναρτήθηκε προς διαβούλευση τη Παρασκευή 28/2/2014 (η οποία ολοκληρώθηκε τη Τρίτη 4/3/2014) και αφορούν τους ΟΤΑ.
04/03/2014 Ανασκόπηση θεμάτων που δημοσιεύθηκαν μέσα στο μήνα Φεβρουάριο του 2014
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο της Επιστημονικής Ομάδας της εταιρείας, το οποίο αφορά τα σημαντικά θέματα που δημοσιεύθηκαν στο μήνα Φεβρουάριο του 2014, όπως θέματα προσωπικού(απασχόληση, ασφαλιστικά, διοικητικά), οικονομικά θέματα των ΟΤΑ(οικονομική διαχείριση, δαπάνες, προμήθειες), φορολογικά θέματα των ΟΤΑ, νόμους και νομοσχέδια που δημοσιεύθηκαν και λοιπά θέματα που αφορούν τη Τοπική Αυτοδιοίκηση.
25/02/2014 Περιορισμοί ενεργειών των οργάνων διοίκησης των Δήμων πριν τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τις αναστολές και απαγορεύσεις που ισχύουν κατά την προεκλογική περίοδο και σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι την ανάληψη των νέων δημοτικών αρχών.
20/02/2014 Ενέργειες για το πρόγραμμα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του Ν. 4223/13, όπως καθορίζεται από την ΚΥΑ οικ.5017/13-2-14 (ΦΕΚ 334/Β) των Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης και Υπ. Εσωτερικών και την εγκύκλιο 4 του ΥΠΕΣ με την οποία δίνονται διευκρινήσεις για την εφαρμογή του προγράμματος.
19/02/2014 Οι ετήσιες φορολογικές υποχρεώσεις των Δήμων και των ΝΠ αυτών
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τις ετήσιες φορολογικές υποχρεώσεις των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών, οι οποίες ορίζονται από το Υπ. Οικονομικών με τις καταληκτικές ημερομηνίες όπως ισχύουν μέχρι σήμερα.
17/02/2014 Απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού για το 2014.
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με την απευθείας παραχώρηση, με αντάλλαγμα, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού για το 2014, όπως ορίζεται με την κοινή απόφαση Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 των Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών.
11/02/2014 Οι παρακρατήσεις φόρου που ισχύουν από 1/1/2014 για τους ΟΤΑ και αφορούν πληρωμές για παροχή υπηρεσίας, προμήθειες αγαθών και καυσίμων
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τις μεταβολές στις παρακρατήσεις φόρου που γίνονται από το Δημόσιο και τους ΟΤΑ κατά τη πληρωμή των δικαιούχων (προμηθευτών), βάσει του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, μετά και από την δημοσίευση της ΠΟΛ 1028/2014 για την εφαρμογή των νέων διατάξεων.
03/02/2014 Ανασκόπηση θεμάτων που δημοσιεύθηκαν μέσα στο μήνα Ιανουάριο του 2014
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο της Επιστημονικής Ομάδας της εταιρείας, το οποίο αφορά τα σημαντικά θέματα που δημοσιεύθηκαν στο μήνα Ιανουάριο του 2014, όπως θέματα προσωπικού(απασχόληση, ασφαλιστικά, διοικητικά), οικονομικά θέματα των ΟΤΑ(οικονομική διαχείριση, δαπάνες, προμήθειες), θέματα εσόδων των ΟΤΑ, νόμους και νομοσχέδια που δημοσιεύθηκαν και λοιπά θέματα που αφορούν τη Τοπική Αυτοδιοίκηση.
31/01/2014 Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με διευκρινίσεις προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού, τα ΝΠΔΔ και τις πάσης φύσεως επιχειρήσεις αυτών (κοινωφελείς επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες, κλπ), για την αποστολή των αιτημάτων τους για πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ και για συμβάσεις μίσθωσης έργου, μετά τη δημοσίευση της εγκυκλίου οικ. 3259/30-1-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών.
28/01/2014 Οι αλλαγές του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), οι οποίες αφορούν τους ΟΤΑ(θεώρηση βιβλίων-στοιχείων, αποδείξεις δαπανών, παρακολούθηση μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων κ.λ.π.).
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τις αλλαγές του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), οι οποίες αφορούν τους ΟΤΑ είτε άμεσα ως υπόχρεους στον ΚΦΑΣ είτε έμμεσα ως λήπτες στοιχείων(θεώρηση βιβλίων-στοιχείων, αποδείξεις δαπανών, παρακολούθηση μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων).
22/01/2014 Η εγκύκλιος του ΓΛΚ για την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2014 και οι ενέργειες που αφορούν τους ΟΤΑ
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τις οδηγίες της εγκυκλίου 2/114747/ΔΠΓΚ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την εκτέλεση του Π/Υ έτους 2014 και αφορούν τους Δήμους και τα ΝΠΔΔ αυτών.
17/01/2014 Προέγκριση άδειας λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, το οποίο αφορά την απλούστευση της διαδικασίας προέγκρισης και του τρόπου γνωστοποίησης στο Δήμο των αδειών λειτουργιάς Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών, μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824 των Υπ. Οικονομικών, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υγείας και Περιβάλλοντος
14/01/2014 Πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό Π/Υ, βάσει των διατάξεων του Ν.4093/12, μέχρι 28/2/2014, χωρίς την έγκριση του Π/Υ.
Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, το οποίο αφορά τη δυνατότητα εξόφλησης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό Π/Υ, στην περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί ακόμα ο προϋπολογισμός του Δήμου.
13/01/2014 Αλλαγή ορίων Διεθνούς Διαγωνισμού
Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, το οποίο αφορά την αλλαγή των χρηματικών ορίων για την υποχρεωτική διενέργεια Διεθνούς Διαγωνισμού, μετά την δημοσίευση του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό 1336/2013 και της εγκυκλίου 163/2-1-2014 του Υπ. Εσωτερικών.
10/01/2014 Διαδικασία καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας και δημοσίευση αντίστοιχων αποφάσεων.
Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, το οποίο αφορά τη διαδικασία που ακολουθείται για την λήψη αποφάσεων καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. καθώς και την δημοσίευση αυτών των αποφάσεων.
08/01/2014 Πρώτες άμεσες ενέργειες των οργάνων διοίκησης και της οικονομικής υπηρεσίας για το 2014
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τις ενέργειες των οικονομικών υπηρεσιών που πρέπει να πραγματοποιηθούν άμεσα και αφορούν τις ανατροπές αναλήψεων υποχρέωσης, τις δεσμεύσεις-αναλήψεις δαπανών, τις παραγραφές απαιτήσεων, την επαναβεβαίωση χρηματικών καταλόγων, την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, τη σύσταση επιτροπών προμηθειών και την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας.
07/01/2014 Ανασκόπηση θεμάτων που δημοσιεύθηκαν μέσα στο μήνα Δεκέμβριο του 2013
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο της Επιστημονικής Ομάδας της εταιρείας, το οποίο αφορά τα σημαντικά θέματα που δημοσιεύθηκαν στο μήνα Δεκέμβριο του 2013, όπως θέματα προσωπικού(απασχόληση, ασφαλιστικά, διοικητικά), οικονομικά θέματα των ΟΤΑ(οικονομική διαχείριση, δαπάνες, προμήθειες), θέματα εσόδων των ΟΤΑ, νόμους και νομοσχέδια που δημοσιεύθηκαν και λοιπά θέματα που αφορούν τη Τοπική Αυτοδιοίκηση.
03/01/2014 Η διαδικασία της επαναβεβαίωσης των χρηματικών καταλόγων
Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με την επαναβεβαίωση των χρηματικών καταλόγων στον κωδικό των ανείσπρακτων εσόδων, στην οποία οφείλει να προβεί η ταμειακή υπηρεσία των Δήμων με το νέο οικονομικό έτος.
30/12/2013 Πρόγραμμα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με το πρόγραμμα εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, σύμφωνα με το οποίο επιτρέπεται η μετάταξη μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων των ΟΤΑ Α βαθμού, της ΚΕΔΕ, των ΠΕΔ και του ΙΤΑ, σε κενές ή συνιστώμενες, με την πράξη μετάταξης, θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας άλλων ΟΤΑ Α’ και Β’βαθμού, της ΚΕΔΕ, των ΕΠΔ και των ΠΕΔ.
24/12/2013 Εκτέλεση προϋπολογισμού ΟΤΑ, χωρίς έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με την εκτέλεση δαπανών από τους ΟΤΑ στη περίπτωση που η έγκριση του Π/Υ από την εποπτεύουσα αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση), δεν έχει πραγματοποιηθεί έως την 31-12-2013
23/12/2013 Ενέργειες των οργάνων διοίκησης και των οικονομικών υπηρεσιών για την ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων στο τέλος της χρήσης 2013
Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο της Επιστημονικής ομάδας της εταιρείας, στο οποίο επισημαίνονται οι βασικές ενέργειες των οργάνων διοίκησης και των οικονομικών υπηρεσιών για την ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων, που για διάφορους λόγους δεν έχουν εκτελεστεί-πληρωθεί μέχρι τέλος του έτους.
7 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Ανά σελίδα
  Αρχική Σελίδα  
Όροι χρήσης
Τιμολόγιο συνδρομητών
  Πολιτική Προστασίας  
.:banet: powering e-business solutions