Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι
Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων

Αρχική Σελίδα   
Χάρτης Πλοήγησης  
Επικοινωνία 
Τώρα Βρίσκεστε ΕΔΩ: Send page with email / Αποστολή σελίδας με email
 Ανακοινώσες Print this page / Εκτύπωση της σελίδας
31/07/2014 Γενικό Έγγραφο Α22/409/9 ΙΚΑ
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. Α22/409/9 από το ΙΚΑ με θέμα: "Μείωση εισφορών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014"
31/07/2014 Δελτίο Τύπου Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε το δελτίο τύπου από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: "Στα ΚΕΠ η αίτηση για ένταξη στο μητρώο ευάλωτων πελατών της ΔΕΗ"
31/07/2014 Εγκύκλιος 26547/1565 Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιο 26547/1565 από το Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα: "Συμπλήρωση της εγκυκλίου με αρ.πρωτ.: οικ.4800/173/13-2-2014 "
31/07/2014 Κατευθυντήρια οδηγία 3(αρ. πρωτ. 3220) Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Δημοσιεύθηκε από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων η κατευθυντήρια οδηγία σχετικά με την ορθή χρήση των συμφωνιών- πλαίσιο κατά τη διαδικασία ανάθεσης και σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
31/07/2014 Νόμος 4276/14(ΦΕΚ 155/Α/30-07-2014)
Κοινοποιήθηκε στο ΦΕΚ 155/Α/30-07-2014 ο νόμος υπ' αριθμόν με θέμα: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις"
30/07/2014 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. ΚΥΑ 29530(ΦΕΚ 2059/Β/29-07-2014) Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 29530 των Υπ. Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα: "Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης. "
30/07/2014 Κατατεθέν Σχέδιο Νόμου
Κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή το σχέδιο νόμου με θέμα: "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις"
30/07/2014 ΚΥΑ 29531(ΦΕΚ 2060/Β/29-07-2014) Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 29531(ΦΕΚ 2060/Β/29-07-2014) των Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα: "Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2015."
30/07/2014 ΠΟΛ 1183/14 Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1183 της Γεν. Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Τροποποίηση της ΠΟΛ.1287/30.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3366) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα"
30/07/2014 Ψηφισθέν Νομοσχέδιο
Ψηφίσθηκε από την Βουλή το σχέδιο νόμου με θέμα: "Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις"
29/07/2014 Απόφαση 27934 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 27934 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β΄ 931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ"
29/07/2014 Απόφαση 173829 Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 173829 του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: "Τροποποίηση της υπ’ αριθ.1958/2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄ 21), με την οποία κατατάσσονται τα δημόσια και ιδιωτικά έργα και δραστηριότητες σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.4014/2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 2ης, 6ης, 9ης και 12ης Ομάδας"
29/07/2014 Έγγραφο Δ12 Α 1109180 ΕΞ 2014 Υπ. Οικονομικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. Δ12 Α 1109180 ΕΞ 2014 από το Υπ. Οικονομικών με θέμα: "Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων"
29/07/2014 ΚΥΑ 2/53213/0022 Υπ. Οικονομικών-Εσωτερικών-Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης κ' Πρόνοιας
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 2/53213/0022 των Υπ. Οικονομικών, Εσωτερικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης κ' Πρόνοιας με θέμα: "Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές -κατασκηνώσεις η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους."
29/07/2014 ΚΥΑ 8122.1/29 (ΦΕΚ 2032/Β/25-07-2014) Υπ. Οικονομικών - Ναυτιλίας και Αιγαίου
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 8122.1/29 των Υπ. Οικονομικών και Ναυτιλίας κ' Αιγαίου με θέμα: "Αναπροσδιορισμός δικαιωμάτων Λιμενικών Ταμείων και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων"
28/07/2014 ΠΟΛ 1182/14 Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1182 της Γεν. Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α' του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β' του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α'/7.4.2014) περί της γνωστοποίησης στη Φορολογική Διοίκηση μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού φυσικών προσώπων."
25/07/2014 Απόφαση 2/55519/ΓΔΔΕ Αναπλ. Υπ. Οικονομικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 2/55519/ΓΔΔΕ του Αναπλ. Υπ. Οικονομικών με θέμα: "Σύσταση & Συγκρότηση Ελεγκτικών Κλιμακίων για τον έλεγχο τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων σε Φορείς Γενικής Κυβέρνησης"
25/07/2014 Απόφαση ΔΣ ΚΕΔΕ
Δημοσιεύθηκε από την ΚΕΔΕ η απόφαση της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. της 22ας Ιουλίου 2014, η οποία αφορά παρατηρήσεις επί του Προσχεδίου ΚΥΑ των Υπουργείων Οικονομικών & Εσωτερικών για τους Προϋπολογισμούς των Δήμων έτους 2015.
25/07/2014 Γενικό Έγγραφο Ε41/185 ΙΚΑ
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. Ε41/185 από το ΙΚΑ με θέμα: "Κοινοποίηση του με αριθμ. Φ.80000/10992/795/5-6-14 εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθώς και του με αριθμ. 4044/30-4-14 εγγράφου της Δ/νσης ΟΚΚ του ΥΠΕΚΑ και παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για τη διαχείριση περιπτώσεων ακινήτων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4178/13 (ΦΕΚ-174 Α/8-8-13)"
25/07/2014 Δελτίο Τύπου ΚΕΔΕ - Ενδοαυτοδιοικητική κινητικότητα
Δημοσιεύθηκε το δελτίο τύπου από την ΚΕΔΕ το οποίο αφορά το πρόγραμμα της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας.
25/07/2014 Εγκύκλιος 40 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 40 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Παροχή οδηγιών σχετικά με την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας λόγω κτήσης αλλοδαπής ιθαγένειας ή λόγω δήλωσης αποποίησης - ’ρθρα 16 & 18 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας Ν.3284/2004"
25/07/2014 Κατευθυντήρια οδηγία 2 (αρ. πρωτ. 3107) Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
Δημοσιεύθηκε από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων η κατευθυντήρια οδηγία σχετικά με την ορθή σύνταξη διακηρύξεων και τευχών διαγωνισμού, προς αποφυγή των συνηθέστερων πλημμελειών που εμφιλοχωρούν στους όρους αυτών.
25/07/2014 ΚΥΑ 2/53212/0022 Υπ. Εσωτερικών - Οικονομικών - Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ' Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 2/53212/0022 των Υπ. Εσωτερικών, Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ' Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας προσωπικού νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"
25/07/2014 ΠΟΛ 1173/14 Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1173 της Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων με θέμα: "Υποβολή εκπρόθεσμων συμπληρωματικών & τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου"
24/07/2014 Απόφαση 27858 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 27858 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Γ΄ Κατανομή ποσού 20.000.000,00 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2014, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους"
24/07/2014 Εγκύκλιος 41 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 41 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Μεταφορά μαθητών σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.4274/2014 (ΦΕΚ 147 Α΄) «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις»"
23/07/2014 Απόφαση ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/οικ.17166 Υφυπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η απόφαση ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/οικ.17166 της Υφυπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Προϋποθέσεις και διαδικασία ηλεκτρονικής πρόσβασης και λήψης των Βεβαιώσεων Παρακολούθησης, των Βεβαιώσεων υπέρβασης του ορίου απουσιών, των Βεβαιώσεων κάλυψης οδοιπορικών εξόδων και των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης για τα επιμορφωτικά προγράμματα του Ε.Κ.Δ.Δ.Α."
23/07/2014 Γενικό έγγραφο Σ22/3 ΙΚΑ
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. Σ22/3 από το ΙΚΑ με θέμα: "Λειτουργία νέων ανακεφαλαιωτικών κέντρων για χορήγηση Βεβαίωσης Χρόνου Ασφάλισης πριν την συνταξιοδότηση"
21/07/2014 Δελτίο Τύπου Υπ. Οικονομικών
Δημοσιεύθηκε δελτίο τύπου από το Υπ. Οικονομικών το οποία αφορά την τροπολογία που κατέθεσε χθες το Υπουργείο Οικονομικών για τον ΕΝΦΙΑ.
21/07/2014 Γενικό Έγγραφο Π51/24 ΙΚΑ
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ, πρωτ. Π51/24 από το ΙΚΑ με θέμα: "«Ηλεκτρονική πιστοποίηση ∆ή΅ων για την άντληση ΅έσω διαδικτύου των αποφάσεων γνωστοποίησης αποτελέσ΅ατος αναπηρίας υγειονο΅ικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α."
143 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Ανά σελίδα
  Αρχική Σελίδα  
Όροι χρήσης
Τιμολόγιο συνδρομητών
  Πολιτική Προστασίας  
.:banet: powering e-business solutions