Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι
Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων

Αρχική Σελίδα   
Χάρτης Πλοήγησης  
Επικοινωνία 
Τώρα Βρίσκεστε ΕΔΩ: Send page with email / Αποστολή σελίδας με email
 Ανακοινώσες Print this page / Εκτύπωση της σελίδας
02/09/2014 Εγκύκλιος 53 ΙΚΑ
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 53 από το ΙΚΑ με θέμα: "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 59 του ν. 4277/2014, περί μη συνυπολογισμού των χρόνων που έχουν διανυθεί σε καθεστώς ειδικών εισοδηματικών ενισχύσεων στο ανώτατο όριο αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 40 του ν. 3996/2011"
02/09/2014 Νόμος 4282/14 (ΦΕΚ 182/Α/29-08-2014)
Κοινοποιήθηκε στο ΦΕΚ 182/Α/29-08-2014 ο νόμος υπ' αριθμόν 4282 με θέμα: "Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις"
01/09/2014 Έγγραφο 32441 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 32441 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού έτους 2015 των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ αυτών στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών"
01/09/2014 Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Φ Α.2.3/21119 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Φ Α.2.3/21119 από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Υπόμνηση της υποχρέωσης εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 για την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων»"
01/09/2014 ΠΟΛ 1196/14 Υπ. Οικονομικών
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1196/14 από το Υπ. Οικονομικών με θέμα: "Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του του άρθρου 11 του ν. 4281/2014 (160 Α΄)"
01/09/2014 ΠΟΛ 1197/14 Υπ. Οικονομικών
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ 1197 από το Υπ. Οικονομικών με θέμα: "Ανάρτηση μισθωτηρίων στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙ»"
01/09/2014 Έγγραφο Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έγγραφο με απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις σχετικά με την κατάργηση υποχρέωσης υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.
01/09/2014 Απόφαση 32542 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 32542 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Κατανομή ποσού 9.993.810,00 €, εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 19 του άρθρου 24 του ν. 2130/93."
01/09/2014 Απόφαση 32544 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 32544 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Κατανομή ποσού 2.489.100,00 €, εσόδων από το Φόρο Ζύθου στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.δ 703/70 και του άρθρου 84 του από 24.9/20.10.58 β.δ"
01/09/2014 Απόφαση 32599 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η απόφαση 32599 του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Κατανομή ποσού 17.440.290,80 €, εσόδων από τα Τέλη Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 § 6 α του ν. 2880/2001."
29/08/2014 Απόφαση Α2&757 Υφυπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υφυπ. Ανάοτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα: "Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εμπορίου"
29/08/2014 Εγκύκλιος 21 ΟΑΕΕ
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 21 από τον ΟΑΕΕ με θέμα: "Γνωστοποίηση των διατάξεων του ν. 4250/2014"
27/08/2014 Έγγραφο 32023 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε ητο έγγραφο με αρ. πρωτ. 32023 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Κατευθυντήρια Οδηγία 3 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων για τη «συμφωνία πλαίσιο» στις δημόσιες συμβάσεις"
27/08/2014 Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910 από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη ‘Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης’ ίδρυσης και λειτουργίας α) Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης), β) Καταστημάτων Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος καθώς και γ) Γυμναστηρίων και Ιδιωτικών Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων"
27/08/2014 Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.32.12/645/οικ.20907 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.32.12/645/οικ.20907 από το Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλ. Διακυβέρνησης με θέμα: "Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ."
26/08/2014 Απόφαση 14815 Υφυπ. παρά τω Πρωθυπουργό 14815(ΦΕΚ 2207/Β/12-08-2014)
Δημοσιεύθηκε η Απόφαση 14815 Υφυπ. παρά τω Πρωθυπουργό 14815(ΦΕΚ 2207/Β/12-08-2014) με θέμα: "Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 12179/ 2.7.2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β' 1893/11.7.2014) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου."
26/08/2014 Έγγραφο 27660 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 27660 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Λειτουργία Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης ενόψει εγκατάστασης νέων περιφερειακών αρχών"
26/08/2014 Έγγραφο αρ. πρωτ. 1869 ΚΕΔΕ
Δημοσιεύθηκε από την ΚΕΔΕ το έγγραφο με αρ. πρωτ. 1869 με το οποίο υπενθυμίζεται προς τους Δήμους-ΠΕΔ η καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος Εθελοντικής Κινητικότητας.
26/08/2014 Εγκύκλιος 48 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 48 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Εκλογή νέων οργάνων της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.)"
26/08/2014 ΚΥΑ οικ.47563/4181 Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ' Ηλ. Διακυβέρνησης - Υποδομών Μεταφορών κ΄Δικτύων
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ οικ.47563/4181 των Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ' Ηλ. Διακυβέρνησης και Υποδομών Μεταφορών κ΄Δικτύων με θέμα: "Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντίστοιχων εντύπων τους, που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)"
25/08/2014 Εγκύκλιος 13 Υπ. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 13 από το Υπ. Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: "Κατάργηση Ορίων στις αναθέσεις δημοσίων έργων, μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών"
25/08/2014 ΚΥΑ 31143 Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ 31143 των Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα: "Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 46683/20.11.2013 (3186 Β’) όμοιας Απόφασης"
20/08/2014 Εγκύκλιος 49 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 49 από το Υπ.Εσωτερικών, με θέμα: ''Θέματα προσωπικού ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του ν. 4257/14 και 4258/14''.
20/08/2014 ΠΟΛ. 1195/14-8-2014 Υπουργείο Οικονομικών.
Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1195/14-8-2014 από το Υπ.Οικονομικών, με θέμα: ''Γνωμοδότηση του ΝΣΚ σχετικά με τη συνυπευθυνότητα αναφορικά με τις οφειλές των δημοτικών επιχειρήσεων που εξοφλούνται από τους ΟΤΑ σύμφωνα με τον ν. 4071/2012 ''.
18/08/2014 Έγγραφο 25171 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ.πρωτ. 25171 απο το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: '' Κατάρτιση πινάκων εκλογέων για την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια''.
18/08/2014 Έγγραφο οικ.30755 Υπ. Εσωτερικών.
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ.πρωτ.31433 απο το Υπ.Εσωτερικών με θέμα: '' Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ.45/οικ.30755/8-8-2014 Εγκυκλίου''.
18/08/2014 ΝΟΜΟΣ 4279/14(ΦΕΚ 158 Α/8-8-2014)
Κοινοποιήθηκε στο ΦΕΚ 158/Α/08-08-2014 ο νόμος υπ΄άριθμόν 4279 με θέμα:'' Κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς "Οι Αγιοι Ανάργυροι" και του ΝΠΙΔ με την επωνυμία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ "ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" και άλλες διατάξεις.''
18/08/2014 Νόμος 4280/14(ΦΕΚ 159 Α/8-8-2014)
Κοινοποιήθηκε στο ΦΕΚ 159/Α/08-08-2014 ο νόμος υπ'αριθμόν 4280 με θέμα: ''Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις''.
18/08/2014 Νόμος 4281/14(ΦΕΚ 160 Α/8-8-2014)
Κοινοποιήθηκε στο ΦΕΚ 158/Α/08-08-2014 ο νόμος υπ'αριθμόν 4281 με θέμα: ''Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις''.
08/08/2014 Έγγραφο 41301 Υπ. Εσωτερικών
Δημοσιεύθηκε το έγγραφο με αρ. πρωτ. 41301 από το Υπ. Εσωτερικών με θέμα: "Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4251/2014"
145 σελίδες: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Ανά σελίδα
  Αρχική Σελίδα  
Όροι χρήσης
Τιμολόγιο συνδρομητών
  Πολιτική Προστασίας  
.:banet: powering e-business solutions