Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε.
Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι
Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων

Αρχική Σελίδα   
Χάρτης Πλοήγησης  
Επικοινωνία 
Τώρα Βρίσκεστε ΕΔΩ: Send page with email / Αποστολή σελίδας με email
 Πρόσκληση Διήμερου Σεμιναρίου 28-29/05/2012 - Αθήνα Print this page / Εκτύπωση της σελίδας


Πρόσκληση

Η Σ.Καραγιλάνης Ε.Π.Ε., σε συνεργασία με την Επιστημονική Ομάδα της Συνδρομητικής Ιστοσελίδας της εταιρείας, διοργανώνει εκπαιδευτικό διήμερο σεμινάριο συνολικής διαρκειας δέκα (10) ωρών, με θέμα:

« Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»


Σκοπός του σεμιναρίου είναι η να παρέχει στους συμμετέχοντες (υπηρεσιακούς παραγόντες και αιρετά μέλη της διοίκησης) μία συνολική ενημέρωση για το πλαίσιο λειτουργίας των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. με ιδιαίτερη έμφαση στους ακόλουθους άξονες :
• θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ.
• απαραίτητες οργανωτικές ενέργειες στις οποίες θα πρέπει άμεσα να προβούν
• κυκλώματα οικονομικής λειτουργίας και το πλαίσιο διοίκησης

Ενδεικτικά, κατα την διάρκεια του σεμιναρίου θα αναπτυχθεί η ακόλουθη θεματολογία :
• Θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ.
• Κανονισμοί λειτουργίας (υποχρέωση κατάρτισης, περιεχόμενο, διαδικασία κ.α.)
• Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας
• Επιβολή εισφορών – συνδρομών
Ενημέρωση και ενέργειες που προκύπτουν απο την εφαρμογή των Ν.4002/2011, Ν.4024/2011, Ν.4057/2012, Ν.4071/2012 (ενδεικτικά θέματα : Μεταφορές – Αποσπάσεις, Προσλήψεων προσωπικού, άδειες προέδρων Δ.Σ κ.α.)

Το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοτικών υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»
• Εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου (απογραφή έναρξης και γενική λογιστική) με βάσει την υποχρέωση
• Εκτέλεση προϋπολογισμών (αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, πρόγραμμα «Διαύγεια» κ.α.)
• Εκτέλεση προμηθειών και υπηρεσιών των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. – Νομιμότητα δαπανών
• Φορολογικά θέματα και υποχρεώσεις των Ν.Π.Δ.Δ. (δραστηριότητες υπαγόμενες σε καθεστώς φ.π.α. κ.α.)

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν :
- Μέλη της διοίκησης των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. (Προέδρους, Αντιπροέδρους, μέλη των Δ.Σ.)
- Προϊστάμενοι Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών γραφείων δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ.
- Διοικητικοί και λοιποί υπάλληλοι των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ.
- Υπάλληλοι δήμων που εκτελούν χρέη υπευθύνων για την οικονομική και διοικητική υποστήριξη δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ..

Χώρος πραγματοποίησης : στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 52, Αθήνα (πλησίον σταθμού Μετρό και ηλεκτρικού Ομόνοια και σταθμού Μετρό Πανεπιστήμιο).

Χρόνος πραγματοποίησης : Δευτέρα και Τρίτη 28-29/05/2012.

Κόστος συμμετοχής/άτομο: 70 ευρώ για μία ημέρα - 120 ευρώ για τις δύο ημέρες.

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλ. 210-9409938 / 210-9483223

Υπεύθυνη διοργάνωσης : κα Μαμμάση Νάνσυ

Εισηγητές : Αναφέρονται παρακάτω στο αναλυτικό πρόγραμμα

Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να διανυκτερεύσουν στο ξενοδοχείο που θα διεξαχθεί το σεμινάριο θα έχουν ειδική έκπτωση επί του τιμοκατάλογου του ξενοδοχείου. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώσουν σχετικά την υπεύθυνη διοργάνωσης του σεμιναρίου για να μάθουν το κόστος διαμονής και εφόσον το επιθυμούν, να κάνουν την κράτησή τους

Για την διασφάλιση της ποιότητας και της επιτυχίας της εκδήλωσης ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Κατά συνέπεια παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν άμεσα με την υπεύθυνη διοργάνωσης του σεμιναρίου κυρία Μαμμάση Νάνσυ στο τηλ. 210-9409938, καθημερινά από τις 9:00 π.μ έως και τις 17:00 μ.μ για δηλώσεις συμμετοχής και παροχή διευκρινήσεων.

Το σεμινάριο απευθύνεται ΑΥΣΤΗΡΑ στα μέλη της διοίκησης και στους υπηρεσιακούς παράγοντες των Δήμων και των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ.. Στο σεμινάριο ΔΕΝ μπορούν να λάβουν μέρος οι οποιασδήποτε μορφής ιδιώτες, ανεξάρτητα με την σχέση που μπορεί να έχουν Δήμους ή με δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. .ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Δευτέρα 28 Μαΐου:

08:30 π.μ. – 09:00 π.μ. : ΥΠΟΔΟΧΗ

09:00 π.μ. – 11:00 π.μ. : ΕΝΟΤΗΤΑ 1η «ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. – ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ»
Ενδεικτικά, θα αναπτυχθούν τα ακόλουθα θέματα :
• Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει τα δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. και περιβάλλον λειτουργίας (έλεγχοι κ.α.)
• Ελεγκτικές αρχές και είδη ελέγχων των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
• Κανονισμοί Λειτουργίας (θεσμική υποχρέωση, πρότυποι κανονισμοί, περιεχόμενο, παράθεση παραδειγμάτων)
• Σχέση των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. με τον Δήμο, τους συλλόγους, σωματεία και τα λοιπά νομικά πρόσωπα (παραχώρηση και χρήση εγκαταστάσεων, δυνατότητα μη επιβολής εισφορών κ.α.)
• Θέματα εσόδων και διαχείρισης της περιουσίας των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. - Διαδικασία επιβολής εισφορών, αντίτιμου υπηρεσιών
• Θέματα Διοικητικού Συμβουλίου (συνεδριάσεις, οι πρώτες απαραίτητες αποφάσεις κ.α.)
• Άμεσες αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν το προσεχές χρονικό διάστημα (π.χ. αποφάσεις για την θέσπιση κριτηρίων και τον καθορισμό των ποσοστών μοριοδότησης για την εισαγωγή παιδιών στους παιδικούς σταθμούς, επιβολής τροφείων και καθορισμό ύψους αυτών κ.α) με την χρήση αναλυτικών υποδειγμάτων.

11:00 π.μ. – 11:30 π.μ. : Coffee Break

11:30 π.μ. - 13:30 μ.μ. : ΕΝΟΤΗΤΑ 2η. «ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.»
Ενδεικτικά, θα αναπτυχθούν τα ακόλουθα θέματα :
• Η κατάρτιση των οργανισμών εσωτερικής υπηρεσίας των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ.
• Η οικονομική και διοικητική υποστήριξη δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. που δεν έχουν διοικητικό προσωπικό και η τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ.
• Δυνατότητες απασχόλησης προσωπικού – συνεργατών (προγραμματισμός προσλήψεων, διαδικασία αποστολής αιτημάτων κ.α.)
• Ενημέρωση και ενέργειες που προκύπτουν απο την εφαρμογή των Ν.4002/2011, Ν.4024/2011, Ν.4057/2012, Ν.4071/2012 (ενδεικτικά θέματα : Μεταφορές – Αποσπάσεις, Προσλήψεων προσωπικού, άδειες προέδρων Δ.Σ κ.α.)
• Το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοτικών υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»

13:30 μ.μ. – 14:00 μ.μ. : Coffee Break

14:00 μ.μ. – 15:00 μ.μ. : ΕΝΟΤΗΤΑ 3η. «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.»
Ενδεικτικά, θα αναπτυχθούν τα ακόλουθα θέματα :
• Δραστηριότητες δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. υπαγόμενες σε καθεστώς ΦΠΑ και μη (τρόπος διάκρισης, πρακτικά παραδείγματα, ενέργειες)
• Βιβλία που υποχρεούται να τηρεί το νομικό πρόσωπο και στοιχεία που υποχρεούται να εκδίδει ανά δραστηριότητα. Ύπαρξη υποκαταστημάτων.
• Απαραίτητες Ενέργειες Δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. με δραστηριότητες υπαγόμενες σε καθεστώς φ.π.α. (Ενέργειες στην Δ.Ο.Υ. - θεώρηση Βιβλίων - Γνωστοποίηση στοιχείων - Ενημέρωση βιβλίων, Υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. κ.α.)

15:00 μ.μ. – 16:00 μ.μ. : ΓΕΥΜΑ*


Τρίτη 29 Μαΐου:

08:30 π.μ. – 09:00 π.μ. : ΥΠΟΔΟΧΗ

09:00 π.μ. – 11:00 π.μ. : ΕΝΟΤΗΤΑ 1η. «Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.»
Ενδεικτικά, θα αναπτυχθούν τα ακόλουθα θέματα :
• Ισχύς των προυπολογισμών
• Αναλήψεις υποχρεώσεων (διάκριση έκθεσης και απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, ειδικές περιπτώσεις, κ.α.) – Διαδικασία και χρόνοι δέσμευσης των πιστώσεων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο – Μητρώο Δεσμέυσεων
• Ανατροπές υποχρεώσεων (θεσμικό πλαίσιο, χρόνος ανατροπής, αρμόδια όργανα κ.α.)
• Ειδικές κατηγορίες δαπανών
Θεσμικό Πλαίσιο Εφαρμογής της Διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου
• Επιτροπή απογραφής (διάρθρωση, διαδικασία σύστασης κ.α.)
• Καταγραφή και αποτίμηση κινητής και ακίνητης περιουσίας (διαδικασία, αντικείμενο απογραφής, μεθοδολογία αποτίμησης κ.α.)
• Οικονομικά στοιχεία απογραφής
• Σύνταξη του Ισολογισμού Έναρξης και της έκθεσης της απογραφής
• Ορισμός και έλεγχος ορκωτών λογιστών

11:00 π.μ. – 11:30 π.μ. : Coffee Break

11:30 π.μ. - 13:30 μ.μ. : ΕΝΟΤΗΤΑ 2η. «Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. – ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ»
Ενδεικτικά, θα αναπτυχθούν τα ακόλουθα θέματα :
• Θεσμικό Πλαίσιο προμηθειών και εργασιών – Εννοιολογικοί προσδιορισμοί προμηθειών, υπηρεσιών/εργασιών, έργων, μελετών

Κατατμίσεις προμηθειών και υπηρεσιών
• Επιτροπές προμηθειών και εργασιών – διαδικασία και υποχρέωση κλήρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4024/11

Τεχνικές μελέτες προμηθειών και υπηρεσιών (σε ποιές περιπτώσεις απαιτούνται, περιεχόμενο, αρμόδιος σύνταξης και θεώρησής τους, έγκριση κ.α.)
• Διαδικασίες απευθείας ανάθεσης προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών
• Εκτέλεση προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού
• Εκτέλεση προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών με την διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού
• Ειδικές κατηγορίες προμηθειών (τρόφιμα, καύσιμα, εκδηλώσεις κ.α.)
• Έλεγχος ελεγκτικού συνεδρίου (διαδικασία, εξαιρούμενες δαπάνες κ.α.) και παράθεση νομολογίας (πράξεων) του VII τμήματος του Ελ. Συνεδρίου
Κατά την διάρκεια της παρούσας ενότητας θα γίνει παράθεση πρότυπων εντύπων (εισηγήσεων , μελετών κ.α.)

13:30 μ.μ. – 14:00 μ.μ. : Coffee Break

14:00 μ.μ. – 15:00 μ.μ. : ΕΝΟΤΗΤΑ 3η. «Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ . ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (ΜΕΡΟΣ Β) : ΓΕΝΙΚΗ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»
Ενδεικτικά, θα αναπτυχθούν τα ακόλουθα θέματα :
• Εισαγωγή στην γενική λογιστική
• Εισαγωγή στην αναλυτική λογιστική
• Διαφορές διπλογραφικού λογιστικού συστήματος με το δημόσιο λογιστικό
• Η λειτουργία του νομικού προσώπου με την εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής

15:00 μ.μ. – 16:00 μ.μ. : ΓΕΥΜΑ*


ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ- ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :

Καραγιλάνης Στυλιανός, Οικονομολόγος, Πρώην Καθηγητής του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, Συγγραφέας, Εισηγητής του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., Γενικός Διευθυντής της Σ. Καραγιλάνης μ. Ε.Π.Ε.

Καραγιλάνης Αθανάσιος, Οικονομολόγος, Εισηγητής του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., Προιστάμενος Δημοσίου Τομέα της Σ. Καραγιλάνης μ. Ε.Π.Ε.

Ρούτση Ναιάντα (Άντα), Οικονομολόγος, Υπεύθυνη Διοικητικών Θεμάτων Δημοσίου Τομέα της Σ. Καραγιλάνης μ. Ε.Π.Ε.

Γεωργίου Χαρά, Οικονομολόγος, Υπεύθυνη υλοποίησης έργων Δημοσίου Τομέα της Σ. Καραγιλάνης μ. Ε.Π.Ε.

Νάκα Ματούλα, Οικονομολόγος, Στέλεχος του Ιδιωτικού Τομέα της Σ. Καραγιλάνης μ. Ε.Π.Ε.

Κωνστάντη Κορίνα, Λογίστρια, Υπεύθυνη Δήμων και υλοποίησης έργων Δημοσίου Τομέα της Σ. Καραγιλάνης μ. Ε.Π.Ε.

Αγγέλου Κώστας, Οικονομολόγος, υπέυθυνος υλοποίησης έργων Δημοσίου Τομέα της Σ. Καραγιλάνης μ. Ε.Π.Ε..Με εκτίμηση

Για την Σ. Καραγιλάνης μ. Ε.Π.Ε.

Καραγιλάνης Στ. Αθανάσιος

  Αρχική Σελίδα  
Όροι χρήσης
Τιμολόγιο συνδρομητών
  Πολιτική Προστασίας  
.:banet: powering e-business solutions