Menu
karagilanis logo welc

Αναζήτηση στην κατηγορία Αναλύσεις Θεμάτων

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

«Ν.4590 (ΦΕΚ 17/Α’/07.02.2019) «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις».

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με την δημοσίευση στο ΦΕΚ 17/07.02.2019 τεύχος Α’ του Ν. 4590/19 «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις.».

«Η μεταφορά των χρηματικών διαθεσίμων των ΟΤΑ στην Τράπεζα της Ελλάδος».

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με την απόφαση με αριθ. οικ.2/6748/ΔΛΓΚ/19 (ΦΕΚ 104/24.01.2019 τεύχος Β’) του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο «Καθορισμός λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 όπως ισχύει».

«Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών».

Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με την εγκύκλιο με αριθ.πρωτ.οικ.3955/21.1.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία καλούνται οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών να αποστείλουν τα αιτήματα τους για πρόσληψη προσωπικού ιδοχ και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα πλαίσια προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019.

«Τροποποίηση Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων - Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες αυτών- Υποβολή αιτημάτων πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Υπουργείο Eσωτερικών».

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με την Τροποποίηση Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων - Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες αυτών - Υποβολή αιτημάτων πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Υπουργείο Eσωτερικών».

Οι σημαντικότερες διατάξεις του Ν.4587 (ΦΕΚ 218/Α’/24.12.2018) που αφορούν τους Ο.Τ.Α.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με την δημοσίευση στο ΦΕΚ 218/24.12.2018 τεύχος Α’ του Ν. 4587/18 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις.».

Οι σημαντικότερες διατάξεις του Ν.4585 (ΦΕΚ 216/Α’/24.12.2018) που αφορούν τους Ο.Τ.Α. (!)

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με την δημοσίευση στο ΦΕΚ 216/24.12.2018 τεύχος Α’ του Ν. 4585/18 «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας - Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με τον ν.2779/1999 (Α΄ 296) και άλλες διατάξεις.».

Οι σημαντικότερες διατάξεις του Ν. 4583/18 που αφορούν τους ΟΤΑ

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με την δημοσίευση στο ΦΕΚ 212/18.12.2018 τεύχος Α’ του Ν. 4583/18 «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις.».

Αλλαγές που επέρχονται στις ανατροπές και στις πρώτες ενέργειες μετά την έκδοση του «Κλεισθένη». (!)

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά τις αλλαγές που επέρχονται στις ανατροπές και στις πρώτες ενέργειες μετά την έκδοση του Ν.4555/18.

Ν.4582 (ΦΕΚ 208/Α’/11.12.2018) «Θεματικός τουρισμός-Ειδικές μορφές τουρισμού-Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης-Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις».

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με την δημοσίευση στο ΦΕΚ 208/11.12.2018 τεύχος Α’ του Ν. 4582/18 «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις.».
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS