Menu
karagilanis logo welc

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Οδηγίες καταχώρησης προκηρύξεων και αποφάσεων κατακύρωσης - ανάθεσης στο "νέο" ΚΗΜΔΗΣ

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τον τρόπο καταχώρησης των προκηρύξεων και αποφάσεων κατακύρωσης - ανάθεσης στο "νέο" ΚΗΜΔΗΣ από 13/6/2017 όπως περιγράφεται σε σχετικό έγγραφο που δημοσιεύθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr.

Ποιες οι προϋποθέσεις επιχορήγησης των Δήμων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για εκπόνηση μελετών και για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής .

Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τον καθορισμό των προϋποθέσεων και την ρύθμιση των λεπτομερειών επιχορήγησης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με σκοπό την εκπόνηση μελετών για την ωρίμανση και εκτέλεση έργων υποδομής ή έργων γενικού συμφέροντος σ’ αυτούς ,σε εφαρμογή του αρ.73 του νόμου 4445/16 (ΦΕΚ 236/τ.Α’/19-12-2016).

Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τις διατάξεις της απόφασης υπ’ αριθ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924/17/Β’) του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)”.

Τροποποίηση της απόφασης 5143/14 του Υπ.Οικονομικών σχετικά με τον υπολογισμό και την παρακράτηση του 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού, την παρακράτηση και την απόδοση της κράτησης 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, που περιγράφονται στην υπ’ αριθμόν απόφαση 5143 (ΦΕΚ Β’ 3335/11-12-2014), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμόν απόφαση 3491 με ΦΕΚ Β’ 1992/9-6-2017 του Υπ. Οικονομικών.

Τροποποίηση της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454Β’/ΕΞ2017

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με την ΚΥΑ ΔΔΠ008470/0514Β/ΕΞ2017 η οποία τροποποιεί την ΚΥΑ υπ’ αριθ. ΔΔΠ0007378/0454Β’ περί ‘’Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμών και πλεύσιμων ποταμών."

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με την υπ’ αριθ. 57654/2017 Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1781/Β’) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.», η οποία ρυθμίζει θέματα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 38 του Ν.4412/2016.

Ανάλυση διατάξεων του Ν.4472/17 που αφορούν Οικονομικά Θέματα των ΟΤΑ

Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τις διατάξεις του Ν.4472/17 που αφορούν Οικονομικά Θέματα των ΟΤΑ
της Επιστημονικής ομάδας της εταιρείας.

Ανάλυση διάταξης άρθρου 100 ν. 4472/17 που αφορά το ΕΣΚ

Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τις διατάξεις του Ν.4472/17 (ΦΕΚ 74 / 19.05.2017 Τεύχος Α’), με τίτλο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.», που αφορούν το ενιαίο σύστημα κινητικότητας.

Τροποποιήσεις Ν.4412/2016 βάσει του Ν.4472/2017

Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τροποποιήσεις του Ν.4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" βάσει του Ν.4472/17 "Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις".
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS