Menu
karagilanis logo welc

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών

Αναρτήθηκε ενημερωτικό έγγραφο από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με την εγκύκλιο με αριθ.πρωτ.οικ.3449/5.2.2018 του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία καλούνται οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών να αποστείλουν τα αιτήματα τους στα πλαίσια προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018.

Έκδοση νέας απόφασης με αριθμό 2816/2018 η οποία τροποποιεί τον τρόπο και τον χρόνο υποβολής των οικονομικών στοιχείων των ΟΤΑ α΄βαθμού.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδας σχετικά με την έκδοση της απόφασης με αριθμό 2816/2018 με θέμα: «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου των στοιχείων, του χρόνου και του τρόπου ενημέρωσης του Κόμβου Διαλειτουργικότητας και των λοιπών βάσεων δεδομένων οικονομικών στοιχείων ΟΤΑ που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης λεπτομέρειας».

Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδας σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 8440/2011 (Β’ 318) με θέμα: «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών».

Διαχείριση μη μισθολογικών παροχών βάσει του άρθρου 43 του Ν.4484/17.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδας σχετικά την εφαρμογή του υπ’ αριθμόν 2/92306/ΔΕΠ εγγράφου του ΥΠΟΙΚ με θέμα « Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθ.43 του Ν.4484/17» σε εφαρμογή του άρθρου 43 του Ν.4484/17 αναφορικά με τις μη μισθολογικές παροχές.

Διευκρινίσεις σχετικά με τα περιγράμματα θέσεων εργασίας

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με την κατάρτιση των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας βάσει των οδηγιών που δόθηκαν με την εγκύκλιο 3/οικ.2543/26.1.2018 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Προσυμβατικός έλεγχος και αγορά ακινήτων

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με την υποχρέωση ή μη διενέργειας προληπτικού ελέγχου και σε αγορές ακινήτων βάσει των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 4129/13.

Κοινοποίηση ή μη δικαστικών αποφάσεων στην οικεία ΔΥΕΕ

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με την υποχρέωση των Δήμων ή μη κοινοποίησης των δικαστικών αποφάσεων στην οικεία ΔΥΕΕ βάσει των διατάξεων του άρθρου 11 του ΠΔ 80/2016.

Ενημερωτικό σημείωμα για δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την Επιστημονική ομάδα της εταιρείας, σχετικά με τα νέα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων έργων και μελετών άνω και κάτω των ορίων του Ν.4412/16, καθώς και την έναρξη ισχύος του Βιβλίου IV περί προδικαστικών προσφυγών.

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS