Menu
karagilanis logo welc

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δήμαρχος

Ο Δήμαρχος βρίσκεται στο επίκεντρο του συστήματος διακυβέρνησης καθότι είναι ο πολιτικοδιοικητικός προϊστάμενος του διοικητικού μηχανισμού του Δήμου και ο ηγέτης της πλειοψηφούσας δημοτικής παράταξης.

Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο βουλευόμενο όργανο του Δήμου και έχει τη γενική αποφασιστική αρμοδιότητα, δηλαδή αποφασίζει για όλα τα θέματα τα οποία δεν ανατίθενται ρητά σε άλλο όργανο του Δήμου.

Οικονομική Επιτροπή

Σε όλους τους Δήμους συνίσταται και λειτουργεί μία Οικονομική Επιτροπή. Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) η Οικονομική Επιτροπή αποτελεί όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου.

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συνίσταται μία Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Εκτελεστική Επιτροπή

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) σε όλους τους Δήμους που έχουν περισσότερους από έναν αντιδήμαρχο συνίσταται Εκτελεστική Επιτροπή.

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Σύμφωνα με (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.

Συμβούλιο ένταξης μεταναστών

Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Νόμου 3852/2010(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), προβλέπεται σε κάθε Δήμο της χώρας η συγκρότηση και λειτουργία συμβουλίων ένταξης μεταναστών.

Αντιδήμαρχος

Οι Αντιδήμαρχοι συνεπικουρούν τον Δήμαρχο, προέρχονται από την δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας και ορίζονται με απόφασή του.Το άρθρο 59 του Ν.3852/10 ρυθμίζει τα θέματα περί ορισμού αντιδημάρχων.

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

Σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων επιλέγεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Άμισθοι σύμβουλοι

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 58 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/11 ο Δήμαρχος με απόφασή του μπορεί να αναθέτει σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου.
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS