Menu
karagilanis logo welc

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Με την υπ’ αριθ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698 Β’/16.11.2016) απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) εγκρίθηκε η έκδοση του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων

Προδικαστικές Προσφυγές (Βιβλίο IV του Ν.4412/16)

 Οι διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν.4412/16 εφαρμόζονται στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων, καθώς και τροποποίησης αυτών, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) - Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ΚΗΜΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των χιλίων (1.000) ευρώ χωρίς ΦΠΑ και το ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημόσιων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων ( 60.000 )ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Δημοσιεύσεις Προμηθειών - Υπηρεσιών (Ν. 4412/16)

H υποχρέωση δημοσίευσης στον Τύπο, προκύπτει από τις μεταβατικές διατάξεις ισχύος των δημοσιεύσεων που προκύπτουν από τον Ν. 4412/2016 (παρ. 4 άρθρου 376, περίπτ. 68 για παροχή υπηρεσιών & περίπτ. 82, παρ.1 άρθρου 377 για προμήθειες ως έχει τροποποιηθεί) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3548/07.
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS