Menu

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δήμαρχος

Ο Δήμαρχος βρίσκεται στο επίκεντρο του συστήματος διακυβέρνησης καθότι είναι ο πολιτικοδιοικητικός προϊστάμενος του διοικητικού μηχανισμού του Δήμου και ο ηγέτης της πλειοψηφούσας δημοτικής παράταξης.

Εκτελεστική Επιτροπή

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) σε όλους τους Δήμους που έχουν περισσότερους από έναν αντιδήμαρχο συνίσταται Εκτελεστική Επιτροπή.

Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

Σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων επιλέγεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συμβούλιο ένταξης μεταναστών και προσφύγων

Σύμφωνα με το άρθρο 78 του ν.3852/2010(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», προβλέπεται σε κάθε Δήμο της χώρας η συγκρότηση και λειτουργία συμβουλίων ένταξης μεταναστών και προσφύγων με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Άμισθοι σύμβουλοι

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 58 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 3979/11 ο Δήμαρχος με απόφασή του μπορεί να αναθέτει σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου.

Κοινότητες άνω των 300 κατοίκων

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.3852/10, όργανα των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, με βάση τα στοιχεία μόνιμου πληθυσμού της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, είναι: α) Το συμβούλιο της κοινότητας και β) Ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας.

Κοινότητες έως 300 κατοίκων

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 του ν.3852/10, όργανο των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίους (300) κατοίκους είναι ο πρόεδρος της κοινότητας.

Αντιδήμαρχοι

Οι Αντιδήμαρχοι επικουρούν το Δήμαρχο. Αντιδήμαρχοι είναι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 59, οι σύμβουλοι που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ` ύλην και κατά τόπο.

Αντιδήμαρχοι (από 01.01.2024)

Οι Αντιδήμαρχοι επικουρούν το Δήμαρχο. Αντιδήμαρχοι είναι, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 59, οι σύμβουλοι της παράταξης του δημάρχου που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο.

Δημοτική επιτροπή (από 01.01.2024)

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010, σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Οικονομική επιτροπή

Σε όλους τους Δήμους συνίσταται και λειτουργεί μία Οικονομική Επιτροπή. Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) η Οικονομική Επιτροπή αποτελεί όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου.

Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο βουλευόμενο όργανο του Δήμου και έχει τη γενική αποφασιστική αρμοδιότητα, δηλαδή αποφασίζει για όλα τα θέματα τα οποία δεν ανατίθενται ρητά σε άλλο όργανο του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τα κάθε είδους προγράμματα του Δήμου και ελέγχει την υλοποίησή τους.

Δημοτικό Συμβούλιο (από 01.01.2024)

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο βουλευόμενο όργανο του Δήμου και έχει τη γενική αποφασιστική αρμοδιότητα, δηλαδή αποφασίζει για όλα τα θέματα τα οποία δεν ανατίθενται ρητά σε άλλο όργανο του Δήμου. Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τα κάθε είδους προγράμματα του Δήμου και ελέγχει την υλοποίησή τους.

Επιτροπή ποιότητας ζωής

Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συνίσταται Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Πρόκειται για όργανο με αποφασιστικές και εισηγητικές αρμοδιότητες σχετικές με την ποιότητα ζωής, τη χωροταξία, την πολεοδομία και την προστασία του περιβάλλοντος του Δήμου.

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010, σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS