Menu
logo small

Νομοθετικό καθεστώς πριν την 01-09-2019

Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το ανώτερο βουλευόμενο όργανο του Δήμου και έχει τη γενική αποφασιστική αρμοδιότητα, δηλαδή αποφασίζει για όλα τα θέματα τα οποία δεν ανατίθενται ρητά σε άλλο όργανο του Δήμου.

Οικονομική Επιτροπή

Σε όλους τους Δήμους συνίσταται και λειτουργεί μία Οικονομική Επιτροπή. Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) η Οικονομική Επιτροπή αποτελεί όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου.

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συνίσταται μία Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Σύμφωνα με (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους συγκροτείται Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.

Αντιδήμαρχος

Οι Αντιδήμαρχοι συνεπικουρούν τον Δήμαρχο, προέρχονται από την δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας και ορίζονται με απόφασή του.Το άρθρο 59 του Ν.3852/10 ρυθμίζει τα θέματα περί ορισμού αντιδημάρχων.

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS