Menu

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΤΑ

Οργανικές θέσεις

Στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 33 του Ν.4305/15 ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται ο διορισμός/πρόσληψη προσωπικού, μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στις δημόσιες υπηρεσίες, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, εφόσον στον οικείο φορέα δεν υφίσταται αντίστοιχη κενή οργανική θέση.

Έλεγχος νομιμότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 214 του Ν.3852/2010, το Κράτος ασκεί εποπτεία στους δήμους και τις περιφέρειες, καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεων τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών

Υποχρεωτικός έλεγχος

Σύμφωνα με το άρθρο 214 του Ν.3852/2010, το Κράτος ασκεί εποπτεία στους δήμους και τις περιφέρειες, καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεων τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών

Αυτεπάγγελτος έλεγχος νομιμότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 226 του Ν.3852/10, ο Επόπτης ΟΤΑ μπορεί αυτεπαγγέλτως να ακυρώσει οποιαδήποτε απόφαση των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου η απόφαση έχει δημοσιευθεί ή εκδοθεί.

Άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής

Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν.3852/10, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων αυτών, καθώς και των συνδέσμων τους, για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Επόπτη Ο.Τ.Α.
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS