Menu
Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων welc

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ (covid)

Μείωση μισθωμάτων λόγω covid

22-01-2021

Για το λιανεμπόριο, την εστίαση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τα γυμναστήρια, τον τουρισμό, τις μεταφορές, τα κομμωτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα βιβλιοπωλεία και τις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με κρατική εντολή κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου, το μέτρο της πλήρους αναστολής καταβολής του ενοικίου, το οποίο εφαρμόζεται για τον μήνα Ιανουάριο, επεκτείνεται και για τον μήνα Φεβρουάριο. Ερώτηση: τα...

Ν.4764/2020

19-01-2021

Παρακαλώ να μας ενημερώσετε αν σύμφωνα με το Ν.4764/2020 με τον οποίο τροποποιείται το άρθρο 51 του Ν.4647/2019 και αντικαθίσταται ως εξής "Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης του ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών ....μπορούν να υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία έως 31/10/2020.Αυτό ισχύει μόνο για όσους έκαναν τακτοποιήσεις ακινήτων μέσα...

Καταβολή εξόδων παράστασης σε μέλη Δ.Σ. για συμμετοχή σε συνεδριάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης.

09-12-2020

Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε εάν θα πρέπει να καταβληθούν έξοδα παράστασης στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου, στην περίπτωση που οι συνεδριάσεις γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης και όταν γίνονται δια περιφοράς.Ευχαριστώ πολύ.

Μείωση μισθώματος λόγω COVID-19

23-11-2020

Επαγγελματίας μισθώνει δύο ακίνητα του Δήμου προκειμένου να ασκήσει τις επαγγελματικές δραστηριότητές του.Στο ένα ακίνητο το οποίο είναι η έδρα της επιχείρησης του ο ΚΑΔ είναι 56101912 με περιγραφή : «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ», η οποία είναι η κύρια δραστηριότητα του.Στο άλλο ακίνητο το οποίο είναι υποκατάστημα οι ΚΑΔ (ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ) είναι 56101105 με περιγραφή...

Άδεια ειδικού σκοπού

13-11-2020

Η σύζυγος υπάλληλος ιδοχ σε ΝΠΔΔ. Ο σύζυγος με δραστηριότητα επιχείρησης << αγρότης ειδικού καθεστώτος >>. Δικαιούται η σύζυγος άδεια ειδικού σκοπού ?????

Σύμβαση χωρίς ΑΑΥ (κατεπείγον-covid 19)

12-11-2020

Μπορούμε να υπογράψουμε σύμβαση με ανάδοχο για προμήθεια ή γενική Υπηρεσία χωρίς να έχουμε Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε περίπτωση κατεπείγοντος λόγω covid-19, όταν στην απόφαση ανάθεσης της Ο.Ε. γίνεται δεσμευτική εισήγηση για αναμόρφωση του Π/Υ, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. κατά την πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίαση αυτού ή πρέπει να περιμένουμε την ΑΑΥ για να υπογραφεί η...

Προαιρετική μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων...............

26-10-2020

Σύμφωνα με το άρθρο 4του ν.4722/2020,ΦΕΚ 177Α/15-09-2020 «Προαιρετική μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, μισθώσεων κύριας κατοικίας, μισθώσεων εξαρτημένων μελών-φοιτητών και μισθώσεων ναυτικών» ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 δύναται να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής μέρους του συνολικού μισθώματος, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το...

Προσαυξήσεις την περίοδο του COVID-19

07-10-2020

Αν κάποιος οφειλέτης για παραχώρηση χώρου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος είχε προβεί σε ρύθμιση οφειλών παλαιοτέρων χρονών:1)ποιους μήνες απαλλασσόταν από την καταβολή των δόσεων λόγω των διατάξεων του διατάξεων;2)από την στιγμή που έληξε η περίοδος χάριτος, πρέπει να καταβάλει όλες τις δόσεις που είχε καθυστερήσει εφάπαξ ή υπάρχει κάποιο περιθώριο;3) μπαίνει προσαύξηση για τις δόσεις που δεν πλήρωνε λόγω του...

Έκτακτη επιχορήγηση

05-10-2020

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για το ποιες δαπάνες μπορεί να καλύψει ο Δήμος με τα χρήματα που λαμβάνει ως έκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της Χώρας προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19

Ειδικές άδειες λόγω κορονοϊου

07-09-2020

Καλησπέρα σας Ήθελα να ρωτήσω το εξής: Εγώ και η γυναίκα μου είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι, έχουμε δυο παιδιά που θα πάνε στον παιδικό σταθμό. Ποιες άδειες δικαιούται η σύζυγος λόγω κορονοϊου; Με εκτίμηση..........   ......................

Λήψη Αναγκαστικών Μέτρων κατά την περίοδο της πανδημίας

03-09-2020

Παρακαλώ όπως μου γνωρίσετε αν και βάσει ποιου νομικού πλαισίου επιτρέπεται η επιβολή αναγκαστικών μέτρων εκτέλεσης ή διενέργειας πλειστηριασμών από τους ΟΤΑ, κατά την τρέχουσα περίοδο της πανδημίας που διανύουμε.Κατόπιν της έκδοσης του ΦΕΚ Β' 1074 /27-3-2020 (Άρθρο 4γ) στο οποίο ορίζεται παράταση αναστολής των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης έως 10/04/2020, δεν κατέστη εφικτό να εντοπιστεί άλλη σχετική διάταξη.Σας ευχαριστώ.

Απαλλαγή μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων κατά 40%

26-08-2020

1)Αναφορικά με τις πληττόμενες επιχειρήσεις των οποίων έχει ανασταλεί η επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι δικαιούχοι μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων κατά 40% , η μείωση του μισθώματος γίνεται κατόπιν αίτησης στον δήμο με την υποβολή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. Τα υπόλοιπα μισθώματα δημοτικών ακίνητων βεβαιώνονται κανονικά εφόσον δεν υποβάλλουν αίτηση; υπάρχει χρονικό οροί υποβολής της αίτησης στο δήμο; για τους επομένους...

Πρόσληψη διμήνων για Covid-19

24-08-2020

Δυναται η εκ νέου πρόσληψη με σύμβαση ΙΔΟΧ (ίδιων ή νέων ατόμων) για την αντιμετώπιση της καθαριότητας και της φύλαξης κτιρίων με ημερομηνία πρόσληψης έως 13-9-2020?

Πρόστιμα Covid

28-07-2020

Παρακαλώ να μας ενημερώσετε σχετικά με τα πρόστιμα λόγω Covid τα οποία μας έχουν σταλεί από το ΑΤ τα εγγράφουμε σε ξεχωριστό κωδικό εσόδων και εαν πρέπει να τα αποδώσουμε και εαν ξέρετε τη διαδικασία

Παράταση συμβάσεων κατ' εφαρμογή του άρθρου 60 παρ. 1 της ΠΝΠ ΦΕΚ 68/20-03-2020

21-07-2020

Παρακαλούμε πολύ για την παροχή διευκρινήσεων στο ακόλουθο ερώτημα:Με την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες αυτής, εκδόθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο: «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της...

Υπόλοιπα παράτασης τροφίμων 2018-2019 και διάθεση τους σε δημότες λόγω Κορονωιού.

28-05-2020

ΚΑΛΗΜΕΡΑ.Θα ήθελα να με ενημερώσετε για το εξής: Κατά το τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2020, ο Δήμος χρησιμοποιούσε την σύμβαση που είχε συνάψει για τα τρόφιμα των παιδικών σταθμών έτους 2018-2019 (υπόλοιπα σύμβασης από παράταση). Με το ξεκίνημα της Πανδημίας του Κορωνοϊού και το κλείσιμο των παιδικών σταθμών και πριν την υπογραφή των νέων συμβάσεων Τροφίμων για τα έτη 2020-2021...

Άδεια ειδικού σκοπού

28-05-2020

Άδεια ειδικού σκοπού δικαιούται υπάλληλος του οποίου το τέκνο έχει γεννηθεί 05/11/2004 ;Ευχαριστώ.

Επίδομα θέσης ευθύνης σε άτομο που ανήκει στις ευπαθείς ομάδες

25-05-2020

Καλημέρα, θα ήθελα να επανέλθω σε ερώτηση για το επίδομα θέσης ευθύνης σε άτομο που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, το οποίο όμως συνεχίζει να απουσιάζει απο την εργασία του ...με αποτέλεσμα να ορίσουν αναπληρωτή Προιστάμενο...μιλάω για την Υπηρεσία Καθαριότητας, και εύλογα τίθεται το ερώτημα ...αν πρέπει και που...να δωθεί το ανω επίδομα.(έχω γνώση, όλες τις απαντήσεις έως τώρα, επι του...

Υλοποίηση σύμβασης

15-05-2020

Ο Δήμος Κ............ είχε συνάψει σύμβαση παραχώρησης της εκμετάλλευσης διαφημιστικών χώρων επί στάσεων των αστικών συγκοινωνιών με εταιρία , η οποία και λήγει στις 26/06/2020 . Σύμφωνα με έγγραφο της εν λόγω εταιρίας προς την Υπηρεσία μας , είναι πληττόμενη σημαντικά (ΠΝΠ 20/2020 ) , και ουσιστικά τελεί σε αναστολή της επιχειρηματικής της δράσης λόγω της πανδημίας . Αποτέλεσμα αυτού...

Περικοπή επιδόματος θέσης ευθύνης

14-05-2020

Παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε αν το επίδομα θέσης ευθύνης περικόπτεται στις κάτωθι περιπτώσεις:1)λήψη άδειας ειδικού σκοπού για τέκνο και διάστημα πέρα του ενός μήνα (δεδομένου ότι κάθε τέσσερις ημέρες χρεώνεται μία μέρα κανονική άδεια ισχύει το άρθρο 16 του Ν.4354/2015?)2)λήψη άδειας για ευπαθή ομάδα προϊσταμένου πέρα του ενός μήνα3)θεωρείτε ότι η βεβαίωση ένταξης στις ευπαθείς ομάδες πρέπει να είναι από...

Κώλυμα του 12μηνου και χρονικός περιορισμός του 3μήνου προσληφθέντων με σύμβαση ΙΔΟΧ λόγω κορωνοϊού

12-05-2020

Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 της πράξη Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού COVID – 19» ΦΕΚ 64/τ. Α΄/14-3-2020 ο Δήμος μας προχώρησε στην προκήρυξη και στη σύναψη δεκαοκτώ (18) συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ.Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις δεν υπόκεινται στους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται στην παρ. 1...

Καταβολή ή μη του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

07-05-2020

ΚΑΛΗΜΕΡΑ. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε σχετικά με την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε προσωπικό το οποίο έχει μεταφερθεί στην επέκταση του προγράμματος "βοήθεια στο σπίτι" κατά το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας των παιδικών σταθμών και των ΚΑΠΗ.Σας γνωρίζουμε ότι, οι υπάλληλοι των βρεφονηπιακών σταθμών καθώς και των ΚΑΠΗ, απασχολούνται σε άλλη υπηρεσία του ίδιου νομικού προσώπου...

Δωρεά μηχανήματος σε νοσοκομείο

06-05-2020

Ο Δήμοςμας προτίθεται να προμηθευτεί μηχάνημα (σύστημα ρομποτικής απολύμανσης) προκειμένου να το κάνει δωρέα στο νοσοκομείο της περιοχής. Η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε είναι η παρακάτω?1. Σύνταξη μελέτης με τις τεχνικές προδιαγραφές2. Πρωτογενές αίτημα ΚΗΜΔΗΣ3. Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (σε ΚΑΕ πάγιου εξοπλισμού)4. Ανάρτηση εγκεκριμένου αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ5. Ανάρτηση στη Διαύγεια6. Εισήγηση Δ.Σ σύμφωνα με την Παρ.4 άρθρο 199Ν.3463/20067. Έγκριση των...

Ερώτημα σχετικά με την ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄68/20.3.2020)

28-04-2020

Σε συνέχεια της ανωτέρω ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄68/20.3.2020), παρακαλούμε όπως μας διευκρινίσετε την ανώτατη διάρκεια συνολικής ισχύος από ενάρξεώς τους, των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄βαθμού. Οι εν λόγω εργαζόμενοι έχουν προσληφθεί στο Δήμο μας με δίμηνες συμβάσεις, οι οποίες λήγουν έως 30/06/2020.Παρακαλούμε για την άμεση απάντησή σας, καθώς υπάρχει πρόθεση παράτασης των εν λόγω...

Καταβολή ενοικίου κυλικείου δημοτικού αθλητικού κέντρου.

28-04-2020

Σύμφωνα με τον Ν.4683 άρθρο τριακοστό έβδομο παράγραφος 7 προβλέπεται η αναστολή καταβολής μισθωμάτων σε δήμους για την ενοικίαση κυλικείων εντός σχολικών μονάδων και εντός κοιμητηρίων.Το ερώτημα είναι αν αντίστοιχα έχει προβλεφθεί κάτι για τα κυλικεία εντός δημοτικών αθλητικών κέντρων που έχουν διακόψει υποχρεωτικά τη λειτουργία τους θεωρώντας ότι θα πρέπει να έχουν την ίδια αντιμετώπιση.Σας ευχαριστώ πολύ εκ των...

Πρόσληψη 4μηνιτών για Covid

28-04-2020

Έχουμε πάρει σχετική απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για πρόσληψη 38 ατόμων στα πλαίσια του Covid. Θέλουμε να προσλάβουμε σπαστά σε διαφορετικές ημερομηνίες. Μέχρι πότε μπορούμε να προχωρήσουμε στις προσλήψεις αυτές; π.χ. μπορούμε να προσλάβουμε κάποιους τον Ιούλιο; Θα υπάρξει σχετική επιχορήγηση από το Υπουργείο;Ευχαριστώ πολύ.

Κάλυψη μισθοδοσίας ΙΔΟΧ & ΣΜΕ με αντίτιμο

16-04-2020

Με το άρθρο τριακοστό πρώτο ορίζεται ότι η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με σύμβαση μίσθωσης έργου, που έχει προσληφθεί σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) και την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), το οποίο υπηρετεί στους ΟΤΑ α΄ και β΄...

Έλεγχος γνησιότητας ιατρικών βεβαιώσεων ιδιωτών ιατρών

10-04-2020

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4305/2014, στον νεοδιοριζόμενο υπάλληλο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από την υπηρεσία «Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών» που αφορούν το διορισμό του. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά είναι και οι ιατρικές γνωματεύσεις- βεβαιώσεις πολλές φορές από ιδιώτες ιατρούς ,οι οποίοι ιδιώτες όταν ζητάται αρνούνται κάποιες φορές να βεβαιώσουν το γνήσιο των βεβαιώσεων που έχουν εκδόσει. Μπορείτε να μας ενημερώσετε...

Επιχορήγηση ιδρυμάτων

10-04-2020

Μπορεί ο Δήμος να επιχορηγήσει με χρηματικό ποσό για να αγοράσουν μάσκες , αντισηπτικά κλπ στα πλαίσια λήψης μέτρων για τον κορονοϊιο σε Γηροκομείο ή Ασυλο Ανιάτων που είναι Ν.Π. Ι.Δ;Ο Δήμος θα χορηγήσει επιχορήγηση στο Νοσοκομείο.

Διάθεση tablet στους μαθητές

09-04-2020

Καλημέρα σας,Ο Δήμος μας θέλει να αγοράσει Tablet σε όλους τους μαθητές τους νησιού (συνολικά: 70), προκειμένου να μπορούν να κάνουν τα μαθήματα τους εξ αποστάσεως λόγω COVID -19. Γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί να εγκριθεί ένα τέτοιο έξοδο. Μπορούμε να δώσουμε χρήματα στις σχολικές επιτροπές για να αγοράσουν τα tablet ; Υπάρχει άλλος τρόπος που μπορούμε να ακολουθήσουμε;

Καθιέρωση εξαιρέσεων από την πενθήμερη εργασία

03-04-2020

Η καθιέρωση εξαιρέσεων από την πενθήμερη εργασία/καθορισμός εργασίας από Τρίτη έως Σάββατο ή από Τετάρτη έως Κυριακή (άρθρο 43ο παρ.2) αφορά σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου δηλαδή αφορά και στην την Οικονομική Υπηρεσία ;

Καταβολή αποδοχών υπαλλήλων ΙΔΟΧ, με σύμβασης εργασίας μέσω αντιτίμου

23-03-2020

Στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, ΟΤΑ, έχουν προσληφθεί υπάλληλοι ΙΔΟΧ, με σύμβαση εργασίας έναντι αντιτίμου, για τις δομές χορευτικού & ωδείου. Μετά την απαγόρευση λειτουργίας των Δομών λόγω Κορωνοϊού, οι υπάλληλοι δεν παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Οι εν λόγω υπάλληλοι εργάζονται επί ωρομισθία και αμείβονται από την είσπραξη αντιτίμου, μέσω της καταβολής διδάκτρων.Παρακαλούμε όπως μας διευκρινήσετε αν οι ανωτέρω υπάλληλοι...