Menu
logo small

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/∆∆Α/29719/431/2023 Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Διευκρινίσεις για τις προβλέψεις της κυα οικ. 146163/2012 (Β 1537) για τη διαχείριση των Επικινδύνων Αποβλήτων Αμιγώς Μολυσματικών (ΕΑΑΜ) τα οποία έχουν υποστεί επεξεργασία αποστείρωσης – Τήρηση της ιεράρχησης των αποβλήτων.
Λήψη αρχείου

Απόφαση ΥΠΕΝ/Δ ΑΠΕΕΚ/27611/933/2023 (ΦΕΚ 1771/Β/20-03-2023) Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Επιμερισμός σε μία ή περισσότερες Κοινότητες του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί Α.Π.Ε. και Υβριδικοί σταθμοί για το έτος 2020, καθώς και σταθμοί Α.Π.Ε. που εξαιρούνται από την υποχρέωση να λάβουν άδεια παραγωγής ή βεβαίωση παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας για τα έτη 2010 έως και 2019, κατ’εφαρμογή της περ. i) της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), της παρ. 8 του άρθρου 87 του ν. 4964/2022 (Α’ 150) και της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597/29.05.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2172), όπως ισχύουν .
Λήψη αρχείου

Απόφαση 43288 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ 1783/Β/20-03-2023) Υπ. Οικονομικών

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 74617ΕΞ2021/ 23.06.2021 απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).
Λήψη αρχείου

Απόφαση 13388 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ 1687/Β/20-03-2023) Υπ. Επικρατείας

Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα «Ενιαία αίτηση ΚΕΠΑ» της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Λήψη αρχείου

Απόφαση ΔΙΔΔΑ/Φ.30/οικ.4490/2023 (ΦΕΚ 1694/Β/20-03-2023) Υπ. Εσωτερικών

Καθορισμός του περιεχομένου και του εύρους κάθε επιπέδου της λειτουργικής ταξινόμησης των δημοσίων πολιτικών καθώς και της μεθοδολογίας κατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιπέδων διακυβέρνησης του άρθρου 7 του ν. 5013/2023 «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις» (Α’ 12).
Λήψη αρχείου

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/1193/οικ.4758/2023 Υπ. Εσωτερικών

Ν. 5027/2023 «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα - Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 48).
Λήψη αρχείου

Απόφαση 13398 ΕΞ 2023/2023 (ΦΕΚ 1689/Β/20-03-2023) Υπ. Επικρατείας

Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Ρόλοι και δικαιώματα υπαλλήλων ΚΕΠ σε Πληροφοριακά Συστήματα» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε Φορείς του Δημοσίου, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.
Λήψη αρχείου

Εγκύκλιος 328563/2023 Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση: A. 3.000 ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες και Β. 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.
Λήψη αρχείου

ΚΥΑ 40953 ΕΞ 2023/2023 (ΦΕΚ 1610/Β/16-03-2023)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67360 ΕΞ 2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών-Ανάπτυξης και Επενδύσεων- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ρύθμιση τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του Βιβλίου πρώτου ν. 4738/2020 (Α’ 207)» (Β’ 2499).
Λήψη αρχείου

ΚΥΑ 40992 ΕΞ 2023/2023 (ΦΕΚ 1610/Β/16-03-2023)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 66468 ΕΞ 2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία επιβεβαίωσης της βιωσιμότητας ή φερεγγυότητας του οφειλέτη, κατά περίπτωση, και διαδικασίας κατάρτισης της διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης» (Β’ 2484).
Λήψη αρχείου

ΚΥΑ 25300/2023 (ΦΕΚ 1602/Β/15-03-2023)

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 90097/29-09-2022 κοινής υπουργικής απόφασης «A. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.000 ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες. Β. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας» (Β’ 5106).
Λήψη αρχείου

Τροπολογία Σχεδίου Νόμου 1654/143 17.3.2023

1. Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων. 2. Καθαρισμός χώρων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή Ταχείας επέκτασής της - Αντικατάσταση υποπερ. 26 περ. β παρ. 1 άρθρου 75 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. [...] Τροποποίηση Παρ. 1 άρθρου 86 ν. 4819/2021, παρ. 5 άρθρου 25 ν. 4685/2020, παρ. 9 άρθρου 54 και παρ. 2 άρθρου 94 ν. 4951/2022.
Λήψη αρχείου

Ανακοίνωση 15.03.2023 ΕΡΓΑΝΗ

Παράταση Προθεσμίας Δήλωσης Αδειών στο Ψηφιακό Περιβάλλον του Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ II

Κατατεθέν Σχέδιο Νόμου 15.03.2023

Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας.
Λήψη αρχείου

Νόμος 5034/2023 (ΦΕΚ 69/Α/18-03-2023)

Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ογκολογικό Κέντρο Παίδων “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη - ΕΛΠΙΔΑ”», εκσυγχρονισμός του δικαίου για τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 και την προστασία της δημοσίας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.
Λήψη αρχείου

ΚΥΑ 27185/2023 (ΦΕΚ 1617/Β/17-03-2023)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ.Π.Δ11 οικ./ 31252/20.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)» (Β’ 2332).
Λήψη αρχείου

ΚΥΑ 39191 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ 1579/Β/15-03-2023)

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 43178 ΕΞ/ 12.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Λειτουργικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων Πληγέντων Κορωνοϊού στο πλαίσιο των άρθρων 65-77 του ν. 4790/2021 (Α’ 48)» (Β’ 1459).
Λήψη αρχείου

Απόφαση 21691/2023 Υπ. Εσωτερικών

Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Γ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2023.
Λήψη αρχείου

Απόφαση ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/22212/15/2023 Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΓΧΣΑΠ/ 16211/7/15-02-2023 υπουργικής απόφασης με θέμα «Κατάρτιση και έγκριση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Η’ τμήμα προγραμμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού), σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4759/2020, με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ειδικότερα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό τη γενική ονομασία τίτλου Έργων «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» (Β’ 754).
Λήψη αρχείου
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS