Menu
Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων welc

Απόσπαση υπαλλήλων εντός του ίδιου ΟΤΑ

Στις διατάξεις των άρθρων 73 παρ.1 και 184 παρ.1 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» περιγράφεται η διαδικασία απόσπασης ενός υπαλλήλου ΟΤΑ εντός του ίδιου ΟΤΑ.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Εγκύκλιος 28/2008 Υπ. Εσωτερικών

∆ιευκρινίσεις ζητηµάτων για µετακινήσεις – αποσπάσεις – µετατάξεις υπαλλήλων Ο.Τ.Α. βάσει των διατάξεων του νέου Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων Ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ. 143 Α΄). .
Λήψη Αρχείου.

Πρόσθετες Πληροφορίες