Menu
logo small

Φορολογικά θέματα κ/φ ιδρυμάτων (!)Εισοδήματα ιδρυμάτων

εισοδήματα από κερδοσκοπική δραστηριότητα
έννοια κερδοσκοπικής δραστηριότητας

 Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.(παρ.1, άρθρο 21 Ν.4172/13).

Ως «επιχειρηματική συναλλαγή» θεωρείται κάθε μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους (παρ.3, άρθρο 21 Ν.4172/13).

Κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων.(παρ.3, άρθρο 21 Ν.4172/13).

Για να θεωρηθεί κέρδος από κερδοσκοπική δραστηριότητα θα πρέπει να υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις.

  • Συναλλαγές, οι οποίες δεν έχουν συστηματικό χαρακτήρα.
λοιπά εισοδήματα από κεφάλαιο
  Εισόδημα από ακίνητα.

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4172/2013, ο όρος «εισόδημα από ακίνητη περιουσία» σημαίνει το εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποιηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων. Ειδικότερα το εισόδημα αυτό προκύπτει από: α) εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης γης ή ακινήτων συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, κατασκευών και κάθε είδους εγκαταστάσεων και εξοπλισμού τους.

Ως ύψος εισοδήματος υπολογίζεται το μικτό ποσό από τη μισθωτική σύμβαση

Συμβάσεις με μίσθωμα και αντάλλαγμα. 
Όσον αφορά τις συμβάσεις, με διακριτή αναφορά τόσο σε συμφωνηθέν χρηματικό μίσθωμα όσο και μίσθωμα έναντι ανταλλάγματος (μίσθωμα εις είδος), δηλαδή υπάρχει ανταλλαγή μέρους του μισθώματος με βελτιώσεις, επεκτάσεις οικοδομών, ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία λογίζεται τόσο το συμφωνηθέν χρηματικό μίσθωμα όσο και το κόστος των βελτιώσεων, επεκτάσεων.

Μικτές συμβάσεις

Όσον αφορά τις «μικτές συμβάσεις», ήτοι συμβάσεις παραχώρησης του δικαιώματος παρουσίας και λειτουργίας μιας επιχείρησης σε ακίνητο (δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης του ακινήτου), στο οποίο περιλαμβάνεται διακριτά και παρεπόμενο δικαίωμα μίσθωσης, ως εισόδημα από ακίνητη περιουσία λογίζεται τόσο το μίσθωμα που συμφωνήθηκε μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών όσο και το ποσό της άυλης αξίας (δικαίωμα εμπορικής εκμετάλλευσης).

 Εισόδημα από τόκους

 Το εισόδημα από τόκους μπορεί να προκύψει:

-από πιστωτικούς τόκους

-από πιστωτικούς τόκους που έχουν προκύψει κατά την απόσβεση προκαταβολών που έχουν λάβει εργολάβοι κατά την εκτέλεση έργων

Εισόδημα από δικαιώματα (royalties) Η έννοια του δικαιώματος. Ο όρος επεξηγείται στο άρθρο 38 του Ν.4172/13. Δεν πρέπει να συγχέεται με τα δικαιώματα που εισπράττουν οι ΟΤΑ. Ενδεικτικά διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

-δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή επιστημονικού έργου, συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές και αναπαραγωγής βιντεοκασετών,

-δικαιώματα χρήσης λογισμικού για εμπορική εκμετάλλευση ή προσωπική χρήση,

-παραχώρηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, προνομίων, σχεδίων ή υποδειγμάτων, σχεδιαγραμμάτων, απόρρητων χημικών τύπων ή μεθόδων κατεργασίας

-πληροφορίες που αφορούν βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική πείρα,

-οι πληρωμές για τη χρήση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού, για τη χρήση τεχνικών μεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, τεχνογνωσίας (knowhow), αποτελεσμάτων ερευνών,

-δικαιώματα αναδημοσίευσης άρθρων και μελετών,

-πληρωμές για συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά μέσω δικτύων πληροφορικής σε βάση δεδομένων επίλυσης προβλημάτων,

-ηλεκτρονική λήψη (downloading) λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, ακόμα και στην περίπτωση που τα εν λόγω προϊόντα αποκτώνται για προσωπική ή επαγγελματική χρήση του αγοραστή. 

Το εισόδημα από δικαιώματα (royalties) φορολογείται

επιστροφή στην κορυφή