Menu
logo small

Κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης (ΚΑΔ) (!)Έννοια ΚΑΔ

πως διακρίνεται το κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης
η έννοια του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Περιουσία, η οποία καταλείπεται σε υφιστάμενα ιδρύματα, σωματεία, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα, με επιδιωκόμενο σκοπό που προσδιορίζεται επαρκώς και είναι διαφορετικός από αυτόν που επιδιώκει το υφιστάμενο νομικό πρόσω­πο, χωρίς να καθορίζεται ιδιαίτερος τρόπος διοίκησης, αποτελεί ομάδα περιουσίας διακεκριμένη από την περι­ουσία του νομικού προσώπου ως κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης. (άρθρο 50 παρ.2 Ν.4182/13)
πότε δεν συστήνεται κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης

Αν δεν προσδιορίζεται ειδικότερα ή δεν συνάγε­ται επαρκώς από τη συστατική πράξη ο επιδιωκόμενος σκοπός, θεωρείται ότι η περιουσία έχει καταλειφθεί για την εξυπηρέτηση του σκοπού, που επιδιώκει κατά τον προορισμό του το νομικό πρόσωπο και εντάσσεται στην υπόλοιπη περιουσία του. Στη περίπτωση αυτή η περιουσία που περιέρχεται στο φορέα εντάσσεται στα περιουσιακά του στοιχεία και δεν προκύπτει κάποια άλλη υποχρέωση ή διαχείριση εκ μέρους του φορέα.

Αν ο σκοπός είναι όμοιος, ο δε οριζόμενος ιδιαίτερος τρόπος διοίκησης διαφέρει μόνο σε επουσιώδη σημεία από τον τρόπο διοίκησης του υφιστάμενου νομικού προσώπου που προσδιορί­ζεται από το καταστατικό ή τον οργανισμό του, τότε εφαρμόζεται το προηγούμενο εδάφιο, ο δε κατά τα ανωτέρω ιδιαίτερος τρόπος διοίκησης τηρείται κατά το δυνατόν. Αν προκύψει διαφωνία για τον τρόπο εφαρμο­γής των διατάξεων της παραγράφου αυτής αποφασίζει η αρμόδια αρχή μετά από γνώμη του Συμβουλίου, είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από αίτηση οποιουδήποτε εν­διαφερόμενου.

 Screenshot 2015 07 04 13.21.24
επιστροφή στην κορυφή