Menu

ΝΠΔΔ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Μητρώο ΝΠΔΔ

Με το άρθρο 25 του Ν.4257/14 δημιουργείται μητρώο των Ν.Π.Δ.Δ. των δήμων και των περιφερειών το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία τους.

Όργανα διοίκησης ΝΠΔΔ

Σύμφωνα με τα άρθρα 240 και 236 του ΔΚΚ. οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ΝΠΔΔ.

Ασυμβίβαστα-αντιμισθια αιρετών ΝΠΔΔ

Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν ή να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ιδιώτες που έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή που έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και για όσο διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή, καθώς και όσοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε κάποιο από τα πλημμελήματα που αναφέρονται στο άρθρο 146 του ΔΚΚ.

Αποφάσεις-εποπτεία ΝΠΔΔ

Τα θέματα, τα σχετικά με τις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου, την πρόσκληση των μελών του και της εκτελεστικής επιτροπής σε συνεδρίαση, την απα.ιτούμενη για τη λήψη αποφάσεως πλειοψηφία, τον έλεγχο και την εκτελεστότητα των αποφάσεών του, το κώλυμα συμμετοχής στις συνεδριάσεις, την αστική και πειθαρχική ευθύνη των οργάνων διοίκησής του ρυθμίζονται με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν το δημοτικό συμβούλιο, την οικονομική επιτροπή και τα μέλη τους.

Διοίκηση συνδέσμου

Ο Σύνδεσμος διοικείται από το διοικητικό συμβούλιο, την εκτελεστική επιτροπή και τον πρόεδρό του (άρθρο 246 ΔΚΚ).

Οικονομικά συνδέσμων

Πόροι του Συνδέσμου είναι (άρθρο 249 του ΔΚΚ ): α) Οι πρόσοδοι από την περιουσία του, β) οι ετήσιες εισφορές των Δήμων μελών του, γ) δωρεές, επιχορηγήσεις και εισφορές που παρέχει το Δημόσιο ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οργανισμοί, δ) οι πρόσοδοι από τους φόρους, τα τέλη και τα δικαιώματα που επιβάλλονται υπέρ του Συνδέσμου, και ε) κάθε άλλη πηγή.

Προϋπολογισμός των ΝΠΔΔ - Συνδέσμων - Ιδρυμάτων

Τα οικονομικά των δημοτικών ΝΠΔΔ, ο προϋπολογισμός, οι διαδικασίες πραγματοποίησης δαπανών και εσόδων, τα φορολογικά θέματα, ο προγραμματισμός δεν διαφέρουν σημαντικά από τα αντίστοιχα θέματα των ΟΤΑ. Εφαρμόζονται σε απλούστερη μορφή και έχουν ορισμένες ιδιομορφίες.

Λογιστική ΝΠΔΔ

Τα ΝΠΔΔ έχουν υποχρέωση εφαρμογής της διπλογραφικής λογιστικής, η οποία προκυπτει από τις διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4270/14.

Περιουσία ΝΠΔΔ

Η διαχείριση της περιουσίας γίνεται με τις διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους (άρθρα 240 και 236 του ΔΚΚ).

Παγία προκαταβολή ΝΠΔΔ

Πάγια προκαταβολή είναι το χρηματικό ποσό που διατίθεται σε δημοτικό υπάλληλο, για να πληρώνει άμεσα με αυτό ορισμένες δαπάνες, που δεν μπορούν να πληρωθούν με τη συνήθη διαδικασία.

Δημοτικά Ιδρύματα

Η ενότητα περιλαμβάνει θέματα σύστασης-αδειόδοτησης-κατάργησης-διοίκησης-οικονομικών που αφορούν τα δημοτικά ιδρύματα.
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS