Menu
Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων welc

ΩΔΕΙΑ

Στην εν λόγω κατηγορία αναλύονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, θέματα που αφορούν το καλλιτεχνικό προσωπικό των δημοτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και θέματα εσόδων.

Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν.3852/10, στους Δήμους έχει μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7 Α΄).

Έλεγχος καταλληλότητας κτιριακών εγκαταστάσεων και προδιαγραφές κτιρίων

Ο έλεγχος των προϋποθέσεων καταλληλότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 10 παρ.13δ του Ν.3207/03, γίνεται από Επιτροπή που αποτελείται από δύο τεχνικούς (αρχιτέκτονα ή πολιτικό μηχανικό) και έναν υγειονομικό.

Μεταβίβαση άδειας

Στο άρθρο 6 του Β.Δ. 16/1966 ορίζονται τα απαραίτητα για τη μεταβίβαση των αδειών.

Άδειες μουσικών

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΣΣΕ 2015(Π.Κ 4/14-7-15) οι μουσικοί που εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους ΟΤΑ α’ βαθμού διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3584/07 και πιο συγκεκριμένα από τις διατάξεις των άρθρων 54-60 και 64-67 του Ν.3584/07 όπως ισχύουν.

Ωράριο εργασίας μουσικών

Οι ώρες και ημέρες εργασίας για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των ΟΤΑ Ά βαθμού ρυθμίζονται από το άρθρο 36 του Ν. 3584/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 41 του Ν.3979/2011 το οποίο όρισε τις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α σε σαράντα(40).

Αύξηση ωρών εργασίας ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.4368/2016, δόθηκε η δυνατότητα στους ΟΤΑ α΄ βαθμού (δήμους, συνδέσμους, δημοτικά νπδδ και δημοτικά ιδρύματα), υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ειδικότερα η εν λόγω διάταξη, να αυξήσουν το ωράριο εργασίας του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης.

Κατάταξη σε κλάδο ΤΕ μουσικών

Οι µουσικοί των ΟΤΑ α΄ βαθµού και των νοµικών ̟ προσώπων αυτών, εξομοιώνονται µε τους µουσικούς αρµοδιότητας του Υ̟πουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων, µε την κοινή υ̟παγωγή τους σε κλάδο ΤΕ Μουσικών.

Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ (8) μηνών

Σύμφωνα με το άρθρο 205 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» στους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) χωρίς ΑΣΕΠ

Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.2527/97, υπάγεται στο προγραμματισμό των προσλήψεων ωστόσο εξαιρείται από τη διαδικασία του ΑΣΕΠ. Για λόγους όμως διαφάνειας και νομιμότητας της δαπάνης προτείνεται να ακολουθούνται τα βήματα που αφορούν την διαδικασία του ΑΣΕΠ.

Πολυθεσία μουσικών

Η πολυθεσία στο ευρύτερο δημόσιο τομέα ρυθμίζεται από τις διατάξεις το του Ν.1256/82 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Έσοδα από ωδεία

Προκειμένου να καθορισθούν και να επιβληθούν τα δίδακτρα και τα λοιπά σχολικά τέλη, τα οποία θα είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν οι γονείς των παιδιών ή οι μαθητές στο φορέα, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια οικονομική μελέτη αναφορικά με το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τροποποίηση της ιδρυτικής απόφασης ως προς τον ιδιοκτήτη Ωδείου/Μουσικής Σχολής

Θα πρέπει να κατατεθεί από 1 Ιανουαρίου έως 30 Μαρτίου κάθε έτους στο Δήμο στον οποίο ανήκει ο χώρος εγκατάστασης του μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος σχετική αίτηση από τον παλιό ιδιοκτήτη και τα δικαιολογητικά του νέου ιδιοκτήτη.

Τροποποίηση της ιδρυτικής απόφασης ως προς τη διεύθυνση εγκατάστασης Ωδείου, Μουσικής Σχολής ή Παραρτήματος αυτών

Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να καταθέσει στο Δήμο στον οποίο ανήκει ο νέος χώρος εγκατάστασης του μουσικού εκπαιδευτικού ιδρύματος σχετική αίτηση και τα ακόλουθα δικαιολογητικά.
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS