Menu
logo small

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΔ 113/10

Περιλαμβάνει σε υποκατηγορίες όλα τα θέματα που σχετίζονται με αναλήψεις υποχρεώσεων, όπως η ΑΑΥ, το μητρώο δεσμεύσεων, ανατροπές, πολυετείς δαπάνες κλπ.

Γενικά για την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ)

Με το ΠΔ 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» διαμορφώνεται ένα νέο πλαίσιο στη διαχείριση των πιστώσεων των προϋπολογισμών των φορέων γενικής κυβέρνησης. Με το Ν.3871/10 (σε εκτέλεση του οποίου εκδόθηκε το ΠΔ 113/10) προσδιορίζεται νέο καθεστώς στη διαχείριση των οικονομικών των φορέων του Δημοσίου. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα γενικά θέματα που αφορά την ανάληψη υποχρεώσεων.

Πίνακας Ειδικών περιπτώσεων

Παρατίθεται βοηθητικός πίνακας ειδικών περιπτώσεων που τις κατατάσσει ανάλογα με το εάν εκδίδεται ΑΑΥ ή ΕΑΥ, αν αναλαμβάνεται στην αρχή του έτους ή διατίθεται χωρίς ΑΑΥ και ποιος είναι ο διατάκτης

Διατάκτης

Στην ενότητα αυτή προσδιορίζεται ποιός είναι ο διατάκτης στους ΟΤΑ, διακρίνεται αυτός κατά κατηγορία δαπάνης, σύμφωνα με τα άρθρα 72 του Ν.3852/10 για τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής και το άρθρο 158 του Ν.3463/10. Αντιμετωπίζονται θέματα που παρουσιάστηκαν με τις μεταβολές αυτές, όπως αυτό του ασυμβίβαστου μεταξύ διατάκτη και υπολόγου.

Διαδικασίες σύνταξης, έγκρισης, ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι διαδικασίες σύνταξης και έγκρισης της ΑΑΥ, ανά κατηγορία διατάκτη. Όταν προκύπτει αχρησιμοποίητο ποσό πίστωσης κατά την εκτέλεση της δαπάνης, τότε ακολουθείται ειδική διαδικασία αποδέσμευσης του ποσού αυτού, στην οποία (διαδικασία) συμμετέχει το όργανο που αρχικά διέθεσε τη συγκεκριμένη πίστωση.

Ειδικές περιπτώσεις σύνταξης ΑΑΥ

Για ορισμένες κατηγορίες δαπανών διαμορφώνονται ειδικές διαδικασίες σύνταξης και έγκρισης της ΑΑΥ. Η ενότητα αυτή αναφέρεται στις ειδικές αυτές κατηγορίες

Το μητρώο δεσμεύσεων

Για τη παρακολούθηση των δεσμεύσεων τηρείται ειδικό βιβλίο με την ονομασία "μητρώο δεσμεύσεων". Το βιβλίο αυτό αντικαθιστά το βιβλίο αναλαμβανομένων υποχρεώσεων που προβλέπεται από το ΒΔ 17-5/1959, ενώ στη δομή του είναι αρκετά σύνθετο και έχει σκοπό τη παρακολούθηση των δαπανών που δεσμεύονται και μέχρι την πλήρη εξόφλησή τους. Στην ενότητα αυτή αναφέρονται η έννοια του βιβλίου αυτού, οι διαδικασίες τήρησης και το περιεχόμενό του

Πολυετείς Δαπάνες

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η έννοια των πολυετών δαπανών και το θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει καθώς ο τρόπος πληρωμής τους

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS