Menu

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΔ 80/16

Περιλαμβάνει σε υποκατηγορίες όλα τα θέματα που σχετίζονται με αναλήψεις υποχρεώσεων, όπως η ΑΑΥ, το μητρώο δεσμεύσεων, ανατροπές, πολυετείς δαπάνες κλπ, όπως ορίζονται με το Προεδρικό Διάταγμα 80/2016.

Γενικά για την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ)

Στις 5/8/2016 εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Π.Δ 80/2016(ΦΕΚ Α’/145) προς αντικατάσταση του Π.Δ 113/10 με τίτλο «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». Η έναρξη ισχύος του ορίσθηκε στις 1/1/2017 και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι παύει να ισχύει το Π.Δ 113/10 που ακολουθούσαμε μέχρι σήμερα αναφορικά με τις αναλήψεις υποχρεώσεων.

Πολυετείς Δαπάνες (!)

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η έννοια των πολυετών δαπανών και το θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει καθώς ο τρόπος πληρωμής τους

Ειδικές περιπτώσεις σύνταξης ΑΑΥ

Για ορισμένες κατηγορίες δαπανών διαμορφώνονται ειδικές διαδικασίες σύνταξης και έγκρισης της ΑΑΥ. Η ενότητα αυτή αναφέρεται στις ειδικές αυτές κατηγορίες

Διατάκτης

Στην ενότητα αυτή προσδιορίζεται ποιός είναι ο διατάκτης στους ΟΤΑ, διακρίνεται αυτός κατά κατηγορία δαπάνης, σύμφωνα με τα άρθρα 72 του Ν.3852/10 για τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής και το άρθρο 158 του Ν.3463/10. Αντιμετωπίζονται θέματα που παρουσιάστηκαν με τις μεταβολές αυτές, όπως αυτό του ασυμβίβαστου μεταξύ διατάκτη και υπολόγου.

Προϊστάμενοι Οικονομικών Υπηρεσιών

Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 25 του Ν.4270/14, ο προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών είναι υπεύθυνος για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση του φορέα και εποπτεύει την ομαλή λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών, την κατάρτιση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού και τη λογιστική αποτύπωση των δραστηριοτήτων του φορέα,

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS