Menu
karagilanis logo welc

Διατάκτης

Στην ενότητα αυτή προσδιορίζεται ποιός είναι ο διατάκτης στους ΟΤΑ, διακρίνεται αυτός κατά κατηγορία δαπάνης, σύμφωνα με τα άρθρα 72 του Ν.3852/10 για τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής και το άρθρο 158 του Ν.3463/10. Αντιμετωπίζονται θέματα που παρουσιάστηκαν με τις μεταβολές αυτές, όπως αυτό του ασυμβίβαστου μεταξύ διατάκτη και υπολόγου.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Το μητρώο δεσμεύσεων

Για τη παρακολούθηση των δεσμεύσεων τηρείται ειδικό βιβλίο με την ονομασία "μητρώο δεσμεύσεων". Το βιβλίο αυτό αντικαθιστά το βιβλίο αναλαμβανομένων υποχρεώσεων που προβλέπεται από το ΒΔ 17-5/1959, ενώ στη δομή του είναι αρκετά σύνθετο και έχει σκοπό τη παρακολούθηση των δαπανών που δεσμεύονται και μέχρι την πλήρη εξόφλησή τους. Στην ενότητα αυτή αναφέρονται η έννοια του βιβλίου αυτού, οι διαδικασίες τήρησης και το περιεχόμενό του

Πρόσθετες Πληροφορίες

Γενικά για την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ)

Στις 5/8/2016 εκδόθηκε το υπ’ αριθμόν Π.Δ 80/2016(ΦΕΚ Α’/145) προς αντικατάσταση του Π.Δ 113/10 με τίτλο «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». Η έναρξη ισχύος του ορίσθηκε στις 1/1/2017 και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι παύει να ισχύει το Π.Δ 113/10 που ακολουθούσαμε μέχρι σήμερα αναφορικά με τις αναλήψεις υποχρεώσεων.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Το μητρώο δεσμεύσεων

Για τη παρακολούθηση των δεσμεύσεων τηρείται ειδικό βιβλίο με την ονομασία "μητρώο δεσμεύσεων". Το βιβλίο αυτό αντικαθιστά το βιβλίο αναλαμβανομένων υποχρεώσεων που προβλέπεται από το ΒΔ 17-5/1959, ενώ στη δομή του είναι αρκετά σύνθετο και έχει σκοπό τη παρακολούθηση των δαπανών που δεσμεύονται και μέχρι την πλήρη εξόφλησή τους. Στην ενότητα αυτή αναφέρονται η έννοια του βιβλίου αυτού, οι διαδικασίες τήρησης και το περιεχόμενό του

Πρόσθετες Πληροφορίες

Γενικά για την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ)

Με το ΠΔ 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» διαμορφώνεται ένα νέο πλαίσιο στη διαχείριση των πιστώσεων των προϋπολογισμών των φορέων γενικής κυβέρνησης. Με το Ν.3871/10 (σε εκτέλεση του οποίου εκδόθηκε το ΠΔ 113/10) προσδιορίζεται νέο καθεστώς στη διαχείριση των οικονομικών των φορέων του Δημοσίου. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα γενικά θέματα που αφορά την ανάληψη υποχρεώσεων.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Διαδικασίες σύνταξης, έγκρισης, ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι διαδικασίες σύνταξης και έγκρισης της ΑΑΥ, ανά κατηγορία διατάκτη. Όταν προκύπτει αχρησιμοποίητο ποσό πίστωσης κατά την εκτέλεση της δαπάνης, τότε ακολουθείται ειδική διαδικασία αποδέσμευσης του ποσού αυτού, στην οποία (διαδικασία) συμμετέχει το όργανο που αρχικά διέθεσε τη συγκεκριμένη πίστωση.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Διατάκτης

Στην ενότητα αυτή προσδιορίζεται ποιός είναι ο διατάκτης στους ΟΤΑ, διακρίνεται αυτός κατά κατηγορία δαπάνης, σύμφωνα με τα άρθρα 72 του Ν.3852/10 για τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής και το άρθρο 158 του Ν.3463/10. Αντιμετωπίζονται θέματα που παρουσιάστηκαν με τις μεταβολές αυτές, όπως αυτό του ασυμβίβαστου μεταξύ διατάκτη και υπολόγου.

Πρόσθετες Πληροφορίες