Menu
Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων welc

1.5.1 ΤόκοιΤίτλος Κωδικού Εσόδων Τόκοι
Κωδικός 1.5.1
Ανάλυση - Περιεχόμενο Κωδικού Οι τόκοι είναι εισόδημα περιουσίας που λαμβάνεται από τον ιδιοκτήτη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου για την διάθεσή του σε άλλη οντότητα. Έχει εφαρμογή στα ακόλουθα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία:
[1.5.1.01] Τόκοι από καταθέσεις
[1.5.1.02] και [1.5.1.03] Τόκοι από χρεωστικούς τίτλους
[1.5.1.04] και [1.5.1.05] Τόκοι από δάνεια
[1.5.1.09] Λοιποί τόκοι
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
δημιουργούν τόκους είναι απαιτήσεις πιστωτών επί
χρεωστών.
επιστροφή στην κορυφή