Menu
logo small

ΟΠΔ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Περιλαμβάνει υποκατηγορίες που εξετάζουν τη φύση και το περιεχόμενο του ΟΠΔ, την παρακολούθηση υλοποίησης των στόχων εκτέλεσης του Π/Υ.

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) των ΟΤΑ

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΤΑ συνοψίζει: τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ)

3μηνίαια παρακολούθηση πορείας στοχοθεσίας

Η στοχοθεσία του προϋπολογισμού παρακολουθείται σε 3μηνιαία βάση, στο επίπεδο της οποίας εκτιμώνται οι αποκλίσεις εσόδων, δαπανών και οφειλών. Στα πλαίσια της 3μηνιαίας παρακολούθησης είναι σκόπιμο να διαμορφώνεται έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας, στα πλαίσια της 3μηνιαίας παρακολούθησης του Π/Υ που επιβάλλεται από τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/10, και να εξετάζεται από την οικονομική επιτροπή.

Παρακολούθηση και υλοποίηση στόχων από το Παρατηρητήριο

Το Παρατηρητήριο παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων και την ισοσκέλισή τους, μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας, ο οποίος ενημερώνεται μέσω της υποβολής των οικονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων που τηρείται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS