Menu
logo small

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Περιέχει υποκατηγορίες σε θέματα δομής, διαδικασιών και αναμορφώσεων Π/Υ.

Γενικά Θέματα Προϋπολογισμού-διαδικασία σύνταξης-ψήφισης

budget Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται γενικά θέματα που αφορούν το προϋπολογισμό, όπως η δομή του και όλη τη διαδικασία από τη συγκέντρωση στοιχείων μέχρι τον έλεγχο και την έγκρισή του.
Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στις αρχές και τους κανόνες που διέπουν τους Π/Υ των ΟΤΑ, τον ισοσκελισμό και τις ενέργειες που μπορούν να γίνουν για τη πραγματοποίησή του, τις διαδικασίες σύνταξης και ψήφισης με αναλυτικές ενέργειες (βήμα-βήμα).

Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Σταθερότητας (ΜΠΔΣ)

budget  Αφορά το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) και τις ενέργειες-οδηγίες για την κατάρτισή του.
Αναλύεται το περιεχόμενο του ΜΠΔΣ, η μεθοδολογία σύνταξής του, η προβλεπόμενη διαδικασία καθώς και οι προβλεπόμενοι πίνακες που ζητούνται να υποβληθούν.

Διαμόρφωση σκέλους εσόδων

images (12) Περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στη σύνταξη του προϋπολογισμού εσόδων, όπως οι επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις, τα ίδια έσοδα της ομάδας Ι και της ομάδας ΙΙ, τα ανώτατα όρια των ομάδων Ι και ΙΙ, τα ανταποδοτικά έσοδα, τα δάνεια και τις κρατήσεις. 
Επίσης γίνεται αναφορά στον υπολογισμό των προβλέψεων μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων.
Παρουσιάζεται ο τρόπος υπολογισμού του χρηματικού υπολοίπου ανά υποκατηγορία.

Διαμόρφωση σκέλους δαπανών

expenses Περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν στη σύνταξη του προϋπολογισμού δαπανών.
Ο υπολογισμός της μισθοδοσίας, των αμοιβών τρίτων, των υλικών που θα προμηθευτεί ο φορέας, τα γενικά έξοδα, οι τόκοι και τα τοκοχρεολύσια, οι επενδυτικές δαπάνες (έργα και πάγια αγαθά), οι οφειλές ΠΟΕ και οι αποδόσεις των κρατήσεων και τέλος οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέου υπολοίπου και το αποθεματικό.

Έλεγχος προϋπολογισμού-δικαιολογητικά

budgetcontrol2  Ο έλεγχος και η έγκριση του προϋπολογισμού γίνεται από την εποπτεύουσα αρχή.
Στην ενότητα αυτή αναφέρονται οι έλεγχος στους οποίους υποβάλλονται οι ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα στο "Παρατηρητήριο" και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση σχετικά με το προϋπολογισμό τους. 
Επίσης γίνεται αναφορά στα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη βάση των οποίων ελέγχονται οι προϋπολογισμοί από την εποπτεύουσα αρχή.

Εκτέλεση προϋπολογισμού

ektelesi  Περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν την εκτέλεση του προϋπολογισμού, όπως οι πρώτες ενέργειες που πραγματοποιούνται με την έναρξη του οικονομικού έτους, η εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, η παρακολούθηση του Π/Υ κατά τη διάρκεια του έτους καθώς και οι ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο τέλος του οικονομικού έτους.

Εργαλείο ελέγχου συμμόρφωσης προϋπολογισμού

tax6 Με το εργαλείο αυτό ελέγχεται ο υπό σύνταξη προϋπολογισμός ως προς τη συμμόρφωσή του με τις οδηγίες της ΚΥΑ.
Περιλαμβάνονται οδηγίες χρήσης του εργαλείου, οι πίνακες που χρειάζεται να συμπληρωθούν ώστε να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος καθώς και το αποτέλεσμα του ελέγχου.
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS