Menu

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Ν. 4440/16

Με τη διάταξη του άρθρου 1 καθορίζεται το αντικείμενο του Κεφαλαίου Α΄ του νόμου 4440/2016 (άρθρα 1-19), το οποίο είναι η καθιέρωση Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ). Το εν λόγω σύστημα αφορά την κινητικότητα των πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, μονίμων και ιδαχ, από μία δημόσια υπηρεσία σε άλλη με μετάταξη ή απόσπαση. Περαιτέρω, προσδιορίζεται ο σκοπός του (ΕΣΚ), ο οποίος είναι αφενός η βέλτιστη αξιοποίηση και ορθολογική κατανομή του ανθρωπίνου δυναμικού στις δημόσιες υπηρεσίες και αφετέρου η ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων του και η απόκτηση εμπειρίας.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ Ν. 4354/15

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.4354/15 από 1/1/2016 αποσυνδέεται το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς του υπαλλήλου. Το προσωπικό εξελίσσεται μισθολογικά, ανεξάρτητα από το Βαθμό που κάθε φορά κατέχει, στα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.), όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις του Ν.4354/15.