Logo
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Σύστημα αξιολόγησης υπαλλήλων ΟΤΑ
Γενικά


Γενικά-Πεδίο εφαρμογής

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4369/16, στο σύστημα αξιολόγησης του ν.4369/16, υπάγονται, μεταξύ άλλων, οι τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού.

Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού το σύστημα αξιολόγησης εφαρμόζεται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου 4369/2016. (ημ. Δημοσίευσης ν.4369/16 27-2-2016.)

Ας σημειωθεί ότι με την υπ' αριθμ. Πρωτ.: οικ. 11635/10.4.2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύστημα αξιολόγησης ν. 4369/2016 – Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία και συµµετοχή», επισημαίνεται ότι οι κλάδοι του προσωπικού των ΟΤΑ α΄ βαθµού, σε σύγκριση µε τους αντίστοιχους του δημοσίου τομέα, παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες, καθώς απαντώνται µόνο στους ΟΤΑ και είναι άµεσα συνυφασμένοι µε το εύρος των αρμοδιοτήτων που ασκούν οι υπηρεσίες τους.

Πρέπει να τονιστεί ότι σε μεγάλους δήμους της Χώρας, υπηρεσίες αιχμής, όπως π.χ της καθαριότητας, απαριθμούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ενώ και το ωράριο λειτουργίας τους σε εικοσιτετράωρη βάση απαιτεί κυλιόμενες βάρδιες του προσωπικού.

Κατόπιν των προεκτεθέντων, είναι πρακτικά αδύνατο να εφαρμοστεί το σύστημα αξιολόγησης του β΄ µέρους του ν. 4369/2016, ιδίως η στοχοθεσία και οι Ολομέλειες ∆ιεύθυνσης και Τμήματος, σε υπαλλήλους κυρίως εργατοτεχνικών κλάδων ή ειδικοτήτων που εργάζονται σε νευραλγικές και πολυπληθείς υπηρεσίες.

Όμως, σε κάθε περίπτωση, το σύστημα της αξιολόγησης θα εφαρμοσθεί όπως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του ν. 4369/2016 και στο προσωπικό των ΟΤΑ α΄ βαθµού, µε ανάλογη εφαρμογή των εγκύκλιων οδηγιών του Υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.

Με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.4369/16 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 9 του ν.4533/18 θεσπίζεται η διαδικασία της ηλεκτρονικής διεξαγωγής της αξιολόγησης των υπαλλήλων και των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, μέσω ειδικής πλατφόρμας, που εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους αρμόδιους αξιολογητές υποχρεωτικά εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους.

Από την έναρξη ισχύος του ν.4616/19 (άρθρο πέμπτο), ήτοι 07/06/2019, οι διατάξεις που καθόριζαν τις ενέργειες των αξιολογητών και αξιολογούμενων κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2016 και 2017, όπως αυτές αναφέρονται στα άρθρα 24Α του ν.4369/16 και 121 του ν.4549/18 (παρ. 1 & 2), καταργούνται. Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης σε θέσεις ευθύνης, εφόσον δεν έχει ακόμα κριθεί το παραδεκτό των αιτήσεων από το αρμόδιο συλλογικό όργανο.

Αξιολογητές

Γενικά Με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4369/2016 ορίζεται ότι αξιολογητές τόσο των υπαλλήλων όσο και των προϊσταμένων οργανικών μονάδων είναι οι δύο ιεραρχικά προϊστάμενοί τους, ως αξιολογητής Α’ και αξιολογητής Β’ αντίστοιχα, κατά τη σειρά της οργανικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας, στην οποία υπηρετούν. Επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις περί αξιολόγησης του ν. 4369/2016 αξιολογούνται και οι Προϊστάμενοι επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.

Ως προϊστάμενοι κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν.4369/16, νοούνται οι πολιτικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, που κατέχουν θέση, η οποία αποτελεί την κορυφή της οικείας οργανικής μονάδας, καθώς και οι μετακλητοί ή με θητεία υπάλληλοι, οι οποίοι κατέχουν τέτοια θέση βάσει ειδικών διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων και των νομίμων αναπληρωτών τους.
Περί αξιολογητών Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4369/16, αξιολογητές είναι οι δύο ιεραρχικά προϊστάμενοι τους κατά τη σειρά της οργανικής διάρθρωσης με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 16. Έτσι π.χ για τον υπάλληλο αξιολογητές είναι ο προϊστάμενος του Τμήματος καθώς και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης, ενώ για τον Προϊστάμενο του Τμήματος, αξιολογητές είναι ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης καθώς και ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης.
Αξιολογητές προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 15 του ν.4369/16, στην περίπτωση των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, αξιολογητές είναι ο οικείος Υπουργός ή ο Αναπληρωτής Υπουργός ή ο Υφυπουργός και ο Γενικός ή ο Ειδικός Γραμματέας ή τα δύο (2) ανώτερα μονοπρόσωπα διοικητικά όργανα της Υπηρεσίας. Αν δεν υπάρχουν, αξιολογητής είναι μόνο το ανώτερο μονοπρόσωπο διοικητικό όργανο.
Αξιολογητές προϊσταμένων και υπαλλήλων αυτοτελών υπηρεσιακών μονάδων Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 15 του ν.4369/16, προκειμένου για αυτοτελείς υπηρεσιακές μονάδες αποκεντρωμένων ή αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας ή ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή το μονομελές όργανο διοίκησης και, αν δεν υπάρχει, ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης, συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης για τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας σε αυτούς και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο γραφείο τους ή υπάγονται σε αυτούς.
Αξιολογητές υπαλλήλων υπηρετούντων σε γραφεία Υπουργών Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 15 του ν.4369/16, οι εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και υπηρετούν σε γραφείο Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού συντάσσονται από τον Διευθυντή του οικείου Γραφείου. Εάν δεν υπάρχει Διευθυντής, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τον Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό ή τον Υφυπουργό. Η έκθεση αξιολόγησης του Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού συντάσσεται από τον οικείο Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό ή τον Υφυπουργό, εφόσον αυτός υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος.
Εκθέσεις αξιολόγησης των προϊσταμένων διευθύνσεων, αυτοτελών τμημάτων ή αυτοτελών γραφείων καθώς και των υπαλλήλων των υπηρεσιών Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού εφόσον υπάγονται απευθείας στο Δήμαρχο Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 15 του Ν.4369/16, οι εκθέσεις αξιολόγησης των προϊσταμένων διευθύνσεων, αυτοτελών τμημάτων ή αυτοτελών γραφείων καθώς και των υπαλλήλων των υπηρεσιών Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού συντάσσονται από τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη αντίστοιχα, εφόσον οι πιο πάνω υπάλληλοι υπάγονται απευθείας σε αυτούς.
Αξιολογητές Αποσπασμένων υπαλλήλων Σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 15 του Ν.4369/16, για τους αποσπασμένους υπαλλήλους, συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών, στις οποίες είναι αποσπασμένοι, εφόσον υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος.
Ειδικά ως προς τους αποσπασμένους υπαλλήλους σε γραφεία βουλευτών ή Ελλήνων βουλευτών του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιολογητής θεωρείται ο οικείος βουλευτής ή ευρωβουλευτής. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 20, 22, 23 και 24.
Υποχρεώσεις αξιολογητή Κάθε αξιολογητής υποχρεούται, σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 15 του ν.4369/16, να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητας του, εφόσον προΐστατο αυτών κατά το προηγούμενο έτος για πέντε (5) τουλάχιστον μήνες, ανεξάρτητα αν είχε τοποθετηθεί με σχετική απόφαση ή όχι, έστω και αν κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία, με την επιφύλαξη του εδαφίου β΄, περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του επόμενου άρθρου.
Παραδείγματα αξιολογητών Στην με αριθμ. πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/ 753/οικ.7513/3.3.2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α’ /33) – ΜΕΡΟΣ Β’ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ-Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία και συμμετοχή» παρατίθεται πίνακας με ενδεικτικά παραδείγματα σχετικά με τους δύο αξιολογητές, κατά σειρά της οργανικής διάρθρωσης της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν
ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Α'  ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Β' 
 Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης

 Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας

Υπουργός ή Αναπληρωτής
Υπουργός ή Υφυπουργός

Ανώτερο μονοπρόσωπο διοικητικό όργανο Ανώτατο μονοπρόσωπο διοικητικό όργανο, εφόσον υπάρχει
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης  Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης


  -


Εφόσον ελλείπει θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης,το Ανώτερο μονοπρόσωπο διοικητικό όργανο Ανώτατο μονοπρόσωπο διοικητικό όργανο, εφόσον υπάρχει
 Προϊστάμενοι αυτοτελών υπηρεσιακών
μονάδων αποκεντρωμένων ή
αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών ή
Ν.Π.Δ.Δ., που υπάγονται απευθείας σε
Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα ή Σ.Α.Δ. ή
μονομελές όργανο διοίκησης ή
συλλογικό όργανο διοίκησης
•Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας
ή
• ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ή

•το μονομελές όργανο διοίκησης και, αν δεν υπάρχει,
• ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης
 -
 Υπάλληλοι που υπηρετούν στο γραφείο
του Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα ή
Σ.Α.Δ. ή μονομελούς οργάνου
διοίκησης ή συλλογικού οργάνου
διοίκησης ή υπάγονται σε αυτούς
 • ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας
ή
• ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ή

• το μονομελές όργανο διοίκησης και, αν δεν υπάρχει,
• ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης
 -
 Υπάλληλοι που υπάγονται στο πεδίο
εφαρμογής του Μέρους Β΄ του ν.
4369/2016 και υπηρετούν σε γραφείο
Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή
Υφυπουργού
 • Διευθυντής του οικείου Γραφείου Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού και αν δεν υπάρχει
• Οικείος Υπουργός, Αναπληρωτής Υπουργός ή Υφυπουργός
 -
 Διευθυντής του Γραφείου του
Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή
Υφυπουργού, εφόσον αυτός υπάγεται
στις διατάξεις του Μέρους Β΄ του ν.
4369/2016
 Οικείος Υπουργός, Αναπληρωτής Υπουργός ή Υφυπουργός  -
 Προϊστάμενοι αυτοτελών οργανικών
μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης ή
Τμήματος, οι οποίες υπάγονται
απευθείας σε Υπουργό, Αναπληρωτή
Υπουργό ή Υφυπουργό
 Οικείος Υπουργός, Αναπληρωτής Υπουργός ή Υφυπουργός  -
 Αποσπασμένος υπάλληλος, εφόσον
υπάγεται στις διατάξεις του Μέρους Β΄
του ν. 4369/2016
 Άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενος στην υπηρεσία απόσπασης  Έμμεσα ιεραρχικά προϊστάμενος στην υπηρεσία απόσπασης
 Αποσπασμένος υπάλληλος σε γραφεία
βουλευτών ή Ελλήνων βουλευτών του
ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 Οικείος βουλευτής ή ευρωβουλευτής  -
 Προϊστάμενοι διευθύνσεων, αυτοτελών
τμημάτων ή αυτοτελών γραφείων
καθώς και οι υπάλληλοι των ΟΤΑ α΄
και β΄ βαθμού, οι οποίοι υπάγονται
απευθείας σε Δήμαρχο ή
Περιφερειάρχη αντίστοιχα
 Δήμαρχος (για ΟΤΑ α΄ βαθμού)


Περιφερειάρχης (για ΟΤΑ β΄ βαθμού)
 -
 Υπάλληλοι τοποθετημένοι σε Τμήμα  Προϊστάμενος Τμήματος  Προϊστάμενος Διεύθυνσης
 Υπάλληλοι τοποθετημένοι σε
Διεύθυνση
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης  Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
 Υπάλληλοι τοποθετημένοι σε Γενική Διεύθυνση  Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης  -

Έκθεση αξιολόγησης

Περιεχόμενο

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.4369/16 η έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει τουλάχιστον:

α) Τους τίτλους σπουδών του υπαλλήλου, καθώς και τις δραστηριότητες επιμόρφωσης κατά το έτος στο οποίο αναφέρεται η αξιολόγηση.

β) Συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέσθηκε από την οργανική μονάδα (Διεύθυνση, Τμήμα) στην οποία ανήκει ο αξιολογούμενος, κατά την περίοδο που αξιολογείται.

γ)Συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέσθηκε από τον αξιολογούμενο, κατά την περίοδο που αξιολογείται.

δ) Τα στοιχεία της συμβουλευτικής συνέντευξης του άρθρου 19.

ε) Τη βαθμολογία του αξιολογούμενου βάσει των κριτηρίων των επόμενων παραγράφων.

Ας σημειωθεί ότι με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη μορφή και το περιεχόμενο των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης.

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η απόφαση με Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/16 (ΦΕΚ 4434 Β/30-12-2016) του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο: «Καθορισμός της μορφής και του περιεχομένου των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016.».

Αξιολογητές-Εκθέσεις αξιολόγησης


 

 

 

 

Σύμφωνα με την παρ. 2 περ. α του άρθρου 16 οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους αρμόδιους αξιολογητές υποχρεωτικά εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους. Επιπλέον, στα πλαίσια της διαδικασίας αξιολόγησης των υπαλλήλων και των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, εισάγεται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής διεξαγωγής της διαδικασίας αυτής, η οποία διενεργείται μέσω ειδικής πλατφόρμας, που εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου. Με την παρ.2 του άρθρου 9 του ν.4533/18, προστίθεται περ.στ στην παρ.2 του άρθρου 16 του ν.4369/16 με την οποία ορίζεται ότι οι αξιολογητές έχουν υποχρέωση να διενεργούν την αξιολόγηση των υφισταμένων τους. Η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού μεριμνά για τον ορισμό των αξιολογούμενων και των αξιολογητών και την ορθή τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης. Οι εκθέσεις αξιολόγησης δύναται να συμπληρώνονται και με πρωτοβουλία του αξιολογούμενου ή του αξιολογητή.

Σύμφωνα με την περ.β της παρ.2 η προθεσμία της περίπτωσης α΄ ισχύει και για τους αξιολογητές που απέβαλαν την ιδιότητά τους αυτή πριν από τις 31 Μαρτίου λόγω τοποθέτησης, μετάθεσης, μετακίνησης, απόσπασης, μετάταξης ή διορισμού σε άλλη υπηρεσία.

Αν ο προϊστάμενος άσκησε καθήκοντα για πέντε (5) τουλάχιστον μήνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. γ της παρ.2, αλλά η υπαλληλική σχέση λύθηκε λόγω παραίτησης ή αυτοδίκαιης απόλυσης από την υπηρεσία, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και υποβάλλονται με μέριμνα της αρμόδιας μονάδας προσωπικού, πριν από την αποχώρησή του.

Κατ’ εξαίρεση, όταν αξιολογητές είναι ο Υπουργός, ο Αναπληρωτής Υπουργός, ο Υφυπουργός, ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας, το μονομελές όργανο διοίκησης ή ο πρόεδρος συλλογικού οργάνου διοίκησης ή ο Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού, μπορεί να συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών υπηρεσίας και σε περίπτωση που οι πιο πάνω αποχωρήσουν από τη θέση τους μπορεί να συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης μέχρι και εξήντα (60) ημέρες μετά την αποχώρησή τους.

Σύμφωνα με την περ. δ της παρ.2 σε περίπτωση πραγματικής αδυναμίας του προϊσταμένου που ενεργεί ως αξιολογητής, τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόμιμος αναπληρωτής του, εφόσον αυτός εκτελούσε χρέη αναπληρωτή προϊσταμένου για τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) της αξιολογικής περιόδου. Σε αντίθετη περίπτωση, καθώς και όταν δεν υπάρχει νόμιμος αναπληρωτής, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται κατ’ εξαίρεση από τον άμεσο προϊστάμενο του αξιολογητή.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2, σε καμία περίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε (5) μηνών.
Σημείωση Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν.4533/18, ειδικά για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο διενεργείται η αξιολόγηση, καθώς και οι επιμέρους φάσεις αυτής.
Αρμόδια υπηρεσία για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης Με την παρ.3 του άρθρου 16 ορίζεται ότι αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης είναι η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού. Αν διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράλειψη ή πλημμελής ή μη ορθή συμπλήρωση, η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού μεριμνά για την αρμοδίως ορθή συμπλήρωση ή διόρθωση.

Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού υποχρεωτικά στον υπάλληλο που αφορά.

Ο υπάλληλος έχει πρόσβαση οποτεδήποτε στις οριστικοποιημένες εκθέσεις αξιολόγησής του. Ο υπάλληλος δικαιούται να ζητεί οποτεδήποτε από την αρμόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού και να λαμβάνει με κάθε πρόσφορο τρόπο πλήρη γνώση ή και αντίγραφο των εκθέσεων αξιολόγησής του.
Τελικός βαθμός αξιολόγησης Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 16 του ν.4369/16, ο τελικός βαθμός της αξιολόγησης προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμολογιών των δύο (2) αξιολογητών. Αν η απόκλιση μεταξύ των δύο (2) αξιολογητών υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) εκατοστιαίες μονάδες, αρμόδια για τη βαθμολόγηση είναι η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 21, στην οποία παραπέμπονται υποχρεωτικά οι σχετικές εκθέσεις αξιολόγησης.
Έντυπα αξιολόγησης Με την απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/16 (ΦΕΚ 4434 Β/30-12-2016) καθορίστηκε η μορφή και το περιεχόμενο των Εντύπων Έκθεσης Αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4369/2016. Επιπλέον, με την παρ.5 του άρθρου 16 του ν.4369/16, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 4533/18 εισάγεται και η δυνατότητα συμπλήρωσης ανώνυμου ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους υφισταμένους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης.

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο σύνταξης των σχετικών εντύπων δείτε: 

ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/16 (ΦΕΚ 4434 Β/30-12-2016)

Έντυπο Α - Έκθεση Αξιολόγησης προϊσταμένων

Έντυπο Β - Έκθεση Αξιολόγησης υπαλλήλων

Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης υπαλλήλων

Κριτήρια αξιολόγησης Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των υπαλλήλων ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4369/16.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Α. Γνώση του αντικειμένου, ενδιαφέρον και δημιουργικότητα

Β. Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά

Γ. Αποτελεσματικότητα
Α. Γνώση του αντικειμένου, ενδιαφέρον και δημιουργικότητα

Η κατηγορία αυτή αναλύεται στα ακόλουθα κριτήρια:

α) Διοικητική ικανότητα, επαγγελματική επάρκεια, δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων και της εμπειρίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υπαλλήλου.

β) Ολοκληρωμένη γνώση του διοικητικού έργου του φορέα (Υπουργείου, αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ.).

γ) Επίδειξη ενδιαφέροντος, ανάπτυξη δεξιοτήτων και αφοσίωση κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων.

δ) Πρωτοβουλία, καινοτομίες, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, συντονισμός και προγραμματισμός του έργου.

ε) Εκπόνηση σχετικών μελετών, άρθρων ή προτάσεων και βράβευση τέτοιων εργασιών.

στ) Ανάληψη ευθυνών και ικανότητα άσκησης πολλαπλών καθηκόντων συναφών προς τη φύση της υπηρεσίας. Ιεράρχηση προτεραιοτήτων, συντονισμός και προγραμματισμός του έργου.

Στην εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/ 753/οικ.7513/3.3.2017, επισημαίνεται σε σχέση με το κριτήριο ε΄, ότι βαθμολογείται μόνο εφόσον υπάρχουν βραβεύσεις ή τα σχετικά άρθρα, μελέτες ή προτάσεις αξιοποιήθηκαν από τη δημόσια διοίκηση, άλλως δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την εξαγωγή του μέσου όρου.

Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά Η κατηγορία αυτή αναλύεται στα ακόλουθα κριτήρια:

ζ) Επικοινωνία και άριστη συνεργασία με συνυπηρετούντες στην ίδια ή άλλη υπηρεσιακή μονάδα, υπαλλήλους.

η) Συμπεριφορά προς τους πολίτες, καθώς και άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης με αριθμό ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/ 753/οικ.7513/3.3.2017 στο η΄ κριτήριο αξιολογούνται μόνο οι υπάλληλοι που λόγω των αρμοδιοτήτων τους έρχονται σε επικοινωνία με το κοινό.
Αποτελεσματικότητα Η κατηγορία αυτή αναλύεται στα ακόλουθα κριτήρια:

θ) Ποσοτική και ποιοτική εργασιακή απόδοση (ιδίως: διαχείριση κρίσεων, αναβάθμιση εργασιακού περιβάλλοντος, προστιθέμενη αξία διοικητικού έργου).

ι) Βαθμός επίτευξης των στόχων της ατομικής στοχοθεσίας και συμμετοχής στη στοχοθεσία του Τμήματος.

Σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 17 του ν.4369 το κριτήριο ι΄ βαθμολογείται ανάλογα με το βαθμό ανταπόκρισης των υπαλλήλων στη στοχοθεσία του τμήματος και στην ατομική τους στοχοθεσία και απαιτείται πάντοτε ειδική και τεκμηριωμένη αιτιολογία. Πριν από τη βαθμολόγηση του κριτηρίου αυτού προηγείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23, υπό την ευθύνη και την προεδρία του οικείου προϊσταμένου Διεύθυνσης σύγκληση της Ολομέλειας του Τμήματος για τη συλλογική αξιολόγηση και ατομική αυτοαξιολόγηση κάθε υπαλλήλου, σε σχέση με τη στοχοθεσία του. Η αυτοαξιολόγηση δεν καταλήγει σε πρόταση βαθμολογίας κάθε υπαλλήλου, αλλά εντοπίζει προβλήματα και επιτεύγματα του τμήματος και λαμβάνεται υπόψη από τον αξιολογητή για τη διαμόρφωση της αιτιολογίας της βαθμολογίας του. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, το εν λόγω κριτήριο (ι΄) δε βαθμολογείται, αν δεν έχει προηγηθεί διαδικασία στοχοθεσίας, σύμφωνα με το νόμο αυτόν.

Βαθμολογία κριτηρίων Κάθε επιμέρους κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται από τους αξιολογητές με ένα ακέραιο βαθμό, που κατά την αντικειμενική κρίση αρμόζει για τον αξιολογούμενο. Η κλίμακα των βαθμών ορίζεται από το 0 έως το 100.

•Με τους βαθμούς από 90 έως 100 βαθμολογούνται οι άριστοι υπάλληλοι, οι οποίοι έχουν επιδείξει όλως εξαιρετική επίδοση στα καθήκοντα τους. Ως όλως εξαιρετική επίδοση νοείται η προσφορά έργου υψηλού επιπέδου από τον αξιολογούμενο, από το οποίο προέκυψε σημαντικό όφελος για την Υπηρεσία. Για τη βαθμολογία με βαθμό 90 και άνω απαιτείται ειδική αιτιολογία της βαθμολογίας αυτής για τα κριτήρια αξιολόγησης, με καταγραφή πραγματικών στοιχείων και δεδομένων που τη στοιχειοθετούν και εξετάζεται υποχρεωτικά από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 21, η οποία είτε οριστικοποιεί τη βαθμολογία είτε τη διορθώνει με παράθεση πλήρους αιτιολογίας.

•Με τους βαθμούς  από 75 έως 89 βαθμολογούνται οι πολύ επαρκείς υπάλληλοι, οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους, να αντιμετωπίσουν κάθε υπηρεσιακό ζήτημα και περιστασιακά μόνο ενδεχομένως να χρειάζονται ελάχιστη υποβοήθηση στο έργο τους.

• Με τους βαθμούς από 60 έως 74 βαθμολογούνται οι επαρκείς υπάλληλοι που επιδιώκουν σταθερά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της υπηρεσίας, αλλά δεν ανταποκρίνονται στα παραπάνω κριτήρια.

• Με τους βαθμούς από 50 έως 59 βαθμολογούνται οι μερικώς επαρκείς υπάλληλοι, οι οποίοι αποδίδουν κάτω του συνηθισμένου μέτρου και μπορεί να χρειάζονται υποβοήθηση στο έργο τους.

• Με τους βαθμούς από 40 έως 49 βαθμολογούνται οι μέτριοι υπάλληλοι, οι οποίοι κατά κανόνα χρειάζονται υποβοήθηση στο έργο τους.

• Με τους βαθμούς από 25 έως 39 βαθμολογούνται οι ανεπαρκείς υπάλληλοι.

•Με τους βαθμούς 0 έως 24 βαθμολογούνται οι ακατάλληλοι για τη συγκεκριμένη υπηρεσία υπάλληλοι.

Βαθμολογία κάτω του βαθμού εξήντα (60) πρέπει υποχρεωτικά να αιτιολογείται ειδικά και να θεμελιώνεται σε πραγματικά περιστατικά και αντικειμενικά στοιχεία και δεδομένα του προσωπικού Μητρώου του υπαλλήλου, όπως η επιβολή πειθαρχικών ποινών, δυσμενών παρατηρήσεων των προϊσταμένων του ή άλλων αντικειμενικών στοιχείων που να καταδεικνύουν προδήλως μειωμένη ανταπόκριση στα υπηρεσιακά καθήκοντα.

Εάν ελλείπουν παρόμοια υποστηρικτικά στοιχεία της δυσμενούς βαθμολογίας, ο υπάλληλος έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 21, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 21)
90-100: Άριστοι υπάλληλοι ΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ
Οδηγεί είτε στην οριστικοποίηση της βαθμολογίας, είτε στην διόρθωσή της με παράθεση πλήρους αιτιολογίας
75-89: Πολύ επαρκείς υπάλληλοι - -
60-74: Επαρκείς υπάλληλοι - -
50-59: Μερικώς επαρκείς υπάλληλοι ΝΑΙ

 

Σε περίπτωση που ελλείπουν υποστηρικτικά στοιχεία της δυσμενούς βαθμολογίας, ο υπάλληλος έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση στην ειδική επιτροπή αξιολόγησης

40-49: Μέτριοι υπάλληλοι ΝΑΙ
25-39: Ανεπαρκείς υπάλληλοι ΝΑΙ
0-24: Ακατάλληλοι για τη συγκεκριμένη υπηρεσία - θέση υπάλληλοι ΝΑΙ
Γνωστοποίηση έκθεσης αξιολόγησης σε αξιολογούμενο Μετά την οριστικοποίηση των εκθέσεων αξιολόγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.14 του άρθρου 17 του ν.4369/16, η αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού γνωστοποιεί την έκθεση αξιολόγησης στον αξιολογούμενο.
Λοιπές επισημάνσεις Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστάται Διεύθυνση Παρακολούθησης και Στατιστικής Ανάλυσης των Βαθμολογιών Αξιολόγησης υπό τη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η Διεύθυνση Παρακολούθησης και Στατιστικής Ανάλυσης των Βαθμολογιών Αξιολόγησης παρακολουθεί και διαχειρίζεται στατιστικά δεδομένα και χρονοσειρές δεδομένων και συντάσσει εκθέσεις ανάλυσης δεδομένων των βαθμολογιών αξιολόγησης.

Όπου παρατηρείται συστηματική εμφάνιση ακραίων τιμών βαθμολόγησης, είτε υψηλών είτε χαμηλών, μπορεί με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Παρακολούθησης και Στατιστικής Ανάλυσης των Βαθμολογιών Αξιολόγησης, να εφαρμόζεται «συντελεστής διόρθωσης».

Με επιμέλεια της Διεύθυνσης Παρακολούθησης και Στατιστικής Ανάλυσης των Βαθμολογιών Αξιολόγησης εκδίδονται σε ετήσια βάση οδηγίες για τη βαθμολόγηση στο πλαίσιο της αξιολόγησης.

Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Κριτήρια αξιολόγησης Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4369/16.

Τα κριτήρια αξιολόγησης των προϊσταμένων οργανικών μονάδων κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Α. Γνώση του αντικειμένου, αντίληψη, ενδιαφέρον και δημιουργικότητα

Β. Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά

Γ. Διοικητικές ικανότητες

Δ. Αποτελεσματικότητα
Α. Γνώση του αντικειμένου, αντίληψη, ενδιαφέρον και δημιουργικότητα Η κατηγορία αυτή αναλύεται στα ακόλουθα κριτήρια:

α) Επαγγελματική επάρκεια.

Αξιολογείται η γνώση του αντικειμένου της δημόσιας διοίκησης, η ικανότητα οργάνωσης του ατομικού και συλλογικού φόρτου εργασίας και η ευθυκρισία.

β) Αντίληψη και ικανότητα λύσης προβλημάτων.

Αξιολογείται η ορθή σύλληψη των προβλημάτων, η ικανότητα αντίληψης σύνθετων καταστάσεων και θέση προτεραιοτήτων, η πρόβλεψη και έγκαιρη αντιμετώπιση συνεπειών και η ορθή διαχείριση κρίσεων.

γ) Πρωτοβουλία - Καινοτομίες.

Αξιολογείται η ανάπτυξη δημιουργικών και πρακτικών λύσεων, η δυνατότητα για συνεχή βελτίωση της απόδοσης και δημιουργικότητας και η εισαγωγή και αποδοχή καινοτόμων μεθόδων.
Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά Η κατηγορία αυτή αναλύεται στα ακόλουθα κριτήρια:

δ) Συμπεριφορά προς πολίτες. Εξυπηρέτηση του κοινού. Στο δ΄ κριτήριο αξιολογούνται μόνο οι προϊστάμενοι, των οποίων οι οργανικές μονάδες έρχονται σε επικοινωνία με το κοινό.

ε) Επικοινωνία και συνεργασία με τους προϊσταμένους.

στ) Επικοινωνία και συνεργασία με τους υφισταμένους.

Αξιολογείται η ικανότητα ακριβούς και σαφούς επικοινωνίας, προφορικής και γραπτής, η ικανότητα διαπραγμάτευσης αλλά και αντίληψης των προβλημάτων επικοινωνίας, η επίδειξη σεβασμού στη διαφορετικότητα.
Διοικητικές ικανότητες

Η κατηγορία αυτή αναλύεται στα ακόλουθα κριτήρια:

ζ) Ικανότητα να προγραμματίζει, οργανώνει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες της μονάδας του. Αξιολογείται η ηγετική ικανότητα, ιδίως ως προς την προετοιμασία μελλοντικών στελεχών και την κατανομή έργου στο προσωπικό ευθύνης τους.

η) Ικανότητα να καθοδηγεί, ενημερώνει, παρακινεί τους υπαλλήλους, να αναπτύσσει τις επαγγελματικές και προσωπικές ικανότητες και δεξιότητες τους, να παρέχει κίνητρα συνεχούς επιμόρφωσης, να δίνει παραδείγματα εξωστρεφούς παρουσίας σε συνέδρια, ημερίδες και διεθνείς διοργανώσεις.

θ) Ικανότητα αντικειμενικής και αμερόληπτης αξιολόγησης.


ι) Ικανότητα λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων, ιδίως σε συνθήκες κρίσης.

Αποτελεσματικότητα Η κατηγορία αυτή αναλύεται στα ακόλουθα κριτήρια:

ια) Βαθμός επίτευξης των στόχων της ατομικής στοχοθεσίας.

Σύμφωνα με την παρ.13 του άρθρου 18 του ν.4369/16, Το κριτήριο ια΄ βαθμολογείται ανάλογα με το βαθμό ανταπόκρισης του προϊσταμένου στην ατομική στοχοθεσία του, βάσει ειδικής πάντοτε αιτιολογίας. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, το εν λόγω κριτήριο δεν βαθμολογείται, εάν δεν έχει προηγηθεί διαδικασία στοχοθεσίας, σύμφωνα με το νόμο αυτόν.
Βαθμολογία κριτηρίων Κάθε επιμέρους κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται από τους αξιολογητές με ένα ακέραιο βαθμό που, κατά την αντικειμενική κρίση, αρμόζει στο αντίστοιχο κριτήριο για τον αξιολογούμενο. Η κλίμακα των βαθμών ορίζεται από το 0 έως το 100.

• Με βαθμό από 90 έως 100 βαθμολογούνται οι άριστοι προϊστάμενοι που έχουν σημειώσει κατά την περίοδο αξιολόγησης όλως εξαιρετική επίδοση. Ως όλως εξαιρετική επίδοση νοείται η υψηλού επιπέδου ικανότητα συντονισμού της οργανικής μονάδας για την επίτευξη συγκεκριμένων προδιαγεγραμμένων στόχων από τους οποίους προέκυψε σημαντικό όφελος για το φορέα. Για τη βαθμολογία με βαθμό από 90 και πάνω απαιτείται η παράθεση από τους αξιολογητές ειδικής αιτιολογίας της βαθμολογίας αυτής για τα κριτήρια αξιολόγησης, με καταγραφή πραγματικών δεδομένων που τη στοιχειοθετούν και η βαθμολογία εξετάζεται υποχρεωτικά από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 21, η οποία είτε την οριστικοποιεί είτε την διορθώνει με παράθεση πλήρους αιτιολογίας.

• Με τους βαθμούς 75 έως 89 βαθμολογούνται από τους αξιολογητές όσοι θεωρούνται πολύ επαρκείς προϊστάμενοι, οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας τους και να αντιμετωπίσουν κάθε υπηρεσιακό ζήτημα.

• Με τους βαθμούς 60 έως 74 οι επαρκείς προϊστάμενοι.

• Με τους βαθμούς 50 έως 59 οι μερικώς επαρκείς προϊστάμενοι.

• Με τους βαθμούς 40 έως 49 οι μέτριοι προϊστάμενοι.

• Με τους βαθμούς 25 έως 39 οι ανεπαρκείς προϊστάμενοι.

• Με τους βαθμούς 0 έως 24 οι ακατάλληλοι για τη θέση προϊστάμενοι.

Βαθμολογία μικρότερη των 60 βαθμών πρέπει υποχρεωτικά να αιτιολογείται ειδικά και να βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά και αντικειμενικά στοιχεία, τα οποία να στοιχειοθετούν την ανεπαρκή διοίκηση της δομής, καθώς και την ανεπαρκή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 21.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 21)
90-100: Άριστοι προϊστάμενοι ΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ
Οδηγεί είτε στην οριστικοποίηση της βαθμολογίας, είτε στην διόρθωσή της με παράθεση πλήρους αιτιολογίας
75-89: Πολύ επαρκείς προϊστάμενοι - -
60-74: Επαρκείς προϊστάμενοι - -
50-59: Μερικώς επαρκείς προϊστάμενοι ΝΑΙ

 

Σε περίπτωση που ελλείπουν υποστηρικτικά στοιχεία της δυσμενούς βαθμολογίας, ο υπάλληλος έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση στην ειδική επιτροπή αξιολόγησης

40-49: Μέτριοι προϊστάμενοι ΝΑΙ
25-39: Ανεπαρκείς προϊστάμενοι ΝΑΙ
0-24: Ακατάλληλοι για τη συγκεκριμένη υπηρεσία - θέση προϊστάμενοι ΝΑΙ
Αξιολόγηση από υφισταμένους

Η αξιολόγηση των προϊσταμένων λαμβάνει υπόψη και την αξιολόγηση των υφισταμένων, όπως περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο.

Ο προϊστάμενος Τμήματος αξιολογείται επίσης από το σύνολο των άμεσα υφισταμένων του, εφόσον αυτοί είναι τουλάχιστον τρεις (3).

Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης αξιολογείται από τους προϊσταμένους Τμήματος και εάν αυτοί είναι λιγότεροι από τρεις (3), από το σύνολο των υπαλλήλων της Διεύθυνσης.

Ο προϊστάμενος επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης αξιολογείται από τους προϊσταμένους επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση.

Η κατά τα ανωτέρω αξιολόγηση από τους υφισταμένους πραγματοποιείται βάσει ανώνυμου ερωτηματολογίου.

Το ερωτηματολόγιο αυτό περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:

α) ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού,

β) ικανότητα αποτελεσματικής καθοδήγησης των υφισταμένων, υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά,

γ) ικανότητα διαχείρισης κρίσεων,

δ) ανάληψη ευθύνης,

ε) δεκτικότητα στην εισαγωγή νέων μεθόδων και νέων τεχνολογιών.


Επί των κριτηρίων αυτών αξιολογούν οι υφιστάμενοι τον προϊστάμενο τους βάσει της παρακάτω κλίμακας:

90-100: άριστος,

75-89: πολύ επαρκής,

60-74: επαρκής,

50-59: μερικώς επαρκής,

40-49: μέτριος,

25-39: ανεπαρκής,

0-24: ακατάλληλος.

Κάθε κριτήριο βαθμολογείται ξεχωριστά.

Η βαθμολογία κάθε ετήσιας αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφιστάμενους συνοδεύει τον ατομικό φάκελο αξιολόγησης κάθε προϊσταμένου και συνεκτιμάται κατά τις αξιολογήσεις του/της.

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προϊσταμένων από υφιστάμενους 

Συμβουλευτική Συνέντευξη

Συμβουλευτική Συνέντευξη Στις διατάξεις του άρθρου 19 ορίζεται ότι πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενος, ως πρώτο αξιολογητής καλεί τον υπάλληλο επί αποδείξει προκειμένου να συζητήσει μαζί του τρόπους βελτίωσης της απόδοσης του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του προς όφελος τόσο του ιδίου όσο και για τη λειτουργία γενικά και την απόδοση της οργανικής μονάδας, στην οποία υπηρετεί.

Η ημερομηνία της συμβουλευτικής συνέντευξης, σημειώνεται σε ειδικό χώρο του εντύπου αξιολόγησης με επισημείωση στην περίπτωση κατά την οποία ο αξιολογούμενος ζήτησε προθεσμία για να υποβάλει τις απόψεις - αντιρρήσεις του κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.

Σε περίπτωση αξιολόγησης του υπαλλήλου με μέσο όρο βαθμολογίας της έκθεσης μικρότερο του εξήντα (60) συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τον αξιολογητή στο έντυπο αξιολόγησης τα μέτρα βελτίωσης που οφείλει να λάβει ο αξιολογούμενος, ο προϊστάμενος που τον αξιολογεί, στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του, και η υπηρεσία.

Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει απευθείας στον αξιολογητή απόψεις - αντιρρήσεις μέσα σε δύο (2) ημέρες από την πραγματοποίηση της συνέντευξης. Οι απόψεις - αντιρρήσεις, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης αξιολόγησης του υπαλλήλου και λαμβάνονται υπόψη από τον αξιολογητή.

Αν προτείνονται μέτρα βελτίωσης, αυτά λαμβάνονται υπόψη υποχρεωτικά από τον αξιολογητή κατά την επόμενη περίοδο αξιολόγησης του υπαλλήλου.

Ο αξιολογητής οφείλει να σημειώσει στην έκθεση αξιολόγησης τα μέτρα που έλαβε ο ίδιος και η υπηρεσία προκειμένου να βοηθήσουν τον υπάλληλο να βελτιώσει την απόδοση του.

Αν παραλειφθεί η προαναφερόμενη υποχρέωση, η παράλειψη αυτή λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη ως δυσμενές στοιχείο από τον προϊστάμενο του αξιολογητή κατά την αξιολόγηση του τελευταίου.

Υποβολή Ενστάσεων

Υποβολή Ενστάσεων Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4369/16, ο αξιολογούμενος υπάλληλος έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης, αν ο μέσος όρος βαθμολογίας της Έκθεσης Αξιολόγησης είναι μικρότερος του εβδομήντα πέντε (75).

Στην εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/οικ.7513/3.3.2017 επισημαίνεται ότι ενστάσεις ασκούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Α.

Αν ο μέσος όρος βαθμολογίας της Έκθεσης Αξιολόγησης είναι μικρότερος του εβδομήντα πέντε (75).

Β.

Αν η βαθμολογία του υπαλλήλου σε επιμέρους κριτήριο είναι από 0 έως 59 και ελλείπουν υποστηρικτικά στοιχεία της δυσμενούς βαθμολογίας.

Περιεχόμενο ένστασης Η ένσταση πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά στα οποία ο αξιολογούμενος θεμελιώνει τους ισχυρισμούς της ένστασής του.
Ημερομηνία υποβολής ενστάσεων Οι ενστάσεις ασκούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση της έκθεσης στον υπάλληλο. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού η οποία τις διαβιβάζει στην αρμόδια Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.
Εξέταση ένστασης Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει το παραδεκτό και το βάσιμο της ένστασης και μπορεί είτε να οριστικοποιήσει είτε να διορθώσει την έκθεση αξιολόγησης με παράθεση πλήρους αιτιολογίας.
Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης δικαιούται να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τους αξιολογητές ή τον αξιολογούμενο και γενικώς να ενεργήσει για τη διακρίβωση των προβαλλόμενων ισχυρισμών.

Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης αποφαίνεται για τις ενστάσεις μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την περιέλευσή τους σε αυτή.

Στην εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/οικ.7513/3.3.2017 διευκρινίζεται ότι η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης είναι αρμόδια για τη βαθμολογία της έκθεσης αξιολόγησης σε περίπτωση που η απόκλιση μεταξύ των μέσων όρων των βαθμολογιών των δύο (2) αξιολογητών υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) εκατοστιαίες μονάδες, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη άσκηση ένστασης εκ μέρους του υπαλλήλου. Στην περίπτωση αυτή η έκθεση αξιολόγησης παραπέμπεται υποχρεωτικά στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης από την αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού.

Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης

Σύσταση Επιτροπής

Για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συνιστάται με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αποτελείται από:

• τα τακτικά μη αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που λειτουργεί σε κάθε νομό για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού με την υποχρεωτική συμμετοχή

• ενός προϊστάμενου Διεύθυνσης προερχόμενου από άλλο φορέα κατόπιν επιλογής σύμφωνα με τη διαδικασία του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 1 (διενέργεια υποχρεωτικής δημόσιας κλήρωσης μεταξύ τουλάχιστον πέντε (5) υποψηφίων που προέρχονται από πέντε (5) διαφορετικούς φορείς)

Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και για τους Δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, οι οποίοι διαθέτουν δικό τους Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού το σύστημα αξιολόγησης του παρόντος νόμου εφαρμόζεται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του.


Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 11283/16.06.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης» επειδή στις ειδικές διατάξεις για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού δεν προβλέπεται ποιο μέλος προεδρεύει της Επιτροπής, εφαρμογή έχουν οι γενικοί κανόνες που θεσπίζει ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.3 του ν.2690/1999 « 3. Ο πρόεδρος και ο γραμματέας του συλλογικού οργάνου ορίζονται, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, με την πράξη συγκρότησής του……».


Συνεπώς, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με την πράξη συγκρότησης του, δηλαδή με τη σχετική Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Περαιτέρω με το ίδιο έγγραφο επισημαίνονται οι διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του ίδιου Κώδικα, στις οποίες ορίζεται ότι: «Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, αν o νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αν δεν καθίσταται δυνατός ο σχηματισμός της πλειοψηφίας αυτής, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ωσότου σχηματιστεί απόλυτη πλειοψηφία με την υποχρεωτική προσχώρηση, κάθε φορά, εκείνου ή εκείνων που διατυπώνουν την ασθενέστερη γνώμη, σε μία από τις επικρατέστερες. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου…». Με την ανωτέρω διάταξη εισάγεται ρητή εξαίρεση από τον κανόνα ότι η ψήφος των μελών συλλογικού οργάνου είναι ισοδύναμη, προβλέποντας υπεροχή της ψήφου του προέδρου σε περίπτωση ισοψηφίας.

Στην εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/753/οικ.7513/3.3.2017, επισημαίνεται ότι όσον αφορά το μέλος της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης που προέρχεται από άλλο φορέα, οι αρμόδιες διευθύνσεις προσωπικού δύνανται να απευθύνονται στους φορείς, από τους οποίους εποπτεύονται, καθώς και στις υπηρεσίες που εδρεύουν στην έδρα της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης. Για την κλήρωση συντάσσεται σχετικό πρακτικό και για τη διεξαγωγή της οποίας θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί αρμοδίως και με κάθε πρόσφορο τρόπο τόσο οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι της οικείας υπηρεσίας, στην οποία εδρεύει η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης καθώς και τα υποδειχθέντα από τους άλλους φορείς προς ορισμό μέλη.

Έργο της Επιτροπής – Λοιπές επισημάνσεις

Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 20, καθώς και των εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 12 του άρθρου 17, στις παραγράφους 5 και 11 του άρθρου 18 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 16.


Ειδικότερα λοιπόν έργο της Ειδικής Επιτροπής αποτελεί:

α

Η εξέταση των ενστάσεων των αξιολογούμενων σε περίπτωση που ο μέσος όρος βαθμολογίας της Έκθεσης είναι μικρότερος του 75

β

Η εξέταση της ειδικής αιτιολογίας, η οποία παρατίθεται υποχρεωτικά για βαθμολογία επιμέρους κριτηρίου από 90 έως 100

γ

Η εξέταση της ειδικής αιτιολογίας, η οποία παρατίθεται υποχρεωτικά για βαθμολογία επιμέρους κριτηρίου κάτω του 60 κατόπιν άσκησης ένστασης των αξιολογούμενων

δ

Η βαθμολογία της έκθεσης αξιολόγησης σε περίπτωση που η απόκλιση μεταξύ των μέσων όρων των βαθμολογιών των δύο (2) αξιολογητών υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) εκατοστιαίες μονάδες

Στους φορείς που δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων ορίζονται μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, προϊστάμενοι Διευθύνσεων, από τους οποίους υποχρεωτικά ένας προέρχεται από άλλο φορέα με τη διαδικασία του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 1.


Εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι προϊστάμενοι Διευθύνσεων, οι υπάλληλοι των εν λόγω φορέων υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του φορέα που τους εποπτεύει.
Σε όσους φορείς προβλέπεται Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο ακόμη δεν έχει συσταθεί, οι υπάλληλοι των εν λόγω φορέων υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του φορέα που τους εποπτεύει.

Αν η Επιτροπή κληθεί να αξιολογήσει ενστάσεις ή τις εξαιρετικές επιδόσεις υπαλλήλων ή προϊσταμένων που έχουν αξιολογηθεί από μέλος της Επιτροπής, το συγκεκριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση του εν λόγω θέματος από την Επιτροπή και τη θέση του παίρνει ο αναπληρωτής του.


Η θητεία των μελών της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι διετής. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η θητεία τους λήγει στις 31.12.2016.

Ηλεκτρονική Εφαρμογή Αξιολόγησης Προσωπικού


Γενικά Με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4533/2018, εισάγεται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης των υπαλλήλων και των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, μέσω ειδικής πλατφόρμας, που εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου. Σε συνέχεια της με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.2/27/οικ.10178/14-3-2018 εγκυκλίου του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης , εκδόθηκε το υπ’αριθ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/31/οικ.14951/2018 έγγραφο του Υπουργείου, στο οποίο δίνονται κατευθύνσεις στις οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, για την έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής εφαρμογής, για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 του προσωπικού.
Οδηγίες προς τις οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού Για την αποτελεσματικότερη προετοιμασία των Υπηρεσιών, οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού παρακαλούνται να συγκεντρώσουν και να καταγράψουν τα στοιχεία που θα κληθούν να εισάγουν κατά το πρώτο στάδιο λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής, έως τις 04.05.2018, ώστε να είναι διαθέσιμα τα στοιχεία σε ηλεκτρονικό αρχείο σύμφωνα με τη μορφή του επισυναπτόμενου πίνακα όταν θα τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή για την αξιολόγηση. Δεδομένου ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή για την αξιολόγηση προσωπικού θα αποτελεί λειτουργικότητα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, τονίζεται η υποχρέωση των Υπηρεσιών για την συνεχή επικαιροποίηση των στοιχείων του ανωτέρω Μητρώου.
Πίνακας Πατήστε εδώ για να δείτε τον σχετικό πίνακα

Ηλεκτρονική Αξιολόγηση 2017

Εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας για την Αξιολογική Περίοδο του Έτους 2017 Κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.4 του άρθρου 9 του ν. 4533/2018 εκδόθηκε η ΥΑ με αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/35/οικ.18485/18 (ΦΕΚ 1882 Β/24-05-2018) η οποία τροποποιήθηκε με την ΥΑ με αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/40/ΟΙΚ.21465/18 (ΦΕΚ 2271 Β/15-06-2018) με την οποία καθορίζεται:

α) Το χρονικό διάστημα και οι επιμέρους φάσεις διενέργειας της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Β΄ του ν. 4369/2016 και

β) η μορφή και το περιεχόμενο του ανώνυμου ερωτηματολογίου αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Β΄ του ν. 4369/2016. Πιο συγκεκριμένα, για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017 οι σχετικές με την ηλεκτρονική αξιολόγηση ενέργειες διενεργούνται από 10-5-2018 έως 20-7-2018 όπως παρατάθηκε με την απόφαση ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/40/οικ.21465
Καταγραφή – επικαιροποίηση στοιχείων Με την εγκύκλιο ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/31/οικ.14951 του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες και την καταγραφή των απαιτούμενων στοιχείων έως τις 4-5-2018 βάσει του υποδείγματος-πίνακα που έχει δημοσιευθεί από το Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να ξεκινήσει απρόσκοπτα η λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής.
Φάσεις Διενέργειας της Αξιολόγησης

1) Από 10-5-2018 έως 1-6-2018, η οικεία Διεύθυνση Διοικητικού / Προσωπικού εκτελεί τις απαραίτητες κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες για την έναρξη της συμπλήρωσης των εκθέσεων αξιολόγησης.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού συμπληρώνουν για κάθε αξιολογούμενο, είτε υπάλληλο είτε προϊστάμενο, τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει και καταγράψει έως τις 4-5-2018, στην αντίστοιχη φόρμα της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Ειδικότερα, με την εγκύκλιο ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/32/ΟΙΚ 17115 ορίζεται ότι μέχρι τις 25/5/2018 οι οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού/Διοικητικού οφείλουν να προσδιορίσουν τους υπαλλήλους και τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων για τους οποίους συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης για το έτος 2017 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 43б9/2016, όπως ισχύει, συμπληρώνοντας σε αντίστοιχη φόρμα της ηλεκτρονικής εφαρμογής για κάθε αξιολογούμενο, τα εξής:

• Υπουργείο/Φορέας/ Ανεξάρτητη Αρχή (που υπηρετούσε ο αξιολογούμενος κατά την περίοδο αξιολόγησης)
• Γενική/Ειδική Γραμματεία/ΝΠΔΔ
• Οργανική μονάδα
• Τύπος αξιολόγησης
• Χρονική περίοδος αξιολόγησης
• Στοιχεία αξιολογούμενου
• Κατάσταση αξιολόγησης
• Κατάσταση Α' αξιολογητή
• Στοιχεία Α' αξιολογητή
• Αξιολόγηση του Α' αξιολογητή από τον αξιολογούμενο
• Κατάσταση Β' αξιολογητή
• Στοιχεία Β' αξιολογητή
• Αξιολόγηση του Β' αξιολογητή από τον αξιολογούμενο

2) Από 4-6-2018 έως 18-6-2018, ο αξιολογούμενος ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως. Ο κάθε αξιολογούμενος συμπληρώνει τα στοιχεία της Έκθεσης Αξιολόγησης που τον αφορούν, την οποία και στη συνέχεια υποβάλει στον Αξιολογητή Α’.

3) Από 20-6-2018 έως 4-7-2018, ο Α΄ αξιολογητής ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.

Σημείωση: ο Αξιολογητής Α’, οφείλει καταρχάς να διενεργήσει Συμβουλευτική Συνέντευξη με καθέναν από τους υφισταμένους που υποχρεούται να αξιολογήσει, κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4369/2016, και να συμπληρώσει στην Έκθεση Αξιολόγησης τα βασικά σημεία της συνέντευξης. Υπενθυμίζεται ότι μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα υποβολής απόψεων-αντιρρήσεων εντός δύο εργάσιμων (2) ημερών. Σε κάθε περίπτωση, ο Αξιολογητής Α’ θα πρέπει, αφού λάβει υπόψη τις τυχόν απόψεις-αντιρρήσεις του αξιολογούμενου, να συμπληρώσει τη βαθμολογία στα αντίστοιχα πεδία και να προχωρήσει στην υποβολή της Έκθεσης Αξιολόγησης το αργότερο μέχρι τις 29 Ιουνίου 2018 4/7/2018 (εγκύκλιος ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/36/οικ.18809).

Στην περίπτωση που για λόγους ανωτέρας βίας δεν καθίσταται δυνατή η διενέργεια της συνέντευξης ο αξιολογητής Α΄ θα πρέπει να συμπληρώσει στο πεδίο “Βασικά στοιχεία που διατυπώθηκαν κατά τη συνέντευξη” την ειδική αιτιολογία μη διενέργειας της συνέντευξης και την ημερομηνία καταγραφής της αιτιολογίας. Η τυχόν υποβολή απόψεων – αντιρρήσεων εκ μέρους του αξιολογούμενου γίνεται εγγράφως με εμπιστευτικό πρωτόκολλο. Ο αξιολογητής Α΄ συμπληρώνει στην ηλεκτρονική φόρμα τον αριθμό πρωτοκόλλου της κατάθεσης των απόψεων αντιρρήσεων και την ημερομηνία κατάθεσης αυτών. (ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/41/οικ.22046)

4) Από 6-7-2018 έως 20-7-2018 ο Β΄ αξιολογητής ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.

Μετά το πέρας των ανωτέρω διαστημάτων, δηλαδή από τις 20-7-2018 και έπειτα, όπως ορίζεται με την αριθμ. πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/41/οικ.22046 του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι εκθέσεις των αξιολογούμενων, είτε αυτές είναι συμπληρωμένες είτε όχι, εμφανίζονται στους Αξιολογητές Α’ όπως αυτοί έχουν οριστεί από τις Διευθύνσεις Διοικητικού.

Δεδομένου αυτού οι Αξιολογητές Α’ θα πρέπει:

•Στην περίπτωση που τους έχουν αντιστοιχηθεί εκθέσεις αξιολογούμενων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου για την αξιολόγησή τους, να μην προχωρήσουν σε περαιτέρω ενέργειες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όσον αφορά τις εν λόγω εκθέσεις και να ενημερώσουν την οικεία Διεύθυνση Διοικητικού περί αυτού.

•Στην περίπτωση που έχουν υποβληθεί σωστά οι εκθέσεις αξιολόγησης αλλά δεν είναι συμπληρωμένες από τους αξιολογούμενους, να συμπληρώσουν την έκθεση κατά το μέρος που τους αφορά και να την υποβάλουν στους Αξιολογητές Β’.

Με την έκδοση του με αρ. πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/46/οικ.26897 εγγράφου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης επισημαίνεται ότι η λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής για το στάδιο του Β’ Αξιολογητή θα παραμείνει ενεργή από τις 25/07/2018 έως και τις 27/07/2018.

Αποσπασμένοι Υπάλληλοι Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 15 του ν.4369/2016 όπως ισχύει, για τους αποσπασμένους υπαλλήλους συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών, στις οποίες είναι αποσπασμένοι, εφόσον υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης του ίδιου νόμου
Περίπτωση μη εντοπισμού στοιχείων στην εφαρμογή

Με την εγκύκλιο ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/39/οικ.19933 και ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/41/οικ.22046 διευκρινίζεται ότι:

Σε περίπτωση, μη ανεύρεσης στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, και πριν τη διενέργεια των απαραίτητων διορθωτικών ενεργειών από τις Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού:

- οι αξιολογούμενοι, οι οποίοι ενδεχομένως δεν εντοπίσουν τα στοιχεία τους ηλεκτρονικά, καλούνται όπως προμηθευτούν, συμπληρώσουν και υποβάλλουν με εμπιστευτικό πρωτόκολλο το συμπληρωμένο έντυπο αξιολόγησης τους προς τον Α’ Αξιολογητή, κοινοποιώντας ταυτόχρονα αντίγραφο αυτού στην οικεία Δ/νση Διοικητικού/Προσωπικού εντός της προθεσμίας 4 Ιουνίου 2018 έως 18 Ιουνίου 2018.

- Οι Αξιολογητές Α’, οι οποίοι ενδεχομένως δεν εντοπίσουν τα στοιχεία τους ή τα στοιχεία των αξιολογουμένων από αυτούς ηλεκτρονικά καλούνται όπως προβούν στην έγχαρτη αξιολόγηση των υφισταμένων τους και κατόπιν όπως υποβάλλουν με εμπιστευτικό πρωτόκολλο τα συμπληρωμένα έντυπα αξιολόγησης των υφισταμένων τους στον Β’ Αξιολογητή, κοινοποιώντας ταυτόχρονα αντίγραφο αυτού στην οικεία Δ/νση Διοικητικού/Προσωπικού εντός της προθεσμίας 20 Ιουνίου 2018 έως 4 Ιουλίου 2018.

- Οι Αξιολογητές Β’, οι οποίοι ενδεχομένως δεν εντοπίσουν τα στοιχεία τους ή τα στοιχεία των αξιολογουμένων από αυτούς ηλεκτρονικά καλούνται όπως προβούν στην έγχαρτη αξιολόγηση των υφισταμένων τους και να τις υποβάλλουν στην οικεία Δ/νση Διοικητικού/Προσωπικού προκειμένου αυτές να πρωτοκολληθούν αμελλητί με εμπιστευτικό πρωτόκολλο εντός της προθεσμίας 6 Ιουλίου 2018 έως 20 Ιουλίου 2018.

Με την εγκύκλιο ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/41/οικ.22046 υπενθυμίζεται ότι στις περιπτώσεις που λόγω της πρώτης εφαρμογής του συστήματος ηλεκτρονικής αξιολόγησης, οι αξιολογητές Α’ δεν εντοπίσουν τα στοιχεία τους ή τα στοιχεία των αξιολογουμένων από αυτούς ηλεκτρονικά θα πρέπει να προβούν στην έγχαρτη αξιολόγηση των υφισταμένων τους και κατόπιν να υποβάλλουν με εμπιστευτικό πρωτόκολλο τα συμπληρωμένα έντυπα αξιολόγησης των υφισταμένων τους στον Β’ Αξιολογητή, κοινοποιώντας ταυτόχρονα αντίγραφο αυτού στην οικεία Δ/νση Διοικητικού/Προσωπικού εντός της προθεσμίας.

Επισημαίνεται ότι για τους αξιολογούμενους στους οποίους αντιστοιχεί ηλεκτρονική έκθεση αξιολόγησης, η υποβολή της διενεργείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ενώ για όσους αξιολογούμενους έχει ήδη ολοκληρωθεί η σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης σε έντυπη μορφή δεν υφίσταται υποχρέωση συμπλήρωσης της έκθεσης αξιολόγησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Με την έκδοση του με αρ. πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/46/οικ.26897 εγγράφου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης διευκρινίζεται ότι προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ηλεκτρονικής αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο 2017, είναι απαραίτητη η ενημέρωση της ειδικής εφαρμογής με τις περιπτώσεις που οι εκθέσεις αξιολόγησης υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή. Με το παρόν έγγραφο καλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να καταχωρίσουν το σύνολο των παραπάνω εκθέσεων αξιολόγησης μέσω της μικροεφαρμογής «Στατιστικά» σε ειδική αναφορά «Εισαγωγή αριθμού έντυπων αξιολογήσεων» κατά το χρονικό διάστημα 30/07/2018 έως 03/08/2018.

Ανώνυμο Ερωτηματολόγιο Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/39/οικ.19933, το ανώνυμο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους, η μορφή και το περιεχόμενο του οποίου καθορίστηκαν με την εγκύκλιο αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/35/οικ.18485, συμπληρώνεται σε έντυπη μορφή και υποβάλλεται στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ανωνυμία του υπαλλήλου.

Για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017, οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία υποβολής των ερωτηματολογίων έως τις 18-6-2018, έτσι ώστε αυτά στη συνέχεια να σταλούν στους αρμόδιους αξιολογητές των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων.
Πατήστε εδώ για να δείτε το ΑΝΩΝΥΜΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ηλεκτρονική Αξιολόγηση 2018

Σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 16 του ν.4369/2016, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.2 του άρθρου 43 του ν.4590/19, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους αρμόδιους αξιολογητές υποχρεωτικά εντός του πρώτου τετράμηνου κάθε έτους.

Περαιτέρω ορίζεται ότι ειδικά για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018, η αξιολόγηση διενεργείται από 1 Μαρτίου έως 30 Ιουνίου 2019.

Ειδικά για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018, σύμφωνα με την εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/1/οικ.11100 του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι σχετικές με την αξιολόγηση ενέργειες στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα διενεργηθούν από 14 Μαρτίου 2019 έως 30 Ιουνίου 2019.

Επιμέρους χρονικά διαστήματα και ενέργειες υπηρεσιών δίνονται στην εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/1/οικ.11100 του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ειδικότερα:
Ενέργειες Διευθύνσεων Διοικητικού Προσωπικού Κατά το χρονικό διάστημα από 14 Μαρτίου έως 12 Απριλίου 2019, οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού θα συμπληρώσουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή τα απαραίτητα στοιχεία για τη διεξαγωγή των διαδικασιών αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο έτους 2018. Υπενθυμίζεται ότι, σε αυτό το στάδιο, πρόσβαση και δυνατότητα εισαγωγών, τροποποιήσεων και διαγραφών έχουν οι χρήστες με τους ρόλους Προϊσταμένου Διεύθυνσης Προσωπικού /Διοικητικού, Διαχειριστή Προσωπικού και Διαχειριστή Αξιολόγησης.
Επισημαίνεται ότι, για τη διευκόλυνση των Διευθύνσεων Διοικητικού/ Προσωπικού και την επιτάχυνση των διαδικασιών, στην οθόνη «Ορισμοί Συμμετεχόντων» (προσβάσιμη από την εφαρμογή «Διαχείριση Αξιολογήσεων») αφού επιλεγεί Κύκλος Αξιολόγησης για το 2018, με την επιλογή «Εύρεση», θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένες οι εγγραφές των αξιολογούμενων υπαλλήλων όπως αυτές καταχωρήθηκαν για την αξιολογική περίοδο του 2017.
Ωστόσο, δεδομένων των πιθανών αλλαγών λόγω νέων διορισμών/προσλήψεων, κινητικότητας (μετακινήσεις, αποσπάσεις, μετατάξεις), χρήσης μακροχρόνιων αδειών απουσίας από τα καθήκοντα, υπηρεσιακής εξέλιξης, λύσης της υπαλληλικής σχέσης κ.λπ. είναι απαραίτητο οι έχοντες τον απαιτούμενο ρόλο πρόσβασης στην εφαρμογή:

• να διενεργήσουν προσεκτικό έλεγχο όλων των εμφανιζόμενων εγγραφών επιλέγοντας «Επεξεργασία». Στην οθόνη «Επεξεργασία Αξιολόγησης» πρέπει να ελεγχθεί η ορθότητα όλων των προσυμπληρωμένων πεδίων, να γίνει η καταχώρηση των αναγκαίων τροποποιήσεων (Φορέας, Οργανική Μονάδα, Χρονικό Διάστημα, Τύπος Αξιολόγησης, Στοιχεία Αξιολογούμενου και Αξιολογητών) και να επιλεγεί η τιμή για τα κενά πεδία «Κατάσταση» και «Αξιολογείται από τον Αξιολογούμενο». Χωρίς τη συμπλήρωση των πεδίων αυτών δεν μπορεί να γίνει ενημέρωση της εγγραφής. Επισημαίνεται ότι για την ολοκλήρωση της επεξεργασίας κάθε εγγραφής, είναι απαραίτητη η ενέργεια «Ενημέρωση». Οι εγγραφές που δεν θα έχουν ενημερωθεί σε αυτό το στάδιο δεν θα εμφανιστούν στα επόμενα στάδια της Αξιολόγησης.

• να προβούν, αν χρειάζεται, σε προσθήκες εγγραφών επιλέγοντας «Νέα Αξιολόγηση» στην οθόνη «Διαχείριση Αξιολογήσεων»

• να προβούν, αν χρειάζεται, σε διαγραφές εγγραφών επιλέγοντας «Διαγραφή» στην οθόνη «Διαχείριση Αξιολογήσεων», ώστε να γίνει η ενημέρωση των στοιχείων αντιστοιχούσα στην υπηρεσιακή κατάσταση αξιολογούμενων και αξιολογητών για την αξιολογική περίοδο 2018.

Η επικαιροποίηση των στοιχείων βάσει της υπηρεσιακής κατάστασης αξιολογούμενων και αξιολογητών για την αξιολογική περίοδο 2018 και η ορθή καταχώριση τους σε αυτό το στάδιο είναι απαραίτητη καθώς για κάθε στάδιο διενέργειας της αξιολόγησης ισχύει ότι δεν υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης κατόπιν της ολοκλήρωσης του.
Ενέργειες Αξιολογούμενων

Κατά το χρονικό διάστημα από 15 Απριλίου έως 3 Μαΐου 2019 ο κάθε αξιολογούμενος - υπάλληλος ή προϊστάμενος οργανικής μονάδας -συμπληρώνει τα στοιχεία της Έκθεσης Αξιολόγησης που τον αφορούν, όπως αυτά ορίζονται στην με αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22-12-2016 (ΑΔΑ: 6Π29465ΧΘΨ-61Λ) Υπουργική Απόφαση, και υποβάλλει την έκθεση αξιολόγησης, το αργότερο μέχρι τις 3 Μαΐου 2019.

ΝΕΟ: Με τη δημοσίευση της με αριθ.ΔΑΠΔΕΠ_Φ.5_2_οικ.17513_2019/02-05-2019 εγκυκλίου του Υπ. Διοικ. Ανασ. παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της Έκθεσης Αξιολόγησης έως τις 13 Μαΐου 2019. 

Επιπλέον με την ανωτέρω εγκύκλιο επισημαίνονται τα εξής ως προς τη συμπλήρωση του ανώνυμου ερωτηματολογίου αξιολόγησης των προϊσταμένων από τον αξιολογούμενο:

Ο αξιολογούμενος συμπληρώνει το ανώνυμο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των προϊσταμένων του σε έντυπη μορφή το οποίο υποβάλλεται στη Δ/νση Διοικητικού/Προσωπικού, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ανωνυμία του υπαλλήλου.
Για το λόγο αυτό οι οικείες Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού παρακαλούνται όπως οργανώσουν τη διαδικασία υποβολής του εντύπου έτσι ώστε αυτή να έχει ολοκληρωθεί έως τις 13 Μαΐου 2019, προκειμένου τα συμπληρωμένα έντυπα να διαβιβαστούν από τη Δ/νση Διοικητικού/ Προσωπικού στους αρμόδιους αξιολογητές των προϊσταμένων οργανικών μονάδων.

Το έντυπο του οποίου η μορφή και το περιεχόμενο καθορίστηκε με την ΔΑΠΔΕΠ/Φ.2/35/οικ.18485/22-5-2018, ΦΕΚ 1882/Β/24-5-2018 ΥΑ, είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο http://apografi.gov.gr/ στην ενότητα «Αξιολόγηση → Έντυπα Αξιολόγησης».

Ενέργειες Αξιολογητών Α΄ Κατά το χρονικό διάστημα από 6 Μαΐου έως 7 Ιουνίου 2019, κάθε χρήστης της εφαρμογής που έχει οριστεί ως Αξιολογητής Α', θα πρέπει να προβεί στην αξιολόγηση των υφισταμένων του, ως πρώτος ιεραρχικά προϊστάμενος, με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στα άρθρα 17 και 18 του ν. 4369/2016, συμπληρώνοντας τα πεδία που τον αφορούν, όπως αυτά ορίζονται στην αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22-12-2016 (ΑΔΑ: 6Π29465ΧΘΨ-61Λ) Υπουργική Απόφαση.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, προτού προβεί στη βαθμολόγηση, ο Αξιολογητής Α', οφείλει καταρχάς να διενεργήσει Συμβουλευτική Συνέντευξη με καθέναν από τους υφισταμένους που υποχρεούται να αξιολογήσει, κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4369/2016, και να συμπληρώσει στην Έκθεση Αξιολόγησης τα βασικά σημεία της συνέντευξης.
Υπενθυμίζεται ότι μετά τη συμπλήρωση των ανωτέρω ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα υποβολής απόψεων-αντιρρήσεων εντός δύο εργάσιμων (2) ημερών. Σε κάθε περίπτωση, ο Αξιολογητής Α' θα πρέπει, αφού λάβει υπόψη τις τυχόν απόψεις-αντιρρήσεις του αξιολογούμενου, να συμπληρώσει τη βαθμολογία στα αντίστοιχα πεδία και να προχωρήσει στην υποβολή της Έκθεσης Αξιολόγησης το αργότερο μέχρι τις 7 Ιουνίου 2019.

ΝΕΟ: Με τη δημοσίευση της με αριθ.ΔΑΠΔΕΠ_Φ.5_2_οικ.17513_2019/02-05-2019 εγκυκλίου του Υπ. Διοικ. Ανασ. τροποποιείται το χρονικό διάστημα στο οποίο οι Αξιολογητές Α' πρέπει να προβούν στην αξιολόγηση των υφισταμένων τους, όπως περιγράφεται παραπάνω, και ισχύει το από 15 Μαΐου έως 10 Ιουνίου 2019. Ως εκ τούτου, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της Έκθεσης Αξιολόγησης έως τις 10 Ιουνίου 2019. 
Ενέργειες Αξιολογητών Β΄ Κατά το χρονικό διάστημα από 10 έως 30 Ιουνίου 2019, κάθε χρήστης που έχει οριστεί ως Αξιολογητής Β', θα πρέπει να προβεί στην αξιολόγηση των υφισταμένων του, ως δεύτερος ιεραρχικά προϊστάμενος, με βάση τα κριτήρια που ορίζονται στα άρθρα 17 και 18 του ν. 4369/2016, συμπληρώνοντας τα πεδία που τον αφορούν, όπως αυτά ορίζονται στην αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22-12-2016 (ΑΔΑ: 6Π29465ΧΘΨ-61Λ) ΥΑ. Στη συνέχεια, ο Αξιολογητής Β' θα πρέπει να προχωρήσει στην υποβολή της Έκθεσης Αξιολόγησης το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019.
Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση παράθεσης ειδικής αιτιολογίας όπου αυτή απαιτείται, αφορά και τους δύο αξιολογητές.

ΝΕΟ: Με τη δημοσίευση της με αριθ.ΔΑΠΔΕΠ_Φ.5_2_οικ.17513_2019/02-05-2019 εγκυκλίου του Υπ. Διοικ. Ανασ. τροποποιείται το χρονικό διάστημα στο οποίο οι Αξιολογητές Β' πρέπει να προβούν στην αξιολόγηση των υφισταμένων τους, όπως περιγράφεται παραπάνω, και ισχύει το από 12 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου 2019.
Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018 και γνωστοποίηση των οριστικών βαθμολογιών για τις ηλεκτρονικές εκθέσεις αξιολόγησης μετά από την εξέτασή τους από την ΕΕΑ για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/3/οικ.33944/02.10.2019 εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών δίνονται οδηγίες για τις ενέργειες στις οποίες καλούνται να προβούν οι οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού ή Διοικητικού τόσο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018, όσο και για την γνωστοποίηση στην Υπηρεσία του Υπουργείου των οριστικών βαθμολογιών για τις ηλεκτρονικές εκθέσεις αξιολόγησης της αξιολογικής περιόδου του έτους 2017, που εξετάστηκαν από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.
    • Ως προς την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018, οι ενέργειες που πρέπει να διενεργηθούν είναι οι ακόλουθες:

Για την διαχείριση των ηλεκτρονικών εκθέσεων αξιολόγησης απαιτείται:

α. Επισήμανση εκθέσεων αξιολόγησης ως ολοκληρωμένων ή μη – διενεργείται αυτόματα από την ηλεκτρονική εφαρμογή.

β. Έλεγχος εγκυρότητας των εκθέσεων αξιολόγησης

Σημειώνεται ότι γι’ αυτές που έχουν συμπληρωθεί και υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή, ο ανωτέρω έλεγχος διενεργείται από τις οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω Διευθύνσεις έως την 31η Οκτωβρίου 2019 καλούνται να προσδιορίσουν τις έγκυρες ηλεκτρονικές εκθέσεις αξιολόγησης και να επισημάνουν τις εκθέσεις που δεν είναι έγκυρες σε ηλεκτρονική μορφή παραθέτοντας την αντίστοιχη αιτιολογία.

γ. Εξαγωγή αποτελεσμάτων - διενεργείται αυτόματα από την ηλεκτρονική εφαρμογή για όλες τις εκθέσεις που έχουν επισημανθεί ως ολοκληρωμένες και έγκυρες. Στη συνέχεια προσδιορίζονται:

α) Οι εκθέσεις αξιολόγησης που πληρούν τα κριτήρια για υποχρεωτική παραπομπή στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΕΑ) – οι εν λόγω εκθέσεις λαμβάνουν αυτόματα από την εφαρμογή τη σήμανση «Ναι/Υποχρεωτικά».

β) Οι εκθέσεις αξιολόγησης για τις οποίες θεμελιώνεται δικαίωμα ένστασης από τον αξιολογούμενο ενώπιον της ΕΕΑ οι εν λόγω εκθέσεις λαμβάνουν αυτόματα από την εφαρμογή τη σήμανση «Ναι/Υποχρεωτικά». και

γ) Οι εκθέσεις αξιολόγησης για τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση εξέτασης από την ΕΕΑ και δε θεμελιώνεται δικαίωμα ένστασης από τον αξιολογούμενο - οι εν λόγω εκθέσεις λαμβάνουν αυτόματα από την εφαρμογή τη σήμανση «Όχι».

δ. Γνωστοποίηση των εκθέσεων αξιολόγησης - Η ηλεκτρονική εφαρμογή επισημαίνει αυτόματα τις εκθέσεις αξιολόγησης ως οριστικοποιημένες και μη.

Σημειώνεται ότι, ως οριστικοποιημένες σημαίνονται από το σύστημα οι εκθέσεις για τις οποίες δεν προκύπτει υποχρέωση να εισαχθούν στην ΕΕΑ, ενώ ως μη οριστικοποιημένες εκείνες που θα πρέπει υποχρεωτικά να εισαχθούν στην ΕΕΑ προς εξέταση.

Για τις οριστικοποιημένες εκθέσεις προκύπτει άμεσα η υποχρέωση γνωστοποίησής τους στους αξιολογούμενους βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 παρ. 3β’ και γ’ του ν. 4369/2016. Ειδικά για τις περιπτώσεις όπου θεμελιώνεται δικαίωμα ένστασης ενώπιον της ΕΕΑ, η γνωστοποίηση στον αξιολογούμενο πραγματοποιείται επί αποδείξει σε έντυπη μορφή - με εκτύπωση των σχετικών εκθέσεων αξιολόγησης μέσω της εφαρμογής – προκειμένου να εκκινήσει η εκ του νόμου προβλεπόμενη προθεσμία των επτά (7) εργάσιμων ημερών για την υποβολή της ένστασης (άρθρο 20 του ν. 4369/2016).

Επισημαίνεται ότι, δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα των εκθέσεων αξιολόγησης, καθώς και την ευθύνη επισήμανσης των μη έγκυρων εκθέσεων, θα έχουν μόνο οι χρήστες με το ρόλο «Διαχειριστής Αξιολόγησης».

Για την διαχείριση των έντυπων εκθέσεων αξιολόγησης απαιτείται:

Έλεγχος των ανωτέρω εκθέσεων ότι έχουν υποβληθεί από τουλάχιστον έναν αξιολογητή, καθώς και ότι έχει διενεργηθεί η συμβουλευτική συνέντευξη από τον Α’ αξιολογητή.

Εφόσον έχει τηρηθεί ο ως άνω νόμιμος τύπος της διαδικασίας ή έχει αιτιολογηθεί ειδικά η μη διενέργεια της συνέντευξης για λόγους ανωτέρας βίας, οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού καλούνται να ακολουθήσουν τις ενέργειες εξαγωγής των σχετικών αποτελεσμάτων και γνωστοποίησης των εκθέσεων, όπως ακριβώς αναφέρθηκαν ανωτέρω για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής αξιολόγησης.

Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ηλεκτρονικής αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018 είναι η ενημέρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής από τις οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού με

α) τον συνολικό αριθμό των εκθέσεων αξιολόγησης που κατ’ εξαίρεση υποβλήθηκαν σε έντυπη μορφή και

β) τον συνολικό αριθμό υπαλλήλων αρμοδιότητάς τους που ήταν υπόχρεοι προς αξιολόγηση, Η καταχώριση των ανωτέρω στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνει από τους «Διαχειριστές Αξιολόγησης» από την 1 η Νοεμβρίου 2019 έως την 15η Νοεμβρίου 2019 μέσω της μικροεφαρμογής «Στατιστικά» σε ειδική φόρμα με τίτλο «Εισαγωγή αριθμού έντυπων αξιολογήσεων και αριθμού υπαλλήλων προς αξιολόγηση».

    • Ως προς την γνωστοποίηση των οριστικών βαθμολογιών για τις ηλεκτρονικές εκθέσεις αξιολόγησης της αξιολογικής περιόδου του έτους 2017, που εξετάστηκαν από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση, οι ενέργειες που πρέπει να διενεργηθούν είναι οι ακόλουθες:

Οι «Διαχειριστές Αξιολόγησης» καλούνται να καταχωρίσουν στην ηλεκτρονική εφαρμογή τις αντίστοιχες βαθμολογίες της οικείας Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης. Ειδικότερα, η εν λόγω καταχώριση θα γίνει από την 18η Νοεμβρίου 2019 έως την 29η Νοεμβρίου 2019 μέσω της μικροεφαρμογής «Στατιστικά» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αξιολόγηση, σε ειδική φόρμα με τίτλο «Εισαγωγή βαθμολογιών ΕΕΑ».

Ως προς τον λόγο εξέτασης των εκθέσεων αξιολόγησης από την ΕΕΑ, οι «Διαχειριστές Αξιολόγησης» καλούνται να επιλέξουν μια εκ των τριών διαθέσιμων επιλογών:

    • «Ένσταση», εάν αφορά έκθεση αξιολόγησης για την οποία ασκήθηκε από τον αξιολογούμενο το σχετικό δικαίωμα ένστασης
    • «Παραπομπή», εάν αφορά έκθεση αξιολόγησης η οποία παραπέμφθηκε υποχρεωτικά στην ΕΕΑ
    • «Ένσταση και παραπομπή», εάν αφορά έκθεση αξιολόγησης η οποία εξετάστηκε από την ΕΕΑ επειδή πληρούνταν σωρευτικά οι παραπάνω προϋποθέσεις.
Επισήμανση:

Για τη διευκόλυνση των οικείων Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού κατά την ανωτέρω διαδικασία, παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες στο διαδικτυακο τόπο http://apografi.gov.gr/ στην ενότητα «Αξιολόγηση -> Εγχειρίδια Χρήσης». Υπενθυμίζεται επίσης ότι στο διαδικτυακό τόπο http://apografi.gov.gr/ στη θεματική ενότητα «Αξιολόγηση» βρίσκεται αναρτημένο υλικό στα πεδία «Θεσμικό πλαίσιο», «Συχνές Ερωτήσεις» και «Οδηγίες Χρήσης». Επίσης, ερωτήματα Υπηρεσιών που χρήζουν άμεσης απάντησης αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..