Menu
logo small

ΓΕΝΙΚΑ

Απογραφή προσωπικού

Με την ΚΥΑ 2/37345/0004/10 (ΦΕΚ 784 Β/4-6-2010) «Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α΄και β΄βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ορίζονται οι υπόχρεοι προς απογραφή  καθώς και η διαδικασία που απαιτείται.

Γενικά θέματα δημοτικής αστυνομίας

Με το κεφάλαιο 4 του Ν.4325/15 καταργείται ο θεσμός της διαθεσιμότητας του Ν.4172/2013 (Α΄167) και επανασυστήνονται οι υπηρεσίες που είχαν καταργηθεί με το νόμο αυτό. Μια από αυτές τις υπηρεσίες που είχε καταργηθεί ήταν και αυτή της Δημοτικής Αστυνομίας, η οποία επανασυστήνεται με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4325/15.

Δήλωση περιουσιακής κατάστασης

Παρουσιάζονται θέματα για τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, όπως ποιο είναι υπόχρεοι, ποια τα στοιχεία της δήλωσης, ο έλεγχος της δήλωσης, οι κυρώσεις μη υποβολής και άλλα.

Επανέλεγχος μετατροπής συμβάσεων ΙΔΑΧ

Με το άρθρο 42 του Ν.4250/14 θεσμοθετήθηκε η διαδικασία επανελέγχου μετατροπής συμβάσεων αορίστου χρόνου από το ΑΣΕΠ και κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών, εκδόθηκε η ΚΥΑ ΔΙΠΙΔΔ/ΑΣΕΠ/1/12705/02.06.2014 (ΦΕΚ 1447/05.06.2014 τεύχος Β’) «Καθορισμός της διαδικασίας πραγματοποίησης του επανελέγχου μετατροπής συμβάσεων αορίστου χρόνου από το ΑΣΕΠ». Με την παρ.6 του άρθρου 26 του Ν.4325/15 καταργήθηκε το άρθρο 42 του Ν.4250/14 και ως εκ τούτου δεν υπάρχει η υποχρέωση από τις υπηρεσίες να προβούν σε επανέλεγχο μετατροπής των συμβάσεων ΙΔΑΧ.

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Υπαλλήλων ΟΤΑ

Με το άρθρο 218 του Ν.3584/07 προβλέπεται οι Ο.Τ.Α. να υποβάλλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στοιχεία για το τακτικό και έκτακτο προσωπικό τους, τα οποία θα ενημερώνονται για κάθε μεταβολή.

Μητρώο εργαζομένων

Το προσωπικό μητρώο των υπαλλήλων συγκροτείται αμέσως μετά το διορισμό του υπαλλήλου και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν την ατομική, οικογενειακή, περιουσιακή και υπηρεσιακή του κατάσταση.

Έλεγχος νομιμότητας-γνησιότητας δικαιολογητικών πρόσληψης

Το ΥΔΜΗΔ με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/35/οικ. 14888/24-05-2013 εγκύκλιο ενημέρωσε τις Διευθύνσεις Διοικητικού /Προσωπικού των υπηρεσιών, με ευθύνη των αρμοδίων προϊσταμένων, να προβούν στην ενημέρωση των προσωπικών μητρώων των υπαλλήλων τους και στην επικαιροποίηση των περιλαμβανομένων σε αυτά στοιχείων.

Γιατρός και Τεχνικός ασφαλείας

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 8 του Ν. 3850/10 ''Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων'', όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και περισσότερους από 50 εργαζόμενους, έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας.

Ληξίαρχος

Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.344/76, ορίζεται ότι σε κάθε Δήμο ληξίαρχος είναι ο Δήμαρχος, ο οποίος αναπληρώνεται από τους νόμιμους αναπληρωτές του. Σε περίπτωση που περισσότερες ληξιαρχικές περιφέρειες συμπτυχθούν σε μία, ληξίαρχος μπορεί να διοριστεί από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ένας από τους Δημάρχους.

Αύξηση ωρών εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης των ΟΤΑ α΄ βαθμού βάσει του Ν.4368/16

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.4368/2016, δόθηκε η δυνατότητα στους ΟΤΑ α΄ βαθμού (δήμους, συνδέσμους, δημοτικά νπδδ και δημοτικά ιδρύματα), υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ειδικότερα η εν λόγω διάταξη, να αυξήσουν το ωράριο εργασίας του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης.
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS