Menu

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Καθημερινό ωράριο εργασίας

Οι ώρες και ημέρες εργασίας για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου των ΟΤΑ Ά βαθμού ορίζονται από το άρθρο 36 του Ν. 3584/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 41 του Ν.3979/2011.

Επιλογή και τήρηση ωραρίου εργασίας

Η δήλωση επιλογής του ωρών προσέλευσης στην εργασία και αποχώρησης από αυτήν, υποβάλλεται σύμφωνα με την ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/14757/25.7.2011 (Β΄1659) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουνίου κάθε έτους.

Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων ΟΤΑ

Με τον όρο υπερωριακή εργασία θεωρείται η εργασία που παρέχεται από τους υπαλλήλους πέραν του νόμιμου καθημερινού ωραρίου εργασίας τους. Για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του Ν.3584/07.

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS