Menu

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Προγραμματισμός Προσλήψεων

Σύμφωνα με την παρ.20α του άρθρου 9 του Ν.4057/2012 για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού (μόνιμο, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επί θητεία, με σύμβαση μίσθωσης έργου ή οποιασδήποτε άλλης μορφής) απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/06.

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2024

Για το προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2024, τα αιτήματα για τη πρόσληψη τακτικού προσωπικού υποβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα από 1/8/2023 έως 23/8/2023 μέσω της εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου και σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 85 /12813/1.8.2023 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών.

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2024

Με το άρθρο 51 του ν.4622/2019 (Α’ 133), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του ν. 5027/2023, περί ετήσιου προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα υιοθετήθηκε μια ενιαία και ολοκληρωμένη διαδικασία για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, τόσο του τακτικού όσο και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, περιλαμβανομένου του εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων του δημοσίου τομέα.

Πολυετής Προγραμματισμός προσλήψεων 2024-2027

τα πλαίσια των διατάξεων του ν.4590/2019, εκδόθηκε η εγκύκλιος με αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/83/οικ.1526/31.1.2023 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία καλούνται οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού να αποτυπώσουν και να αποστείλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών τις ανάγκες, τόσο για τον ίδιο το φορέα τους, όσο και για τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις τους, ως εποπτεύων φορέας αυτών, όσον αφορά τον πολυετή προγραμματισμό τακτικού προσωπικού

Πολυετής Προγραμματισμός προσλήψεων 2023-2026

Στα πλαίσια των διατάξεων του ν.4590/2019, εκδόθηκε η εγκύκλιος με αρ.πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/ 78/οικ.2689/21.2.2022, του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία καλούνται οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού να αποτυπώσουν και να αποστείλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών τις ανάγκες, τόσο για τον ίδιο το φορέα τους, όσο και για τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις τους, ως εποπτεύων φορέας αυτών, όσον αφορά τον πολυετή προγραμματισμό τακτικού προσωπικού,

Στρατηγικός Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού 2020-2023

Με το άρθρο 3 του ν.4590/2019 καθιερώθηκε, μεταξύ άλλων, ο Πολυετής προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού. Σύμφωνα με την παρ.1 της εν λόγω διάταξης μέχρι το πέρας του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, τα αρμόδια Υπουργεία αποστέλλουν στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης επικαιροποιημένα τετραετή σχέδια προγραμματισμού ανθρώπινων πόρων.

Ετήσιος Προγραμματισμός Προσλήψεων 2023

Με το άρθρο 51 του Ν.4622/2019 θεσπίστηκε ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού για τους φορείς του Δημοσίου με στόχο την ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματοων και, επιπλέον, εφόσον πρόκειται για εποχικό προσωπικό, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης.

Αποστολή αιτημάτων (ιδοχ-σμε)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 4305/2014 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν.4554/18 τέθηκε αποκλειστική προσθεσμία δώδεκα (12) μηνών, από την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Αποστολή αιτημάτων πρόσληψης τακτικού προσωπικού

Προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία πρόσληψης τακτικού προσωπικού εκδίδεται σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για την αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ. Η εγκύκλιος περιγράφει αναλυτικά την διαδικασία που ακολουθούμε καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Προγραμαμτισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες ΟΤΑ και ΝΠΙΔ αυτών και τακτικού προσωπικού κλάδου ΔΕ τηλεφωνητών ΟΤΑ

Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της παρ. ΣΤ΄ υποπαράγραφος ΣΤ1 του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.4369/16, οι προσλήψεις και οι διορισμοί τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών αναστέλλονται έως 31.12.2016

Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 (από ιδίους πόρους, ανταποδοτικό, υπό τη μορφή αντιτίμου)

Στα πλαίσια των διατάξεων του ν.4829/2021, εκδόθηκε η Αριθ. Πρωτ.: 6783/27.1.2023 εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών σύμφωνα με την οποία οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Δήμοι, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ αυτών, Σύνδεσμοι, Ιδρύματα) και τα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης που δεν ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, καλούνται, να υποβάλουν τα αιτήματά τους

Προγραμματισμός προσλήψεων ΙΔΟΧ - ΣΜΕ - Ωριαίας αποζημίωσης έτους 2023 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. Ν.4829/2021

Mε το άρθρο 25 του ν. 4829/2021 επεκτάθηκε το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 και πλέον εφαρμόζεται αναλόγως και για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή εκάστοτε οριοθετείται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) μέσω ΑΣΕΠ

Η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου προβλέπεται στο άρθρο 6 του Ν.2527/97 και εντάσσεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/06. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4305/2014, προβλέπεται ότι «η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας (6) μηνών από την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006

Πρόσληψη προσωπικού υλοποίησης των προγραμμάτων άθλησης για όλους

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 39 του Ν.2725/99(ΦΕΚ 121 Α') όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, φορείς που υλοποιούν προγράμματα άθλησης για όλους μπορούν, μετά από σχετική έγκριση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, να προσλαμβάνουν και να απασχολούν αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων άθλησης για όλους ή και αναπτυξιακού αθλητισμού, πτυχιούχους φυσικής αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Πρόσληψη σπουδαστών για Πρακτική Άσκηση

Σύμφωνα με την παρ. 1 α του άρθρου 12 του Ν.1351/83 (ΦΕΚ Α 56) «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» οι Δήμοι και τα ΝΠΔΔ αυτών έχουν υποχρέωση να απασχολούν σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που θέλουν να πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στο επάγγελμα.

Πρόσληψη δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής

Σύμφωνα με το άρθρο 165 Ν. 3584/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.12 του άρθρου 24 του Ν. 3613/2007, προβλέπεται στους Δήμους, τα ιδρύματά τους και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου, η πρόσληψη δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής.

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS