Menu
logo small

Προσλήψεις ΙΔΟΧ

Περιγράφονται οι διαδικασίες πρόσληψεις προσωπικού ΙΔΟΧ στους ΟΤΑ

Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ διάρκειας δύο (2) - τεσσάρων (4) μηνών

Στους Δήμους επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες και κατ'εξαίρεση του τέσσερις μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών όπως ορίζει το άρθρο 206 του Ν.3584/07 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 41 του Ν.4325/15.

Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ (8) μηνών

Σύμφωνα με το άρθρο 205 του Ν.3584/07(ΦΕΚ 143 Α/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» στους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS