Menu
logo small

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2016

Για την διευκόλυνση των συνδρομητών και φίλων μας, σας ενημερώνουμε  για εκπαιδευτικά προγράμματα (σεμινάρια) που πραγματοποιούνται με θεματικές ενότητες που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση.

* κάντε κλικ πάνω στο θέμα των σεμιναρίων με μπλε γράμματα για να δείτε την αναλυτική πρόσκληση.
Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ μ. Ε.Π.Ε. - Πρόγραμμα σεμιναρίων 
ΘΕΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ανοιχτή πρόσκληση προς τους Δήμους της Χώρας: Κέντρα Δια Βίου Μάθησης - Νέα Φάση Δευτέρα 12/12/2016 και ώρα 11:00 π.μ. (online σεμιναριο) Ενημέρωση για το περιεχόμενο της Πράξης "Κέντρα δια Βίου Μάθησης - Νέα Φάση", Δημιουργία Κέντρων δια Βίου Μάθησης από τους Δήμους, Απαιτήσεις σε αίθουσες και εξοπλισμούς, Μεθοδολογία επιλογής προγραμμάτων δια Βίου Μάθησης εθνικής και τοπικής εμβέλειας
Το νέο καθεστώς στις παραγραφές απαιτήσεων και υποχρεώσεων των φορέων γενικής κυβέρνησης όπως έχει προκύψει βάσει της ΠΟΛ 1154/2016 Τετάρτη 07/12/2016 και ώρα 11:00 π.μ. (online σεμιναριο) Πότε χρονικά τελούνται οι παραγραφές, Διαδικασία παραγραφής, Περιπτώσεις που αναστέλλεται, Περιπτώσεις που διακόπτεται
Η σύνταξη και παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσία) του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων Παρασκευή 18/11/2016 και ώρα 11:00 π.μ. (online σεμιναριο) Διαδικασίες σύνταξης του ΟΠΔ για Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Ο.Τ.Α., Ο έλεγχος αποκλίσεων της στοχοθεσίας, Υποχρεωτικές αναμορφώσεις του Π/Υ, Οι υποχρεώσεις των οικονομικών υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης για τη παρακολούθηση της στοχοθεσίας.
Κατάρτιση ανταποδοτικών τελών 2017, βάσει των οδηγιών της ΚΥΑ 23976/2016 Τετάρτη 28/9/2016 και ώρα 11:00 π.μ. (online σεμιναριο) Γενικά χαρακτηριστικά ανταποδοτικών υπηρεσιών, Επιβολή ανταποδοτικών τελών, Υπολογισμός – Ισοσκελισμός και κατάρτιση εισηγήσεων.
Κατάρτιση και ψήφιση τεχνικού προγράμματος έτους 2017 Πέμπτη 15/9/2016 και ώρα 11:00 π.μ. (online σεμιναριο) Γενικά χαρακτηριστικά, μορφή και περιεχόμενο του τεχνικού προγράμματος, Διαδικασίες έως την ψήφισή του από το δημοτικό συμβούλιο, Τεχνικό πρόγραμμα και οι σχέσεις του με τον προϋπολογισμό του Δήμου.
Συνοπτική παρουσίαση νέου νόμου δημοσίων συμβάσεων (Ν. 4412/2016) για ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών Δευτέρα 05 Σεπτεμβρίου 2016 (online σεμινάριο) ώρα : 11:00 π.μ. Βασικές αλλαγές στις δημόσιες συμβάσεις, νέα όρια αναθέσεων, ισχύς των νέων διατάξεων και μεταβατική περίοδος, προβληματισμοί κατά την εφαρμογή του νέου νόμου
Παρεμβάσεις της Επιστημονικής Ομάδας της Σ. Καραγιλάνης μ.ΕΠΕ σχετικά με το νέο θεσμικό πλαίσιο που αφορά τις Δημόσιες Συμβάσεις (Ν.4412/2016) ------ Η υποστήριξη έγκειται: -στη διοργάνωση ενημερωτικών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων το 2μηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου κεντρικά αλλά και περιφερειακά σε όλη την Ελλάδα. -στη διοργάνωση εσωτερικών εκπαιδεύσεων στους φορείς για την αντιμετώπιση των ειδικών θεμάτων που αντιμετωπίζει ο φορέας στη πραγματοποίηση των Δημοσίων Συμβάσεων -ενημερωτικές τηλεκπαιδεύσεις. -οργάνωση του υλικού του Συνδρομητικού site με βάση τα νέα δεδομένα -τη δημιουργία εργαλείων για υποβοήθηση στην επιλογή της σωστής διαδικασίας για τις δημόσιες συμβάσεις.
Τα βασικά σημεία της ΚΥΑ οικ. 23976/2016 Υπ. Εσωτερικών-Οικονομικών (ΦΕΚ 2311/Β/26-07-2016) με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2017 - τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης» Παρασκευή 29 Ιουλίου 2016 (online σεμινάριο) ώρα : 11:00 π.μ. Οι αλλαγές με βάση την νέα ΚΥΑ 23976/2016 (ΦΕΚ 2311/Β/26-07-2016), Οδηγίες προς τις υπηρεσίες του Δήμου για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2017
Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για τα Κέντρα Κοινότητας Δήμων Τρίτη 26 Ιουλίου 2016 (online σεμινάριο) Περιεχόμενο - αντικείμενο πρόσκλησης, υποχρεώσεις δικαιούχων (παράθεσης νομοθεσίας, ΚΥΑ), Κόστος λειτουργίας Κέντρων Κοινότητας (προσωπικό, λειτουργικές δαπάνες, προσβασιμότητα Αμεα κ.α.),Παρουσίαση εντύπων, οδηγίες συμπλήρωσης.
Έκτακτη επιχορήγηση προς αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των ΟΤΑ α’ βαθμού, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμόν απόφασης Υπ.Οικ. 2/57103/ΔΠΓΚ/3.6.2016 (ΦΕΚ Β’ 1932/29.6.2016) και της υπ’ αριθμόν διευκρινιστικής εγκυκλίου 15/2016 με αριθμ. πρωτ. 22880/12.7.2016 Τρίτη 19 Ιουλίου 2016 (online σεμινάριο) Προϋποθέσεις δυνατότητας αίτησης για την λήψη της έκτακτης επιχορήγησης, Ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν για να αιτηθούν για την λήψη έκτακτης επιχορήγησης, Υπολογισμός του ανωτάτου ορίου των ληξιπρόθεσμων οφειλών για το οποίο μπορούν να αιτηθούν, Υπόδειξη προς συμπλήρωση των εντύπων του Παραρτήματος που αναφέρονται στην διευκρινιστική εγκύκλιο, Ορθή απεικόνιση των εσόδων & εξόδων στον Προϋπολογισμό του έτους 2016, Επίλυση τυχόν αποριών.
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΜΟΡΦΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Παρασκευή 20 Μαΐου 2016 Οι νέες μεταβολές στις θεσμικές εξελίξεις που επηρεάζουν τους ΟΤΑ, Η προετοιμασία των ΟΤΑ εν όψει των νέων εξελίξεων, Καταλογισμοί υπαλλήλων και αιρετών και αντιμετώπισή τους,

* κάντε κλικ πάνω στο θέμα των σεμιναρίων με μπλε γράμματα για να δείτε την αναλυτική πρόσκληση.

 Κέντρο Εκπαίδευσης (Κέντρο Δια βίου μάθησης) - Πρόγραμμα σεμιναρίων 
ΘΕΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Παρασκευή 16/12/2016 Ποια είναι η κοινόχρηστη περιουσία των ΟΤΑ, Πως γίνεται ο καθορισμός των κοινόχρηστων δημοτικών χώρων που θα παραχωρηθούν προς εκμετάλλευση (πεζοδρόμια, πλατείες, κτλ.), Τρόποι παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων (ανά περίπτωση), Έσοδα από την εκμετάλλευση και την παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων
ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΣΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Ν.4412/2016) ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Τετάρτη 14/12/2016 και Πέμπτη 15/12/2016 (Διήμερο) Εισαγωγική προσέγγιση στο νέο θεσμικό πλαίσιο, Γενικό Πλαίσιο Εφαρμογής για Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΗΜΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Πέμπτη 08/12/2016 και Παρασκευή 09/12/2016( Διήμερο) Αποθήκη – Αποθήκευση- στήσιμο αποθήκης, Η κωδικοποίηση και ομαδοποίηση των ειδών της αποθήκης, Διαδικασίες λειτουργίας αποθηκών, Η απογραφή των αποθεμάτων, Η λογιστική των αποθεμάτων, Η μηχανοργάνωση των αποθηκών, Ενέργειες για την πρώτη οργάνωση και λειτουργία των αποθηκών, Ειδικά θέματα
ΑΔΕΙΕΣ & ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ & ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ ΑΥΤΩΝ Παρασκευή 25/11/2016 - Επαναληπτικό ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ , ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ , ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ , ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ , ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ Τετάρτη 23/11/2016 Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Κληροδοτημάτων, έννοια, Πρόσφορη αξιοποίηση των κληροδοτημάτων
ΑΔΕΙΕΣ & ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ & ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ ΑΥΤΩΝ Πέμπτη 10/11/2016

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ , ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ , ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ , ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ , ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ, ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Ν.4412/2016) Πέμπτη 03/11/2016 και Παρασκευή 04/11/2016(Διήμερο)

Εισαγωγική προσέγγιση στο νέο θεσμικό πλαίσιο, Γενικό Πλαίσιο Εφαρμογής για Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης
ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΣΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Ν.4412/2016) Πέμπτη 20/10/2016 και Παρασκευή 21/10/2016(Διήμερο Επαναληπτικό)

Εισαγωγική προσέγγιση στο νέο θεσμικό πλαίσιο, Γενικό Πλαίσιο Εφαρμογής για Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ - ΤΑΠ Δευτέρα και Τρίτη: 17-18/10/2016 (Διήμερο)

Ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης, Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΣΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Ν.4412/2016) Πέμπτη 13/10/2016 και Παρασκευή 14/10/2016(Διήμερο Επαναληπτικό)

Εισαγωγική προσέγγιση στο νέο θεσμικό πλαίσιο, Γενικό Πλαίσιο Εφαρμογής για Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης
ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΣΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Ν.4412/2016) Πέμπτη και Παρασκευή 06-07/10/2016(Διήμερο Επαναληπτικό)

Εισαγωγική προσέγγιση στο νέο θεσμικό πλαίσιο, Γενικό Πλαίσιο Εφαρμογής για Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΟΤΑ & Ν.Π.Δ.Δ Δευτέρα και Τρίτη: 03-04/10/2016 (Διήμερο Επαναληπτικό)

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΦΑΠΑΞ), ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (Ν. 3986/2011), ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.
ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΣΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (Ν.4412/2016) Πέμπτη 29/9/2016 και Παρασκευή 30/9/2016

Εισαγωγική προσέγγιση στο νέο θεσμικό πλαίσιο, Γενικό Πλαίσιο Εφαρμογής για Σύναψη Δημόσιας Σύμβασης
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ & ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΟΤΑ & Ν.Π.Δ.Δ Πέμπτη 22/9/2016 και Παρασκευή 23/9/2016

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΕΦΑΠΑΞ), ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (Ν. 3986/2011), ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.
Προϋπολογισμός Δήμων έτους 2017- Οδηγίες για τη σύνταξή του και ενέργειες για τη ψήφισή του Πέμπτη 08/9/2016 και Παρασκευή 09/9/2016 (Επαναληπτικό)

Διαδικασίες σύνταξης προϋπολογισμού. ,Εμπλεκόμενα όργανα διοίκησης. ,Διαδικασίες ψήφισης Π/Υ. ,Σύνταξη τεχνικού προγράμματος. ,Ψήφιση τελών. ,Υποβολή στοιχείων σε Εποπτεύουσες και Ελεγκτικές Αρχές. ,Μεθοδολογία - οδηγίες για τη σύνταξη του Π/Υ –διαμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών. Προτάσεις – δυνατότητες ισοσκελισμού. ,Αλλαγές με βάση την νέα ΚΥΑ 23976/2016 (ΦΕΚ 2311/Β/26-07-2016). ,Συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία για την υποβολή του Π/Υ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. ,Πρώτες ενέργειες για την εκτέλεση του Π/Υ αρχές του 2017. ,Ενέργειες των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ.
Προϋπολογισμός Δήμων έτους 2017- Οδηγίες για τη σύνταξή του και ενέργειες για τη ψήφισή του Πέμπτη 01/9/2016 και Παρασκευή 02/9/2016 (Διήμερο)

Διαδικασίες σύνταξης προϋπολογισμού. ,Εμπλεκόμενα όργανα διοίκησης. ,Διαδικασίες ψήφισης Π/Υ. ,Σύνταξη τεχνικού προγράμματος. ,Ψήφιση τελών. ,Υποβολή στοιχείων σε Εποπτεύουσες και Ελεγκτικές Αρχές. ,Μεθοδολογία - οδηγίες για τη σύνταξη του Π/Υ –διαμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών. Προτάσεις – δυνατότητες ισοσκελισμού. ,Αλλαγές με βάση την νέα ΚΥΑ 23976/2016 (ΦΕΚ 2311/Β/26-07-2016). ,Συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία για την υποβολή του Π/Υ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. ,Πρώτες ενέργειες για την εκτέλεση του Π/Υ αρχές του 2017. ,Ενέργειες των ΝΠΔΔ των ΟΤΑ.
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Δευτέρα 25-07-2016 (επαναληπτικό)

Αρμοδιότητες και λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών ως Δημοτικά ΝΠΔΔ, Επίκαιρα ζητήματα προσωπικού-καθαρίστριες, Εκτέλεση έργων-υπηρεσιών-δαπανών από τις σχολικές επιτροπές, Θέματα σύνταξης – εκτέλεσης Προϋπολογισμού – Απολογισμού-τήρηση βιβλίων-ο έλεγχος των σχολικών επιτροπών από το Ελεγκτικό Συνέδριο- φορολογικά θέματα.
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ-ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Πέμπτη 14-07-2016

Αρμοδιότητες και λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών ως Δημοτικά ΝΠΔΔ, Επίκαιρα ζητήματα προσωπικού-καθαρίστριες, Εκτέλεση έργων-υπηρεσιών-δαπανών από τις σχολικές επιτροπές, Θέματα σύνταξης – εκτέλεσης Προϋπολογισμού – Απολογισμού-τήρηση βιβλίων-ο έλεγχος των σχολικών επιτροπών από το Ελεγκτικό Συνέδριο- φορολογικά θέματα.
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Τετάρτη 29-06-2016

Αρμοδιότητες των Ανωνύμων εταιρειών και των Δημοτικών Ανωνύμων Εταιρειών ( του άρθρου 166 το ΔΚΚ), Επίκαιρα ζητήματα προσωπικού και λειτουργίας, Ο έλεγχος των Ανωνύμων Εταιρειών των Δήμων που ασκείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, Θέματα σύνταξης – εκτέλεσης Προϋπολογισμού και δαπανών των Ανωνύμων εταιρειών των ΟΤΑ.
Ο ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ Πέμπτη 16-06-2016

Ερμηνεία και λειτουργία του Φ.Π.Α, Πράξεις λήπτη – Παροχή Υπηρεσιών, Απαλλαγές από το Φ.Π.Α, Διαδικασίες υπαγωγής δραστηριοτήτων σε καθεστώς Φ.Π.Α.
Εφαρμογή νέου μισθολογίου (Ν.4354/15) στους ΟΤΑ και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών (Επαναληπτικό) Τετάρτη 15-06-2016

Αλλαγές σε σχέση με το υπάρχον μισθολόγιο, τι παραμένει σε ισχύ- Νέα μισθολογικά κλιμάκια και ενέργειες κατάταξης-Μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων-Επιδόματα και πρόσθετες αποδοχές-Υπερωριακή απασχόληση-Αποδοχές Μετακλητών Υπαλλήλων-Αντιμισθία αιρετών.
Οργάνωση - Λειτουργία - Οικονομική Διαχείριση Δημοτικών Δομών που παρέχουν Υπηρεσίες Προσχολικής Αγωγής 24/5/2016 Τρίτη (Επαναληπτικό)

Το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των δημοτικών δομών προσχολικής αγωγής μετά το Ν. 3852/10 «Καλλικράτης», Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), Υπηρεσίες προσχολικής αγωγής, Κανονισμοί λειτουργίας, Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Δήμων και οι δομές προσχολικής αγωγής, αξιοποίηση στατιστικών πληροφοριών σε τοπικό επίπεδο, Διαδικασίες επιβολής, βεβαίωσης, είσπραξης τροφείων, Θέματα προσωπικού απασχολούμενων σε παιδικούς σταθμούς (άδειες προσωπικού, ωράριο λειτουργίας, προσλήψεις)
Οργάνωση - Λειτουργία - Οικονομική Διαχείριση Δημοτικών Δομών που παρέχουν Υπηρεσίες Προσχολικής Αγωγής 13/5/2016 Παρασκευή

Το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των δημοτικών δομών προσχολικής αγωγής μετά το Ν. 3852/10 «Καλλικράτης», Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.), Υπηρεσίες προσχολικής αγωγής, Κανονισμοί λειτουργίας, Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Δήμων και οι δομές προσχολικής αγωγής, αξιοποίηση στατιστικών πληροφοριών σε τοπικό επίπεδο, Διαδικασίες επιβολής, βεβαίωσης, είσπραξης τροφείων, Θέματα προσωπικού απασχολούμενων σε παιδικούς σταθμούς (άδειες προσωπικού, ωράριο λειτουργίας, προσλήψεις)
ΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΤΑ. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ Η ΟΡΘΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ Τετάρτη 20/4/2016 και Πέμπτη 21/4/2016 (Διήμερο)

I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΙI. ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Η Μουσική Εκπαίδευση στους ΟΤΑ -Διοίκηση & Οικονομική Διαχείριση Δημοτικών Ωδείων Δευτέρα 11/4/2016

Α) Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΦΟΡΕΑ ΤΩΝ ΟΤΑ -Β) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ - Γ) ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΩΔΕΙΩΝ-Δ) Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΩΔΕΙΩΝ
Βασικές διοικητικές γνώσεις για αιρετούς, διοικητικά & οικονομικά στελέχη των ΟΤΑ Πέμπτη 17/3/2016 & Παρασκευή 18/3/2016

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ, ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΤΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ- ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 23-24/3/2016 Τετάρτη - Πέμπτη

Ανάλυση νέου θεσμικού πλαισίου, αξιολόγηση προηγούμενων επιχειρησιακών προγραμμάτων, Χαρακτηριστικά της τρέχουσας δημοτικής περιόδου που επηρεάζουν τη σύνταξη των επιχειρησιακών σχεδίων (όργανα, δομές, λειτουργίες, αρμοδιότητες, χρημα-τοδότηση κ.λ.π.), Συσχέτιση ΕΣΠΑ και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Δήμων, Περιεχόμενο και μεθοδολογία κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Αξιολόγηση δομών και λειτουργιών Δήμων, Αξιοποίηση στατιστικών πληροφοριών σε τοπικό επίπεδο, Περιεχόμενο και μεθοδολογία κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, σύνδεση με προϋπολογισμό και ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (Ο.Π.Δ.), Πρακτικές εφαρμογές, επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων, συζήτηση, συμπεράσματα.
Βασικές διοικητικές γνώσεις για αιρετούς, διοικητικά & οικονομικά στελέχη των ΟΤΑ Πέμπτη 17/3/2016 & Παρασκευή 18/3/2016

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ, ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΤΑ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΤΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ- ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ.
Η σύνταξη και παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσία) του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων Τρίτη 15/3/2016

Διαδικασίες σύνταξης του ΟΠΔ για Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Ο.Τ.Α., ο έλεγχος αποκλίσεων της στοχοθεσίας(ελεγχόμενα στοιχεία, αποκλίσεις εσόδων, συνολικές αποκλίσεις του Π/Υ, ο ρόλος του «Παρατηρητηρίου» κλπ), υποχρεωτικές αναμορφώσεις του Π/Υ που προκύπτουν από τις αποκλίσεις της στοχοθεσίας(σε ποιες περιπτώσεις επιβάλλεται υποχρεωτική αναμόρφωση του Π/Υ, διαδικασίες υποχρεωτικής αναμόρφωσης κλπ), η υπαγωγή στο πρόγραμμα εξυγίανσης. (πότε ο Δήμος υπάγεται στο πρόγραμμα εξυγίανσης, διαδικασία και επιπτώσεις από την υπαγωγή κλπ), εργαλεία ελέγχου των αποκλίσεων και της πορείας της στοχοθεσίας (δείκτες παρακολούθησης, η επεξεργασία της πληροφορίας κλπ), οι υποχρεώσεις των οικονομικών υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης για τη παρακολούθηση της στοχοθεσίας(υποβολή στοιχείων, κ.α.).
Εφαρμογή νέου μισθολογίου (Ν.4354/15) στους ΟΤΑ και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών (Επαναληπτικό) Τρίτη 01-03-2016

Αλλαγές σε σχέση με το υπάρχον μισθολόγιο, τι παραμένει σε ισχύ- Νέα μισθολογικά κλιμάκια και ενέργειες κατάταξης-Μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων-Επιδόματα και πρόσθετες αποδοχές-Υπερωριακή απασχόληση-Αποδοχές Μετακλητών Υπαλλήλων-Αντιμισθία αιρετών.
Η ταμειακή διαχείριση των Ο.Τ.Α – Η λειτουργά της ταμειακής υπηρεσίας Τετάρτη - Πέμπτη 09 - 10/03/2016 (Διήμερο)

Θεσμικό πλαίσιο, αρμοδιότητες υπολόγων, θέματα οργάνωσης της ταμειακής υπηρεσίας, πληρωμές οφειλών, βεβαιώσεις εσόδων, διαχείριση οφειλετών & απαιτήσεων , είσπραξη εσόδων, ρυθμίσεις οφειλών - διαγραφές , παραγραφές, συμψηφισμοί κ.α.).
Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας με βάση τον Ν.4336/2015 Πέμπτη 18/02/2016

Ανώτατο όριο ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, Ποιες οι κατηγορίες - θέσεις μετακινούμενων, Ποια τα έξοδα που καλύπτονται για μετακινήσεις Εσωτερικού & Εξωτερικού (Έξοδα κίνησης εντός και εκτός έδρας, Χιλιομετρική αποζημίωση – Ανώτατο όριο κατά μήνα χιλιομέτρων, Έξοδα διανυκτέρευσης, Ημερήσια αποζημίωση, Έξοδα απόσπασης & μετάθεσης.
Εφαρμογή νέου μισθολογίου (Ν.4354/15) στους ΟΤΑ και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών (Επαναληπτικό) Δευτέρα 15-02-2016

Αλλαγές σε σχέση με το υπάρχον μισθολόγιο, τι παραμένει σε ισχύ- Νέα μισθολογικά κλιμάκια και ενέργειες κατάταξης-Μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων-Επιδόματα και πρόσθετες αποδοχές-Υπερωριακή απασχόληση-Αποδοχές Μετακλητών Υπαλλήλων-Αντιμισθία αιρετών.