Menu
Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων welc

Διαδικτυακό Σεμινάριο: «Διαχείριση χερσαίας λιμενικής ζώνης, σύναψη δημοσίων συμβάσεων στη ζώνη λιμένα (Βιβλίο ΙΙ) ελλιμενισμός»kentro ekpaideusis 2

Πρόσκληση Διήμερου Σεμιναρίου Πέμπτη 02/07/2020 και Παρασκευή 03/07/2020

Το πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Κέντρο Δια βίου μάθησης με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης» σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εργαζομένων σε φορείς Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων Ελλάδος διοργανώνει εκπαιδευτικό διαδικτυακό σεμινάριο στις 2 & 3 Ιουλίου 2020, με θέμα:

«Διαχείριση χερσαίας λιμενικής ζώνης, σύναψη δημοσίων συμβάσεων στη ζώνη λιμένα (βιβλίο ΙΙ) ελλιμενισμός»
Σημαντικά θέματα έχουν προκύψει στη λειτουργία και διαχείριση των Λιμένων, όπως η διαχείριση των ναυαγίων, η εκτέλεση έργων εντός της χερσαίας ζώνης και γενικότερα ζητήματα διαχείρισης της Χερσαίας Ζώνης με τις διατάξεις του Ν. 4607/19.

Επίσης έχουν προκύψει νέα θέματα στη λειτουργία των ΝΠΔΔ «Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία» με βάση τις διατάξεις του Ν. 4555/18 όπως και θέματα οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου μετά τη κατάργηση του Προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες (υπηρεσιακούς και αιρετούς παράγοντες, προϊσταμένους & στελέχη Κρατικών Λιμενικών Ταμείων, Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, Λιμενικών Γραφείων και Οργανισμών Λιμένων), το νέο καθεστώς που διαμορφώνεται βάσει των προαναφερόμενων νομικών ρυθμίσεων.

Θεματολογία σεμιναρίου

Θα γίνει αναλυτική αναφορά στα ακόλουθα θέματα:

   1. Λιμάνια – Master Plan.
   2. Βασικά θέματα του Ν. 4607/2019 περί εκτέλεσης έργων εντός χερσαίας ζώνης.
   3. Αδειοδότηση και Λειτουργία Υδατοδρομίων.
   4. Η Χερσαία Ζώνη Λιμένα ως κοινόχρηστο δημόσιο κτήμα και ως χώρος ανάπτυξης επιχειρηματικότητας & Λιμενικών Δραστηριοτήτων.
   Η Διοίκηση και η λειτουργία της Λιμενικής Ζώνης.
   5. Η Διοίκηση της χερσαίας ζώνης λιμένα - εφαρμογή του Διοικητικού Δικαίου.
   6. Η έννοια της χρήσης και της εκμετάλλευσης και Διοίκηση της χερσαίας ζώνης λιμένα – εφαρμογή του Διοικητικού Δικαίου.
   7. Οι περιπτώσεις της απευθείας παραχώρησης & αυτές του πλειοδοτικού διαγωνισμού.
   8. Η αρμοδιότητα του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την εξέταση και κρίση επί Διοικητικών ιεραρχικών προσφυγών. Η εποπτεία των Φορέων Διοίκησης & εκμετάλλευσης των Λιμένων στα πλαίσια της οργάνωσης και λειτουργίας τους και η εποπτεία των χώρων της ζώνης των Λιμένων στα πλαίσια της εκμετάλλευσης αυτών και της ασκούμενης Λιμενικής Πολιτικής.
   9. Η Συνταγματική προστασία της ιδιοκτησίας στη χερσαία ζώνη Λιμένα.
   10. Η προστασία των χώρων της ζώνης Λιμένα – έκδοση των Διοικητικών Πρωτοκόλλων.
   11. Η άσκηση στάσιμου & πλανόδιου εμπορίου εντός ζώνης Λιμένα – Εγκατάσταση καντινών.
   12. Ελλιμενισμός (υποχρεώσεις φορέων, διαδικασία ελλιμενισμού κ.α).13. Οικονομική Διαχείριση ΝΠΔΔ, έλεγχος εσόδων και εκτέλεση Προϋπολογισμού.
   14. Έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών (Ν. 4555/2018, Ν. 4270/2014, ΠΔ 80/2016), προληπτικός έλεγχος των συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας και κατασταλτικός έλεγχος.
   15. Παραγραφή απαιτήσεων Δημοσίου.
   16. Σύναψη δημοσίων συμβάσεων στις ζώνες Λιμένα σύμφωνα με το βιβλίο ΙΙ.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα γίνει παράθεση αναλυτικών παραδειγμάτων.

 

Προς διευκόλυνση της συζήτησης, θα θέλαμε να μας εκφράσετε τους προβληματισμούς και τις απορίες που υπάρχουν, πριν την διεξαγωγή του σεμιναρίου (02-03/07/2020).

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το έντυπο συμμετοχής.

Κόστος συμμετοχής/άτομο: 200 ευρώ για το πρώτο άτομο, 100 ευρώ για κάθε επόμενη συμμετοχή.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε:

  • Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Οργανισμών.
  • Προέδρους, Μέλη των Λιμενικών Επιτροπών και τους Προέδρους και τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων.
  • Επίσης στους υπαλλήλους των προαναφερόμενων φορέων που ασχολούνται με την εκμετάλλευση της Ζώνης του Λιμένα.

Εισηγητές - προσκεκλημένοι:

  • Παπαδόπολης – Δετζώρτζης Αριστοτέλης – Νικόλαος: Προϊστάμενος Τμήματος Ανάπτυξης & Βελτίωσης Λιμενικών Υποδομών της Διεύθυνσης Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. Ειδικός Εισηγητής για θέματα: «Λιμάνια – Master Plan και Υδατοδρόμια».
  • Επίσημος προσκεκλημένος, Διαμαντής Μιχάλης: Ειδικός Εισηγητής για θέματα παραχωρήσεων της Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής της Γ.Γ.Λ.Λ.Π. & Ν.Ε. του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, ‘’Η Διαχείριση της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα στα Πλαίσια του Υφιστάμενου Νομοθετικού Πλαισίου, Επιτρεπόμενες Χρήσεις, Λιμενικά Έργα’’.
  • Τσαγκαράκης Μιχάλης: Πολιτικός Μηχανικός, Ειδικός Εισηγητής για θέματα του Ν. 4412/16.
  • Καραγιλάνης Στέλιος: Οικονομολόγος.
  • Πούτου Δήμητρα: Οικονομολόγος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη διοργάνωσης του σεμιναρίου, κυρία Γκέκη Κωνσταντίνα στα τηλ. 210-9409938, 9483223, 9948116, 9926941 καθημερινά από τις 9:00 π.μ. έως και τις 17:00 μ.μ., για δηλώσεις συμμετοχής και παροχή διευκρινήσεων.

Τα σεμινάρια απευθύνονται ΑΥΣΤΗΡΑ στα μέλη της διοίκησης και στους υπηρεσιακούς παράγοντες των Φορέων. ΔΕΝ μπορούν να λάβουν μέρος οποιασδήποτε μορφής ιδιώτες, ανεξάρτητα με την σχέση που μπορεί να έχουν με τους Φορείς.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

1η Ημέρα - Πέμπτη 2/7/2020

(09:30 π.μ. έως τις 10:30 π.μ.) - Εισηγητής: Καραγιλάνης Στέλιος

Οικονομικά θέματα των Λιμενικών Ταμείων.
• Οι εξελίξεις στα οικονομικά των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης
• Οι νέοι Δημοσιονομικοί έλεγχοι.

(10:30 π.μ. έως τις 16:00 μ.μ.) - προσκεκλημένος: Διαμαντής Μιχάλης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ
• Περί του τρόπου ενέργειας υπό των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, παραχωρήσεων των χώρων της Ζώνης των λιμένων εν γένει. 
• Διακριτική ευχέρεια των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων – Όρια και έλεγχος της διακριτικής ευχέρειας. Η έννοια της περιοχής δικαιοδοσίας των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων.
• Καθορισμός όρων - προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την χορήγηση, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων της Ζώνης Λιμένα.
• Γενικές ρυθμίσεις για τις παραχωρήσεις - Η Ατομική Διοικητική Πράξη παραχώρησης, έννοια και όρια, τύπος και διαδικασία, δικαιώματα του ενδιαφερομένου, αιτιολογία, νομικά ελαττώματα - Υπόδειγμα έγγραφου τύπου της παραχωρητήριας Πράξης - Απόφασης και τα έγγραφα που πρέπει να συνοδεύουν αυτήν.
• Ο καθορισμός του ανταλλάγματος και το χρονικό διάστημα της παραχώρησης για την χρήση των χώρων της Ζώνης των Λιμένων. 
• Η χρησιμοποίηση χώρων της Ζώνης Λιμένων από Υπηρεσίες του Δημοσίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
• Έκδοση διοικητικών πράξεων παραχώρησης χώρων της Χερσαίας ζώνης Λιμένα. Νομική ισχύς της πράξης. Διαδικασία ανάκλησης – Ιδιαιτερότητες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ Χ.Ζ.Λ.
• Η εποπτεία των φορέων διοίκησης & εκμετάλλευσης των λιμένων στο πλαίσιο της οργάνωσης και λειτουργίας αυτών και στο πλαίσιο της εκμετάλλευσης αυτών και της ασκούμενης Λιμενικής Πολιτικής.
• Η Συνταγματική προστασία της ιδιοκτησίας όταν βρίσκεται εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα. Αρμόδια Υπηρεσία να επιληφθεί - Επιβολή προστίμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΝΤΟΣ Χ.Ζ.Λ.
• Διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού στη χερσαία ζώνη λιμένα. Ευθύνες – Υποχρεώσεις των Φορέων Διοίκησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ - ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
– Λιμενικά Τέλη
• Η χρέωση λιμενικών τελών (κατηγορίες).
• Ο αυθαίρετος ελλιμενισμός.
• Ευθύνες Φορέων διαχείρισης λιμένα και πληρώματος κατά τον ελλιμενισμό.
• Κυρώσεις σε περίπτωση μη πληρωμής λιμενικών τελών.
• Χωροθέτηση χώρων για ελλιμενισμό.
• Κατηγορίες πλοίων που προηγούνται στον ελλιμενισμό.

Συζήτηση - Ερωτήσεις

2η Ημέρα - Παρασκευή 3/7/2020

(09:30 π.μ. έως τις 10:30 π.μ.) - Εισηγήτρια: Πούτου Δήμητρα

Θεματα Οικονομικής διαχείρισης των Λιμενικών Ταμείων.
• Έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών (Ν. 4555/2018, Ν. 4270/2014, ΠΔ80/2016).
• Θέματα νομιμότητας δαπανών που αφορούν τα Λιμενικά Ταμεία.
• Παραγραφή απαιτήσεων δημοσίου.

(10.30 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ.) - Εισηγητής: Παπαδόπολης - Δετζώρτζης Αριστοτέλης-Νικόλαος.
Βασικά θέματα χωροθέτησης Λιμανιών - Master Plan - Υδατοδρομίων.

(13:00 μ.μ. έως τις 16:00 μ.μ.) - Εισηγητής: Τσαγκαράκης Μιχάλης
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων & Προμηθειών Λιμενικών Ταμείων και Οργανισμών βάση Ν. 4412/2016
• Προϋποθέσεις υπαγωγής της δαπάνης στο βιβλίο ΙΙ.
• Μεθοδολογία κα Υποδείγματα κατά την σύναψη συμβάσεων και υπηρεσιών προμηθειών, έργων και μελέτες.
• Αναφορά στα κρίσιμα ζητήματα δημοσίων συμβάσεων (σημαντική νομολογία).
• Αναφορά στις ειδικές περιπτώσεις δημοσιών συμβάσεων (σημαντική νομολογία).
• Οδηγίες συμπλήρωσης Λίστας Ελέγχου διακήρυξης προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών της ΕΕ).
• Υπόμνημα Διακήρυξης Προμηθειών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 ΕΥΡΩ χωρίς ΦΠΑ.

Συζήτηση - Ερωτήσεις

Ερωτήματα μπορούν να διατυπωθούν και πριν τη πραγματοποίηση του σεμιναρίου ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους εισηγητές να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένα θέματα κατά την ανάπτυξη των θεμάτων.

Με εκτίμηση

Για τo «Κέντρο Εκπαίδευσης»
Καραγιλάνης Σταύρος
Υπεύθυνος προγράμματος
επιστροφή στην κορυφή