Menu
logo small

Διαδικτυακό Σεμινάριο: «Οι αρμοδιότητες και ο ρόλος του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών στην αντιμετώπιση των Δημοσιονομικών κινδύνων και την οικονομική λειτουργία του Φορέα»kentro ekpaideusis 2

Πρόσκληση Διαδικτυακού Σεμιναρίου - Τετάρτη 16/3/2022 και Πέμπτη 17/3/2022 (Διήμερο)

Το πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Κέντρο Δια βίου μάθησης με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης» διοργανώνει το ακόλουθο διήμερο διαδικτυακό σεμινάριο, συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών με θέμα:

«Οι αρμοδιότητες και ο ρόλος του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών στην αντιμετώπιση των Δημοσιονομικών κινδύνων και την οικονομική λειτουργία του Φορέα»Τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφωθεί ένα νέο περιβάλλον στην οικονομική λειτουργία των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (Φ.Γ.Κ.) και ο Προϊστάμενος Ο.Υ. (Π.Ο.Υ.) έχει αναδειχθεί στον πλέον κρίσιμο κρίκο της. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις, οι νέες λογιστικές μέθοδοι, τα αυστηρά Δημοσιονομικά πλαίσια απαιτούν ειδικό ρόλο από τον Π.Ο.Υ.
Ο Ν. 4270/14 παρέχει σημαντικές εξουσίες αλλά και υποχρεώσεις στους Προϊσταμένους Ο.Υ., τους αναθέτει σημαντικό ρόλο στην οικονομική λειτουργία των φορέων. Ειδικότερα μετά τη κατάργηση του προληπτικού ελέγχου οι ευθύνες έχουν αυξηθεί και απαιτείται σημαντική βελτίωση στην οργάνωση της δουλειάς τους.
Οι νέοι Δημοσιονομικοί Έλεγχοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ παράλληλα ξεκίνησε η προσπάθεια εγκατάστασης συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης (N. 4795/21). Στα παραπάνω πλαίσια σημαντικός είναι ο ρόλος του Π.Ο.Υ. τόσο στη προετοιμασία του φορέα όσο και στην εξέταση και διαμόρφωση του χάρτη Δημοσιονομικών κινδύνων.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι:

- Να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες (υπηρεσιακούς παράγοντες, προϊσταμένους & στελέχη Οικονομικής Υπηρεσίας, Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου), το νέο καθεστώς που διαμορφώνεται, την απαιτούμενη προετοιμασία της οικονομικής υπηρεσίας αλλά και συνολικά του Φορέα στη διαμόρφωση του χάρτη κινδύνων.

- Να ενημερώσει τους Π.Ο.Υ. για τις αρμοδιότητες και το ρόλο τους ως προϊστάμενοι των Οικονομικών Υπηρεσιών.

- Να συζητηθούν εμπειρίες και γνώση σχετικά με την εξέταση των Δημοσιονομικών κινδύνων, των αντίστοιχων δικλείδων και τη διαμόρφωση του σχετικού χάρτη.

- Να παρουσιαστεί η μέχρι σήμερα εμπειρία και καλές πρακτικές από Δημοσιονομικούς Ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί σε ΦΓΚ.

Θεματολογία.

Ειδικότερα, θα γίνει αναλυτική αναφορά στα ακόλουθα θέματα:

 Α. Το ευρύτερο Δημοσιονομικό περιβάλλον όπως διαμορφώνεται το τελευταίο διάστημα.

- Οι Δημοσιονομικές εξελίξεις τα τελευταία χρόνια και οι αναμενόμενες αλλαγές στην οικονομική λειτουργία των ΦΓΚ.

Β. Οι νέοι κατασταλτικοί έλεγχοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γ.Δ.Δ.Ε. (ΥΠΟΙΚ) (θεσμικό πλαίσιο και διαδικασίες).

- Ο κατασταλτικός Έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου με βάση τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (Νομοθεσία, Κανονιστικές Αποφάσεις).
- Μεθοδολογία Διενέργειας Ελέγχων με βάση τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (Παρουσίαση βημάτων ελέγχου, Παραδείγματα).
- Βασικά σημεία Εκθέσεων Ελέγχου ενδιαφέροντος Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ. Δημοσίου, με βάση τα ΔΕΠ.
- Επιβολή Κυρώσεων (Ελεγκτικό Συνέδριο & Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων: Καταλογισμοί, Δημοσιονομικές Διορθώσεις).
- Προετοιμασία των οικονομικών υπηρεσιών ενόψει των ελέγχων (προαπαιτούμενα στοιχεία, οργάνωση οικονομικών καταστάσεων κ.ο.κ.).

Γ. Οι Δημοσιονομικοί κίνδυνοι στους ΦΓΚ και η αντιμετώπισή τους.

- Η έννοια του Δημοσιονομικού κινδύνου και οι επιπτώσεις του.
- Η καταγραφή των κινδύνων και η διαμόρφωση του σχετικού χάρτη.
- Ο ρόλος των Εσωτερικών Δικλείδων για τη διασφάλιση της χρηστής Δημοσιονομικής Διαχείρισης (θεωρητικό πλαίσιο, παραδείγματα).
-  Ο ρόλος του ΕλΣυν στη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, στη διαμόρφωση του χάρτη κινδύνων των ΦΓΚ βάσει της ολομέλειας του ΕλΣυν.
- Μεθοδολογία δημιουργίας αποτελεσματικού μηχανισμού εσωτερικών δικλείδων στις οικονομικές υπηρεσίες (αντιμετώπιση κινδύνων, προτυποποίηση διαδικασιών κ.ο.κ.).

Δ. Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του Π.Ο.Υ.

- Ο ρόλος του ΠΟΥ / ΔΟΥ σύμφωνα με το δημοσιονομικό πλαίσιο (ευθύνες, αρμοδιότητες).
- Οι αρμοδιότητες του ΠΟΥ στη κατάλληλη οργάνωση της οικονομικής υπηρεσίας προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις.
- Ο ρόλος του Π.Ο.Υ. στη διαμόρφωση των εσωτερικών δικλείδων.
- Οι περιοδικές εργασίες ελέγχου του Π.Ο.Υ. και η χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων διαχείρισης.
- O ρόλος του Π.Ο.Υ. επί των Νομικών Προσώπων που εποπτεύει ο Φορέας.


Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα γίνει παράθεση αναλυτικών παραδειγμάτων.

Ημερομηνία πραγματοποίησης: Τετάρτη 16/3/2022 και Πέμπτη 17/3/2022 (Διήμερο)

Χρόνος πραγματοποίησης: 10:00 π.μ. – 16:00 μ.μ.

Κόστος συμμετοχής: 160 ευρώ / κωδικό πρόσβασης

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το έντυπο συμμετοχής.

Στους συνδρομητές της ιστοσελίδας (https://www.karagilanis.gr/), βάσει του πακέτου συνδρομής, παρέχεται δωρεάν ένας (1) κωδικός πρόσβασης (για χρήση αποκλειστικά σε ένα τερματικό).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

       • Στον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) των ΦΓΚ.
       • Στελέχη Οικονομικής Υπηρεσίας και Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου.

Εισηγητές:

       • Καραγιλάνης Στέλιος: Οικονομολόγος.
       • 
Ρούτση Άντα: Οικονομολόγος - Εσωτερικός ελεγκτής.

Για την διασφάλιση της ποιότητας και της επιτυχίας της εκδήλωσης ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Κατά συνέπεια παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν άμεσα με την υπεύθυνη διοργάνωσης του σεμιναρίου κυρία Γκέκη Κωνσταντίνα στα τηλ. 210-9409938, 9483223, 9948116, 9926941 καθημερινά από τις 9:00 πμ έως και τις 17:00 μμ για δηλώσεις συμμετοχής και παροχή διευκρινήσεων. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι αδυνατούν να παρευρεθούν στο σεμινάριο οφείλουν να ενημερώσουν την υπεύθυνη του σεμιναρίου τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την διεξαγωγή του.

Τα σεμινάρια απευθύνονται ΑΥΣΤΗΡΑ στα μέλη της διοίκησης και στους υπηρεσιακούς παράγοντες των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
Στο σεμινάριο ΔΕΝ μπορούν να λάβουν μέρος οποιασδήποτε μορφής ιδιώτες, ανεξάρτητα με την σχέση που μπορεί να έχουν με τους παραπάνω φορείς.

Με εκτίμηση
Για τo «Κέντρο Εκπαίδευσης»
Καραγιλάνης Σταύρος
Αρμόδιος για τα σεμινάρια
διοργανώνει το ακόλουθο διήμερο διαδικτυακό σεμινάριο, συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών με θέμα
επιστροφή στην κορυφή