Menu
Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων welc

«Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019-2023» (η προετοιμασία των νέων Διοικήσεων των Δήμων στο νέο αυτοδιοικητικό περιβάλλον)karagil logo thanos logo 2

Πρόσκληση Διημερίδας Πέμπτη 11/7/2019 και Παρασκευή 12/7/2019

Η εταιρεία «Σ. Καραγιλάνης μ. Ε.Π.Ε.»  και η Α.Κ Accounting & K(c)onsulting διοργανώνουν διημερίδα με θέμα:

«Η ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019-2023»
(η προετοιμασία των νέων Διοικήσεων των Δήμων στο νέο αυτοδιοικητικό περιβάλλον)

 

 

Τη 1η Σεπτεμβρίου αναλαμβάνουν οι νέες Διοικήσεις των Δήμων και καλούνται να οδηγήσουν τους Δήμους μέσα σε ένα πρωτόγνωρο περιβάλλον γεμάτο από προκλήσεις, δυνατότητες, νέο τρόπο άσκησης Διοίκησης και κινδύνους που παρουσιάζονται στις νέες συνθήκες. Η επιδίωξή μας είναι η παρουσίαση, μέσω ενός 2ημέρου συνεδρίου με κεντρικές εισηγήσεις και εργαστήρια, των ενεργειών που απαιτούνται να γίνουν άμεσα και μεσοπρόθεσμα για την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων των νέων Διοικήσεων. Απευθύνεται στους εκλεγμένους Δημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και στα υπηρεσιακά στελέχη των Δήμων.

Χώρος πραγματοποίησης: Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα (πλησίον σταθμού Μετρό και ηλεκτρικού Ομόνοια)

Ημερομηνία και ώρες διεξαγωγής: Πέμπτη 11/7/2019 και Παρασκευή 12/7/2019 από τις 08:30 π.μ. (ώρα έναρξης υποδοχής) έως τις 6:00 μ.μ. (ώρα λήξης)

Κόστος συμμετοχής / άτομο: ΔΩΡΕΑΝ

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλ. 210-9409938, 210-9483223, 210-9926941 και 210-9948116 καθημερινά από τις 9:00 π.μ. έως και τις 17:00 μ.μ. με την κυρία Μαμμάση Νάνσυ (εσωτ. 101) και την κυρία Γκέκη Κωνσταντίνα (εσωτ.102)

Θέματα ανά ημέρα:
1η Ημέρα:
• Η νέα Δημοτική Περίοδος 2019-2023: προκλήσεις, ευκαιρίες, κίνδυνοι
• Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός των Δήμων για τη νέα περίοδο και οι αναγκαίες οργανωσιακές αλλαγές
• Η λειτουργία των Δήμων μετά τον «Κλεισθένη»: προβλήματα και τρόποι αντιμετώπισης.
• Εργαστήρι: To Διοικητικό μοντέλο των Δήμων.
2η Ημέρα:
• Οδικός Χάρτης για την οικονομική λειτουργία των Δήμων μέχρι 31/12/2019.
• Οι οικονομικοί έλεγχοι και η απαιτούμενη αναδιοργάνωση της οικονομικής υπηρεσίας.
• Εργαστήρι: Το Οικονομικό μοντέλο των Δήμων - χρηματοδοτήσεις 2019 - 2023

Εισηγητές:
• Καραγιλάνης Στέλιος: οικονομολόγος
• Μαυρίκας Νικόλαος: αντιπρόεδρος ΝΣΚ ε.τ.
• Καραγιλάνης Θάνος: οικονομολόγος
• Σαπουνάκης Τάσος: οικονομολόγος
• Ρούτση Άντα: οικονομολόγος
• Άλλα στελέχη της εταιρείας

Πρόγραμμα Διημερίδας

1η Ημέρα:
8:30 - 9:30 Υποδοχή
9:30 - 10:15 Η νέα Δημοτική Περίοδος 2019-2023: προκλήσεις, ευκαιρίες, κίνδυνοι
Εισηγητής: Καραγιλάνης Στέλιος, οικονομολόγος, εισηγητής ΕΚΔΔΑ, διαχειριστής της εταιρείας «Σ. Καραγιλάνης Ε.Π.Ε.»
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί το ευρύτερο πλαίσιο (Δημοσιονομικό, Διοικητικό, Επιχειρησιακό) μέσα στο οποίο θα λειτουργήσουν οι νέες Δημοτικές Αρχές, ενώ τα επιμέρους θέματα θα παρουσιαστούν αναλυτικά στις επόμενες ενότητες.
10:15 - 11:15 Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός των Δήμων για τη νέα περίοδο και οι αναγκαίες οργανωσιακές αλλαγές
Εισηγητές:
Σαπουνάκης Τάσος, οικονομολόγος, σύμβουλος τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεργάτης της εταιρείας.
Ρούτση Άντα, οικονομολόγος, προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης Δημοσίου Τομέα
Η ενότητα αφορά σε θέματα σχεδιασμού που προκύπτουν από την εφαρμογή «Κλεισθένη 1» (κατηγοριοποίηση Δήμων, ανακατανομή αρμοδιοτήτων, νέοι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμων και Νομικών Προσώπων), καθώς και θέματα κατάρτισης, επιχειρησιακών προγραμμάτων 2019 – 2023.
11:15 - 11:45 Διάλειμμα
11:45 - 14:15 Η λειτουργία των Δήμων μετά τον «Κλεισθένη»: προβλήματα και τρόποι αντιμετώπισης
Εισηγητής: Μαυρίκας Νικόλαος, αντιπρόεδρος ΝΣΚ ε.τ.
Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει το πλαίσιο Διοικητικής λειτουργίας των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων, της συγκρότησης των νέων οργάνων διοίκησης όπως διαμορφώθηκε μετά την εφαρμογή του νέου εκλογικού συστήματος στους ΟΤΑ. Ειδικότερα:
Οι αλλαγές στα όργανα Διοίκησης. Οι μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο διακυβέρνησης των Δήμων με τον Ν. 4555/18 “Κλεισθένης 1”. (σύνθεση οργάνων και αρμοδιότητες)
Διοίκηση κοινοτήτων με τον Ν. 4555/18 και αρμοδιότητες
Αρμοδιότητες Δημάρχου, ορισμός Αντιδημάρχων και οι αντίστοιχες αρμοδιότητές τους
Δημαιρεσίες : εκλογή προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής επιτροπής, επιτροπή ποιότητας ζωής
Ορισμός: Εκτελεστικής επιτροπής, Αντιδημάρχων, Επιτροπή διαβούλευσης, επιτροπή ένταξης μεταναστών και προσφύγων, Δημοτικού Διαμεσολαβητή.
Η συγκρότηση των οργάνων διοίκησης των Νομικών Προσώπων του Δήμου
14:15 - 15:00 Διάλειμμα - Ελαφρύ γεύμα
15:00 - 18:00 Εργαστήρι: Το Διοικητικό μοντέλο των Δήμων.
Παρουσίαση βήμα-βήμα των πρώτων ενεργειών για την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, τη συγκρότηση και λειτουργία των οργάνων διοίκησης του Δήμου από 1/9/19.
Ορισμός διοικητικών συμβουλίων των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ.
Δυνατότητες ορισμού αντιδημάρχων, γενικών γραμματέων, ειδικών συμβούλων – συνεργατών,.
Παρουσίαση θεσμικού πλαισίου για την διοικητική λειτουργία των ΟΤΑ και των ΝΠ αυτών: Ν. 3463/06, Ν. 3852/10, Ν. 4555/18, Ν. 2690/99, κατάρτιση ΟΕΥ και περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, κατάρτιση - εφαρμογή κανονισμών λειτουργίας.
Προσλήψεις προσωπικού: δυνατότητες - περιορισμοί, βασικές ενέργειες προγραμματισμού.
Εισηγητές: στελέχη της εταιρείας

2η Ημέρα:
8:30 - 9:30 Υποδοχή
9:30 - 11:30 Οδικός Χάρτης για την οικονομική λειτουργία των Δήμων μέχρι 31/12/2019.
Εισηγητής:
Καραγιλάνης Θάνος, οικονομολόγος, εισηγητής ΕΚΔΔΑ, διαχειριστής της εταιρείας «A. K. Accounting & (k)consulting E.E.»
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί ένας Οδικός Χάρτης υποχρεώσεων και ενεργειών στα οικονομικά των Δήμων, σχηματοποιημένη σε 3 περιόδους: (α) έως την ανάληψη των νέων Διοικήσεων, (β) πρώτες ενέργειες των νέων Διοικήσεων με την ανάληψη των καθηκόντων τους (Προϋπολογισμοί κλπ) και (γ) Υποχρεώσεις και ενέργειες από 1/9/19 έως 31/12/2019 (προϋπολογισμοί, ψήφιση τελών, τεχνικό πρόγραμμα κλπ)
11:30 - 12:00 Διάλειμμα
12:00 - 14:15 Οι οικονομικοί έλεγχοι και η απαιτούμενη αναδιοργάνωση της οικονομικής υπηρεσίας.
Εισηγητής:
Καραγιλάνης Στέλιος: οικονομολόγος, εισηγητής ΕΚΔΔΑ, διαχειριστής της εταιρείας «Σ. Καραγιλάνης Ε.Π.Ε.»

Μετά τη κατάργηση του προληπτικού ελέγχου από 1/8/2019 θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή το πρόγραμμα κατασταλτικών ελέγχων του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει το πλαίσιο ελέγχου και την απαιτούμενη προετοιμασία των Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων. Θα παρουσιαστεί ολοκληρωμένη πρόταση ψηφιακής διαχείρισης διαδικασιών της οικονομικής υπηρεσίας.
14:15 - 15:00 Διάλειμμα - Ελαφρύ Γεύμα
15:00 -18:00 Εργαστήρι: Το Οικονομικό μοντέλο των Δήμων - χρηματοδοτήσεις 2019 - 2023
Παρουσίαση του μοντέλου οικονομικής λειτουργίας του Δήμου (προϋπολογισμός, διαδικασίες σύνταξης και ψήφισης, διαμόρφωση και ψήφιση των τελών, προμήθειες των ΟΤΑ, τεχνικό πρόγραμμα κλπ).
Χρηματοδοτικά προγράμματα για τους Δήμους: ΕΣΠΑ 2014 - 2020, ΕΣΠΑ 2021 –2027, Φιλόδημος, Πράσινο Ταμείο, κ.α.)
Εισηγητές: στελέχη της εταιρείας

Για την Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ μ.ΕΠΕ
Καραγιλάνης Σταύρος
Υπεύθυνος προγράμματος
επιστροφή στην κορυφή