Menu
Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων welc

«ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΡΟΣΦΟΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» (Άμεσες Ενέργειες και υποχρεώσεις – Προϋπολογισμός – Μητρώο – Μισθώσεις – Φορολογία κλπ.)karagilanis logoproskl

Πρόσκληση Σεμιναρίου 05/11/2018

Η εταιρεία «Σ.Καραγιλάνης Ε.Π.Ε.» διοργανώνει το ακόλουθο εκπαιδευτικό μονοήμερο σεμινάριο, συνολικής διάρκειας έξι (6) ωρών με θέμα:

«ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ: Η ΠΡΟΣΦΟΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ»

(Άμεσες Ενέργειες και υποχρεώσεις – Προϋπολογισμός – Μητρώο –Μισθώσεις – Φορολογία κλπ.)

 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι:

είναι να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες (αιρετούς και υπη-ρεσιακούς παράγοντες), το Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των κληροδοτημάτων και πρό-σφορους τρόπους αξιοποίησης τους. Επίσης, την Οικονομική διαχείριση των κληροδοτη-μάτων (δαπάνες-προμήθειες-λογιστικά).

Ιδιαίτερα, θα γίνει αναλυτική αναφορά στο σεμινάριο στα ακόλουθα θέματα:

Α.ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:

• Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
• Τι συνιστά Κληροδότημα/ Τα είδη Κληροδοτημάτων: Ιδρύματα- Κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης
• Σύσταση και Λύση Κληροδοτημάτων
• Αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και ο Έλεγχός της
• Διαχείριση Κληροδοτημάτων: οργάνωση της διαχείρισης/πράξεις διαχείρισης/ ευθύνες από τη διαχείριση (ποινικές/πειθαρχικές/καταλογισμοί)/λογοδοσία.
• Μητρώο Κληροδοτημάτων
• ο Σκοπός στις συστατικές πράξεις/η υποχρέωση εκπλήρωσης της βούλησης του διαθέ-τη/δωρητή : δεσμευτικότητα/ επιλογές διαχείρισης εντός των ορίων του.
• Τροποποίηση Σκοπού
• Νομολογιακές Προσεγγίσεις.


Β.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

• Κοινωφελείς Περιουσίες σε Μετρητά/Τοκομερίδια/Μερισματογραφα/ Μετοχες/Χρεώγραφα/Τιμαλφή/Χρήματα στην Αλλοδαπή:

Διαδικασία Αποδοχής
Τοποθέτηση σε Τραπεζικό Λογαριασμό/ επιτρεπτά είδη λογαριασμών
Υποχρεώσεις των χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων έναντι της διαχείρισης
Εκποίηση κινητής κοινωφελούς περιουσίας

• Κοινωφελείς Περιουσίες σε Ακίνητα:

Διαδικασία Αποδοχής
Αξιοποίηση σύμφωνα με τον σκοπό:

1. Μισθώσεις:

• Αστικές/Εμπορικές μισθώσεις
Διαγωνιστικές διαδικασίες εκμίσθωσης ακινήτων
Τύπος των Μισθώσεων
Τροποποίηση όρων Μίσθωσης/ Αναπροσαρμογή των όρων/ Παράταση μισθώσεων
Προστασία της εκμισθωμένης περιουσίας

2. Μακροχρόνιες Μισθώσεις:

Διαδικασίες μακροχρόνιας μίσθωσης
Περιορισμοί
• Απευθείας εκμίσθωση-Περιορισμοί

3. Εκποίηση Ακινήτων:

Διαδικασίες εκποίησης ακινήτων
Διαγωνιστική διαδικασία

Γ.ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ

• Έργα / Προμήθειες / Υπηρεσίες
• Δίκες των κληροδοτημάτων
• Διενέργειες διαγωνισμών
• Υποτροφίες: Διαδικασίες

Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Ε. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΣΤ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ/ΦΟΡΟΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ζ. ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ


Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το έντυπο συμμετοχής.


Ημερομηνία πραγματοποίησης: Δευτέρα 05/11/2018
Χρόνος πραγματοποίησης: 9.00 πμ – 15.00 μμ
Κόστος συμμετοχής/άτομο: 90 ευρώ
Χώρος πραγματοποίησης των σεμιναρίων: Λ. Βουλιαγμένης 512, Άλιμος, 4ος όροφος. ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. (πλησίον του σταθμού Μετρό Αλίμου, πάνω από την εταιρεία «Γιαννόπουλος-Αγγελόπουλος ΑΕΒΕ», είσοδος από αριστερά).

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε:
• Διοικήσεις ΟΤΑ
• Κληροδοτήματα ΟΤΑ
• Κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης
• Αρμόδιες υπηρεσίες ΟΤΑ που ασχολούνται με κληροδοτήματα

Εισηγητές:
• Καραγιλάνης Στέλιος: Οικονομολόγος
• Νικορέλου Λένα: Δικηγόρος Δ.Σ.Α / Νομική Σύμβουλος ΟΤΑ
• Αλεξανδράκης Χάρης: Λογιστής

Για την διασφάλιση της ποιότητας και της επιτυχίας της εκδήλωσης ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος (έως 40 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Κατά συνέπεια παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν άμεσα με την υπεύθυνη διοργάνωσης του σεμιναρίου κυρία Γκέκη Κωνσταντίνα στα τηλ. 210-9409938, 210-9483223, 210-9948116, 210-9926941 καθημερινά από τις 9:00 π.μ έως και τις 17:00 μ.μ για δηλώσεις συμμετοχής και παροχή διευκρινήσεων. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι αδυνατούν να παρευρεθούν στο σεμινάριο οφείλουν να ενημερώσουν την υπεύθυνη του σεμιναρίου τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την διεξαγωγή του.

Τα σεμινάρια απευθύνονται ΑΥΣΤΗΡΑ στα μέλη της διοίκησης και στους υπηρεσιακούς παράγοντες των Δήμων και των δημοτικών νομικών προσώπων.
Στο σεμινάριο ΔΕΝ μπορούν να λάβουν μέρος οι οποιασδήποτε μορφής ιδιώτες, ανεξάρτητα με την σχέση που μπορεί να έχουν με Δήμους ή με δημοτικά νομικά πρόσωπα.Με εκτίμηση

Για την Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΕΠΕ
Καραγιλάνης Σταύρος
Υπεύθυνος προγράμματος
επιστροφή στην κορυφή