Menu
Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων welc

Κληροδοτήματα στους Ο.Τ.Α πρόσφοροι τρόποι διαχείρισης και αξιοποίησης τους, οικονομικά & φορολογικά θέματαΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πρόσκληση Σεμιναρίου 07/05/2018
Το πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Κέντρο Δια βίου μάθησης με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης», διοργανώνει το ακόλουθο εκπαιδευτικό μονοήμερο σεμινάριο, συνολικής διάρκειας έξι(06) ωρών με θέμα:

Κληροδοτήματα στους Ο.Τ.Α

πρόσφοροι τρόποι διαχείρισης και αξιοποίησης τους, οικονομικά & φορολογικά θέματα
Σκοπός του σεμιναρίου είναι:
Α. Το Θεσμικό Πλαίσιο.
Β. Ορθή Διαχείριση.
Γ.  Πρόσφοροι Τρόποι Διαχείρισης.
Δ. Η Φορολογική Και Οικονομική Διαχείριση Των Κληροδοτημάτων.


Ιδιαίτερα, θα γίνει αναλυτική αναφορά στο σεμινάριο στα ακόλουθα θέματα :

Α. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Επισκόπηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τα Κληροδοτήματα
Ορισμοί και Εννιολογικές Προσεγγίσεις:
   -Τι συνιστά Κληροδότημα
   -Τα είδη των Κληροδοτημάτων
Φορείς Διαχείρισής των Κληροδοτημάτων και η άσκηση της εποπτείας σε αυτά
   -Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης-αρμοδιότητες
   -Υπουργός Οικονομικών-αρμοδιότητες
   -Συμβούλια
   -Διοικητικά Συμβούλια Κληροδοτημάτων
   -Εποπτεία σε Κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης αρμοδιότητας Δήμων και Ιδρυμάτων
Τα βήματα από την αναγγελιά έως τη σύσταση ενός Κληροδοτήματος
   1. Αναγγελία
   2. Αποδοχή
   3. Εκκαθαριση Περιουσιών- Οι αρμοδιότητες και ο ρόλος του εκκαθαριστή
   4. Υποχρέωση Καταγραφής σε Μητρώο
   5.Σύσταση και ορισμός Διοίκησης
   6. Η τύχη των περιουσιών κατά το στάδιο της εκκαθάρισης-Επείγουσες ενέργειες διαχείρισης
   7. Χρέη και Βάρη Κληρονομιάς τα έξοδα της Εκκαθάρισης
   8. Η τύχη των περιουσιών που δεν αναγγέλονται- Ευθύνες
Ο ρόλος των Εκτελεστών Διαθήκης και των λοιπών Κληρονόμων των περιουσιών -νομολογιακή προσέγγιση

Β. ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Ο «ΣΚΟΠΟΣ»:
   -Ο ορισμός του και το εύρος του νομοθετικά και νομολογιακά
   -Η Ερμηνεία του σκοπού –Αρμοδιότητα
   -Η δεσμευτικότητα του «σκοπού» και η ευθύνη όσων διαχειρίζονται την κοινωφελή περιουσία
Η Τροποποίηση του ΣΚΟΠΟΥ:
   -Περιορισμοί
   -Εξαιρέσεις και πώς να τις επιτύχουμε
   -Η διαδικασία ενώπιον των Συμβουλιών Κοινωφελών Περιουσιών και του Εφετείου
   -Νομολογιακά Παραδείγματα τροποποίησης σκοπού
ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ:
   -Για ποιούς λόγους και η διαδικασία
   -Η τύχη της περιουσίας
ΜΗΤΡΩΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
   -Υποχρεώση αρχικής καταγραφής και μεταβολών
   -Ευθύνες από την μη καταγραφή
Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ιδρυμάτων:
   -Ορισμός-Αρμοδιότητες
   -Τρόποι Οργάνωσης και Λήψης αποφάσεων
   -Αντικατάσταση και Αναπλήρωση Μελών
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΟΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ-ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ
Η ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΘΕΤΗ:
   - Διενέργεια Διαγωνισμών και Χορήγηση Υποτροφιών
   - ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
      1. Διαδικασίες μίσθωσης –Διαγωνισμός
      2. Απευθείας μίσθωση-όροι και προϋποθέσεις
      3. Μακροχρόνια Μίσθωση
      4. Έλεγχος της ροής των εσόδων από μισθώματα-Ευθύνες-Αστικές Αξιώσεις
      5. Φορολόγηση
   - Περιουσίες που καταλείπονται σε σχολεια
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ:
   -Διενεργεια Διαγωνισμών για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών και την Εκτέλεση Έργων
    Ισχύει ο Ν. 4412/2016;

Γ. ΠΡΟΣΦΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
   -Συστημα Καταγραφής της Περιουσιας και Επικαιροποίησης των Δεδομένων
   -Αναζήτηση σύγχρονων μορφών αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων
   -Αλλαγή του σκοπού –διεύρυνση και επικαιροποίηση.

Δ. Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ:
   -Διαδικασίες προϋπολογισμού-ισολογισμού-απολογισμού
   -Λογιστική και έλεγχος των κληροδοτημάτων
   -Προμήθειες Έργων και Υπηρεσιών
   -Η νομιμότητα των δαπανών που αφορούν το Κληροδότημα
   -ΕΝΦΙΑ των ακινήτων των Κληροδοτημάτων
   -Η φορολόγηση της περιουσίας των Κληροδοτημάτων


Ημερομηνία πραγματοποίησης: Δευτέρα 7/5/2018
Χρόνος πραγματοποίησης: 9.30 πμ – 15.30 μμ
Κόστος συμμετοχής/άτομο: 120 ευρώ
Χώρος πραγματοποίησης: Αίθουσα «Αγοράς Αργύρη» (διεύθυνση: Αγίου Ανδρέου 12-14, Πάτρα)

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε:
• Διοικήσεις ΟΤΑ
• Κληροδοτήματα ΟΤΑ
• Κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης
• Αρμόδιες υπηρεσίες ΟΤΑ που ασχολούνται με κληροδοτήματα.

Εισηγητές:
• Νικορέλου Λένα: Δικηγόρος Δ.Σ.Α / Νομική Σύμβουλος ΟΤΑ
• Καραγιλάνης Στέλιος: 
Οικονομολόγος

Για την διασφάλιση της ποιότητας και της επιτυχίας της εκδήλωσης ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος (έως 40 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Κατά συνέπεια παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν άμεσα με την υπεύθυνη διοργάνωσης του σεμιναρίου κυρία Γκέκη Κωνσταντίνα στα τηλ. 210-9409938, 210-9483223, 210-9948116, 210-9926941 καθημερινά από τις 9:00 π.μ έως και τις 17:00 μ.μ για δηλώσεις συμμετοχής και παροχή διευκρινήσεων. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι αδυνατούν να παρευρεθούν στο σεμινάριο οφείλουν να ενημερώσουν την υπεύθυνη του σεμιναρίου τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την διεξαγωγή του.


Τα σεμινάρια απευθύνονται ΑΥΣΤΗΡΑ στα μέλη της διοίκησης και στους υπηρεσιακούς παράγοντες των Δήμων και των δημοτικών νομικών προσώπων.
Στο σεμινάριο ΔΕΝ μπορούν να λάβουν μέρος οι οποιασδήποτε μορφής ιδιώτες, ανεξάρτητα με την σχέση που μπορεί να έχουν με Δήμους ή με δημοτικά νομικά πρόσωπα.
.


Με εκτίμηση

Για τo «Κέντρο Εκπαίδευσης»
Καραγιλάνης Σταύρος
Υπεύθυνος προγράμματος
επιστροφή στην κορυφή