Menu
Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων welc

Ο νέος Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών: Προοπτικές αξιοποίησης και συμπλήρωσης του με σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές και κατευθύνσεις προσαρμοσμένες στα Νομικά Πρόσωπα και τις υπηρεσίες των Δήμωνkaragilanis logoproskl

Πρόσκληση Σεμιναρίου 28/06/2018
Η εταιρεία «Σ.Καραγιλάνης Ε.Π.Ε.» διοργανώνει το ακόλουθο εκπαιδευτικό μονοήμερο σεμινάριο, συνολικής διάρκειας έξι (6) ωρών με θέμα:

«Ο νέος Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών:
Προοπτικές αξιοποίησης και συμπλήρωσης του με σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές και κατευθύνσεις προσαρμοσμένες στα Νομικά Πρόσωπα και τις υπηρεσίες των Δήμων»

 
Σκοπός του σεμιναρίου είναι:
Nα παρέχει στους/στις συμμετέχοντες/ουσες κατευθύνσεις και τεχνικές που θα τους βοηθήσουν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τους δικούς τους κανονισμούς λειτουργίας, ώστε αυτοί να αποτελέσουν οδηγούς μιας παιδαγωγικής φιλοσοφίας που θα βασίζεται σε σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις σχετικές με την αγωγή των μικρών παιδιών και την υποδοχή των οικογενειών τους.

Η θέσπιση του νέου, σύγχρονου ρυθμιστικού κανονιστικού πλαισίου για τη λειτουργία των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 4249 Β’, 05.12.2017), διαμορφώνει ένα πλαίσιο λειτουργίας των δημοτικών δομών προσχολικής αγωγής. Οι παιδαγωγικές του κατευθύνσεις ωστόσο είναι περιορισμένες και δεν διασφαλίζουν μία παιδαγωγική πλαισίωση και ποιοτική υποστήριξη των δομών.

Κρίνεται λοιπόν αναγκαίο να δοθούν βασικές επιστημονικές κατευθύνσεις, που θα βοηθήσουν τα στελέχη των δημοτικών νομικών προσώπων και υπηρεσιών να συντάξουν τους δικό τους κανονισμό ώστε αυτός:

α) να εμπεριέχει ένα σαφές πλαίσιο σύγχρονης παιδαγωγικής αντίληψης.
β) να προσδίδει αξία στις καλές πρακτικές και στις καινοτομίες που δημιουργούνται στους σταθμούς.
γ) να υποστηρίζει συστηματικά την επαγγελματική ανάπτυξη των παιδαγωγών.
δ) να εξασφαλίζει τη δέσμευση των εμπλεκομένων, κυρίως των παιδαγωγών, και των γονέων.
ε) να αποσαφηνίζει τις αρμοδιότητες και τις συνέργειες μεταξύ των διάφορων συντελεστών και να είναι συμβατός με τους οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας.
στ) να διευκολύνει την εκπόνηση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, ώστε να ενταχθούν οι αντίστοιχοι φορείς στις διατάξεις του Ν. 4440/16 περί κινητικότητας.
To σεμινάριο περιλαμβάνει θεωρητική εισήγηση, παρουσιάσεις καλών πρακτικών από το ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και βιωματικές δράσεις.

Ημερομηνία πραγματοποίησης: Πέμπτη 28/6/2018
Χρόνος πραγματοποίησης: 9.00 πμ – 15.00 μμ
Κόστος συμμετοχής/άτομο: 90 ευρώ
Χώρος πραγματοποίησης των σεμιναρίων: Λ. Βουλιαγμένης 512, Άλιμος, 4ος όροφος. ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. (πλησίον του σταθμού Μετρό Αλίμου, πάνω από την εταιρεία «Γιαννόπουλος-Αγγελόπουλος ΑΕΒΕ», είσοδος από αριστερά).

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε:
• Μέλη της διοίκησης των Δήμων (Αντιδήμαρχοι, μέλη Δημοτικών Συμβουλίων) και των δημοτικών νομικών προσώπων (Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, μέλη των Δ.Σ.)
• Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών γραφείων Παιδικών Σταθμών Δήμων ή Ν.Π.Δ.Δ. που παρέχουν υπηρεσίες προσχολικής αγωγής.
• Παιδαγωγούς, στελέχη παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών

Εισηγητές:
• Παπαπροκοπίου Νατάσσα, Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής, επιστημονική υπεύθυνη ΕΑΔΑΠ (Εταιρία για την Ανάπτυξη και τη Δημιουργική Απασχόληση των Παιδιών).
• Τάσος Σαπουνάκης,
οικονομολόγος, συνεργάτης της εταιρείας Σ. Καραγιλάνης μ. Ε.Π.Ε. εκπαιδευτής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΛΑΕΚ.

Για την διασφάλιση της ποιότητας και της επιτυχίας της εκδήλωσης ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος (έως 40 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Κατά συνέπεια παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν άμεσα με την υπεύθυνη διοργάνωσης του σεμιναρίου κυρία Γκέκη Κωνσταντίνα στα τηλ. 210-9409938, 210-9483223, 210-9948116, 210-9926941 καθημερινά από τις 9:00 π.μ έως και τις 17:00 μ.μ για δηλώσεις συμμετοχής και παροχή διευκρινήσεων. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι αδυνατούν να παρευρεθούν στο σεμινάριο οφείλουν να ενημερώσουν την υπεύθυνη του σεμιναρίου τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την διεξαγωγή του.

Τα σεμινάρια απευθύνονται ΑΥΣΤΗΡΑ στα μέλη της διοίκησης και στους υπηρεσιακούς παράγοντες των Δήμων και των δημοτικών νομικών προσώπων.
Στο σεμινάριο ΔΕΝ μπορούν να λάβουν μέρος οι οποιασδήποτε μορφής ιδιώτες, ανεξάρτητα με την σχέση που μπορεί να έχουν με Δήμους ή με δημοτικά νομικά πρόσωπα.
.


Με εκτίμηση

Για την Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΕΠΕ
Καραγιλάνης Σταύρος
Υπεύθυνος προγράμματος
επιστροφή στην κορυφή