Menu
Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων welc

«Οι νέοι Δημοσιονομικοί Έλεγχοι από το Ελεγκτικό Συνέδριο & τη Γ.Δ.Δ.Ε. (ΥΠΟΙΚ) και οι απαραίτητες ενέργειες προσαρμογής από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (Δήμων και ΝΠΔΔ του Δημόσιου Τομέα)» ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟkaragil logo

Πρόσκληση Σεμιναρίου Πέμπτη 6/12/2018 και Παρασκευή 7/12/2018

Η εταιρεία «Σ.Καραγιλάνης μ.Ε.Π.Ε.» διοργανώνει εκπαιδευτικό διήμερο σεμινάριο, συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών με θέμα:

«Οι νέοι Δημοσιονομικοί Έλεγχοι από το Ελεγκτικό Συνέδριο & τη Γ.Δ.Δ.Ε. (ΥΠΟΙΚ) και οι απαραίτητες ενέργειες προσαρμογής από τις Οικονομικές Υπηρεσίες των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (Δήμων και ΝΠΔΔ του Δημόσιου Τομέα)»

 
Μετά την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου από 1/1/2019 για τους ΟΤΑ και από 1/1/2018 για τα ΝΠΔΔ του Δημόσιου τομέα, όλοι οι φορείς άσκησης ελέγχου (Ελεγκτικό Συνέδριο, Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων ΥΠΟΙΚ) στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον και τη δράση τους στην ενίσχυση του διενεργούμενου Κατασταλτικού Ελέγχου μέσω της υιοθέτησης και εφαρμογής των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Οι αλλαγές αυτές διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον στην οικονομική λειτουργία των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ του Δημόσιου Τομέα, ενώ η διατήρηση και απόδειξη της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης βαρύνουν πλέον τις Διευθύνσεις Ο.Υ.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι:

Nα παρουσιάσει στους συμμετέχοντες (υπηρεσιακούς παράγοντες, προϊσταμένους & στελέχη Οικονομικής Υπηρεσίας, Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου), το νέο καθεστώς που διαμορφώνεται, την απαιτούμενη προετοιμασία της οικονομικής υπηρεσίας αλλά και συνολικά του Φορέα. Μέσα από την παρουσίαση του νέου θεσμικού πλαισίου και καλών πρακτικών, δίνεται έμφαση στο πως οι Προϊστάμενοι Ο.Υ. θα δημιουργήσουν ένα ισχυρό σύστημα εσωτερικών δικλείδων με σκοπό τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, την εξάλειψη κινδύνων επί της οικονομικής διαχείρισης, αλλά και την προστασία των υπολόγων, διαχειριστών και διατακτών δεδομένης της κατάργησης του προληπτικού ελέγχου.

Ιδιαίτερα, θα γίνει αναλυτική αναφορά στο σεμινάριο στα ακόλουθα θέματα:

Α. Οι νέοι κατασταλτικοί έλεγχοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Γ.Δ.Δ.Ε. (ΥΠΟΙΚ) από 1/1/2019 (θεσμικό πλαίσιο και διαδικασίες).


• Ο κατασταλτικός Έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου με βάση τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (Νομοθεσία, Κανονιστικές Αποφάσεις).

• Μεθοδολογία Διενέργειας Ελέγχων με βάση τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (Παρουσίαση βημάτων ελέγχου, Παραδείγματα).

• Βασικά σημεία Εκθέσεων Ελέγχου ενδιαφέροντος Ο.Τ.Α. και ΝΠΔΔ Δημοσίου, με βάση τα ΔΕΠ.

• Επιβολή Κυρώσεων (Ελεγκτικό Συνέδριο & Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων: Καταλογισμοί, Δημοσιονομικές Διορθώσεις).

Β. Η οργάνωση της Οικονομικής Λειτουργίας για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ενόψει των νέων κατασταλτικών ελέγχων.

• Η κατάλληλη οργάνωση της οικονομικής υπηρεσίας προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις.

• Ο ρόλος του ΠΟΥ / ΔΟΥ σύμφωνα με το δημοσιονομικό πλαίσιο (ευθύνες, αρμοδιότητες).

• Ο ρόλος των Εσωτερικών Δικλίδων για τη διασφάλιση της χρηστής Δημοσιονομικής Διαχείρισης (θεωρητικό πλαίσιο, παραδείγματα).

• Μεθοδολογία δημιουργίας αποτελεσματικού μηχανισμού εσωτερικών δικλείδων στις Οικονομικές Υπηρεσίες (αντιμετώπιση κινδύνων, προτυποποίηση διαδικασιών κ.ο.κ.).

• Ο εσωτερικός έλεγχος ως μέρος της διαδικασίας προσαρμογής της οικονομικής λειτουργίας.

• Προετοιμασία των Οικονομικών Υπηρεσιών ενόψει των ελέγχων (προαπαιτούμενα στοιχεία, οργάνωση οικονομικών καταστάσεων κ.ο.κ.).

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα γίνει παράθεση αναλυτικών παραδειγμάτων.


Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το έντυπο συμμετοχής.


Ημερομηνία πραγματοποίησης: Πέμπτη 6/12/2018 και Παρασκευή 7/12/2018 (Διήμερο)
Χρόνος πραγματοποίησης: 9.00 πμ - 15.00 μμ
Κόστος συμμετοχής/άτομο: 200 ευρώ
Χώρος πραγματοποίησης των σεμιναρίων: Λ. Βουλιαγμένης 512, Άλιμος, 4ος όροφος. ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. (πλησίον του σταθμού Μετρό Αλίμου, πάνω από την εταιρεία «Γιαννόπουλος-Αγγελόπουλος ΑΕΒΕ», είσοδος από αριστερά).

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε:

• Μέλη της διοίκησης Δήμων και ΝΠΔΔ Δημοσίου που εμπλέκονται στην Οικονομική Λειτουργία (Δήμαρχοι, Πρόεδροι, Διοικητές, Αντιδήμαρχοι κλπ)

• Προϊσταμένους και υπαλλήλους Οικονομικών Υπηρεσιών.

Εισηγητές:

Καραγιλάνης Στέλιος: Οικονομολόγος


Για την διασφάλιση της ποιότητας και της επιτυχίας της εκδήλωσης ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος (έως 40 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Κατά συνέπεια παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν άμεσα με την υπεύθυνη διοργάνωσης του σεμιναρίου κυρία Γκέκη Κωνσταντίνα στα τηλ. 210-9409938, 210-9483223, 210-9948116, 210-9926941 καθημερινά από τις 9:00 π.μ έως και τις 17:00 μ.μ για δηλώσεις συμμετοχής και παροχή διευκρινήσεων. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι αδυνατούν να παρευρεθούν στο σεμινάριο οφείλουν να ενημερώσουν την υπεύθυνη του σεμιναρίου τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την διεξαγωγή του.

Τα σεμινάρια απευθύνονται ΑΥΣΤΗΡΑ στα μέλη της διοίκησης και στους υπηρεσιακούς παράγοντες των Φορέων.

Στο σεμινάριο ΔΕΝ μπορούν να λάβουν μέρος οποιασδήποτε μορφής ιδιώτες, ανεξάρτητα με την σχέση που μπορεί να έχουν με τους Φορείς.


Με εκτίμηση

Για την Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ μ.ΕΠΕ
Καραγιλάνης Σταύρος
Υπεύθυνος προγράμματος
επιστροφή στην κορυφή