Menu
Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων welc

Παρουσίαση του νέου Ν. 4607/2019 για την τροπ. του Ν. 2971/2001 - Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας, αυθαίρετες κατασκευές, αντάλλαγμα παραχώρησης, παραχωρήσεις σε Ο.Τ.Α. και άλλα θέματα.karagil logo

Πρόσκληση Σεμιναρίου Τρίτη 25/6/2019

Η εταιρεία «Σ. Καραγιλάνης μ. Ε.Π.Ε.» διοργανώνει εκπαιδευτικό μονοήμερο σεμινάριο, συνολικής διάρκειας έξι (6) ωρών με θέματα:

«Παρουσίαση του νέου Νόμου 4607/2019 για την Τροποποίηση του Ν. 2971/2001 - Παραχώρηση απλής χρήσης και χρήσης για την εκτέλεση έργων αιγιαλού και παραλίας,
αδειοδότηση παραχώρησης χρήσης αυθαιρέτων κατασκευών, αντάλλαγμα παραχώρησης, παραχωρήσεις σε Ο.Τ.Α., προστασία αιγιαλού και παραλίας και άλλα θέματα»

 

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες (υπηρεσιακούς παράγοντες, προϊσταμένους & στελέχη Τεχνικών Υπηρεσιών, Διοικητικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών, Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, Οργανισμών Λιμένων, Δημοτικών Αναπτυξιακών Εταιρειών κλπ.): (α) το νέο νόμο 4607/19 που τροποποιεί το νόμο 2971/01, περί αιγιαλού και παραλίας, (β) τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, στην προστασία αιγιαλού και παραλίας και (γ) στην αδειοδότηση παραχώρησης χρήσης αυθαιρέτων κατασκευών

Ιδιαίτερα, θα γίνει αναλυτική αναφορά στα ακόλουθα θέματα:
• Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί ζωνών αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού κλπ.
• Κυριότητα και προορισμός των κοινοχρήστων πραγμάτων (αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού)
• Θέματα διαβρώσεων και προστασίας ακτών
• Επείγοντα έργα για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας
• Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού
• Διαδικασίες και δημοπρασίες, ειδικές περιπτώσεις παραχώρησης απλής χρήσης
• Παραχωρήσεις σε Ο.Τ.Α., περαιτέρω παραχωρήσεις από ΟΤΑ
• Παραχώρηση χρήσης για την εκτέλεση έργων αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού (Διαδικασίες, επιτρεπόμενες κατηγορίες έργων, φάκελος παραχώρησης, έργα συντήρησης/αντικατάστασης εξοπλισμού, έργα καθαρισμού βυθού κλπ)
• Υφιστάμενα έργα και εγκαταστάσεις με βάση αναπτυξιακούς νόμους και συμβάσεις που έληξαν
• Αδειοδότηση παραχώρησης χρήσης υφισταμένων άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής κατασκευών (Ρυθμίσεις και κατασκευές/εγκαταστάσεις που εμπίπτουν σε αυτές, προϋποθέσεις παραχώρησης, προθεσμίες, ειδικές περιπτώσεις)
• Αντάλλαγμα παραχώρησης – Διαδικασίες – Υπολογισμός - Ηλεκτρονικό Μητρώο Πληροφοριών
• Θέματα παραχώρησης χρήσης νησίδων, υφάλων, σκοπέλων και αβαθών θαλασσίων εκτάσεων, καθώς και του συνεχόμενου αιγιαλού και της παραλίας (σχετικές περιπτώσεις)
• Προστασία αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου, πυθμένα και υπεδάφους του πυθμένα θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου ποταμού
• Θέματα παραχώρησης χώρων χερσαίας ζώνης λιμένα
• Μεταβατικές διατάξεις

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το έντυπο συμμετοχής.

Ημερομηνία πραγματοποίησης: Τρίτη 25/6/2019
Χρόνος πραγματοποίησης:
9:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.
Κόστος συμμετοχής/άτομο:
100 ευρώ (Σε ενδεχόμενη συμμετοχή τριών ατόμων, η τρίτη συμμετοχή είναι δωρεάν)
Χώρος πραγματοποίησης:
Λ. Βουλιαγμένης 512, Άλιμος, 4ος όροφος (πλησίον του σταθμού Μετρό Αλίμου, πάνω από την εταιρεία «Γιαννόπουλος-Αγγελόπουλος ΑΕΒΕ», είσοδος από αριστερά)

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

Μέλη της διοίκησης των Δήμων (Δημάρχους, Αντιδημάρχους, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου) και των δημοτικών νομικών προσώπων (Προέδρους, Αντιπροέδρους, μέλη των Δ.Σ.)
Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., Υπαλλήλους των Τεχνικών, Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών, των Αναπτυξιακών εταιρειών των Δήμων, των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Οργανισμών Λιμένων.

Εισηγητές:

 Καραβασίλη Μαριάνθη: Πολιτικός Μηχανικός, με εμπειρία στην αδειοδότηση.
Κόλλιας Θωμάς: Περιβαλλοντολόγος, με εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος και προστασίας φυσικού περιβάλλοντος

Για την διασφάλιση της ποιότητας και της επιτυχίας της εκδήλωσης ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος (έως 40 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Κατά συνέπεια παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν άμεσα με την υπεύθυνη διοργάνωσης του σεμιναρίου κυρία Γκέκη Κωνσταντίνα στα τηλ. 210-9409938, 9483223, 9948116, 9926941 καθημερινά από τις 9:00 π.μ. έως και τις 17:00 μ.μ. για δηλώσεις συμμετοχής και παροχή διευκρινήσεων. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι αδυνατούν να παρευρεθούν στο σεμινάριο οφείλουν να ενημερώσουν την υπεύθυνη του σεμιναρίου τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την διεξαγωγή του.

Τα σεμινάρια απευθύνονται ΑΥΣΤΗΡΑ στα μέλη της διοίκησης και στους υπηρεσιακούς παράγοντες των ΟΤΑ, των δημοτικών νομικών προσώπων, των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Οργανισμών Λιμένων.
Στο σεμινάριο ΔΕΝ μπορούν να λάβουν μέρος οποιασδήποτε μορφής ιδιώτες, ανεξάρτητα με την σχέση που μπορεί να έχουν με ΟΤΑ, Δήμους ή με δημοτικά νομικά πρόσωπα ή Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία ή Οργανισμούς Λιμένων.

Για την Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ μ.ΕΠΕ
Καραγιλάνης Σταύρος
Υπεύθυνος προγράμματος

 

 Μέλη της διοίκησης Δήμων και ΝΠΔΔ Δημοσίου που εμπλέκονται στην Οικονομική Λειτουργία (Δήμαρχοι, Πρόεδροι, Διοικητές, Αντιδήμαρχοι κλπ)  Προϊσταμένους και υπαλλήλους Οικονομικών Υπηρεσιών.
επιστροφή στην κορυφή