Menu
Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων welc

«Πολιτική Προστασία: Θεσμικό πλαίσιο - Ενέργειες αντιμετώπισης - Επιχειρησιακός σχεδιασμός - Αξιολόγηση κινδύνου (Risk Assessment) - Σύγχρονες Προσεγγίσεις - Συμμετοχή της τοπικής κοινότητας»karagil logo

Πρόσκληση Σεμιναρίου Δευτέρα 19/11/2018 και Τρίτη 20/11/2018

Η εταιρεία «Σ.Καραγιλάνης μ.Ε.Π.Ε.» διοργανώνει εκπαιδευτικό διήμερο σεμινάριο, συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών με θέμα:

«Πολιτική Προστασία: Θεσμικό πλαίσιο - Ενέργειες αντιμετώπισης - Επιχειρησιακός σχεδιασμός - Αξιολόγηση κινδύνου (Risk Assessment) - Σύγχρονες Προσεγγίσεις - Συμμετοχή της τοπικής κοινότητας»

 Σκοπός του σεμιναρίου είναι:

Να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες (υπηρεσιακούς παράγοντες, προϊσταμένους & στελέχη Οργανικών Μονάδων Πολιτικής Προστασίας, Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Πρόνοιας, Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείων Τύπου): (α) το συνολικό θεσμικό πλαίσιο για την προετοιμασία, ετοιμότητα, επιχειρησιακό σχεδιασμό, απόκριση, αποκατάσταση σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, (β) τις βασικές αρχές ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού, (γ) σύγχρονες προσεγγίσεις.

Ιδιαίτερα, θα γίνει αναλυτική αναφορά στο σεμινάριο στα ακόλουθα θέματα:

• Εισαγωγικές έννοιες σε θέματα κινδύνου καταστροφών (Χαρακτηριστικά, Παράγοντες μέτρησης Κινδύνου, Προσεγγίσεις στην εκτέλεση μοντέλων).

• Ιστορικό θεμάτων πολιτικής Προστασίας.

• Εθνική και Διεθνή Νομοθεσία.

• Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «Ξενοκράτης»:

  o Ανάπτυξη Αρχών Συστήματος αντιμετώπισης καταστροφικών φαινομένων για την προστασία των πολιτών, της περιουσίας τους και του φυσικού περιβάλλοντος.
  o Αναφορά σε είδη καταστροφών, ρόλους υπηρεσιών και φορέων Κεντρικής και Τοπικής Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Αξιολόγηση κινδύνων κλπ.
  o Ανάλυση βασικών αρχών για την αντιμετώπιση καταστροφών (Στρατηγικές Οργάνωσης υπηρεσιών, συντονισμό δυνάμεων, αντιμετώπιση προβλημάτων κλπ.).

• Εκτίμηση Κινδύνων, βάσει ISO 31000.

• Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων, βάσει:

  o Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.
  o Εθνικής Στρατηγικής Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (κατολισθήσεις, πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές).
  o ΚΥΑ 172058/16, περί αντιμετώπισης των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (Οδηγία Seveso III).

• Αναφορά σε παρελθόντα φυσικά φαινόμενα - τεχνολογικά ατυχήματα και τις επακόλουθες καταστροφές.

• Διεθνείς Πρακτικές και Συνεργασίες για τη μείωση Κινδύνου Καταστροφών:

  o Sendai framework (Στρατηγική Προσέγγισης για ανάπτυξη δυναμικότητας) - Πλαίσιο δράσης του Hyogo.
  o Ανοιχτή Συμφωνία για θέματα Μεγάλων Καταστροφών (EUR-OPA Major Hazards Agreement).
  o Άλλες Συμφωνίες.

• Συμμετοχή Τοπικής Κοινωνίας και Ενδιαφερομένων Μερών.

  o Ορισμοί.
  o Υπευθυνότητες.
  o Επικοινωνία.
  o Φιλοσοφία για την Ανάπτυξη συνείδησης της Τοπικής Κοινωνίας σε θέματα πολιτικής προστασίας.

• Άσκηση Ρόλων / Case study.


Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το έντυπο συμμετοχής.


Ημερομηνία πραγματοποίησης: Δευτέρα 19/11/2018 και Τρίτη 20/11/2018 (Διήμερο)
Χρόνος πραγματοποίησης: 9.00 πμ - 15.00 μμ
Κόστος συμμετοχής/άτομο: 170 ευρώ
Χώρος πραγματοποίησης των σεμιναρίων: Λ. Βουλιαγμένης 512, Άλιμος, 4ος όροφος. ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ. (πλησίον του σταθμού Μετρό Αλίμου, πάνω από την εταιρεία «Γιαννόπουλος-Αγγελόπουλος ΑΕΒΕ», είσοδος από αριστερά).

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε:

• Μέλη της διοίκησης των Δήμων (Δημάρχους, Αντιδημάρχους, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου) και των δημοτικών νομικών προσώπων (Προέδρους, Αντιπροέδρους, μέλη των Δ.Σ.).
• Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών γραφείων Δήμων και δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., Υπαλλήλους των τεχνικών και διοικητικών υπηρεσιών, υπηρεσιών πρόνοιας, γραφείων τύπου, της οργανικής μονάδας πολιτικής προστασίας Δήμων και λοιπών σχετικών με το αντικείμενο του σεμιναρίου υπηρεσιών των Δήμων.

Εισηγητές:

• Καραβασίλη Μαριάνθη: Πολιτικός Μηχανικός, με εμπειρία στην αδειοδότηση.
• Κόλλιας Θωμάς: Περιβαλλοντολόγος, με εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.


Για την διασφάλιση της ποιότητας και της επιτυχίας της εκδήλωσης ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος (έως 40 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Κατά συνέπεια παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν άμεσα με την υπεύθυνη διοργάνωσης του σεμιναρίου κυρία Γκέκη Κωνσταντίνα στα τηλ. 210-9409938, 210-9483223, 210-9948116, 210-9926941 καθημερινά από τις 9:00 π.μ έως και τις 17:00 μ.μ για δηλώσεις συμμετοχής και παροχή διευκρινήσεων. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι αδυνατούν να παρευρεθούν στο σεμινάριο οφείλουν να ενημερώσουν την υπεύθυνη του σεμιναρίου τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την διεξαγωγή του.

Τα σεμινάρια απευθύνονται ΑΥΣΤΗΡΑ στα μέλη της διοίκησης και στους υπηρεσιακούς παράγοντες των Δήμων και των δημοτικών νομικών προσώπων.
Στο σεμινάριο ΔΕΝ μπορούν να λάβουν μέρος οποιασδήποτε μορφής ιδιώτες, ανεξάρτητα με την σχέση που μπορεί να έχουν με Δήμους ή με δημοτικά νομικά πρόσωπα.


Με εκτίμηση

Για την Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ μ.ΕΠΕ
Καραγιλάνης Σταύρος
Υπεύθυνος προγράμματος

 

επιστροφή στην κορυφή