Menu

Πρόσκληση εκδήλωσης: «Η νέα Δημοτική περίοδος 2024-2028»logo small a.k accounting logo

Πρόσκληση
H εταιρεία Καραγιλάνης Σύμβουλοι Α.Ε. σε συνεργασία με την A.K. accounting & K(c)onstulting E.E. σας καλούν σε Διημερίδα με θέμα:
«Η νέα Δημοτική περίοδος 2024-2028»


Το 2ήμερο στοχεύει στην εξερεύνηση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προσφέρει η νέα δημοτική περίοδος (2024-2028), με ιδιαίτερη έμφαση στα συστήματα Διακυβέρνησης των Δήμων, τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό, τη Δημοσιονομική διαχείριση, τη Λογιστική Μεταρρύθμιση του Ελληνικού Δημοσίου. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν ειδικές θεματικές με ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν τους Δήμους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εκδήλωση αναμένεται να αποτελέσει μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, προσφέροντας πρακτικές οδηγίες και βέλτιστες πρακτικές για την αποτελεσματική διαχείριση και διακυβέρνηση των τοπικών κοινωνιών. Επιπλέον, η εκδήλωση θα ασχοληθεί με την ανάγκη για σύγχρονες τεχνικές και εργαλεία που μπορούν να ενισχύσουν τη διαφάνεια, την οικονομική σταθερότητα και τη βιωσιμότητα των Δήμων.

Με τη συμμετοχή ειδικών από διάφορους τομείς, αυτή η εκδήλωση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός διαλογικού χώρου που θα συμβάλει στην προετοιμασία των νέων δημοτικών αρχών για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που προκύπτουν στην εποχή της ψηφιοποίησης και της γρήγορα μεταβαλλόμενης κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας.

Χρόνος διεξαγωγής: 23-24/11/2023, από τις 08:30 π.μ. (ώρα έναρξης υποδοχής) έως τις 6:00 μ.μ. (ώρα λήξης).
Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, Αθήνα (πλησίον σταθμού Μετρό και ηλεκτρικού Ομόνοια)

 Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε το έντυπο συμμετοχής.


Πέμπτη 23/11/23

8:30 - 9:30 Υποδοχή
9:30- 10:00 Χαιρετισμοί

10:00 - 10:30 Η νέα Δημοτική Περίοδος 2024-2028: προκλήσεις, ευκαιρίες, κίνδυνοι

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί το ευρύτερο πλαίσιο (Δημοσιονομικό, Διοικητικό, Επιχειρησιακό) μέσα στο οποίο θα λειτουργήσουν οι νέες Δημοτικές Αρχές, ενώ τα επιμέρους θέματα θα παρουσιαστούν αναλυτικά στις επόμενες ενότητες.
Εισηγητής: Καραγιλάνης Στέλιος, οικονομολόγος, Πρόεδρος Δ.Σ. της Καραγιλάνης σύμβουλοι Α.Ε.

10:30 – 11:30 το νέο σύστημα διακυβέρνησης των Δήμων.

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει το πλαίσιο Διοικητικής λειτουργίας των Δήμων, της συγκρότησης των νέων οργάνων διοίκησης όπως διαμορφώθηκε μετά το νόμο 5056/23.
Εισηγητές: Μαυρίκας Νικόλαος, αντιπρόεδρος ΝΣΚ ε.τ.,

11:30 - 12:00 Διάλειμμα

12:00 – 14:00 Η Διοικητική λειτουργία των ΟΤΑ, βήμα-βήμα οι πρώτες ενέργειες για την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών.
Η συγκρότηση και λειτουργία των οργάνων διοίκησης του Δήμου από 1/1/24 (Δυνατότητες ορισμού αντιδημάρχων, γενικών γραμματέων, ειδικών συμβούλων – συνεργατών). Προσλήψεις προσωπικού: δυνατότητες - περιορισμοί, βασικές ενέργειες προγραμματισμού προσλήψεων.
Εισηγητές: Φάσσα Δήμητρα, νομικός, στέλεχος της Καραγιλάνης σύμβουλοι Α.Ε., Ρούτση Άντα, οικονομολόγος, προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης Δημοσίου Τομέα.

14:00 -15:00 Διάλειμμα - Ελαφρύ γεύμα

15:00-18:00 Παράλληλες εκδηλώσεις (θα πραγματοποιούνται παράλληλα σε 2 αίθουσες).

Αίθουσα 1.
15:00-16:30 Η ενσωμάτωση των καταργούμενων Νομικών Προσώπων στο Δήμο. Ενέργειες για την ομαλή ενσωμάτωση δομών, προσωπικού, περιουσίας στο Δήμο.
Εισηγητές: Καραγιλάνης Θάνος, οικονομολόγος, εισηγητής ΕΚΔΔΑ, διαχειριστής της εταιρείας «A. K. Accounting & k(c)onsulting E.E.», Δούκα Μαρία, οικονομολόγος, προϊσταμένη τμήματος οικονομικής διαχείρισης Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της «Καραγιλάνης σύμβουλοι Α.Ε.», Φάσσα Δήμητρα, νομικός, στέλεχος της Καραγιλάνης σύμβουλοι Α.Ε. - Ρούτση Άντα, οικονομολόγος, προϊσταμένη Τμήματος Υποστήριξης Δημοσίου Τομέα.
16:30-18:00 Εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνικές Επιχειρησιακού σχεδιασμού στη Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Η ενότητα αφορά σε διαδικασίες σχεδιασμού-προγραμματισμού-στοχοθεσίας και αξιολόγησης δομών και παρεχόμενων υπηρεσιών- στελέχωσης των Δήμων.
Εισηγητές: Καραγιλάνης Στέλιος, οικονομολόγος- Σαπουνάκης Τάσος, συνεργάτης της εταιρείας.

Αίθουσα 2.
15:00-16:30 Η ενημέρωση των πολιτών στην εποχή των social media. Παρουσίαση των δυνατοτήτων που δίνουν τα social media στην επικοινωνία των Δήμων με τους πολίτες.
Εισηγήτρια: Βαζάκα Ελένη, σύμβουλος επικοινωνίας.
16:30-18:00 Κληροδοτήματα. Τα κληροδοτήματα-κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης (ΚΑΔ) που λειτουργούν στα πλαίσια των Δήμων.
Εισηγητές :Φανή Μαυρουδή, προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Γιώτα Κουκούλη, υπεύθυνη τομέα κληροδοτημάτων..

 

Παρασκευή 24/11/23

8:30 - 9:30 Υποδοχή

9:30- 10:00 Χαιρετισμοί

10:00 – 12:00 Οδικός Χάρτης για την οικονομική λειτουργία των Δήμων το πρώτο διάστημα.
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί ένας Οδικός Χάρτης υποχρεώσεων και ενεργειών στα οικονομικά των Δήμων, που αφορούν:
(α) από την ανάληψη των νέων Διοικήσεων,
(β) τις πρώτες ενέργειες των νέων Διοικήσεων με την ανάληψη των καθηκόντων τους (παραλαβή-παράδοση) και
(γ) υποχρεώσεις και ενέργειες το πρώτο χρονικό διάστημα της νέας Δημοτικής περιόδου (προϋπολογισμοί, ψήφιση τελών κλπ).
Εισηγητές: Καραγιλάνης Θάνος, οικονομολόγος, εισηγητής ΕΚΔΔΑ, διαχειριστής της εταιρείας «A. K. Accounting & k(c)onsulting E.E.», Μαρία Δούκα, οικονομολόγος, προϊσταμένη τμήματος οικονομικής διαχείρισης Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της «Καραγιλάνης σύμβουλοι Α.Ε.», Μάριος Ντίμερης, υπεύθυνος για θέματα εσόδων της «Καραγιλάνης σύμβουλοι ΑΕ»

12:00 - 12:30 Διάλειμμα

12:30 – 13: 00 Οι Δημοσιονομικοί έλεγχοι από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί το νέο πλαίσιο των Δημοσιονομικών ελέγχων που προσδιορίστηκε μετά την έκδοση του Ν.4820/21 και την απαραίτητη προσαρμογή των Δήμων στις απαιτήσεις του ελέγχου.
Επίσημη προσκεκλημένη: Λιγωμένου Άννα: Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

13:00 - 14:00 Η Λογιστική Μεταρρύθμιση του Ελληνικού Δημοσίου (ΠΔ 54/18)
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί το πλαίσιο και οι υποχρεώσεις που απαιτούνται για την εφαρμογή από 1/1/2025 του Π.Δ. 54/18 του νέου Λογιστικού Πλαισίου από τους Δήμους.
Εισηγητές: Καραγιλάνης Στέλιος, Καραγιλάνης Θάνος διαχειριστής της εταιρείας «A.K. Accounting & k(c)onsulting E.E.»- Μαρία Δούκα, οικονομολόγος, προϊσταμένη τμήματος οικονομικής διαχείρισης Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της «Καραγιλάνης σύμβουλοι Α.Ε.», στελέχη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

14:00 -15:00 Διάλειμμα - Ελαφρύ γεύμα

15:00-18:00 παράλληλες εκδηλώσεις (θα πραγματοποιούνται παράλληλα σε 2 αίθουσες).

Αίθουσα 1.
15:00-16:30 Εσωτερικός έλεγχος. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου στους Δήμους με βάση το Ν.4795/21. Εισηγητής: Μενεξιάδης Μάριος, εσωτερικός ελεγκτής, Ρούτση Άντα εσωτερικός ελεγκτής στέλεχος της εταιρείας.

16:30-18:00 Χρηματοδοτήσεις: από τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα για τους Δήμου (όπως Horizon, Erasmus) και δίκτυα πόλεων.

Αίθουσα 2.
15:00-16:30 Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία. Η λειτουργία των Δημοτικών Λ.Τ. (πλαίσιο λειτουργίας, υποχρεώσεις και ενέργειες των Δήμων για τη σύσταση λιμενικών γραφείων). Εισηγητής Μιχάλης Διαμαντής, τέως στέλεχος του Υπουργείου Ναυτιλίας-συνεργάτης της εταιρείας, Γιώτα Κουκούλη, υπεύθυνη διαχείρισης έργων Λιμένων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Μπορούν να πάρουν μέρος αποκλειστικά αιρετοί, υπηρεσιακοί παράγοντες των Δήμων  και χορηγοί. Θα εφαρμοστούν κριτήρια προτεραιότητας με βάση ανώτατο αριθμό συμμετεχόντων ανά Φορέα.  

Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλ. 210-9409938, 210-9483223, 210-9926941 και 210-9948116 καθημερινά από τις 9:00 π.μ. έως και τις 17:00 μ.μ. με την κυρία Μαμμάση Νάνσυ (εσωτ.101) και την κυρία Δεύτου Μαρίνα (εσωτ.102)

 

Με εκτίμηση

 

Καραγιλάνης Σύμβουλοι Α.Ε.
Καραγιλάνης Σταύρος
A.K. accounting & k(c)onsulting E.E.
Καραγιλάνης Αθανάσιος
επιστροφή στην κορυφή