Menu
logo small

Πρόσκληση σεμιναρίου για τα ανταποδοτικά τέλη τον δημοτικό φόρο και το Τέλος Ακίνητης ΠεριουσίαςΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πρόσκληση Σεμιναρίου 17-18/10/2016 (διήμερο)
Το πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Κέντρο Δια βίου μάθησης με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης», διοργανώνει το ακόλουθο εκπαιδευτικό διήμερο σεμινάριο, συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών με θέμα:

“ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ - ΤΑΠ”Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες ενημέρωση σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την επιβολή και τον καθορισμό των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης (για τους ΟΤΑ που έχουν τέτοιες υπηρεσίες) και των συνεισπραττόμενων μέσω της ΔΕΗ εσόδων (Δημοτικός Φόρος και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, τις σχετικές υποχρεώσεις των υπαλλήλων, την απαραίτητη διαδικασία για την επιβολή και το κύκλωμα βεβαίωσης των εσόδων.

Ενδεικτικά, θα γίνει αναλυτική παρουσίαση στους ακόλουθους τομείς :

Ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης
• Γενικά χαρακτηριστικά ανταποδοτικών τελών
• Επιβολή των ανταποδοτικών τελών
• Ισοσκελισμός – Υπολογισμός Ανταποδοτικών τελών
• Όργανα που εμπλέκονται στη διαδικασία κατάρτισης των τελών
• Απαλλαγές / μειώσεις
• Παρακολούθησή εκτέλεσης προϋπολογισμού ανταποδοτικών τελών

Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων
• Γενικά στοιχεία του εσόδου
• Διαδικασία επιβολής του φόρου και όργανα που εμπλέκονται
• Διαμόρφωση του συντελεστή
• Βεβαίωση και είσπραξη του φόρου
• Λοιπά ζητήματα (Απόδοση μέρος του εσόδου στις σχολικές επιτροπές κτλ.)

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
• Γενικά στοιχεία του τέλους
• Επιβολή του τέλους, καθορισμός του συντελεστή και υπολογισμός του (για ηλεκτροδοτούμενα και μη ακίνητα)
• Βεβαίωση και είσπραξη του ΤΑΠ
• Συζήτηση θεμάτων που προκύπτουν από την επικαιρότητα και ενέργειες των ΟΤΑ (ΠΟΛ 1009/18-1-2016, Έγγραφο ΥΠ.ΕΣ αναφορικά με την παροχή οδηγιών την εφαρµογή των νέων αντικειµενικών αξιών κτλ.).

Ημερομηνίες πραγματοποίησης: Δευτέρα και Τρίτη: 17-18/10/2016 (Διήμερο)
Χρόνος πραγματοποίησης : 9.30 πμ – 15.30 μμ
Κόστος συμμετοχής/άτομο: 150 ευρώ
Χώρος πραγματοποίησης των σεμιναρίων :Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Κέντρο Εκπαίδευσης» - Λ. Βουλιαγμένης 564Β’, 1ος όροφος (πλησίον του σταθμού Μετρό Αλίμου, πάνω από την αντιπροσωπεία της Citroen ).

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε :
• Μέλη της διοίκησης των Δήμων (Δημάρχους, Αντιδημάρχους, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου) και των δημοτικών νομικών προσώπων (Προέδρους, Αντιπροέδρους, μέλη των Δ.Σ.)
• Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών γραφείων Δήμων και δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ..
• Υπαλλήλους των Οικονομικών, Διοικητικών και λοιπών σχετικών με το αντικείμενο του σεμιναρίου υπηρεσιών των Δήμων, των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.

Εισηγητές :
• Δαλιέτου Μαρία,
Οικονομολόγος, Διευθύντρια Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κηφισιάς
• Ντίμερης Μάριος,
Απόφοιτος σχολής Πολιτικών Επιστημών, ειδικός σύμβουλος για θέματα εσόδων και ταμειακής διαχείρισης των ΟΤΑ 

Για την διασφάλιση της ποιότητας και της επιτυχίας της εκδήλωσης ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος (έως 33 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Κατά συνέπεια παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν άμεσα με την υπεύθυνη διοργάνωσης του σεμιναρίου κυρία Γκέκη Κωνσταντίνα στα τηλ. 210-9409938, 210-9483223, 210-9948116, 210-9926941 καθημερινά από τις 9:00 π.μ έως και τις 17:00 μ.μ για δηλώσεις συμμετοχής και παροχή διευκρινήσεων.

Τα σεμινάρια απευθύνονται ΑΥΣΤΗΡΑ στα μέλη της διοίκησης και στους υπηρεσιακούς παράγοντες των Δήμων και των δημοτικών νομικών προσώπων.

Στο σεμινάριο ΔΕΝ μπορούν να λάβουν μέρος οι οποιασδήποτε μορφής ιδιώτες, ανεξάρτητα με την σχέση που μπορεί να έχουν με Δήμους ή με δημοτικά νομικά πρόσωπα.

Με εκτίμηση
Για τo «Κέντρο Εκπαίδευσης»
Καραγιλάνης Σταύρος
Υπεύθυνος προγράμματος

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες (Προέδρους, μέλη σχολικών επιτροπών, υπηρεσιακούς παράγοντες) τα επίκαιρα θέματα αρμοδιοτήτων –λειτουργίας, προσωπικού, προϋπολογισμού-απολογισμού και εκτέλεσης δαπανών, έλεγχοι από το Ελεγκτικό Συνέδριο που αφορούν τις Σχολικές Επιτροπές, βάση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Ιδιαίτερα, θα γίνει αναλυτική αναφορά στο σεμινάριο στα ακόλουθα θέματα :

1. Αρμοδιότητες και λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών ως Δημοτικά ΝΠΔΔ.

-οι αρμοδιότητες των σχολικών επιτροπών.

-η λειτουργία των σχολικών επιτροπών

-οι σχέσεις των σχολικών επιτροπών με το Δήμο (υποστήριξη των υπηρεσιών κλπ)

2. Επίκαιρα ζητήματα προσωπικού-καθαρίστριες

-Διαδικασίες πρόσληψης σχολικών καθαριστριών

3. Εκτέλεση έργων-υπηρεσιών-δαπανών από τις σχολικές επιτροπές

-μικρά έργα και εργασίες, όργανα ανάθεσης, όρια κλπ

-διαδικασίες ανάθεσης

-υποστήριξη από τον αντίστοιχο Δήμο σε θέματα ανάθεσης έργων-δαπανών

4. Θέματα σύνταξης – εκτέλεσης Προϋπολογισμού – Απολογισμού-τήρηση βιβλίων-ο έλεγχος των σχολικών επιτροπών από το Ελεγκτικό Συνέδριο- φορολογικά θέματα

-υποχρέωση σύνταξης προϋπολογισμού.
-σύνταξη απολογισμού και διαδικασίες έγκρισής του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

-οι χρηματοδοτήσεις των σχολικών επιτροπών-προσδιορισμός των χρηματοδοτήσεων ανά σχολική μονάδα.

-ο έλεγχος των σχολικών επιτροπών από το Ελεγκτικό Συνέδριο

-τήρηση βιβλίων

-φορολογικές υποχρεώσεις

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα γίνει παράθεση αναλυτικών παραδειγμάτων για κάθε κατηγορία εκπαίδευσης. 

επιστροφή στην κορυφή