Menu
logo small

Πρόσκληση σεμιναρίου για τα κληροδοτήματα των ΟΤΑ 20-21/04/2016ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πρόσκληση Σεμιναρίου 20-21/04/2016
Το πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Κέντρο Δια βίου μάθησης με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης», διοργανώνει την ακόλουθη εκπαιδευτική διημερίδα, συνολικής διάρκειας (12) ωρών με θέμα :

“ΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΤΑ. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ Η ΟΡΘΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ”Σκοπός του σεμιναρίου
είναι να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες (υπηρεσιακούς παράγοντες, Προϊσταμένους & στελέχη Υπηρεσιών) τα θέματα που σχετίζονται με την οικονομική και λογιστική διαχείριση των κληροδοτημάτων.

Ιδιαίτερα, θα γίνει αναλυτική αναφορά στο σεμινάριο στα ακόλουθα θέματα :

I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ.
Α. Επισκόπηση του νομοθετικού πλαισίου.

Β. Συστατική πράξη κληροδοτημάτων. Η έννοια του κοινωφελούς σκοπού στη νομοθεσία και την ομολογία. Η κατοχύρωση της θέσης του διαθέτη. Η δυνατότητα μεταβολής του σκοπού που έθεσε ο διαθέτης. Αρμοδιότητα της ερμηνείας της διαθήκης και του σκοπού που έθεσε ο διαθέτης υπέρ του κράτους και του δημοσίου σκοπού.

Γ. Τρόποι και Υπόχρεοι Αναγγελίας Διαθήκης που καταλείπει περιουσία για κοινωφελή σκοπό ή υπέρ του Δημοσίου.
Διαδικασίες περιέλευσης της καταληφθείσης περιουσίας (αποδοχή/ορισμός προσωρινής Διοίκησης)
Τύχη των περιουσιών που δεν αναγγέλλονται.

Δ. Οι αρμοδιότητες και τα όρια του ελέγχου των εποπτευουσών δημόσιων υπηρεσιών.
Η φύση των πράξεων τους και η δικονομική τους αντιμετώπιση.

Ε. Περιουσίες που Διατίθενται Υπέρ του Δημοσίου Χωρίς Όρο
Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του εκκαθαριστή και η τύχη των κινητών και ακινήτων της περιουσίας μέχρι την λογοδοσία του.

Στ. Περιουσίες που Διατίθενται Υπέρ του Δημοσίου για εκτέλεση ορισμένου Σκοπού.
διαχειριστικές πράξεις/τρόποςδιαχείρισης ταμειακών κεφαλαίων/ Υποτροφίες-Διαγωνισμοί

Ζ. Περιουσίες που διατίθενται για την εκτέλεση κοινωφελών σκοπών και εκτελούνται από πρόσωπα εκτός του Δημοσίου
Ο ρόλος του εκτελεστή διαθήκης. Έναρξη και Λήξη αρμοδιοτήτων.
Οι διαχειριστικές πράξεις του εκτελεστή διαθήκης. Η έννοια του κατεπείγοντος.
Μισθώσεις και εκποίηση Ακινήτων της περιουσίας από τον εκτελεστή (Διαδικασία)

Η. Κοινωφελή Ιδρύματα
Ορισμός. Η νομική τους φύση .Διάκριση από κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης και υποτελή ιδρύματα.
Σύσταση-Οργανισμός-Εποπτεία-Συγχώνευση Περιουσιών-Διαχειριστικές πράξεις
Αξιοποίηση Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας
Προϋπολογισμός-Απολογισμός.

Θ. Πειθαρχικές παραβάσεις και ποινικές κυρώσεις κατά τη διαχείριση.
Η έννοια του καταλογισμού από τη νομολογία του ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ι. Κληροδοτήματα στους ΟΤΑ.

Κ. Ειδικά θέματα κληροδοτημάτων από τη Νομολογία και τις σχετικές Γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ.

ΙI. ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ.
Α. η οικονομική και λογιστική λειτουργία των κληροδοτημάτων και αυτοτελών κεφαλαίων με βάση τις διατάξεις του Ν.4182/13.

Β. Σύνταξη, έγκριση και εποπτεία των προϋπολογισμών των κληροδοτημάτων. Εκτέλεση προϋπολογισμού

Γ. Η διπλογραφική λογιστική των κληροδοτημάτων, υποχρεώσεις και απαιτήσεις, τήρηση βιβλίων.

Δ. Έλεγχος της διαχείρισης των κληροδοτημάτων

Ε. Η λογιστική των κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης.

ΣΤ. Φορολογικά θέματα των κληροδοτημάτων .

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα γίνει παράθεση αναλυτικών παραδειγμάτων για κάθε κατηγορία εκπαίδευσης.

Ημερομηνίες πραγματοποίησης : Τετάρτη 20/4/2016 και Πέμπτη 21/4/2016 (Διήμερο)
Χρόνος πραγματοποίησης : 9.00 πμ – 15.00 μμ
Κόστος συμμετοχής/άτομο : 150 ευρώ
Χώρος πραγματοποίησης των σεμιναρίων : Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Κέντρο Εκπαίδευσης» - Λ. Βουλιαγμένης 564Β’, 1οςόροφος (πλησίον του σταθμού Μετρό Αλίμου πάνω από την αντιπροσωπεία της Citroen).

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε :
• Διοικήσεις ΟΤΑ
• Κληροδοτήματα ΟΤΑ
• Κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης
• Αρμόδιες υπηρεσίες ΟΤΑ που ασχολούνται με κληροδοτήματα.

Εισηγητές :
 Καραγιλάνης Στέλιος: Οικονομολόγος, σύμβουλος ΟΤΑ

Νικορέλου Λένα: Δικηγόρος Δ.Σ.Α / Νομική Σύμβουλος ΟΤΑ.

Για την διασφάλιση της ποιότητας και της επιτυχίας της εκδήλωσης ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος (έως 33 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Κατά συνέπεια παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν άμεσα με την υπεύθυνη διοργάνωσης του σεμιναρίου κυρία Γκέκη Κωνσταντίνα στα τηλ. 210-9409938, 210-9483223, 210-9948116, 210-9926941 καθημερινά από τις 9:00 π.μ έως και τις 17:00 μ.μ για δηλώσεις συμμετοχής και παροχή διευκρινήσεων.

Τα σεμινάρια απευθύνονται ΑΥΣΤΗΡΑ στα μέλη της διοίκησης και στους υπηρεσιακούς παράγοντες των Δήμων και των δημοτικών νομικών προσώπων.

Στο σεμινάριο ΔΕΝ μπορούν να λάβουν μέρος οι οποιασδήποτε μορφής ιδιώτες, ανεξάρτητα με την σχέση που μπορεί να έχουν με Δήμους ή με δημοτικά νομικά πρόσωπα.

Με εκτίμηση
Για τo «Κέντρο Εκπαίδευσης»
Καραγιλάνης Σταύρος
Υπεύθυνος προγράμματος
επιστροφή στην κορυφή