Menu
logo small

Πρόσκληση σεμιναρίου για την οργάνωση, διαμόρφωση και λειτουργία των αποθηκών των ΔήμωνΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πρόσκληση Σεμιναρίου 08-09/12/2016  
Το πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Κέντρο Δια βίου μάθησης με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης», διοργανώνει το ακόλουθο εκπαιδευτικό διήμερο σεμινάριο, , συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών με θέμα :

“ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΔΗΜΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ”Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες ενημέρωση για το ισχύον καθεστώς και τις απαιτούμενες ενέργειες για τη λειτουργία των αποθηκών στους ΟΤΑ και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά στα παρακάτω θέματα:
• Αποθήκη – Αποθήκευση- στήσιμο αποθήκης.
Θέματα τα οποία πρέπει να λάβει ο Δήμος υπόψη κατά τον σχεδιασμό των χώρων, του πλήθους των αποθηκών, του ανθρώπινου δυναμικού και εν γένει των υποδομών των αποθηκών.

• Η κωδικοποίηση και ομαδοποίηση των ειδών της αποθήκης.
Θα εξεταστούν θέματα που σχετίζονται με την ομαδοποίηση των αγαθών που διαχειρίζεται η αποθήκη του Δήμου

• Διαδικασίες λειτουργίας αποθηκών.
Θα παρουσιαστούν οι διαδικασίες λειτουργίας των αποθηκών που αφορούν από την παραγγελία και παραλαβή των αγαθών, την εισαγωγή και εξαγωγή τους από την αποθήκη μέχρι την απογραφή που πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

• Η απογραφή των αποθεμάτων.
Παρουσίαση των ενεργειών που απαιτούνται για την απογραφή των υλικών της αποθήκης, οι μέθοδοι αποτίμησης

• Η λογιστική των αποθεμάτων.
Παρουσίαση των λογιστικών θεμάτων που αντιμετωπίζονται κατά τη διάρκεια λειτουργίας των αποθηκών όπως τα τηρούμενα βιβλία, οι σχέσεις μεταξύ βιβλίου αποθηκών και διπλογραφικής λογιστικής που τηρεί ο Δήμος, κοστολόγηση και βιβλίο αποθήκης κλπ

• Ειδικά θέματα.
Θα εξεταστούν ειδικά θέματα που προκύπτουν στη λειτουργία των αποθηκών, όπως: παρακολούθηση μικροεργαλείων, καταστροφή υλικών, διαχείριση υλικών έργων κλπ

• Η μηχανοργάνωση των αποθηκών.
Θα εξεταστούν οι απαιτήσεις για τη μηχανογράφηση των αποθηκών σε σχέση και με τη γενικότερη λειτουργία των οικονομικών του Δήμου.

• Ενέργειες για την πρώτη οργάνωση και λειτουργία των αποθηκών.
Θα εξεταστούν θέματα όπως: προετοιμασία για την απογραφή έναρξης λειτουργίας της αποθήκης, προετοιμασία μηχανογραφικού συστήματος, διαδικασίες λειτουργίας κλπ

Ημερομηνίες πραγματοποίησης: Πέμπτη 08/12/2016 και Παρασκευή 09/12/2016( Διήμερο)
Χρόνος πραγματοποίησης : 9.00 πμ – 15.00 μμ
Κόστος συμμετοχής/άτομο: 150ευρώ
Χώρος πραγματοποίησης των σεμιναρίων :Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Κέντρο Εκπαίδευσης» - Λ. Βουλιαγμένης 564Β’, 1ος όροφος (πλησίον του σταθμού Μετρό Αλίμου, πάνω από την αντιπροσωπεία της Citroen).

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε :
• Μέλη της διοίκησης των Δήμων (Δημάρχους, Αντιδημάρχους, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου) και των δημοτικών νομικών προσώπων (Προέδρους, Αντιπροέδρους, μέλη των Δ.Σ.)
• Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών γραφείων Δήμων και δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ.
• Υπαλλήλους των Οικονομικών, Διοικητικών και λοιπών σχετικών με το αντικείμενο του σεμιναρίου υπηρεσιών των Δήμων, των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ.

Εισηγητής :
• Καραγιλάνης Στέλιος:
Οικονομολόγος, ειδικός επί θεμάτων οικονομικής λειτουργίας και διαχείρισης φορέων του Δημοσίου
• Κουκούλη Παναγιώτα :
Λογίστρια

Για την διασφάλιση της ποιότητας και της επιτυχίας της εκδήλωσης ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος (έως 33 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Κατά συνέπεια παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν άμεσα με την υπεύθυνη διοργάνωσης του σεμιναρίου κυρία Γκέκη Κωνσταντίνα στα τηλ. 210-9409938, 210-9483223, 210-9948116, 210-9926941 καθημερινά από τις 9:00 π.μ έως και τις 17:00 μ.μ για δηλώσεις συμμετοχής και παροχή διευκρινήσεων.

Τα σεμινάρια απευθύνονται ΑΥΣΤΗΡΑ στα μέλη της διοίκησης και στους υπηρεσιακούς παράγοντες των Δήμων και των δημοτικών νομικών προσώπων.

Στο σεμινάριο ΔΕΝ μπορούν να λάβουν μέρος οι οποιασδήποτε μορφής ιδιώτες, ανεξάρτητα με την σχέση που μπορεί να έχουν με Δήμους ή με δημοτικά νομικά πρόσωπα.

Με εκτίμηση
Για τo «Κέντρο Εκπαίδευσης»
Καραγιλάνης Σταύρος
Υπεύθυνος προγράμματος

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες (Προέδρους, μέλη σχολικών επιτροπών, υπηρεσιακούς παράγοντες) τα επίκαιρα θέματα αρμοδιοτήτων –λειτουργίας, προσωπικού, προϋπολογισμού-απολογισμού και εκτέλεσης δαπανών, έλεγχοι από το Ελεγκτικό Συνέδριο που αφορούν τις Σχολικές Επιτροπές, βάση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Ιδιαίτερα, θα γίνει αναλυτική αναφορά στο σεμινάριο στα ακόλουθα θέματα :

1. Αρμοδιότητες και λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών ως Δημοτικά ΝΠΔΔ.

-οι αρμοδιότητες των σχολικών επιτροπών.

-η λειτουργία των σχολικών επιτροπών

-οι σχέσεις των σχολικών επιτροπών με το Δήμο (υποστήριξη των υπηρεσιών κλπ)

2. Επίκαιρα ζητήματα προσωπικού-καθαρίστριες

-Διαδικασίες πρόσληψης σχολικών καθαριστριών

3. Εκτέλεση έργων-υπηρεσιών-δαπανών από τις σχολικές επιτροπές

-μικρά έργα και εργασίες, όργανα ανάθεσης, όρια κλπ

-διαδικασίες ανάθεσης

-υποστήριξη από τον αντίστοιχο Δήμο σε θέματα ανάθεσης έργων-δαπανών

4. Θέματα σύνταξης – εκτέλεσης Προϋπολογισμού – Απολογισμού-τήρηση βιβλίων-ο έλεγχος των σχολικών επιτροπών από το Ελεγκτικό Συνέδριο- φορολογικά θέματα

-υποχρέωση σύνταξης προϋπολογισμού.
-σύνταξη απολογισμού και διαδικασίες έγκρισής του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

-οι χρηματοδοτήσεις των σχολικών επιτροπών-προσδιορισμός των χρηματοδοτήσεων ανά σχολική μονάδα.

-ο έλεγχος των σχολικών επιτροπών από το Ελεγκτικό Συνέδριο

-τήρηση βιβλίων

-φορολογικές υποχρεώσεις

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα γίνει παράθεση αναλυτικών παραδειγμάτων για κάθε κατηγορία εκπαίδευσης. 

επιστροφή στην κορυφή