Menu
logo small

Πρόσκληση σεμιναρίου για τις άδειες και αποδοχές αδειών του προσωπικού των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ αυτώνΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πρόσκληση Σεμιναρίου 10/11/2016 
Το πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Κέντρο Δια βίου μάθησης με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης», διοργανώνει το ακόλουθο εκπαιδευτικό διήμερο σεμινάριο, συνολικής διάρκειας έξι (6) ωρών με θέμα :

“ΑΔΕΙΕΣ & ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ & ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ ΑΥΤΩΝ ”Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες ενημέρωση για το ισχύον καθεστώς αδειών και τις αποδοχές αδειών του προσωπικού των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά στις παρακάτω κατηγορίες αδειών και αποδοχές αυτών:
·   ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 
·   Δικαίωμα Κανονικής Άδειας
-  Χορήγηση Κανονικής Άδειας
-  Προσαυξήσεις Κανονικής Άδειας
-  Διακοπές εργασίας 

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
·   Δικαίωμα Αναρρωτικής Άδειας
-  Χορήγηση Αναρρωτικής Άδειας
-  Διαδικασία χορήγησης Αναρρωτικής Άδειας
-  Αναρρωτική Άδεια με Υπεύθυνη Δήλωση
-  Αναρρωτική Άδεια με Γνωμάτευση Ιατρού
-  Αναρρωτική Άδεια με Γνωμάτευση Νοσοκομείου
-  Αναρρωτική Άδεια με Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής
-  Άδεια Λουτροθεραπείας

·   ΑΔΕΙΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 
-  Άδεια Κύησης
-  Άδεια Λοχείας
-  Κανονική άδεια κυοφορίας (για ειδική θεραπεία)

·   ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
·   Άδεια ανατροφής τέκνου
·   Γονική Άδεια
·   ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ 
-  Δικαίωμα Άδειας
-  Ειδική Άδεια Γάμου
-  Ειδική Άδειας Θανάτου συζύγου ή συγγενούς προσώπου
-  Ειδική Άδεια για Γέννηση και Υιοθεσία Τέκνου
-  Ειδική Άδεια για πάσχοντα συγγενικά πρόσωπα
-  Ειδική Άδεια υπαλλήλων με αναπηρία
-  Ειδική Άδεια Αιμοδοσίας

·   ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 
-  Άδειες Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης
-  Άδειες για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους
-  Άδειες Εξετάσεων
-  Άδεια για Άσκηση Εκλογικού δικαιώματος
-  Ειδική άδεια για συμμετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου
-  Συνδικαλιστική άδεια

·   ΑΔΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
-  Άδεια γονέα για ασθένεια ανήλικου τέκνου
-  Άδεια για σοβαρούς ιδιωτικούς  λόγους
-  Άδεια υπαλλήλου με σύζυγο υπηρετούντα στο εξωτερικό
-  Άδεια λόγω αποδοχής θέσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Επίσης θα γίνει αναφορά για τον χειρισμό των αποδοχών στις περιπτώσεις των απεργιών, στάσης εργασίας και αδικαιολόγητης αποχής από την εργασία.

.

Ημερομηνία πραγματοποίησης: Πέμπτη 10/11/2016
Χρόνος πραγματοποίησης : 9.30 πμ – 15.30 μμ
Κόστος συμμετοχής/άτομο: 70ευρώ
Χώρος πραγματοποίησης των σεμιναρίων :
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Κέντρο Εκπαίδευσης» - Λ. Βουλιαγμένης 564Β, 1ος όροφος (πλησίον του σταθμού Μετρό Αλίμου, πάνω από την αντιπροσωπεία της Citroen).

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε :
• Μέλη της διοίκησης των Δήμων (Δημάρχους, Αντιδημάρχους, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου) και των δημοτικών νομικών προσώπων (Προέδρους, Αντιπροέδρους, μέλη των Δ.Σ.)
• Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών γραφείων Δήμων και δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ.
• Υπαλλήλους των Οικονομικών, Διοικητικών και λοιπών σχετικών με το αντικείμενο του σεμιναρίου υπηρεσιών των Δήμων, των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ..

Εισηγητές :
• Ρούτση Άντα: Οικονομολόγος, Προϊσταμένη του τμήματος Υποστήριξης Δημοσίου Τομέα, ειδική σύμβουλος για θέματα προσωπικού και διοικητικά θέματα των ΟΤΑ.
• Ράπτη Σοφία: Υπεύθυνη μισθοδοσίας Δήμου με μεγάλη εμπειρία σε εργασιακά θέματα και πολυετή εμπειρία ως εισηγήτρια σε θέματα μισθοδοσίας
• Φάσσα Δήμητρα: Απόφοιτη σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, ειδική σύμβουλος για θέματα προσωπικού και διοικητικά θέματα των ΟΤΑ.

 
Για την διασφάλιση της ποιότητας και της επιτυχίας της εκδήλωσης ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος (έως 33 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Κατά συνέπεια παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν άμεσα με την υπεύθυνη διοργάνωσης του σεμιναρίου κυρία Γκέκη Κωνσταντίνα στα τηλ. 210-9409938, 210-9483223, 210-9948116, 210-9926941 καθημερινά από τις 9:00 π.μ έως και τις 17:00 μ.μ για δηλώσεις συμμετοχής και παροχή διευκρινήσεων.

Τα σεμινάρια απευθύνονται ΑΥΣΤΗΡΑ στα μέλη της διοίκησης και στους υπηρεσιακούς παράγοντες των Δήμων και των δημοτικών νομικών προσώπων.

Στο σεμινάριο ΔΕΝ μπορούν να λάβουν μέρος οι οποιασδήποτε μορφής ιδιώτες, ανεξάρτητα με την σχέση που μπορεί να έχουν με Δήμους ή με δημοτικά νομικά πρόσωπα.

Με εκτίμηση
Για τo «Κέντρο Εκπαίδευσης»
Καραγιλάνης Σταύρος
Υπεύθυνος προγράμματος

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες (Προέδρους, μέλη σχολικών επιτροπών, υπηρεσιακούς παράγοντες) τα επίκαιρα θέματα αρμοδιοτήτων –λειτουργίας, προσωπικού, προϋπολογισμού-απολογισμού και εκτέλεσης δαπανών, έλεγχοι από το Ελεγκτικό Συνέδριο που αφορούν τις Σχολικές Επιτροπές, βάση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Ιδιαίτερα, θα γίνει αναλυτική αναφορά στο σεμινάριο στα ακόλουθα θέματα :

1. Αρμοδιότητες και λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών ως Δημοτικά ΝΠΔΔ.

-οι αρμοδιότητες των σχολικών επιτροπών.

-η λειτουργία των σχολικών επιτροπών

-οι σχέσεις των σχολικών επιτροπών με το Δήμο (υποστήριξη των υπηρεσιών κλπ)

2. Επίκαιρα ζητήματα προσωπικού-καθαρίστριες

-Διαδικασίες πρόσληψης σχολικών καθαριστριών

3. Εκτέλεση έργων-υπηρεσιών-δαπανών από τις σχολικές επιτροπές

-μικρά έργα και εργασίες, όργανα ανάθεσης, όρια κλπ

-διαδικασίες ανάθεσης

-υποστήριξη από τον αντίστοιχο Δήμο σε θέματα ανάθεσης έργων-δαπανών

4. Θέματα σύνταξης – εκτέλεσης Προϋπολογισμού – Απολογισμού-τήρηση βιβλίων-ο έλεγχος των σχολικών επιτροπών από το Ελεγκτικό Συνέδριο- φορολογικά θέματα

-υποχρέωση σύνταξης προϋπολογισμού.
-σύνταξη απολογισμού και διαδικασίες έγκρισής του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

-οι χρηματοδοτήσεις των σχολικών επιτροπών-προσδιορισμός των χρηματοδοτήσεων ανά σχολική μονάδα.

-ο έλεγχος των σχολικών επιτροπών από το Ελεγκτικό Συνέδριο

-τήρηση βιβλίων

-φορολογικές υποχρεώσεις

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα γίνει παράθεση αναλυτικών παραδειγμάτων για κάθε κατηγορία εκπαίδευσης. 

επιστροφή στην κορυφή