Menu
Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων welc

Πρόσκληση σεμιναρίου: "Κληροδοτήματα στους ΟΤΑ - Πρόσφοροι τρόποι διαχείρισης και αξιοποίησής τους"ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Πρόσκληση Σεμιναρίου 26/07/2017  
Το πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Κέντρο Δια βίου μάθησης με την επωνυμία «Κέντρο Εκπαίδευσης», διοργανώνει το ακόλουθο εκπαιδευτικό μονοήμερο σεμινάριο, συνολικής διάρκειας έξι (6) ωρών με θέματα:

Κληροδοτήματα στους ΟΤΑ - Πρόσφοροι τρόποι διαχείρισης και αξιοποίησής τουςΣκοπός του σεμιναρίου
είναι να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες (υπηρεσιακούς παράγοντες, Προϊσταμένους & στελέχη Υπηρεσιών) τα θέματα που σχετίζονται με τον τρόπο λειτουργίας των κληροδοτημάτων και την αξιοποίησή τους.

Ιδιαίτερα, θα γίνει αναλυτική αναφορά στο σεμινάριο στα ακόλουθα θέματα :
I. Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Κληροδοτημάτων.
2. Η έννοια:
• Τι συνιστά ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
• Φορείς Διαχείρισής τους
• Η Τακτοποίηση και καταγραφή των κληροδοτημάτων ως υποχρέωση και ο ιεραρχικός έλεγχος επ’ αυτών. Αποτύπωση των διαδικασιών. Οι αρμοδιότητες και το εύρος του ελέγχου.
• Η σημασία του «σκοπού του διαθέτη/δωρητή». Εύρος και δυνατότητες
• Η Δικονομική αντιμετώπιση των κληροδοτημάτων.
• Οι ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες των διαχειριστών Κληροδοτημάτων
• Από τον εκκαθαριστή έως τον ορισμό του Διοικητή/Διαχειριστή του κληροδοτήματος: Η τύχη των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων έως τη λογοδοσία . Επείγουσες πράξεις του διαχειριστή και η έννοια του κατεπείγοντως.
• Η Διοίκηση των Κληροδοτημάτων. Πώς ορίζεται κάθε φορά. Υποχρεώσεις Λογοδοσίας.
• Το κληροδότημα ως εργοδότης
• Πόροι και Έξοδα Κληροδοτημάτων. Χρέη και βάρη κληρονομίας-Δαπάνες εκκαθάρισης.
• Αυτοτελή ιδρύματα και κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης. Διακρίσεις και νομική αντιμετώπιση.

ΙΙ. Πρόσφορη αξιοποίηση των κληροδοτημάτων:
• Η τύχη των περιουσιών που δεν αναγγέλλονται και η αντιμετώπιση τους
• Υποτροφίες και Διαγωνισμοί. Διαδικασίες χορήγησης. Εκπλήρωση του σκοπού.
• Συγχώνευση ιδρυμάτων.
• Τιμαλφή και Ταμειακά Διαθέσιμα. Διαχείριση και αξιοποίηση στα πλαίσια του σκοπού του κληροδοτήματος. Οι υποχρεώσεις των Τραπεζών.
• Έργα Τέχνης ως στοιχεία του κληροδοτήματος
• Η διαδικασία των Μισθώσεων ακινήτων του Κληροδοτήματος.
• Η Δυνατότητα Ανταλλαγής και αντιπαροχής των ακινήτων του Κληροδοτήματος
• Μακροχρόνιες Μισθώσεις. Εφαρμοστέο δίκαιο όταν έχουν χαρακτήρα εμπορικών μισθώσεων.
• Η αλλαγή του σκοπού του διαθέτη-δωρητή στην κατεύθυνση της πρόσφορης αξιοποίησης της περιουσίας του Κληροδοτήματος. Νομολογιακά παραδείγματα.
• Δυνατότητες εκποίησης περιουσιακού στοιχείου του Κληροδοτήματος.
• Συμβάσεις εκτέλεσης και ανάθεσης έργων και προμηθειών ανά τύπο κληροδοτήματος
• Αγωγές Προστασίας των Κληροδοτημάτων-Παράλειψη προστασίας του.
• Η αντιμετώπιση των Κληροδοτημάτων νομολογιακά και βάσει Γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
• Η αξιοποίηση της περιουσίας του Κληροδοτήματος στους Ο.Τ.Α

ΙΙΙ. Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ:
-Υποχρέωση προϋπολογισμού-ισολογισμού-απολογισμού
-Προμήθειες Έργων και Υπηρεσιών
-Η νομιμότητα των δαπανών που αφορούν το Κληροδότημα
-ΕΝΦΙΑ των ακινήτων των Κληροδοτημάτων
-Η φορολόγηση της περιουσίας των Κληροδοτημάτων.

Ημερομηνία πραγματοποίησης: Τετάρτη 26/7/2017
Χρόνος πραγματοποίησης : 9.00 πμ – 15.00 μμ
Κόστος συμμετοχής/άτομο: 70 ευρώ
Χώρος πραγματοποίησης των σεμιναρίων : Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Κέντρο Εκπαίδευσης» - Λ. Βουλιαγμένης 564Β, 1ος όροφος (πλησίον του σταθμού Μετρό Αλίμου, πάνω από την αντιπροσωπεία της Citroen).

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε :
• Διοικήσεις ΟΤΑ
• Κληροδοτήματα ΟΤΑ
• Κεφάλαια Αυτοτελούς Διαχείρισης
• Αρμόδιες υπηρεσίες ΟΤΑ που ασχολούνται με κληροδοτήματα.

Εισηγητές :
 • Νικορέλου Λένα: Δικηγόρος Δ.Σ.Α / Νομική Σύμβουλος ΟΤΑ.

Για την διασφάλιση της ποιότητας και της επιτυχίας της εκδήλωσης ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι περιορισμένος (έως 40 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Κατά συνέπεια παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν άμεσα με την υπεύθυνη διοργάνωσης του σεμιναρίου κυρία Γκέκη Κωνσταντίνα στα τηλ. 210-9409938, 210-9483223, 210-9948116, 210-9926941( εσωτ.102) καθημερινά από τις 9:00 π.μ έως και τις 17:00 μ.μ για δηλώσεις συμμετοχής και παροχή διευκρινήσεων. Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι αδυνατούν να παρευρεθούν στο σεμινάριο οφείλουν να ενημερώσουν την υπεύθυνη του σεμιναρίου τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν την διεξαγωγή του.

Τα σεμινάρια απευθύνονται ΑΥΣΤΗΡΑ στα μέλη της διοίκησης και στους υπηρεσιακούς παράγοντες των Δήμων και των δημοτικών νομικών προσώπων.
Στο σεμινάριο μπορούν να λάβουν μέρος οι οποιασδήποτε μορφής ιδιώτες, ανεξάρτητα με την σχέση που μπορεί να έχουν με Δήμους ή με δημοτικά νομικά πρόσωπα.


Με εκτίμηση
Για τo «Κέντρο Εκπαίδευσης»
Καραγιλάνης Σταύρος
Υπεύθυνος προγράμματος
επιστροφή στην κορυφή