Menu

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ν. 4412/16

Προδικαστικές Προσφυγές (Βιβλίο IV του Ν.4412/16)

Οι διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν.4412/16 εφαρμόζονται στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων, καθώς και τροποποίησης αυτών, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ΚΗΜΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς ΦΠΑ και το ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των ορίων των άρθρων 118 και 328 του Ν.4412/16 περί απευθείας ανάθεσης (δηλαδή των 30.000€ για προμήθειες και υπηρεσίες).

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ)

Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ΚΗΜΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς ΦΠΑ και το ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των ορίων των άρθρων 118 και 328 του Ν.4412/16 περί απευθείας ανάθεσης (δηλαδή των 30.000€ για προμήθειες και υπηρεσίες).

Δημοσιεύσεις Προμηθειών (Ν. 4412/16)

H υποχρέωση δημοσίευσης στον Τύπο, προκύπτει από τις μεταβατικές διατάξεις ισχύος των δημοσιεύσεων του Ν.4412/16 (περ. 68 & περ. 82, παρ.1 άρθρου 377 για παροχή υπηρεσιών και για προμήθειες αντίστοιχα ως έχουν τροποποιηθεί) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3548/07.

Διαδικασίες ήσσονος αξίας

Ως «δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας» νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις ή οι συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ.

Απευθείας ανάθεση προμηθειών

«Απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης με ή χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα κατά περίπτωση, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύμβαση στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 118 και 328 του Ν.4412/16.

Απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών

«Απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης με ή χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα κατά περίπτωση, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύμβαση στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 118 και 328 του Ν.4412/16.

Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση αποτελεί μία ειδική περίπτωση σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης διαδικασίας έγκειται στο γεγονός ότι ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας σύμβασης δεν διενεργείται διαγωνιστική διαδικασία όσον αφορά την σύνταξη προκηρύξεων και διακηρύξεων, την υποβολή και αξιολόγηση προσφορών κ.λπ.

Ανοιχτός Διαγωνισμός άνω των ορίων (διεθνής) προμηθειών/υπηρεσιών

Η αναθέτουσα αρχή απαιτείται να ακολουθήσει τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού "άνω των ορίων", για την εκτέλεση προμηθειών – παροχής υπηρεσιών των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι ίση ή ανώτερη σε ετήσια βάση από το ποσό των διακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (215.000), χωρίς Φ.Π.Α.

Ανοιχτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων προμηθειών/υπηρεσιών

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ακολουθήσει τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού "κάτω των ορίων" για την εκτέλεση προμηθειών – παροχής υπηρεσιών των οποίων η εκτιμώμενη αξία σε ετήσια βάση είναι μικρότερη των διακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (215.000), χωρίς Φ.Π.Α.
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS