Menu
logo small

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Ν. 4412/16

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών-γενικών υπηρεσιών

Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων με απευθείας ανάθεση, συνοπτικό διαγωνισμό και ανοικτές διαδικασίες άνω και κάτω των ορίων βάσει του Ν.4412/16.

Προδικαστικές Προσφυγές (Βιβλίο IV του Ν.4412/16)

Οι διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν.4412/16 εφαρμόζονται στις διαφορές που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων, καθώς και τροποποίησης αυτών, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) - Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ)

Οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το ΚΗΜΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς ΦΠΑ και το ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των ορίων των άρθρων 118 και 328 του Ν.4412/16 περί απευθείας ανάθεσης (δηλαδή των 30.000€ για προμήθειες και υπηρεσίες).

Δημοσιεύσεις Προμηθειών (Ν. 4412/16)

H υποχρέωση δημοσίευσης στον Τύπο, προκύπτει από τις μεταβατικές διατάξεις ισχύος των δημοσιεύσεων του Ν.4412/16 (περ. 68 & περ. 82, παρ.1 άρθρου 377 για παροχή υπηρεσιών και για προμήθειες αντίστοιχα ως έχουν τροποποιηθεί) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3548/07.
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS