Menu
karagilanis logo welc

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών-γενικών υπηρεσιών

Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων με απευθείας ανάθεση, συνοπτικό διαγωνισμό και ανοικτές διαδικασίες άνω και κάτω των ορίων βάσει του Ν.4412/16.

Ανοιχτός Διαγωνισμός προμηθειών υπηρεσιών – Άνω των ορίων (διεθνής)

Η αναθέτουσα αρχή απαιτείται να ακολουθήσει τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού "άνω των ορίων", για την εκτέλεση προμηθειών – παροχής υπηρεσιών των οποίων η εκτιμώμενη αξία υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των διακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (214.000), χωρίς Φ.Π.Α.

Ανοιχτός Διαγωνισμός προμηθειών υπηρεσιών

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ακολουθήσει τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού "κάτω των ορίων" για την εκτέλεση προμηθειών – παροχής υπηρεσιών των οποίων η εκτιμώμενη αξία δεν θα υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό των διακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (214.000), χωρίς Φ.Π.Α.

Συνοπτικός διαγωνισμός προμηθειών υπηρεσιών

«Συνοπτικός διαγωνισμός» νοείται η απλοποιημένη διαδικασία ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 117 και 327 του Ν.4412/16.

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών

«Απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 118 και 328 του Ν.4412/16.

Απευθείας ανάθεση προμηθειών

«Απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 118 και 328 του Ν.4412/16.

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS