Menu
logo small

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών-γενικών υπηρεσιών

Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων με απευθείας ανάθεση, συνοπτικό διαγωνισμό και ανοικτές διαδικασίες άνω και κάτω των ορίων βάσει του Ν.4412/16.

Ανοιχτός Διαγωνισμός άνω των ορίων (διεθνής) προμηθειών/υπηρεσιών

Η αναθέτουσα αρχή απαιτείται να ακολουθήσει τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού "άνω των ορίων", για την εκτέλεση προμηθειών – παροχής υπηρεσιών των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι ίση ή ανώτερη σε ετήσια βάση από το ποσό των διακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (214.000), χωρίς Φ.Π.Α.

Ανοιχτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων προμηθειών/υπηρεσιών

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ακολουθήσει τη διαδικασία του ανοικτού διαγωνισμού "κάτω των ορίων" για την εκτέλεση προμηθειών – παροχής υπηρεσιών των οποίων η εκτιμώμενη αξία σε ετήσια βάση είναι μικρότερη των διακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (214.000), χωρίς Φ.Π.Α.

Συνοπτικός διαγωνισμός προμηθειών υπηρεσιών

«Συνοπτικός διαγωνισμός» νοείται η απλοποιημένη διαδικασία ανάθεσης στο πλαίσιο της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 117 του Ν.4412/16.

Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών

«Απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης με ή χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα κατά περίπτωση, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύμβαση στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 118 και 328 του Ν.4412/16.

Διαδικασίες ήσσονος αξίας

Ως «δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας» νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις ή οι συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ.

Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση

Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση αποτελεί μία ειδική περίπτωση σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης διαδικασίας έγκειται στο γεγονός ότι ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας σύμβασης δεν διενεργείται διαγωνιστική διαδικασία όσον αφορά την σύνταξη προκηρύξεων και διακηρύξεων, την υποβολή και αξιολόγηση προσφορών κ.λπ.

Απευθείας ανάθεση προμηθειών

«Απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης με ή χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα κατά περίπτωση, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύμβαση στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 118 και 328 του Ν.4412/16.

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS