Menu
Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων welc

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Ιούλιος 2019

Σχέδιο Νόμου σε δημόσια διαβούλευση 30-07-2019

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου με θέμα "Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού.”
Σχέδιο Νόμου
Αιτιολογική Έκθεση

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ 3Κ

Θα ήθελα να μου πείτε με ποιο τρόπο θα ασφαλιστούν οι μόνιμοι υπάλληλοι στην καθαριότητα που πρόκειται να προσληφθούν από τα αποτελέσματα της 3Κ προκήρυξης .
Θα τους βάλουμε σε κάποιο ΚΠΚ του ΕΦΚΑ ή θα ασφαλιστούν όπως οι υπόλοιποι μόνιμοι υπάλληλοι .Δηλαδή 
ΕΦΚΑ Κύρια Σύνταξη 6,67 + 13,33
ΕΤΕΑΕΠ ΤΕΑΔΥ επικουρικό 3.25 + 3,25
ΕΦΚΑ ΤΥΔΚΥ 2,55 + 4,55
ΤΠΔΥ 4%
Ευχαριστώ

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Προσωπικό
  • Κατηγορία Αμοιβές προσωπικού - Μισθοδοσία

Ιδιαίτεροι Γραμματείς Δημάρχων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 162 του ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» δινόταν η δυνατότητα πρόσληψης σε δήμους που είναι πρωτεύουσες νομών ή έχουν πληθυσμό πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους, πρόσληψης Ιδιαίτερου Γραμματέα.
Πρόκειται για μετακλητό υπάλληλο και η θητεία του διαρκεί όσο η θητεία του συγκεκριμένου Δημάρχου και ήταν επιπλέον θέση από τις θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών του δημάρχου. Για την πρόσληψη του Ιδιαίτερου Γραμματέα απαιτείται η πρόβλεψη της θέσης στον ΟΕΥ του δήμου. Για το παραπάνω θέμα υπάρχει και η σχετική εγκύκλιο 55/2010 του ΥΠΕΣ.
Το συγκεκριμένο άρθρο είναι ακόμα σε ισχύ;
Αν όχι πως έχει τροποποιηθεί;

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Διοικητικά - Οργάνωση

ΤΑΠ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΥΔ ΤΜ- ΗΛΕΚ/ΣΗ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗ Χ ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ.
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΔ ΤΜ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΤΑΠ. 
ΣΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΟΤΙ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΤΗΣ ΧΡΕΩΘΗΚΕ ΤΑΠ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟ ΚΑΝΕΝΑ ΔΗΜΟ (ΑΡΙΘΜΟΥΝ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ).
ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΤΑΠ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ? ΑΝ ΝΑΙ ΣΕ ΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΟΜΑΣΤΕ? 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΠ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΠΟΛΙΤΗ Ή ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ή ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ?

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Εσοδα
  • Κατηγορία Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

Εξόφληση τιμολογίου με Κυπριακό ΑΦΜ

Επειδή η υπηρεσία μας οφείλει να προβεί σε εξόφληση τιμολογίων κυπριακής εταιρείας (χωρίς ελληνικό ΑΦΜ) για την εξόφληση δαπάνης που αφορά διοργάνωση συναυλιών, θα σας παρακαλούσαμε να μας διευκρινίσετε τα εξής:Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1005/31.12.2013 (ΦΕΚ 19Β/2014)η φορολογική διοίκηση αποδίδει ΑΦΜ σε κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που πραγματοποιεί οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή, με τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης.Ωστόσο, σύμφωνα με το υπ.αρ. ΓΔΦΔ 1160988ΕΞ/14 έγγραφό Υπ.Οικ. με θέμα « Παροχή διευκρινήσεων» ορίζεται ότι η ως άνω διάταξη δεν καταλαμβάνει τα μη εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται σε κράτος μέλος της Ε.Ε. που πραγματοποιούν συναλλαγές με τους ανωτέρω φορείς, από τη χώρα τους, δεδομένου ότι η ανωτέρω θεώρηση είναι σύμφωνη με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο (πρωτογενές και παράγωγο) καθώς και τις βασικές αρχές που το διέπουν. Δεν είναι κατανοητό, αν στην προκειμένη περίπτωση που κυπριακή εταιρεία έχει διοργανώσει εκδήλωση (συναυλία), οφείλει ή όχι στην έκδοση ελληνικού ΑΦΜ?
Σε περίπτωση που η εταιρεία οφείλει στην έκδοση ελληνικού ΑΦΜ τότε τιμολογεί εκ νέου? (σημ. έχει θεωρηθεί το ένταλμα από την Υπ. Επιτρόπου)
Σε περίπτωση που η εταιρεία ΔΕΝ οφείλει να έχει ελληνικό ΑΦΜ τότε :
α) εξαιρείται από τον φόρο 8% που οφείλουμε να παρακρατήσουμε και να αποδώσουμε, δεδομένου ότι δεν θα μπορούμε να προβούμε στην απόδοση του φόρου? (ωστόσο δεν φαίνεται να προβλέπεται εξαίρεση στο άρ 64 του ν. 4172/13) και
β) εξαιρείται από την υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής ενημερότητας? ( δεν φαίνεται να προβλέπεται εξαίρεση στην ΠΟΛ1274/13 όπως ισχύει έως σήμερα).
Σημ: έχει υποβάλλει τη σύμβαση για την αποφυγή διπλής φορολογιας καθ υπόδειξη της Επιτρόπου.(επομένως το ΦΠΑ θα το αποδώσει με ξεχωριστό ένταλμα το ΝΠΔΔ )

Αλλαγές και κατευθυντήριες οδηγίες που επέρχονται με την υπ’ αριθμ. οικ. 55905 (ΦΕΚ 3054/Β’/29.07.2019) ΚΥΑ σχετικά με την κατάρτιση του Π/Υ έτους 2020.

Αναρτήθηκε ενημερωτικό σημείωμα από την επιστημονική μας ομάδα σχετικά με την δημοσίευση της υπ’ αριθ. ΚΥΑ 55905/2019 και τις αλλαγές που επιφέρει στην κατάρτιση του Π/Υ έτους 2020.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Αναλύσεις Θεμάτων
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS