Menu
Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ Ε.Π.Ε. Ειδικοί - Οικονομικοί - Λογιστικοί Σύμβουλοι Ν.Π.Δ.Δ. - Ο.Τ.Α. - Επιχειρήσεων welc

Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2019

Απόφαση 67726/2019 Υπ. Εσωτερικών

Επιχορήγηση Δήμων της χώρας, με συνολικό ποσό 127.790,00€, για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων Δήμων της Χώρας που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.
Λήψη αρχείου

Απόφαση 67723/2019 Υπ. Εσωτερικών

Επιχορήγηση Δήμων της χώρας, με συνολικό ποσό 2.632.630,00€, για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων Δήμων της Χώρας που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.
Λήψη αρχείου

Απόφαση 17621/322/2019 Υπ. Εργασίας

Καθορισμός αριθμού θέσεων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των ΟΤΑ α’ βαθμού(Υπουργείο Εσωτερικών), που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.
Λήψη αρχείου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Στον Δήμο Κ....... δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2019 Συνοπτικός Διαγωνισμός προμήθειας τροφίμων ο οποίος αφορούσε και το Νομικό του Πρόσωπο τον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κ........ λόγω του ότι είχε καθυστερήσει να δημοσιευθεί ο Διεθνής Διαγωνισμός τροφίμων. Το συνολικό ποσό του Συνοπτικού διαγωνισμού που αφορούσε το Νομικό Πρόσωπο ήταν 50.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
Την 1-9-2019 ο Δήμος Κ........ διασπάστηκε σε τρεις Δήμους και το Νομικό Πρόσωπο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κ....... γίνεται αυτοδικαίως Σύνδεσμος.
Κατά το διάστημα έως και την 01-09-2019 δεν προχώρησε ο Διεθνής Διαγωνισμός.
Πλέον ως Σύνδεσμος έχουμε το δικαίωμα στην δημοσίευση νέου Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων ή το υπόλοιπο ποσό στα όρια των 60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α.;

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΕ ΣΕ Ι.Κ.Ε.

Ο Δήμος μας την 6-11-2018 υπέγραψε σύμβαση προμηθειών (απ' ευθείας ανάθεση ) με ατομική επιχείρηση η οποία τον Μάιο 2019 άλλαξε επωνυμία,ΑΦΜ και μορφή (από ατομική επιχείρηση σε Ι.Κ.Ε). Επειδή η σύμβαση λήγει την 5-11-2019 και υπάρχει υπόλοιπο για την ολοκλήρωσή της ο Δήμος μας μπορεί να προχωρήσει σε παραλαβή και εξόφληση τιμολογίου της νέας πλέον εταιρείας και με τι δικαιολογητικά;

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Δημόσιες Συμβάσεις

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ

Η Πρόεδρος ΔΣ εργάζεται ως νοσοκόμα σε δημόσιο,έχει πάρει άδεια ανευ αποδοχών για μεγάλωμα τέκνου μέχρι τον Απρίλιο,δικαιούται να παίρνει την αντιμισθία μέχρι τότε ? και πρέπει να πάρει ειδική άδεια ή κάνει αυτή ?Και πρέπει να πληρώνει κρατήσεις για κύρια ασφάλιση και επικουρική και υγειονομική ?

Και η Αντιδήμαρχος ασφαλίζεται στο ΙΚΑ μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου σε άλλο εργοδότη,δικαιούται την αντιμισθία?ή και αν ναι πρέπει να πληρώνει κρατήσεις για κύρια ασφάλιση και επικουρική και υγειονομική ?
Παρακαλώ είναι επείγον για να προλάβω να ανεβάσω μισθοδοσία !!!

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Όργανα Διοίκησης - Αιρετοί
  • Κατηγορία Αιρετοί - Αντιμισθία / Κρατήσεις

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ 3Κ - ΒΑΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΠΚ ΕΦΚΑ

Παρακαλώ θα ήθελα να με ενημερώσετε αν τα παρακάτω είναι σωστά. Έχουμε προσλάβει:
1 ΔΕ Οδηγό απορριμματοφόρου ο οποίος είναι παλαιός ασφαλισμένος και δεν έχει απασχοληθεί σε Δημόσιο φορέα πριν την 01/01/2011
5 ΥΕ Εργάτες καθαριότητας νέους ασφαλισμένους που δεν έχουν απασχοληθεί σε Δημόσιο φορέα πριν την 01/01/2011
1 ΥΕ Εργάτη καθαριότητας νέο ασφαλισμένο που έχει απασχοληθεί σε Δημόσιο φορέα πριν την 01/01/2011 (σύμβαση ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ)
1 ΔΕ Ηλεκτρολόγο εναερίτη (ανθυγιεινό επίδομα + βαρέα) νέο ασφαλισμένο που έχει απασχοληθεί σε Δημόσιο φορέα πριν την 01/01/2011 (ΔΕΗ)

- Στους εργάτες καθαριότητας (νέους ασφαλισμένους) τους ασφαλίζουμε στο ΚΠΚ 164 (13,37% - 18,73%) και βάση εισφορών το σύνολο των αποδοχών. (κωδ. εαπ 4065200)
- Τον Οδηγό απορριμματοφόρου (παλαιός) στο ΚΠΚ 496 (10,97% - 17,03%) για κύρια σύνταξη και στο ΚΠΚ 242 (4,5% - 4%) για επικουρικό και βάση εισφορών το Βασικό Μισθό + Ανθυγιεινό.(κωδ. εαπ 4065200)
- Τον εναερίτη ηλεκτρολόγο (νέος ασφ) στο ΚΠΚ 164 (13,37% - 18,73%) και βάση εισφορών το σύνολο των αποδοχών. (κωδ. εαπ 4065200)
Επίσης για όλους τους ανωτέρω υγειονομική περίθαλψη στον ΕΦΚΑ (2,55 - 4,55) (κωδ. εαπ 4065200?????) και ΤΠΔΥ (1% ή 4%) σε ποιό κωδικό ΕΑΠ ??????
Είναι σωστά όλα τα ανωτέρω ? Επίσης οι κωδικοί ΕΑΠ για κύρια σύνταξη επικουρικό και υγειονομική περίθαλψη πρέπει να τους αλλάξουμε για όλους τους υπαλλήλους στο 4065200?
Η βάση εισφορών στα πακέτα του ΕΦΚΑ διαχωρίζεται ανάλογα με το παλαιός και νέος ασφαλισμένος?
Ευχαριστώ

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Τύπος άρθρου Ερωτήματα
  • Ενότητα Προσωπικό
  • Κατηγορία Αμοιβές προσωπικού - Μισθοδοσία
Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS